donderdag 4 juni 2009

Pinksteren 2009 Brouwland
Whitsun 2009 Brouwland

Scroll down for the English version

In de eerste plaats wil moet ik even zeggen dat het 'bladersysteem' dat ik vorige keer op mijn web-log introduceerde een succes is. Na 2 dagen waren de Wijnmaker weblog pagina's in tijdschriftformaat op ISSUU al 120 keer doorgebladerd.

Ik ben nu dan ook bezig om ook 2007 en 2008 naar het ISSUU formaat te converteren. Dat gaat even duren maar dat geeft niet.
Ik zou het op prijs stellen als jullie een reactie per e-mail wilden geven. Mijn e-mail adres vinden jullie rechts bovenaan deze pagina. Dan weet ik dat ik niet alles voor niets zit te doen........

Ik denk er ook over na om het web-log ook via een website toegankelijk te maken. Dat zou het zoeken in het web-log enorm vereenvoudigen. Een web-log als dit leent zich nu eenmaal niet om gericht naar bepaalde onderwepen te zoeken. Een web-pagina doet dat wel. Nog meer werk dus. Allemaal lange termijn plannen.

Wie nog even door mijn verhaal van vorige keer over de vlierbloesemwijn wil 'bladeren' kan dat doen door hier te klikken. Het bladersysteem had ik natuurlijk zelf al eerder gezien. Maar deze versie van ISSUU zag ik voor het eerst bij Brouwland. Brouwland gebruikt het om hun catalogus op internet te zetten.
Dit brengt me meteen bij het hoofdonderwerp van deze aflevering.

Pinksteren - Open deur dagen bij Brouwland.

Vorig jaar hadden we met een groep wijnmakers van het Bibere Forum afgesproken om in de buurt van Brouwland te gaan camperen. We kenden elkaar alleen van het forum, maar het was een ontzettend gezellige bijeenkomst geworden. Compleet met barbeque en het proeven van elkaars wijnen. Ondanks het enthousiasme van vorig jaar waren er dit jaar bija geen aanmeldingen !!!

Je zou bijna zeggen dat dat door de economische crisis zou komen. Daar was echter bij Brouwland weinig van te merken. Het was gewoon druk.

Ik begon de dag met een lezing te volgen van Ad Coumou over het maken van likeur. Een interressant gebied waar ik nog weinig tot niets van weet.


Brouwland heeft speciaal voor het geven van lezingen een mooie zaal ingericht met audio en video faciliteiten.
De lezing werd afgesloten Met het proeven van diverse likeuren. Bij mij viel de koffielikeur het beste in de smaak. Els had een voorkeur voor de kruisbessenlikeur.
Onze goede vriend Hans die ons vergezelde had aangeboden te rijden en bleef daarom weg van de alkoholische versnaperingen.

Daarna inkopen gaan doen. Aangezien ik niet zo vaak bij Brouwland kom, het is immers een dikke honderd kilometer van Rotterdam af, koop ik altijd alles in het groot in. Kilo verpakkingen van citroenzuur en sulfiet. Gist en pecto enzymen. Een stuk of wat watersloten (daar die bij mij vaak breken bij het verwijderen uit de rubberen stop). Een goede digitale thermometer (eindelijk) etc. etc.

Mocht je ooit de gelegenheid hebben een bezoek aan Brouwland te brengen dan raad ik je aan dat zeker te doen. Voor wijnmakers is het luilekkerland.

We vonden het jammer dat we geen bekenden van het forum tegenkwamen zoals in voorgaande jaren. Desondanks hebben we ons uitstekend vermaakt. Ik geef hier een kleine indruk in foto's van wat er zoal te zien was.


De Voran appel-verwerker.
Deze machine haalt met een lopende band appels binnen, kneust ze,
perst ze en maakt er sap van.


Roestvrij stalen gistingsvaten met een flexibele
deksel.


Persen in alle soorten en maten


Een complete ge-automatiseerde bierbrouwerij.


Gisten en enzymen in de koeling, zoals het hoort.


Kurken en capsules........


Een deel van de showroom.


Verwijzingen in dit verhaal:
- Vlierbloesemwijn het verhaal in tijdschrift-vorm
- De website van Brouwland

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
First I have to say that the 'page-browsing' system I introduced last time on my web-log was an immediate success. In about 2 days the Wijnmaker weblog pages in magazine format on the ISSUU site had been accessed about 120 times.

So now I am converting the complete web-log enties of 2007 en 2008 to the ISSU format. It wil take a while, but that does not matter. I would like to receive some reactions per e-mail. I would like to know wether you like this format or not. You can find my e-mail adress at the top right side of this page. It would make me confident that I am not wasting my time.......

I am lso considering making the web-log entries accessible trough a web-page. This would simplify searching and indexing this web-log enormously. A web-log is kind of a diary and is not the most suitable method of presenting data in a categorised way. A web page is better suited for that. Even more work. All long-term plans.

Those of you who want to read my previous web-log entry about elderflower wine in a magazine way: click here.
I had seen similar 'page-turning' systems before. But this version (by ISSUU) I saw for the first time at the Brouwland website. Brouwland (in my opinion Europe's biggest Home Winemaking Shop) uses this sytem to put their catalogue on the net.
This leads me to my main issue of this entry.

Whitsun - Demonstration days at Brouwland.

Last year some members of the Belgium/Dutch winemakers forum Bibere agreed to meet and camp during Whitsun at a place near Brouwland. We only knew eachother through the forum. It turned out to a really enjoyable meeting. A barbeque and tasting eachothers wines made it a perfect weekend.
Despite the fact that everyone was really enthousiastic there was almost nobody who wanted to participate this year !!! So it was decided not to repeat this event, which is really a shame.

You could blame the eonomic crisis for this. But at Brouwland itself no economic crisis was visible. The demonstration days were very well visited.

I started the day with a lecture by Ad Coumou about liqour making. An interesting aspect about which I knew next to nothing.Brouwland has a nice room set-up for lectures, equipped with audio and video facilities.
The lecture was concluded with tasting several liqueur varieties. i liked the coffee liqueur best. El preferred the gooseberry liqueur. Our good friend Hans was unfortunately excluded from the tasting-party as he offered to drive us to Brouwland. And drinking and driving do not mix in our book !!!

Later on we went shopping. As I do not visit brouwland often, it is more as 100 kilometers from Rotterdam where I live, I always buy large size packings. Sulphite and citric acid in kilo packages. Yeast and pectic enzymes. A few air-locks (as they tend to break regularly). At last a decent digital thermometer et. etc. etc.

If you ever find yourself in a position to visit Brouwland I really can recommend it. For winemakers this is heaven.

I really thought it was a pitty that we did not meet any members of the forum like in previous years. Nevertheless we had a good time. Below you will find some pictures that will hopefully give you a clue about what attracts us these demonstration days:


The Voran apple processing unit that automatically
crushes, presses and juices apples !!!


Some stainless steel fermenters with variable lid.


Presses in all sizes.


A complete beer brewery.


Yeast and enzymes in the fridge !!!


Corks and capsules.


An overvieuw of part of the showroom.

Links in this story:
- Making elderflower wine in magazine format
- Brouwland website

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.