zaterdag 3 november 2012

Primitief Waterslot / Primitive waterlock

Scroll down for the English version

Het op een primitieve manier wijnmaken blijft bij mij toch in de belangstelling staan.
En degenen onder ons die op de primitieve manier wijn maken hebben ook behoefte aan een waterslot. Althans dat wil zeggen een alternatief voor het waterslot.

Maar het kan ook voorkomen dat je meer lege flessen als watersloten hebt. Dat overkwam mij toen ik in Frankrijk waterflessen van 5 liter tegenkwam die 1 euro per stuk kostten. Ik besloot dat die best wel eens goed te gebruiken konden zijn om wijn mee te maken. Maar toen ik thuis kwam had ik niet genoeg rubberen stoppers en watersloten.
Een ritje naar de wijnmakers winkel zat er op korte termijn niet in. Wat dan ???

Het alternatief voor een waterslot is echter snel gevonden.

Neem een plastic zakje en plaats dat over de mond van je fles. Zet het vast met een elastiekje en klaar is Kees.

Als het zakje zich met gas vult gaat het bol staan. De druk van binnenin zal voorkomen dat er lucht naar binnenkan. En als de druk te hoog wordt zal de elastiek zorgen dat het gas kan ontsnappen.

Je kunt zelf regelmatig het zakje met de hand even leegdrukken. Op die manier kun je dan zien wanneer het slap blijft hangen en er dus geen gas meer wordt gevormd.
Met andere woorden, als het zakje een langere tijd (dagenlang) slap blijft hangen dan is je wijn uitgegist.

Ik kwam op dit idee vanuit de oorspronkelijke verhalen over ballon-wijnen.
Bij een ballon wijn (de oorspronkelijke primitieve manier om wijn te maken) plaatste men een ballon over de mond van de fles. In de ballon werd een klein gaatje geprikt waar de overdruk uit kon ontsnappen. Vandaar natuurlijk ook de naam ballonwijnen.
Maar deze oplossing werkt net zo effectief.

Luc Volders

Copyright 2012
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.Making wine the primitive way keeps coming up all the time.
And those of us who do make wine the primitive way still need a waterlock. Well at least an alternative for the waterlock.

And then again it may happen that you have more carboys as waterlocks. It happened to me when I found 5 liter water-bottles in france which cost less as 1 euro a piece. I decided that they were perfect for winemaking (the normal or the primitive way) At home I noticed I had not enough waterlocks to put these bottles to work. Driving to my LHBS was no short-term option. So what to do ????

Well the alternative for a waterlock was found easily.

Take a plastic bag and put it over the mouth of the bottle. Now tighten it with a rubber band and you are set to go !!!

When CO2 is formed the bag will fill up. The presure from within will prevent air to enter the bottle. And when the pressure gets to high the rubber band will make sure some CO2 will be released.

You can empty the bag manually on a regular base by pressing on it. That way you are able to see when no CO2 is formed anymore. The bag will remain empty. And when the bag remains empty for a longer period (some days to weeks) your wine will be finished.


The Idea was taken from the original stories about balloon-wines.
When making a balloon wine (the original primitive wines) one would put a balloon over the mouth of the bottle. A small pin-hole was made into the balloon so too much pressure could be released. hence the name balloonwine.
The above mentioned solution will be as effective as using a balloon.

Luc Volders

Copyright 2012
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.