zaterdag 6 december 2008

Lange termijn experiment /
In the long run

Scroll down for the English version

Al lange tijd is er een discussie gaande tussen voorstanders van kurk of schroefdoppen als afsluiting van je fles.

Beide methodes hebben hun voor en nadelen.

Kurk
- Een fles met een kurk moet platliggen om de kurk nat te houden.
- Kurk is een beetje poreus waardoor de wijn wat zuurstof krijgt en daardoor rijpt.
- Kurk kan een nare bijsmaak veroorzaken: de fles heeft 'kurk'
- Kurk is een natuurlijk produkt
- Een fles ontkurken is romatisch
- Kurk is chique

Schroefdoppen
- Een fles met een schroefdop mag gewoon rechtopstaan.
- Een schroefdop sluit hermetisch af hetgeen het rijpen bevorderd
- Schroefdoppen geven geen bijsmaak.
- Een schroefdop opendraaien heeft niets romantisch.
- Schroefdoppen doen goedkoop aan.

Nu zitten er bij deze stellingen een aantal die op emotie zijn gebaseerd en nergens anders op.
Mijn persoonlijke interesse betreft het rijpen van een wijn.

Nu heb ik net 30 liter Vlierbessenwijn gebotteld. Deze wijn had veel tannine's en moet dus rijpen.Ik heb een paar flessen van kurk voorzien, en ik heb een paar flessen met schroefdop genomen.

Deze flessen gaan de kruipruimte onder mijn huis in, waar de omstandigheden voor alle flessen hetzelfde zijn. Er is geen licht, er zijn geen trillingen en de temperatuur is vrij constant.

Over een paar jaar haal ik ze eruit, en dan zal duidelijk zijn of het rijpen onder kurk of schroefdop verschil maakt.
Ik raad jullie dan ook aan dit log over een paar jaar nog eens te raadplegen voor het resultaat.

Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
There has been a discussion going on for a long time between those who favour cork and those that favour screwcaps.

Both methods have advantages and disadvantages.

Cork
- A corked bottle should lay down to keep the cork humid.
- Cork is porous which helps aging
- Cork can spoil a wine: the wine has 'cork'
- Cork is a natural product
- Opening a corked bottle has a romantic touch
- Cork has style

Screwcaps
- A bottle with a screwcap can stand upright
- A screwcap seals hermetic which helps aging
- Screwcaps do not produce off-flavours
- A screwcap is artificial
- Opening a bottle with a screwcap does not look romantic
- Screwcaps look cheap

Now a lot of these statements are just emontion based.
My personal intrest is in the aging.

I just bottled 30 liter elderberry wine which had high tannins so should age a while.So I bottled some with cork and used screwcaps on a few other bottles from the same batch.

Below my house there is a sub-basement where the circumstances for all bottles are equal. No light, no vibrations and a fair constant temperature. And good company of another 250 bottles or so....

So in a few years I will take these samples out and then it should be clear wether aging elderberry under cork or screwcaps makes a difference. So I urge you all to, at least, come back in a few years for the reult.

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.