zaterdag 27 oktober 2007

Naamsverwarring / What's in a name

Scroll down for the English version

In veel Amerikaanse en Engelse recepten voor het maken van wijn wordt gebruik gemaakt van geconcentreerd vruchtensap. En soms ook van de bevroren variant.
Zeker in Amerika biedt de fabrikant Welch (www.welchs.com) een waar scala aan smaken aan, waar vlijtig van gebruik wordt gemaakt voor het maken van wijn. Aangezien ik altijd op zoek ben naar nieuwe methoden om wijn te maken of om te experimenteren was ik natuurlijk ook op zoek naar geconcentreerd fruitsap.

In de meeste winkels waar ik kwam stond het personeel mij vragend aan te kijken en kwam men met niets beters naar boven als met limonade siroop.

Nu zijn limonade siroop en geconcentreerd sap niet hetzelfde. Bij het maken van limonade siroop voegt men suiker bij het inkoken van het sap. En dat is nu net wat ik niet wilde. Daarbij worden er ook vaak conserveermiddelen toegevoegd, en ook dat is iets dat ik als wijnmaker natuurlijk niet in mijn sap wil hebben. Nee ik wil puur geconcentreerd sap.

Toch gaf ik de moed niet op. Wellicht bood internet uitkomst. Dus de zoektocht gestart met Google. En wat schetst mijn verbazing: geconcentreerd sap is hier in Nederland gewoon verkrijgbaar. We noemen het alleen anders: diksap.

De oorspronkelijke eerste fabrikant die geconcentreerd fruit sap in Nederland leverde noemde zijn product Dixap. Deze naam is beschermd en werd in het begin alleen gebruikt voor geconcentreerd appelsap. Nu heeft de fabrikant vele soorten en smaken in het assortiment (Covelt.nl).

Maar ook andere merken zijn er op ingesprongen. Te meer omdat diksap als een biologisch produkt verkocht kan worden en daar zit tegenwoordig geld in.....

De prijs is alleszins redelijk (2 tot 3 euro per fles) aangezien je het concentraat met 5 keer zijn volume aan water dient aan te vullen om het oorspronkelijke vruchtensap terug te krijgen.
Met andere woorden aan een fles van 400 ml voeg je 2 liter water toe.
Om 10 liter wijn te maken moet je dus 4 flesjes kopen.


Bij onze goed gesorteerde huis kruidenier die op de kleintjes let, kocht ik een paar flessen diksap van het huismerk. Ook hier zijn vele smaken van verkrijgbaar. De verpakking leert je al meteen hoeveel suiker er per 100 ml sap aanwezig is, dus de berekeningen voor wijnmaken worden ons wel erg makkelijk gemaakt.

Er gaat een hele wereld van mogelijkheden open.

Je kunt disksap gebruiken om wijn van te maken, maar ook als smaakmaker in bestaande wijnen die wel wat extra smaak kunnen gebruiken. Daarbij is het ook nog eens het hele jaar verkrijgbaar in allerlei smaken. Hier ga ik vaak gebruik van maken !!

In Nederland heb ik alleen nog geen diksap van druiven gezien. Maar ja, wie maakt er nu nog wijn van druiven...........

Recept voor 5 liter diksapwijn

We gaan op een eenvoudige manier wijn maken van diksap en gaan daarvoor uit van het in het sap aanwezige suikergehalte.
In het diksap van onze grutter AH zit volgens de fabrikant 86 gram suiker per 100 ml.
Als we 5 liter wijn willen maken van 12% alcohol, en we gaan ervan uit dat 18 gram suiker voor 1% alcohol zorgt dan hebben we:
5 * 12 * 18 = 1080 gram suiker nodig.

Per 100ml hebben we 86 gram suiker, dus we hebben voor onze 5 liter:
1080 / 86 = 12 keer 100 ml nodig.
Een flesje bevat 4 x 100 ml dus hebben we 3 flesjes nodig.

We gieten 3 flesjes diksap in een 5 liter DJ, vullen de DJ verder aan met water en doen er gist bij.

Uiteraard is dit een basisrecept dat uitnodigd voor verbeteringen als het toevoegen van bananensap voor extra body, en experimenten met verschillende smaken. Maar met deze basis kom je al een heel eind.

Luc Volders

Copyright 2007
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
Many US and British wine recipes use concentrated juice, or the frozen variety. In America the manufacturer Welch's (www.welchs.com) offers a wide scale of varieties which are successfully used in winemaking.

So as I am always looking for new methods to make wine or to experiment with I was of course looking for concentrated juice here in Holland.

Most shops I visited the staff could not produce anything better as syrups.

Now syrups and concentrated juices are not the same. At making syrups sugar is added when boiling the juice. And that is something I did not want. Even worse: most syrups contain conserving products and that is something I certainly not need in my must !!! No, I want pure concentrated juice.

Still I did not loose courage. Maybe the internet would offer some information on where to get it. So the quest started with Google. To my amazement it showed immediately that concentrated juice is generally available in Holland. It is just sold in another name. We call it diksap (thick juice).

The first manufacturer in the netherlands that offered the product called it Dixap. This name is protected and was at first only used for concentrated apple juice. Now the manufacturer has many different flavors. Look at their website (Dutch only) for further info: www.covelt.nl/

And now many manufacturers make this concentrate. It is sold as a biological product and that opens a commercial interesting market where money can be made.....

Nevertheless prices are reasonable (2 to 3 euro for a bottle) considering you have to dillute the concentrate with 5 times its volume in water to reproduce the original juice. So to a bottle of 400ml you will add 2 liters of water. Meaning: to make 10 liter wine you will need to but 4 bottles.


At our well-assorted grocer I bought several bottles of its home branded concentrate. Again many flavors are available. De packaging tells you how much sugar is present in 100ml juice-concentrate. So the calculations for making wine are easily done.

A whole new world of possibillities opens up.

One can use diksap to make wine with, but one can also use it to flavor weak wines. It is all year available and in all kinds of flavors. I am going to use it often for sure !!

The only issue is that in Holland I have seen no diksap made from grapes.
But who wants to make wine from grapes anyhow ;)

In the Dutch part of this text I published also a recipe for diksap wine. But as you will not be able to buy Diksap in your country it makes no sense to publish recipe here. When you are nevertheless interested drop me a line through e-mail and I will send it to you.

Luc Volders

Copyright 2007
No part of this text or pictures may be used in other publications
(including web-pages, forums and printed text) without written permission
from the author.