zondag 22 juli 2007

Soms lopen de dingen in het leven anders dan je had gepland.

Scroll down for the English version


Nadat ik terug was van vakantie, maar met een enorme pijn in mijn voet van de jicht werd ik opeens gebeld door Jan de fruitboer uit de betuwe.
Hij meldde mij dat de pruimen rijp waren en dat we ze maar moesten komen halen voordat ze van de bomen afvielen en gingen rotten. Gedaan dus met de rust die ik eigenlijk wilde.

Op Zaterdag 14 Juli gingen we dan ook naar de Betuwe om te plukken. Els en ik waren om 8 uur s'ochtend al bij Jan en na een praatje gemaakt te hebben gingen we meteen aan de slag. Na een tijdje hadden we al een paar kratjes vol.De bomen hingen werkelijk boordenvol met pruimen, hierdoor ging het plukken snel genoeg.Uiteindelijk zijn we rond 1 uur gestopt omdat we het zat waren en een behoorlijke partij hadden geplukt. Gelukkig rijd ik in een busje dus heb ik ruimte zat. Maar 25 kratjes en 5 emmers nemen toch een grote ruimte in beslag.De verwerking.

We zijn de hele week bezig geweest met het verwerken van de pruimen. Ik werk natuurlijk overdag en Els heeft ook zo haar bezigheden dus waren we aangewezen op de avonduren.
Aangezien de pruimen een was-laag op de schil hebben die ervoor zorgt dat je wijn niet helder wordt, moet je ze eerst wassen in een bad van water waarin wat soda is opgelost.
Daarna heb ik ze in een bad met sulfiet gewassen om de bacterien en schimmels te doden.

De pruimen werden dan kapot gestampt met een aardappel-puree stamper.Daarna gingen ze in een ton met pecto-enzyme.
Na 24 uur heb ik ze uitgeperst (weer met de hand) om het sap te verkrijgen.
Je begrijpt natuurlijk wel dat we een huis vol hadden staan met overal tonnen, gistingsflessen en emmertjes.
Het resultaat is wel dat er nu 120 liter most staat te gisten.Het recept


We gaan natuurlijk pruimenwijn maken.

Ik begon met een giststarter te maken van 2 liter appelsap uit een pak aangevuld met 120 gram suiker en 4 gram gistvoeding. Elke dag voedde ik deze starter met ongeveer 2 liter pruimensap zodat de gistcellen alvast konden wennen aan hun nieuwe omgeving.

Nog even de procedure op een rijtje.
- eerst wassen we de pruimen in een bad met soda
- dan ontsmetten we ze in een bad met sulfietwater

- dan stamp je ze fijn met een pureestamper
- vervolgens gaan ze in een ton met pecto-enzyme voor 24 uur.

Daarna de nodige metingen verrichten.
Het pruimensap had een zuurgraad van 10 en een SG van 1040.
Volgens mijn suiker-bereken methode (zie weblog 20 maart aan de rechterkant op deze pagina in het archief) is er dus 79 gram suiker per liter aanwezig.
Ik wil een wijn maken van 13% zodat ik 13 * 18 = 234 gram suiker per liter nodig heb.
Ik moest dus 234-79=155 gram suiker per liter toevoegen.
Aangezien het sap een vrije hoge zuurgraad had heb ik de suiker opgelost in water. Het toevoegen van het suikerwater aan de most verlaagde daardoor meteen de zuurgraad een beetje.
De helft van de gemaakte giststarter ging erbij en elke keer was de most meteen aan het gisten.
Sometimes things in life do not work out as planned.

After my return from a holliday in France (see my previous entry) with an enormous pain in my foot from gout I got a phonecall from my friend Jan the fruit-farmer in the Betuwe. He told me the prunes were harvest-ready and that I had to come before the fell from the trees and rotted on the floor. So there went my plans for keeping some rest.

Saturday 14 July we were at 8 o'clock in the morning at Jan's farm. After some talk we started harvesting. In a short time we had already filled some auction krates.De trees were full of prunes and harvesting went very quickly.We finished around one o'clock because we we enough. After thanking Jan we went home. Luckily I have a van, but nevertheless 25 krates and some buckets take a lot of space.

Processing

It took us the whole week to process the prunes. I have a day-time job and Els has her things to do, so it came down to the evening hours.
As prunes have a wax coating they have to be washed in household soda first otherwise your wine will not clear. Then we washed them in a bath of sulphite to kill germs and fungi.

Next it was potatoe mashing time !!!!Then the must went in a primary with loads of pectic enzyme. After 24 hours I pressed them by hand (I am at this moment building my own press from simple materials that ANYBODY will be able to build. So stay tuned to this web-log for the building plans in the future) to obtain the juice.
You will of course understand that our whole house was filled with krates of prunes, primaries and secundaries and buckets for processing etc. etc.The Recipe

We are going to make prune wine of course.

I started with making a yeast starter from 2 liters apple juice (bought in the grocery), added 120 grams sugar and 4 grams yeast nutrient. Each day I feeded this starter with about 2 liters of prune juice so the yeast could get accustomed to their new environment.

The rest of the procedure is as follows.
- first wash the prunes in water with some household soda
- then wash the prunes in a bath of sulphite
- next mash them eith the potato-masher
- and then treat them with a lot of pecto-enzyme for 24 hours.

Afther that do the math.
The punes had an acidity of 10 and a SG of 1040.
According to my sugar-measurement method there is 79 grams of sugar in each liter. I calculated the wine at 13% so I needed 13 x 18 grams is 234 grams sugar per liter.
So I had to add 234-79 = 155 grams sugar per liter.

As the must had a rather high acidity I solved the sugar in water. The adding of the sugar-water solution to the must therefore somewhat lowered the acidity just like I wanted.

I fed the must with the yeast starter and each time it took off right away.