zaterdag 16 mei 2009

Vlierbloesemwijn (2)/
Elderflowerwine (2)

Scroll down for the English versionIk ontving een aantal mailtjes van mensen die dachten dat ik mijn belofte van vorig jaar vergeten was. In mijn vorige web-log verhaal beschreef ik de meest eenvoudige methode voor het oogsten van vlierbloesem. Je kunt hier klikken om dat nog eens na te lezen.

Maar vorig jaar schreef ik dat ik jullie het recept van vlierbloesemwijn, gemaakt van verse bloesem, zou geven. Nou de volgorde is logisch: eerst oogsten en dan wijn maken. Bij deze dus.

We gaan nu wijn maken van verse vlierbloesem die nog lekkerder is als de wijn die ik van de vlierbloesemsiroop maakte. Een echte zomerhit. Ook nu raad ik je aan er weer veel van te maken. Hoeveel je ook maakt, hij zal op zijn voor je er erg in hebt.......

Voor wie nog eens wil nalezen hoe je vlierbloesemsiroop kunt maken, of wijn van de siroop, kan hier op deze tekst klikken.

Daar gaan we. Ik geef je hier het recept voor 10 liter.

Dag 1

Deze wijn kun je natuurlijk alleen maken als de vlier flink in bloei staat. Pluk een behoorlijke hoeveelheid bloesem, maar niet alles want we willen natuurlijk in september de bessen oogsten voor de rode vlierbessen wijn.Zoals in mijn verhaal over het oogsten van vlierbloesem stond beschreven doe je de bloesem in een plastic zak en sluit je die met een knoop af.

Dan maak je een giststarter van 1 liter appelsap, 120 gram suiker, een theelepel citroenzuur en gistvoeding volgens het beproefde recept dat je hier nog eens kunt nalezen door hier te klikken.


Dag 2

De bloesem.

Schud de zak met de bloesem zoals in het verhaal over het oogsten staat beschreven. Je zult zien dat de bloesem losgekomen is van de takjes. een heerlijke geur zal uit de zak opstijgen.Neem een maatbeker van 1 liter en vul die met de bloesem. Druk de bloesem zachtjes aan en vul bij tot je 1 liter vlierbloesem hebt.
Dit is genoeg voor 10 liter wijn.

De suikerberekening.

Vlierbloesem heeft natuurlijk geen suiker. Wij moeten dus alle suiker die nodig is om de alcohol te maken zelf toevoegen.
We maken 10 liter wijn en ik wilde 12% alcohol in de wijn hebben. De smaak van de vlierbloesem is zo sterk dat deze wijn dat gemakkelijk kan hebben.

Om 1% alcohol in een liter wijn te krijgen heb je 18 gram suiker nodig. Voor 10 liter met 12% heb je dan:
10 liter x 12% x 18 gram = 2160 gram suiker nodig.

Breng 3 liter water aan de kook en lost daar de 2160 gram suiker in op. Laat deze siroop afkoelen.

De zuurberekening.

Vlierbloesem heeft natuurlijk ook geen zuur. Dus we moeten alle zuur zelf gaan toevoegen. Ik wilde de wijn niet te zuur hebben, om de delicate smaak niet te overheersen. Naar mijn mening is 6 gram zuur per liter voldoende voor deze wijn.
Ik wilde ook niet dat een bepaald zuur zou overheersen en daarom maakte ik een mix.

Voor 10 liter wijn met een zuurgraad van 6 gram per liter heb je dan 10 x 6 gram = 60 gram zuur nodig. Ik nam drie gelijke delen zuur:
- 20 gram wijnsteenzuur
- 20 gram appelzuur
- 20 gram citroenzuur

Het proces.

In het afgekoelde suikerwater los je de 60 gram zuur en 10 gram gistvoeding op.

Maak van papier een soort trechter waarmee je de vlierbloesem in de gistingfles kunt gieten.

Daarover heen giet je het, tot kamertemperatuur afgekoelde, suikerwater met de daarin opgeloste zuren en gistvoeding.

Daarna gaat de giststarter erbij en word de fles aangevuld tot ongeveer 7 liter.Sluit de fles af met een waterslot.

Dag 7

Na 4 dagen pulpgisten zeef je de most met behulp van een emmerzeef.

Een emmerzeef kun je makkelijk zelf maken. Hoe je dat doet kun je zien door hier te klikken.

Giet de most daarna weer over in een gistingsfles en vul aan met koud water tot 10 liter.Na een paar maanden zal de wijn uitgegist en geklaard zijn, en kan dan meteen gebotteld worden.

Ingredienten voor 10 liter :

- 2160 gram suiker
- 1 liter verse vlierbloesem
- 60 gram gemixed zuur:
20 gram wijnsteenzuur, 20 gram appelzuur en 20 gram citroenzuur
- 10 gram gistvoeding


Verwijzingen in dit verhaal:

- Oogsten van vlierbloesem:
http://wijnmaker.blogspot.com/2009/05/vlierbloemen-oogsten-elderflower.html
- Vlierbloesemsiroop en wijn van vlierbloesemsiroop:
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/02/vlierbloesemwijn-elderflower-wine.html
- Giststarter:
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/08/gist-starter-yeast-starter.html
- Emmerzeef:
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/03/bouw-een-emmerzeef-building-bucket.html

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

I received several e-mails from readers who thought I had forgotten my last years promise. In my last entry I described a simple method for harvesting elderflower. Click here to re-read that story.

However, last year I wrote that I would give you the recipe for elderflowerwine, made from fresh flowers. Well I thought the line-up would be obvious: first harvesting, next winemaking. So as promised here comes the recipe.

The recipe will make wine from fresh elderflowers and this wine is even better as the wine I made from the elderflowersyrup. A real summer hit. I advise you to make a lot. No matter how nuch you make, it will be gone before you know......

Those that want to re-read how to make elderflower syrup or wine from the elderflowersyrup can click here.


I will give you the recipe for 10 liter. For recalculating the amounts to gallons or any other weird measurement system I suggest you use Fermcalc. Here we go.

Day 1

This wine can of course only be made when elders really bloom. Pick a large amount of screens. However do not pick all, because you will want to harvest berries in autumn for making the best red wine nature can offer.So like I wrote in my last story about harvesting elderflowers
put the screens in a plastic bag and tie it with a knot.

Next make a yeast starter using 1 liter apple-juice, 120 gram sugar, a teaspoon citric acid and nutrient following my proven recipe which you can find by clicking here.


Day 2

The elderflowers.

Shake the bag with the screens llike described in the story about harvesting elderflowers. The flowers will seperate from the stems and a delicious smell will rise from the bag.Now take a measuring beaker and fill it to the 1 liter mark with slightly pressed elderflowers. This is sufficient for 10 liter wine.

Sugar Calculations.

Elderflowers will off course not provide any sugar. So we will have to add all sugar needed to make the alcohol.
The recipe is for 10 liter wine and I wanted it to have 12% alcohol. The elderflower flavor is so strong that 12% alcohol will not bring the wine out of balance.

To get 1% alcohol in 1 liter wine, 18 gram sugar is needed. So, for 10 liter with 12% you will need:
10 liter x 12% x 18 gram = 2160 gram sugar.

So start with boiling 3 liter water and dissolve the 2160 gram sugar in it. Let this sugar-water cool down.

Acid calculations.

Elderflowers will also not provide any acid. So we have to add all the acid needed. I did not wanted this wihne to have too much acidity. The acidity should not overwhelm the delicate flavor. 6 gram acid per liter (an acidity of .6) is enough for this wine.
I also did not want 1 kind of acid to dominate and therefore made a mix.

For 10 liter wine with an acidity of 6 gram per liter you will need 10 x 6 gram = 60 gram acid. So I devided that in 3 equal parts acid:
- 20 gram tartaric acid
- 20 gram malic acid
- 20 gram citric acid.

Now if you do not have all the various acids in stock you could use only citric acid.

The winemaking process.

When the sugar-water had cooled down to room-temperature I dissolved the acid mix and 10 gram nutrients in it.

I made a kind of funnel from paper which I used to pour the elderflowers into the carboy.

Next I poured the sugar-water-acid-nutrient mix into the carboy.

And after that the yeast starter was added.

As the final step for now cool water was added until the total volume was about 7 liter (2/3 of the total volume of the carboy).Put an airlock on the carboy.

It will start fermenting within a few hours.

Day 7

The must has now been pulp-fermenting for 4 days. Time to sieve the must. This can be easily done with the aid of a bucket-sieve.

If you did not already build bucket sieve, I urge you to do so. This handy utensil is easily self made. You can read by clicking here how to make one yourself in easy steps.

Now pour the sieved must back into a 10 liter carboy and fill up with cold water to the top.A few months later the wine will be finished and cleared. Ready for bottling. This wine can be consumed immediately, but it will get better with aging. I doubt sincerely that it will get time to age unless you make more as you can drink.......

Ingredients for 10 liter :

- 2160 gram sugar
- 1 liter destemmed fresh elderflowers
- 60 gram mixed acid being:
20 gram tartaric acid, 20 gram mailc acid and 20 gram citric acid.
- 10 gram nutrient


Links in this story:

- Easy elderflower harvesting:
http://wijnmaker.blogspot.com/2009/05/vlierbloemen-oogsten-elderflower.html
- Making elderflower syrup and wine from the syrup:
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/02/vlierbloesemwijn-elderflower-wine.html
- Fermcalc
http://web2.airmail.net/sgross/fermcalc/fermcalc_applet.html
- How to make a yeast starter
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/08/gist-starter-yeast-starter.html
- Build your own bucket sieve
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/03/bouw-een-emmerzeef-building-bucket.html

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.