zondag 25 maart 2012

Hoofdpijn dossier / The headache papers

Scroll down for the English version

Van aardappelpuree krijg je hoofdpijn !!!

Wat een onzinnige tekst zullen vele van jullie zeggen. Maar, als je dat denkt dan is deze zin net zo onzinnig als de vaak gehoorde zin 'van sulfiet krijg je hoofdpijn'.

Hoe kom ik hierbij.

Wel veel mensen beweren dat je van sulfiet hoofdpijn krijgt. En dan wordt deze bewering meestal genoemd in het kader van het drinken van wijn.

Van een Amerikaanse bron vernam ik dat het Californische wijninstituut aangeeft dat er maximaal 175 ppm sulfiet in rode wijn wordt aanbevolen en 225 ppm in witte wijn. Dus witte wijn kan meer sulfiet bevatten als rode wijn en toch hoor je bijna niemand zeggen dat ze hoofdpijn kregen na het drinken van witte wijn. Dat geeft toch te denken......

Maar er is meer vreemds aan de hand.
Ik heb een lijstje gemaakt van alle levensmiddelen waar ik sulfiet in tegenkwam. Bekijk deze lijst maar eens goed en vraag jem af of je ooit IEMAND ook maar hebt horen zeggen dat ze hoofdpijn kregen van een van deze levensmiddelen.

In de eerste plaats wordt er sulfiet gebruikt bij de conservering van de meeste gedroogde vruchten. Hieronder vindt je er een paar, met een uitvergroting van het etiket waar de sulfiet wordt gemeldt:
Tropishe fruit cocktailGedroogde abrikozen

En natuurlijk: rozijnen !!!

Ooit iemand gehoord die hoofdpijn kreeg van het eten van gedroogd fruit ????


Dan krijgen we flesjes citroensap.


Dit zijn de etiketten van de flesjes citroensap van twee verschillende fabrikanten. Beiden geven ze aan dat er sulfiet in het sap is gebruikt als conserveermiddel.

Ooit iemand gehoord die hoofdpijn kreeg van zijn salade waar citroensap in zat ???

Basterdsuiker.
Ik heb nog nooit gehoord dat iemand hoofdpijn kreeg van het gebruik van basterdsuiker !!!!

Snoepgoed. je wil niet weten hoeveel varianten er zijn die sulfiet bevatten.Meringues is het bekende schuimgebak. Schuimpjes worden ze hier genoemd. Ooit hoofdpijn van gehad ???Snackjacks zijn rijstkoeken met een laagje caramel.

En laten we vooral de populaire Tuc koekjes niet vergeten.

En dan onze nederlandse trots: drop.
Van dropjes krijg je hoofdpijn..........
En als klap op de vuurpijl hebben we hier aardappelpuree.

Als je al deze produkten ziet en je hebt nog nooit gehoord dat iemand hier hoofdpijn van kreeg, dan is het toch vreemd dat dat hardnekkige misverstand blijft bestaan dat je van sulfiet hoofdpijn krijgt.


Luc Volders

Copyright 2012
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
Mashed potatoes give you a headache !!!

What utter nonsence will many of you say at thie sentence. However, if you think this is nonsence then this sentence is as much nonsence as the mutch heard 'sulphites give you a headache'.

Now how's that ???

Well many people state that you will get a headache from sulphite. And mostly this statement is heard in combination with talk about wine. Well this statement is based on nothing !!!

An American source mentioned that the Californian Wine institute indicates that there shouyld be a maximum of 175 ppm of sulphite in red wine and 225 ppm in white wine. So white wine may contain more sulphite as red wine. And yet almost no-one complains about headaches after drinking white wine. That should ring a bell......

Yet there is more.
I made a list off all kinds of food that contain sulphite. Take a close look at this list and ask yourself if you ever encountered someone that stated that he or she would get a headache from these.

Firstly sulphites is used at conserving most dry fruit. I show you a few with enlarged pictures from the label where the sulphites are mentioned.
Tropical Fruit cocktail.Dried apricots.

And: raisins !!!!

Ever heard someone mentioning they got a headache from eating dried fruit ???

Next lemon-juice.


These are the lebels of the bottles of lemon juice from two manufacturers. Both state that there is sulphite in the lemon juice as a conserving means.

Ever heard someone complaining about getting a headache from their salad dressing ???

Brown sugar.
There it is, sorry only in Dutch, and I never heard anyone getting a headache from that !!!

Candy.
You will not believe how much candy there is around that contains sulphite.Meringues are the famous french egg-foam pastry. Ever had a headache from those ???Snackjacks are rice-cookies with a caramell covering.And let us not forget: the famous Dutch Tuc Cookies

And then our Dutch pride:
licorice candy. They should give you a headache ?????
And as the top of the mountain: mashed potatoes !!!!

So if you look at all these products (and I intentionally did not include juices and alcoholic beverages like cider) and you have never heard someone getting a headache from these, it is strange that people still believe they will get a headache from sulphites.

Luc Volders

Copyright 2012
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.