vrijdag 16 januari 2009

Capsules
Shrink-wraps

Scroll down for the English version

Nadat we onze wijn met liefde en zorg bereid hebben komt na het bottelen de afwerking. We plaatsen een capsule op de fles en een etiket erop.

Een paar keer zijn er op zowel Engelse als Nederlandse forums vragen over de capsules gesteld. Zijn ze puur decoratief ??? Nee dat zijn ze niet !!! Capsules hebben ook een echt nuttige functie. Het kwam nu weer ter sprake, dus tijd voor wat aandacht voor deze finishing touch.

Wanneer plaats je de capsules.

Als je de wijn gebotteld hebt en de flessen van kurk voorzien laat je ze eerst nog een paar dagen rechtop staan. De druk in de fles kan dan nivelleren en je kunt zien of er kurken uit komen zetten. Als de kurk te ver de fles wordt uitgeduwd, kun je de fles beter opnieuw kurken. Of je wijn was nog niet uitgegist. Dat merk je als de kurk verwijderd en de wijn bruist de fles uit.............Een fles met een capsule ziet er in de eerste plaats professioneel uit. De capsule en het etiket maken de fles echt af.Capsules zijn er in zeer veel verschillende kleuren te krijgen, en zijn in twee materiaal soorten verkrijgbaar.

Er zijn capsules van metaal die bijvoorbeeld veel in de champagne industrie worden gebuikt. Een dunne metalen capsule wordt met behulp van een speciaal apparaatje over de top van de fles gerold. Deze capsules zijn bij de hobby wijnmaker niet zo bekend en populair.

De tweede soort zijn de krimpcapsules die van plastic zijn gemaakt. Deze capsules zijn bij de meeste wijnmakers benodigdheden winkels verkrijgbaar. De naam krimpcapsules danken ze aan de eigenschap dat ze onder verhitting strak om de mond van de fles krimpen.

Er zijn verschillende methodes om de capsule te verhitten. Verhitten met een fohn of verfafbrander zijn de methodes die je het vaakste hoort. Maar bij het gebruik van deze methoden is een vaak gehoorde klacht dat de capsules niet rimpelvrij om de fles krimpen.

De eenvoudigste metode om de capsules strak om de mond van de fles te krijgen gaat als volgt.Draai de fles onderste-boven. Plaarts een capsule over de mond van de fles. Houdt de capsule op haar plaats met behulp van een vork, en dompel de fles zo een paar seconden in een pan met kokend water.Het resultaat is een capsule die perfect om de fles zit.

Maar nu terug naar de oorspronkelijke vraag of capsules ook echt nut hebben.

Dat hebben ze inderdaad.

Er is een mot die toepasselijk kurk-mot genoemd word. De latijnse naam is Nemapogon cloacellus. Nu zijn motten op zich niet zo erg hinderlijk als andere insecten maar deze mot heeft een vervelende eigenschap.

De kurk-mot legt haar eitjes het liefst op hout. En eiken of kurk zijn daarbij favoriet. Als de eitjes uitkomen dan hebben de larven honger. Ze kunnen gaatjes boren in onze gebottelde flessen. Lekkende of oxiderende flessen zijn het gevolg.

Door nu een capsule over de fles te plaatsen, kan de mot haar eitjes niet op de kurk afzetten en zijn onze met liefde bereidde wijnen veilig.

Wie meer over deze mot wil weten raad ik aan om "kurkmot" of "cork moth" eens te googelen of de latijnse naam: "Nemapogon cloacella".
Er is niet zo heel veel informatie in het Nederlands beschikbaar hoewel deze mot ook hier voorkomt. De meeste informatie vindt je in het Engels.
Een site met basis informatie voor deze mot is bijvoorbeeld deze: insects-information

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.After preparing our wine with love and patience the time comes to bottle the wine and the finishing touch: putting a capsule and label on.

A few times on Dutch and US forums questions have risen about the capsules. Are they pure for decoration. 'Eye candy' as someone on a forum called them. The answer is definately NO !!!! Capsules actually have a usefull purpose. This issue rose again on a forum lately and therefore I want to pay some attention to it.

When to apply the capsules

It
is advisable to leave the bottles after bottling and corking standing upright for a few days. That way you can see if any corks might get pushed out. If they are pushed out to far you better cork the bottle anew. When removing the cork a fountain emerges you know you have bottled to early.....

Why apply capsulesIn the first place as already mentioned a bottle with a capsule looks professional. The label and the capsule really give your bottle that something extra that makes it more attractive.Capsules can be bought in many colours and two different materials.

There are capsules available made from metal which are used a lot in the champagne industry. A thin matal capsule is rolled over the bottle by a special appliance. These capsules are not so well-known or popular with the home winemakers.

The other kind of capsules are the so-called shrink-capsules, made from plastic. These capsules are widely available with most Homebrew shops. The name shrink-capsule comes from their ability to shrink neatly around the mouth of the bottle when heated.

There are several methods to heat the capsules. Heating with a fohn or paint remover are methods heard often. Using this method often rises the complaint that the capsules can wrinkle.

The most easy method to apply the capsules is as follows.First turn your corked bottle upside-down. Place a capsule over the bottles mouth. Now keep the capsule in place by using a fork and submerge the mouth of the bottle a few seconds in a pan of boiling water.The result will be capsule that tightly fits the bottle.

So now returning to the original question wether the capsules have some practical use.

Well indeed they have.

There is a little insect called the cork-moth. The latin name is Nemapogon cloacellus. Now generally moths are not the pain in the @#$ as other insects are. But this particular critter has an anoying habit.

The female moth will lay her eggs in wood. Preferably oak and cork. Now when the eggs hatch the larva will be hungry. In their search for foor they can drill holes into our corks and leaking bottles or oxidising wine is the result.

Now, by putting a capsule over the mouth of the bottle and therefore over the cork the moth can not lay her eggs on the cork. And therefore our wine will be save from the larva.

Those of you who want to know more about this moth I advise to google the words "cork moth" or the latin name "Nemapogon cloacella". For basic information this site is a good place to start: insects-information

Next time more amazing winemaking facts !!!!
So stay tuned for another episode of this weblog after the break........

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.