maandag 24 mei 2010

Rozenblaadjeswijn
Rosepetal wine

Scroll down for the English version


Ik had gehoopt jullie te kunnen vertellen of de wijn van ingevroren vlierbloesem gelukt is, maar ik ben helaas nog niet aan het bottelen toegekomen. Ik heb goede hoop, maar kan er nog niks zinnigs over zeggen.
Het loopt nu al tegen het einde van mei, en nog steeds staat de vlier niet volop in bloei. Dus ik heb een groot dilemma. Ik wil graag vlierbloesem plukken om wijn van te maken. Ik zie helaas niet hoe ik nog tijd kan vrijmaken om de wijn te maken voor ik op vakantie ga. Dus moet ik de bloesem invriezen. Maar ik heb de wijn van bevroren vlierbloesem van vorig jaar nog niet gebotteld. Ik weet dus eigenlijk helemaal niet of het wel mogelijk is om vlierbloesem met goed resultaat in te vriezen...........

In ieder geval raad ik iedereen aan om de vlierbloesem te plukken als hij in bloei staat, en maak er wijn van. Liefst zo veel mogelijk. Afgelopen jaar maakte ik 60 liter en die was op voor het einde van het jaar. Dit jaar hoop ik 90 liter te kunnen maken.......
Mijn recept vindt je in het archief (aan de rechterkant op dit log), en kijk in de maand mei van 2009 om een makkelijke manier van oogten, en mijn recept te vinden.

Ik wilde eigenlijk een kort verslag van mijn bezoek aan Brouwland, dit pinksterweekeinde, brengen. Maar het was veel te mooi weer om binnen te zitten. Dus heb ik vanmidag een aardige fietstocht langs de Ijssel gemaakt. Van Rotterdam langs de Rotte naar Nieuwerkerk aan de Ijssel. Dan langs de ijssel naar Gouda, en aan de andere kant van de Ijssel weer terug. Zoals gezegd kwam ik nog nergens vlierbloesem in volle bloei tegen, maar de rozen bloeiden volop. Daarom dit verhaal.

De rozen staan volop in bloei en ik heb het geluk dat er op enige afstand van mijn huis een enorm veld rozen is aangeplant. Daar kan ik mooi gebruik van maken.

Twee jaar geleden heb ik jullie verteld hoe je van rozenblaadjes een lekkere siroop kunt maken. Dat kun je hier nog eens nalezen.

Deze keer gaan we wijn maken van de rozenblaadjes.

Achtergrond informatie.


In de eerste plaats het belangrijkste: pluk alleen de blaadjes van rozenstruiken waarvan je zeker weet dat ze niet met insecticiden zijn besproeid !!!!

Vaak kun je niet genoeg rozenblaadjes plukken om meteen wijn van te maken. De velden staan te ver uit elkaar, of er is niet genoeg en je moet wachten tot er weer een aantal in bloei staan.
Dat geeft niet. Rozenblaadjes kun je schoonmaken en invriezen. Ingevroren kun je ze een paar maanden tot een jaar bewaren.

Als je een maatbeker van 1 liter vult met zachtjes aangedrukte rozenblaadjes dan wegen die blaadjes ongeveer 70 gram.

Als je besluit de geplukte rozenblaadjes in te vriezen doe dan telkens 70 gram blaadjes in een zip-lock zakje en vries dat in. Op deze manier heb je afgemeten hoeveelheden beschikbaar.

Je kunt zowel witte als rode rozenbladen gebruiken. De kleur van de blaadjes bepaald natuurlijk de kleur van je wijn.

Kies vooral de sterk ruikende rozen uit. Dezen geven het beste aroma aan de wijn.

Rozenblaadjes bevatten naast kleur, geur en smaakstoffen verder niets. Je zult zelf moeten zorgdragen voor gistvoeding, zuur en suiker.Rozenblaadjes zijn erg gevoelig voor sulfiet. Als je de blaadjes in een fles doet die met een sulfietoplossing is omgespoeld zullen de rode blaadjes wit worden. Volgens sommige literatuur en informatie op het web zal de rode kleur na een tijdje weer terugkomen als de sulfiet is uitgewerkt. Ik heb dat helaas niet geprobeert.
Ik besloot de wijn zonder sulfiet te maken.

Rozenblaadjes zelf zijn eetbaar. Bakkers weten dat al heel lang en gebruiken ze daarom (de laatste tijd steeds minder vaak) als versiering op taarten.

Genoeg theorie, we gaan wijn maken !!!!

Dag 1Ik maakte 10 liter rozenblaadjeswijn. Daarvoor nam ik 13 liter rozenblaadjes. Dat is omgerekend 910 gram blaadjes. Ik spoelde de blaadjes onder de kraan goed af om insecten en neerslag van uitlaatgassen te verwijderen.
De blaadjes deed ik daarna in een gistingfles en daarop goot ik 7 liter water.
De DJ werd afgesloten met een stuk plasticfolie dat werd vastgezet met een elastiek. Vanaf dat moment werd de DJ elke dag meerdere keren flink geschud zoadt de kleur en smaakstoffen goed in het water konden trekken.

Dag 3

Ik maakte een giststarter volgens mijn beproefde recept dat je hier kunt nalezen.

Dag 4

De DJ met het rozenwater werd in een pan leeggegoten. Ik goot de DJ leeg door een keukenzeef waardoor de blaadjes meteen uit het water werden gezeefd. Ik voegde er 2200 gram suiker aan toe. Het geheel werd aan de kook gebracht.

Nadat de most een paar minuten had gekookt liet ik hem afkoelen. De most was nu ontsmet.

Tijdens het afkoelen loste ik 10 gram gistvoeding in de most op.

Uiteraard moet de most ook een zuurgraad hebben en daarom loste ik er een mix van de volgende zuren in op:
- 27 gram wijnsteenzuur
- 20 gram appelzuur
- 19 gram citroenzuur.

In totaal is dat 66 gram zuur. Verdeeld over 10 liter zou mijn zuurgraad dan op 6.6 uitkomen.Toen de most volledig was afgekoeld ging de giststarter erbij. De DJ werd met water tot 10 liter aangevuld. Na een uurtje stond hij al weer flink te gisten.

Negen weken later

De wijn was uitgegist en begon netjes te klaren

4 Maanden later.

De wijn was kraakhelder en klaar om gebotteld te worden. Hij was niet onaardig maar had een hele sterke rozensmaak. De wijn leek nog te veel op parfum. Deze wijn moest echt rijpen.

Anderhalf jaar later


De wijn heeft al die tijd geduldig liggen wachten en ondertussen kunnen rijpen. Toen ik een fles opentrok rook ik de rozen. Maar de smaak was heel mild geworden. Het leek niet meer op rozenparfum. Het was een lekkere zachte rose wijn geworden met een hint rozensmaak. Zeker een aanrader. En de moeite waard om op te wachten.

Ingredienten voor 10 liter
- 13 liter (910 gram) rozenblaadjes
- 2200 gram suiker
- 10 gram gistvoeding
- 27 gram wijnsteenzuur
- 20 gram appelzuur
- 19 gram citroenzuur

Links in dit artikel:
- Rozenblaadjes siroop maken
- Hoe maak je een giststarter

Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


I was hoping that I could tell you if my experiment concerning winemaking with frozen elderflowers had succeeded. Unfortunately I still did not fing the time to bottle this wine. So I hope I can give you a positive answer just before I go on a holliday.
So now I have a problem. The elderflowers are not blossomming over here yet. And I do want to make a lot of wine from them. However I am going on a holliday within 2 weeks. So my time-schedule is very tight and I am not sure I can make the wine in that short span. Moer as they are even not blooming yet. So my hope is in freezing a lot of elderflowers before I go on a holliday. However I am not sure that that will work, as I have not tasted the elderfloewer wine I made from last yeasr frozen elderflowers..........

In the mean time, pick the elderflowers and make the wine !!! you will be richly rewarded. And make a lot, it vanishes like snow before the sun. Last year I made 60 liter (16 gallon) and that was gone before the end of the year !!!
You can find my elderflower recipe in the archive (on the left), look for the may 2009 section.

Now I was planning to do a short story on my trip to Brouwland In Belgium this weekend. However the weather was so nice that I decided it would be a shame sitting inside writing a story. So instead I took a long bicycle trip this afternoon, of about 30 miles, and I saw roses blossom everywhere. Hence this story.

Roses are blooming again, and I am lucky to have an enormous field of roses within an hour bicycling from my home. Something I can not refuse to pass by.

Two years ago I showed you how to make a nice syrup from rose petals. You can re-read this here.

This year we will make wine from the rose petals.

Some background information.

First the most important tip: make sure you pick the petals from rose bushes that not have been sprayed with insecticides !!!

Not all of you are in the same lucky position as I am, meaning that often you can not pick enough rose petals at one time to make wine with. De bushes are to far apart, or there are just not enough roses and you will have to wait till enough of them are blooming again.
No sweat. Rose petals can be cleaned and frozen.
You can keep them in the freezer from a few months to over year.

A measuring beaker of 1 liter filled with rose petals, pressed slightly, will weigh about 70 gram.

If you decide to freeze the petals for later use then devide them in portions of 70 gram. Put each portion in a separate zip-lock bag. That way you will have a known quantity at hand for later use.

You can use white or red rose petals. The color of the petals decide which color the wine will be.

Preferably choose the strong smelling roses. They will give the best flavor to your wine.

Rose petals bring nothing to the wine except color, flavor and scent. You will have to provide for nutrient, acid and sugar.Rose petals are very sensitive to sulphite. If you drop the petals in a carboy that has been sanitised with a sulphite solution pink or red petals will turn white. Some literature and info on the web mention that the color will come back after a while. However as I made this wine without using sulphite I can not confirm this.

The rose petals are edible. Bakers have known this for centuries and have used the petals as decoration on cakes.

Enough theoretics. Let's make wine !!!

Day 1


If you pick rosepetals and weigh them you will see that a liter in volume weighs 70 gram.
For making 10 liter rosepetal wine I used 13 liter rosepetals. In weight that is a total of 910 gram rosepetals.First I rinsed the petals with clean water to get rid of any insects, sprays and collected exhaust fumes.
Next the petals were put in a carboy and I poured 7 liter water on top.
The carboy was then sealed with plastic foil fastened with a rubber band.
From that moment on the carboy was thoroughly shaken multiple times each day to make sure the color and flavor would get into the water.

Day 3

On this day I made a yeast starter using my own proven recipe which you can find by clicking here.

Day 4

The carboy was emptied in a pan. I did this through a sieve which sieved the petals out of the 'tea'. I added 2200 gram sugar and put the pan to a boil.

After a few minutes boiling the must was cooled down. It was now sanitised.

While cooling down I dissolved 10 gram yeast nutrient in the must.

Now my must was almost ready, It had flavor, color, sugar and nutrients. It only lacked acid.

As there are no acids at all in the must I decided to make an acid mix. I used the following quantities:
- 27 gram tartaric acid
- 20 gram malic acid
- 19 gram citric acid.

This was a total of 66 gram acid. I had 10 liter must and this would bring acidity to 6.6While the must was cooling down I cleaned out the carboy and sanitised it again by swirling a sulphie solution in it. Next I rised it with clean water.
When cooled down the must was poured back into the carboy. The yeast starter was added and the carboy was filled up to the max.
An hour later it was already fermenting.

Nine weeks later

The wine had finished fermenting and started to clear.

4 months later

The wine had cleared fantastically and was ready to be bottled. It had a very strong rose flavor. It was just perfume. This wine really needed to age !!!!

One and a half year later.The wine had been patienly waiting and aging. At opening a bottle I smelled roses. The taste had become really mild. It does not resembled perfume anymore. It had become a really nice blush wine with a hint of roses. Definitely recommended and worth waiting for.

List of ingredients for 10 liter:
- 13 liter (910 gram) rose petals
- 2200 gram sugar
- 10 gram yeast nutrient
- 27 gram tartaric acid
- 20 gram malic acid
- 19 gram citric acid

Links in this story:

- Rosepetal syrup
- How to make a yeast starter


Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.