zondag 14 juni 2009

Uit je oren, in de wijn /
Parsley wine

Scroll down for the English version

De meesten van ons kennen de strip Asterix en Obelix wel. Onoverwinnelijke Galliers die het tegen de Romeinse overheersers opnamen. In de strip komt ook altijd de bard van het dorp voor. De Bard zingt echter zo vals dat de dorpsbewoners Peterselie in hun oren stoppen tegen de herrie.

Nou, haal de Peterselie maar uit je oren. We gaan er wijn van maken.

Peterseliewijn mag jullie ongetwijfeld vreemd in de oren klinken. Dat deed het bij mij ook. Wie komt er in hemelsnaam op het idee om wijn van Peterselie te maken.

Maar vorig jaar tijdens het Pinksterweekeinde tijdens de bibere.com forum bijeenkomst had Herman een paar flessen Peterseliewijn bij zich. We waren allemaal bijzonder verrast door deze heerlijke wijn.

Op weg naar huis zijn we bij een kennis van ons langsgegaan en laat die nou toevallig zijn tuin vol Peterselie hebben staan. We hebben meteen geoogst !!!

Peterselie kun je korte tijd in de ijskast bewaren. In de vriezer kun je de Peterselie langer bewaren maar dat gaat wel ten kosten van de smaak. Het beste is de Peterselie meteen na het oogsten te verwerken.

Soorten Peterselie

Peterselie valt onder de noemer kruiden.Er zijn twee soorten Peterselie. De bladpeterselie en de bekende krulpeterselie. De bladpeterselie bevat meer etherishe olien en heeft daardoor meer smaak.

Zowel de bladeren als de steeltjes waar de bladeren aan vast zitten zijn eetbaar.
Om Peterselie te oogsten knip je gewoon met een schaar de stelen af.

Peterselie kan het hele jaar door geoogst worden.

Schoonmaken

Begin met de Peterselie schoon te spoelen. Pas geoogste Peterselie kan vol met zand en beestjes zitten. Goed afspoelen met koud water in een bak of zeef is voldoende.

Het recept.

Herman had een recept op het internet gevonden. Ik heb het recept eenigzins aangepast. Ik geef je hier mijn versie.

Het oorsponkelijke recept ging uit van 320 gram bladpeterselie.
Mocht je bladpeterselie tot je beschikking hebben dan kun je deze hoeveelheid aanhouden.Ik had 600 gram krulpeterselie tot mijn beschikking en die heb ik ook helemaal gebruikt.

Het oorspronkelijke recept voegde gewoon water aan de peterselie toe. Ik vindt dat de wijn wat meer body kon gebruiken. Een manier om body aan de wijn toe te voegen is om rozijnen of bananen toe te voegen. Ik koos echter de gemakkelijke weg.Ik kocht in de Supermarkt 4 pakken van elk 1,5 liter druiven-citroensap. Dit sap is bij de Plus maar ook bij de Aldi te verkrijgen. Mocht je niet aan dit sap kunnen komen dan kun je ook witte-druivensap gebruiken.

Van 1 liter uit een pak sap werd een giststarter gemaakt volgens mijn beproefde recept (klik hier). De resterende halve liter sap heb ik opgedronken.De 600 gram Peterselie werd in de resterende 4,5 liter sap gekookt.

Toen de soep kookte voegde ik er 1400 gram suiker aan toe en 2 theelepels citroenzuur.

Terwijl de peterselie soep stond af te koelen deed ik er 1 theelepel gistvoeding bij. En toen de soep nog verder was afgekoeld 1 theelepel pecto enzymen en 2 afgestreken theelepels tannine.

De Peterseliesoep ging toen in een gistingston, afgedekt met een kaasdoek, en de volgende dag werd de giststarter erbij gedaan.

Na drie dagen werd de most in een emmerzeef gezeefd en daarna in een 10 liter gistingsfles gedaan.
Als je wil weten hoe je een emmerzeef maakt, klik je hier.
Ondertussen werd 700 gram suiker in een halve liter water gekookt.

Toen het suikerwater was afgekoeld tot ongeveer 20 graden werd het bij de most in de 10 literfles gedaan.

De fles werd toen met koud water verder aangevuld tot 10 liter.

De gisting die in de gistington flink gaande was ging na korte tijd weer flink verder in de gistingfles.

Na een paar weken toen de gisting afgelopen was is de wijn van het droesem geheveld in een nieuwe 10 liter fles. Deze fles werd met water weer tot 10 liter aangevuld.Slechts 3 maanden later was de wijn helemaal helder en is hij gebotteld.Het etiket doet eer aan de Bard van de Galliers.
De wijn zelf is een uiterst zachte wijn die nog het meeste aan Liebfraumilch doet denken. Je proeft niets van de peterselie terug.

Als ik weer aan peterselie kan komen dan zal ik deze wijn zeker opnieuw maken. Van harte aanbevolen.

Ingredienten voor 10 liter:

- 600 gram krulpeterselie
of 320 gram bladpeterselie
- 3 pakken druiven-citroensap van 1,5 liter of
4,5 liter witte druivensap
- 2100 gram suiker
- 2 theelepels tannine
- 2 theelepels citroenzuur
- 1 theelepel gistvoeding
- 1 theelepel pecto enzymen
- giststarter 1 liter

Verwijzingen in dit artikel:
- De officiele Asterix en Obelix website
- hoe maak ik een giststarter
- Hoe maak ik een emmerzeef
- De website van Els


Dit is het laatste verhaal voor mijn vakantie. Ik hoop dat jullie fijne weken met warm weer tegemoed gaan. Els en ik gaan komende weken eerst naar Zeeland waar Els een expositie in Renesse heeft, en daarna een paar weken naar frankrijk. Geniet van de zon en zee, en drink daarbij een lekker glaasje wijn.Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


In Europe there is a famous comic called Asterix and Obelix. A bunch of invincible warriors from Gaul who fight the Roman conquerers. The comic also features a bard called Cacofonix who sings so out of tune that the village people put parsley in their ears against the noise.

Well take the parsley out, we are going to make wine from it.

Parsley wine will no doubt raise some eyebrows. Well I was, to say the least, also surprised when I first heard about it. Who in Toutatis name gets the idea to make wine from Parsley.

Then last years Whitsun weekend we had a meeting of the members of the bibere.com forum. Forum member Herman brought some bottles Parsley wine. We were all pleasantly surpised by this lovely wine.

So on our way home Els and I visited some friends. And guess what: they had a garden full of Parsley. We immediately started harvesting !!!

Parsley can be kept for a short while in the refridgerator. In the freezer it can be kept longer but it will looses flavor over time. Best is to process the parsley immediately after harvesting.

ParsleyParsley is a herb and there are two kinds of parsley. First there is the familiar curly leaf parsley and then there is the Italian leaf also called flat leaf Parsley. The flat leaf parsley contains more ethereal oils and has therfore more flavor.

As well the leaves as the stems can be consumed.
To harves parsley you just cut the stems with scissors.

Parsley can be harvested the whole year through.

Cleaning


Start with cleaning the parsley. Fresh parsley will contain sand and insects. Rinse thorough with cold water

The recipe


Herman found a recipe on the internet. I tweaked it to my liking. I will give you here my on recipe.

The original recipe started with 320 gram leaf parsley. If you can lay your hands on leaf parsley then stay with this amount.I had 600 gram curly parsley and I used it all.

Another thing was that the original recipe added tap water. I thought the wine could use some more body. A way to add body to your wine is to add raisins or bananas. However I took the easy way out.In the supermarket I bought 4 packs of 1,5 liter grape-lemon juice. This juice is available in the Plus supermarkets and at Aldi's. If you can not get this juice you can use white-grape juice.

From 1 of these packs I used 1 liter juice to make a yeast starter following my starter-recipe which you can find by clicking here. The remaining half liter juice was consumed.I boiled my 600 gram parsley in the remaining 4,5 liter juice.

When the soup was boiling I added 1400 gram sugar and 2 teaspoons citric acid.

Then when the soup was cooling down I added 1 teaspoon nutrient, and when further cooled down 1 teaspoon pectic enzymes and 2 teaspoons tannine.

The parsley soup was then poured in a primary and covered with a cheesecloth. Next day the yeast-starter was added.

After 3 days the must was sieved in a bucketsieve and put in a 10 liter secondary.
If you want to learn how to make a bucket sieve: click here.
In the meantime 700 gram sugar was boiled in half a liter water.

When the sugarwater had cooled down to about 20 degrees Celsius it was added to the carboy.
The carboy was then filled up with cold water.

Fermentation that was vigorous in the primary almost immediately took off again.

A few weeks later when fermentation had ceased the wine was racked into another carboy and again filled up with water.After just 3 months the wine was crystal clear and bottled.
The label pays hommage to the bard of the Gauls.
The wine itself is soft and smooth and reminds me of Liebfraumilch. There is no trace of parsley flavor left in the wine.

If I can get any more parsley I will surely make this wine again.
Highly recommended.


Ingredients for 10 liter:

- 600 gram curly parsley
or 320 gram leaf (Italian) parsley
- 3 packs of 1,5 liter grape-lemon juice
or 4,5 liter grape juice
- 2100 gram sugar
- 2 teaspoons tannine
- 2 teaspoon citric acid
- 1 teaspoon yeast nutrient
- 1 teaspoon pectic enzyme
- Yeast starter 1 liter


Links:

The official Asterix and Obelix website
How to make a yeast starter
How to build a bucket sieve
The website from Els

This was the last story before we go on holliday. First we will stay a week in Zeeland where els has an exposition of her work in the lovely town Renesse. After that we will go for some weeks to France. I wish you all a nice summer holliday. Enjoy the season and enjoy some good wines.Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.