zondag 13 juli 2008

Vakantie in Frankrijk 2008
Holliday in France 2008

Scroll down for the English version

Ik had jullie beloofd om de oplossing om op een makkelijke manier prik-limonade te maken (klik hier voor het verhaal) nu te publiceren. Maar er zijn nog wat inzendingen binnengekomen van mensen die zelf aan het experimenteren zijn geslagen, dus dat stel ik nog even uit.

Wij proberen onze vakanties zo veel mogelijk in het voorseizoen te plaatsen, maar dit jaar waren we later omdat Els nog een expositie had tijdens de kunstschouw op het Zeeuwse eiland Schouwen Duiveland. Els exposeerde in Pension het Hofje in Noordwelle waar de eigenaresse Rebecca veel gastvrijer was dan nodig. Wij waren immers geen pensiongasten, maar kwamen de schilderijen van Els exposeren. Maar Rebecca voorzag mij rijkelijk van appeltaart en koffie !!!
Mocht je ooit in Zeeland een pension nodig hebben of een rustige camping zoeken dan kan ik je het Hof van Renesse van harte aanbevelen.
Voor de webiste van Els klik je hier: Web expositie van Els Mulder
Voor de website van de kunstschouw: Kunstschouw
Voor het Hof van Renesse klik je hier: Hof van Renesse

Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar zonder vastomlijnd plan op pad gegaan richting Frankrijk.
Aangezien we met de auto gaan en camperen, is er altijd wel een plekje op een camping te vinden.

In eerste instantie reden we door Bourgondie.

Enorme zonovergoten wijngaarden tekenen de streek.

In voorgaande jaren trokken we elke dag een stukje verder richting het zuiden, maar deze keer gingen we schuin omlaag en eindigden we in de Jura, een streek waar we nog nooit waren geweest.


Het gebergte is er niet zo hoog en woest als in de Pyreneen maar woest genoeg om een aantal fantastische watervallen te produceren.

Uiteraard zijn we op zoek gegaan naar wijnen uit de Jura.
Er worden verschillende wijnen geproduceerd die kenmerkend zijn voor deze streek. Naast de gewone witte wijn en rode wijn wordt er ook een Vin Jaune geproduceerd die zijn gele kleur ontleent aan het feit dat hij 6 jaar en 3 maanden op eiken vaten rijpt waarbij de wijn die in de vaten verdampt niet wordt aangevuld. Een gistsluier vormt zich op de wijn en geeft hem zo zijn specifieke smaak.
Een andere kenmerkende wijn is de strowijn: Vin de Paille.
Voor de produktie van deze wijn worden de druiven traditioneel enige maanden in de buitenlucht gedroogd. Vroeger gebeurde dat op stromatten hetgeen de wijn zijn naam geeft.

De wijnen uit de Jura zijn op verschillende manieren herkenbaar.


In de eerste plaats vindt je (bij sommige flessen) boven in de hals van de fles het woord jura gegoten.


Een ander kenmerk is dat er flessen zijn met een afwijkende inhoudsmaat: 62 cl in plaats van 75 cl.


Een kwaliteitswijn kost echter ter plekke ook een niet gering bedrag.

Wat mij elk jaar weer ten zeerste verbaasd is hoe de Franse wijnproducenten hun wijnen verpakken.
We zagen plastic flessen en zelfs verpakkingen van karton.


Maar ook 5 liter tonnetjes van plastic op pallets opgestapelt.

Er is een langlopende discussie gaande in de hobby-wijnmakers wereld waarin het gaat over het feit of een plastic verpakking de wijn eerder laat verouderen of niet. De gangbare gedachte is dat plastic verpakkingen meer 'ademen' als glas waardoor er meer zuurstof bij de wijn kan komen, en waardoor de wijn eerder zal oxideren. Uiteraard praten we over een tijdstermijn van maanden.
Maar de Franse wijnproducenten schijnen daar niet mee te zitten. Althans niet met hun tafelwijnen.

Een jaartal op het etiket is ook nergens voor nodig (klik op de afbeelding om hem te vergroten).

Wat ze in Frankrijk verkopen, en in Nederland (nog) niet is waterflessen van 5 liter. Nou is het water in Frankrijk bijna overal gewoon drinkbaar, dus daarvoor kocht ik ze niet. De flessen zijn uitermate geschikt om wijn in te maken. Een rubberstop past er zo op. Dus voor 60 eurocent per fles kon ik ze niet laten staan.Op de terugweg kwamen we langs Dole.


Dole is de geboorteplaats van Louis Pasteur. Pasteur is natuurlijk bekend om zijn vaccin tegen hondsdolheid. Maar, belangrijker voor ons, hij heeft ook ontdekt dat de gisting in een wijn wordt veroorzaakt door micro-organismen en daardoor stond hij aan de wieg van de wijnmakers technieken zoals wij die nu kennen.


Frankrijk is zo groot dat we elk jaar wel weer op verrassende plekken terecht komen. Volgend jaar weer !!!!

Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.I promised you the solution for making a sparkling lemonade the easy way (click here for the complete story). But several readers sent me recently an e-mail so I will give you all still some time and postpone it until next time.
In the mean time a short impression of our Holliday in France.

Each year we try to plan our holliday in pre-season but this year we were late because Els had an exposition at the Kunstschouw on the island Schouwen-Duivenland. Els was located at the boardinghouse Pension het Hofje in the village Noordwelle where Rebecca (the lady that owns the place) was more welcoming than was necessary. We were no customers but came for exposing the Paintings of Els. Nevertheless Rebecca served me all days a delicious apple-pie with coffee !!!
When ever you are in Zeeland and in need for a place to sleep or a camping site visit the wonderfull people of the Hof van Renesse.
For the art of Els click here: Web expositie van Els Mulder
For the website of the Kunstschouw click here: Kunstschouw
For the Hof van Renesse click here: Hof van Renesse

After the exposition we went without a fixed plan (we never do) heading France. As we go by car and camp it is always easy to find a suitable camping site.

At first we drove through Burgundy.

Enormous vineyards bathing in the sun predict a nice crop for coming season.

In previous years we drove further south heading the Pyrenee but this time we went south-east and ended in the Jura a county were we never have been before.


The mountains are not as high and rough as in the Pyrenee but rough enough to produce some marvellous waterfalls.

Of course we went looking for the wines of the Jura.
Several wines are made here that are specific for this region. Besides the white and red wines a Vin Jaune is produced that gets its yellow colour from the 6 years and 3 months it is aged on oak barrels. Any wine that evaporates during this time is not filled up !!!
A layer of yeast will form on the surface of the wine and will give it its specific taste.
Another specific wine is the so called straw-wine: Vin de Paille.
Producing this wine involves drying the grapes for several months on mats of straw which give the wine its name.

The wines of the jura are recognisable in sevral ways.


First the word Jura is fixed on the some of the bottles during manufacturing.


Another characteristic is that there are bottles with an abnormal contents: 62 cl in stead of 75 cl.


A quality wine will nevertheless cost a substantial amount if you buy it in the region itself.

Every year it amazes me how the french wine-producers pack their wines.
We saw plastic bottles and even cartons.


And there were 5 liter barrel-look-alikes made of plastic.

In the hobby winemaking world there is an ongoing discussion wether plastic packaging will age a wine sooner or not. The thoughts behind this are that plastic will 'breath' more as glas which allows more oxygen to get in the wine. Therefore the wine will oxidise earlier.We are talking months of course not days.
The french wineproducers seem not to care. At least not with their vin de table.

Neither is it needed to put a date on the labels (click on the picture to enlarge).


In the netherlands not yet available, but in France almost in every supermarket you will find 5 liter waterbottles. The water in France is almost everywhere drinkable (potable as they say) so that is not why I bought them. The 5 liter bottles are great for winemaking. A rubber bung will fit immediately. So for 60 eurocents (about a dollar) I could not resist buying a few (just like last year).On returning to Holland we passed the city of Dole.

Dole is were Louis Pasteur was born. Pasteur is well known for his vaccin against rabies. But more important for us is that he was the one that discovered that the fermentation of wine was done by micro-organisms. Therefore he was one of the pioneers of modern wine-making techniques. You can visit his birthplace which is now a museum.France is such a large country that we find new amazing places and sights each year. Next year we will be back !!!!

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.