zaterdag 19 januari 2008

Diksapwijn / Concentrated juice revisited

Scroll down for the English version

Foutje in mijn vorige log.

In mijn vorige web-log entry is een foutje geslopen. Ik vroeg iedereen die interesse had in een bouwbeschrijving van een emmerzeef mij een email te sturen. Er stond echter een foutje in het email adres. Ondanks dat zijn er al vele aanvragen binnengekomen. Maar een aantal zullen er ook mis zijn gelopen. Ik bied hiervoor dan ook oprecht mijn excuses aan. Mocht je alsnog interesse hebben stuur maar een berichtje naar: lvolders@gmail.com

Nu dit alles is rechtgezet kunnen we door met het eigenlijke log !!!!


Diksap wijn resultaat

In mijn web-log van 27 oktober vorig jaar beschreef ik hoe een naamsverwarring tot een hele zoektocht kan leiden. Ik beschreef dat wij in Nederland geconcentreerd vruchtsensap een andere naam geven: diksap.

Meteen gaf ik er een basis-recept bij voor diksapwijn.
Nu in Januari is deze wijn bij mij uitgegist en klaar om gebotteld te worden. Ik heb meteen ook maar wat metingen verricht.

Even kort samengevat.
Het recept bestond er uit 3 flesjes diksap van elk 400ml met water te mengen tot we in totaal 5 liter hadden. Gist erbij en klaar.

De metingen gaven het volgende aan:
De wijn had een zuurgraad van 6 en een alcohol percentage van 11.
Dat klopt wel ongeveer met wat ik had uitgerekend.

Maar dan. De wijn heeft geen neus. De kleur is flets rood. De smaak is vlak. Eigenlijk een nietszeggende wijn. Wellicht goed om je eten bij weg te spoelen maar geen wijn om van te genieten.

Dan gaan we maar eens iets proberen om de wijn wat op te pimpen.

25 November 2007 beschreef ik hoe je met wodka eiken extract kon maken. Hiermee kun je meteen testen of een wijn baat heeft bij eiken.
Zo gezegd zo gedaan en met een pipet een paar ml eikenextract in een glas diksap wijn laten druppelen.

En inderdaad diksap wijn leent zich uitstekend om te eiken.

Vervolgens de wijn nog wat aangezoet en we hebben een lekkere slobber gecreeerd.

Dus voor de goede orde geef ik jullie hier het recept zoals het zou moeten zijn:

Recept voor 5 liter diksapwijn.
- 3 flesjes diksap van 400 ml
- 0,5 liter bananensap of
- 1/2 kilo rozijnen (laten pulpgisten)
- gist
- aanvullen tot 5 liter met water
Laten rijpen op eiken totdat je de juiste smaak hebt.

Luc Volders

Copyright 2008

Geen deel van deze tekst of afbeeldingen mag worden overgenomen
(op web-pagina's, forums, weblogs of in gedrukte vorm) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

Sorry wrong number !!!!!
I regret to say that in my last web-log entry a mistake has been made. I wrote that I invited anyone who wanted me to publish how to make a sif from a bucket to send me an e-mail.
I published the wrong e-mail adress which I regret very much.
despite that I already had a large number of request from people who found my e-mail adress on another location on this page.
Nevertheless I invite you to send your mail if you are still interested to: lvolders@gmail.com

So much for all the hassle, now on with the log !!!!!!!

Diksap wine revisited.
In my web-log entry of 27 oktober last year I wrote how different names in different countries can lead to a search. What is called concentrated juice in the US is called 'Diksap' in the Netherlands.

I also published a base recispe for disksapwine.
Now in januari my test batch has stopped fermenting en is ready to be bottled. I did some test along the way.

Summarised the recipe was:
Add water to 3 bottles of diksap (400ml per bottle) to the total of 5 liter. Add yeast and that is it.

Now the measurements showed me:
The wine had an acidity of 6 and an ABV of 11%.
About the same as what I had calculated.

But then the wine itself. It has no nose, no body. The color is some pale red. And the taste is dull. A completely meaningless wine. At the most best for washing down some lousy food. No wine to really enjoy.

So lets try something to brighten it up.

In my 25 November 2007 entry I wrote how to make oak-extract with wodka. This allows you to immediately test if a wine benefits from oak. So with a pipette I dropped a few ml oak extract in a glas of diksap-wine.

And indeed the wine really benefits form oaking.

Next step was to sweeten the wine a bit and now it is a nice light table wine which goes well with dinner or a hot summer evening.

So I give you herebye the full recip[e as it should heve been.

Recipe for 5 liter diksap-wine
- 3 bottles of 400 ml concentrated juice (diksap)
- 1/2 liter banana juice or
- 1/2 kilo raisins
- yeast
- add water to 5 liter
Age with oak until taste satisfies.

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this text or pictures may be used in other publications
(including web-pages, forums or printed text) without written permission from the author.