zaterdag 1 maart 2008

Bouw een emmerzeef / Building a bucket sieve

Scroll down for the English version

Begin dit jaar schreef ik in mijn weblog "Ode aan de emmer" dat ik een bouwschema van een emmerzeef zou publiceren als daar voldoende belangstelling voor was. Nou dat heb ik geweten. Velen hebben mij een e-mail gestuurd met het verzoek om een bouwbeschrijving te plaatsen. Maar toen kwamen de verhaaltjes over de pecto-enzymen tussendoor. Dus helaas hebben jullie even moeten wachten.

Maar nu de lente er aankomt en de paardebloemen straks weer in bloei staan en even later de vlier, wordt het tijd voor het bouwschema. Van paardenbloemen en vlierbloesem kun je een heerlijke wijn maken, maar de blaadjes moet je wel makkelijk uit de most kunnen zeven, en daar is een emmerzeef heel handig bij.

Dus bij deze het beloofde verhaaltje en de bouwbeschrijving.

Iedere wijnmaker gebruikt wel eens een zeef. Soms hebben we pulp die gezeefd moet worden. Of we willen eikenchips uit de most of wijn zeven. Of we willen bloemblaadjes uit de most of wijn zeven. Maar een zeef hebben we allemaal wel eens nodig.

In eerste instantie gebruiken we natuurlijk een keukenzeef. Maar al gauw zijn die te klein en onhandig voor onze doeleinden, zeker als je met hoeveelheden als 10 liter aan de slag gaat.

Nu kunnen we gelukkig zonder veel kosten zelf een zeef maken van emmers. Al wat we nodig hebben is 2 emmertjes . De emmers moeten stapelbaar zijn. De foto's vertellen je wat ik daarmee bedoel.

Helaas zal 1 van deze emmers sneuvelen voor het goede doel. Maar in mijn weblog 'Ode aan de emmer' heb je kunnen lezen hoe je jezelf aan een ongelimiteerde bron van emmers kunt helpen.We beginnen met op een van de emmers op een 15 centimeter van de bovenkant een lijn af te tekenen.
We knippen dan (zagen kan ook) met een schaar de emmer stuk zodat we een mooie ronde ring hebben.Het werk is klaar. Schenk jezelf een groot glas wijn in. Dat heb je wel verdient na al deze harde arbeid.

Neem de andere emmer en leg daar een kaasdoek of andere doek in, zodat er een soort van ondiepe kuil ontstaat maar dat de doek wel nog over de rand hangt.Plaats de gemaakte ring daarin. Hierdoor wordt het doek stevig vastgeklemd en kan het niet in de emmer zakken. En klaar is onze zeef !!Op de foto kun je zien dat ik er wat pulp heb ingegooid. Je kunt nu eventueel een deksel op de emmer doen en de pulp laten uitlekken. Fruitvliegjes en andere insecten kunnen er niet bijkomen, en je hebt er dus geen omkijken naar. Na een tijdje ga je eens kijken hoe ver het proces is. Als je dan ook nog een kraantje onderin de emmer hebt gemaakt kun je de wijn of most zo aftappen.Als we pulp hebben die we verwachten met de hand te moeten uitpersen dan is de procedure als volgt. Let op ik ben een ervaringsdeskundige want ik heb een deel van mijn pruimen zo verwerkt.

Eerst bouwen we de emmerzeef op zoals hierboven beschreven.Dan leggen we op de ring weer een kaasdoek of andere doek.
We gieten nu de pulp in deze doek (die dus op de andere doek ligt).
Eventueel vouwen we het doek boven de pulp dicht en doen de deksel weer op de zeef. Dan hebben we weer een groot glas wijn verdient.Het is raadzaam om regelmatig een glas wijn te nuttigen tijdens onze harde arbeid zodat we nooit vergeten waarom we het doen !!!

We hebben nu twee voordelen. In de eerste plaats wordt het sap door twee doeken gezeefd. In de tweede plaats kan het tweede doek niet in de emmer vallen. En als laatste kunnen we het doek met de pulp zo oppakken en in de zeef uitpersen.

Probeer het eens een keer. Een emmerzeef is in een paar minuten gemaakt en maakt het leven van ons wijnmakers een stuk aangenamer.

Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.In the beginning of this year I wrote in my entry "ode to the bucket" that I was willing to publish a build-description for a bucket sieve when enough people were interested. Well you certainly told me so. Many sent me an e-mail with a request to publish such a description. But then the stories about the pectic enzymes came up. So you had to wait. Thanks for the patience.

Now spring arrives in a few weeks. Dandelions will start to blossom and a few weeks later the elders will blossom. So it is time for the description of the sieve. From both the elder-blossom and the dandelion a delicious wine can be made, but you will need a simple way to sieve the petals from the must. And then a bucket sieve may come at hand.

So here it finally is.

Every winemaker at some time needs a sieve. Sometimes we have pulp that needs sieving. Or we want to sieve oak-chips or flower petals out of our wine. Whatever the reason is: a sieve is something we will all need once in a while.

At first you will use a kitchen sieve. But soon this is to small and awkward for our purposes, surely when dealing with 3 gallon batches or more.

Fortunately we can make a large sieve without a lot of expenses from buckets. All we need are two similar buckets. The buckets need to be stackable. Look to the pictures to know what I mean. One of these buckets needs to be sacrified for the better cause. But in one of my previous blogs 'ode to the bucket' I revealed how you could obtain an endless stream of buckets for free.Let's start with drawing a straight line about 15 centimeters (6 inches) below the brim.
Then we cut with a scissor (a saw can be used of course) along the line so we get a nice round ring.That's it. The work is done. Pour yourself a large glass of wine because you have earned it after all this hard work !!!!

Take the other bucket and drape a piece of cheesecloth or some other cloth in. Make a kind of shallow hollow but so that the cloth hangs over the brim.Put the selfmade ring now firmly in the bucket. This way the cloth is secured and cannot drop in the bucket. Our sieve is ready for use !!!The photo shows that I have put some pulp in. Now you can put the lid on and have the pulp leak the juice into the bucket. Fruitflies and other insects do not have access. So just let is sit there for sometime and meanwhile drink that glass of wine. If you made a tap in the bucket you can indeed tap the juice/must/wine without effort.If you want to process pulp which is expected to need pressing the method is as follows. Mind you: I have processed some of my plums like this.

First we build the sieve as mentioned above.Then on the ring we put another cloth.
We then pour the pulp in this second cloth (which lays in the hollow of the first cloth). When needed fold the cloth so it covers the pulp, put the lid on the sieve and have another glass of wine.I advise you all to drink regularly some wine during all this hard work so you keep remembring why on earth you are working so hard !!!

We now have two advantages. Firstly the pulp is sieved through two cloths, and secondly the cloth can not fall into the bucket. We just take the cloth out and press it by hand.

Just try it. A bucket sieve is made in a few minutes and makes the lives of us winemakers a lot easier.

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this text or pictures may be copies or used in other publications
(including web-pages and printed text) without written permission
from the author.