donderdag 5 juni 2008

Rozensiroop / Rose syrup
Scroll down for the English version


Rozensiroop.

Wie wel eens een bezoek brengt aan de Indische Toko (winkel) die heeft daar vast wel allerlei soorten limonade siroop zien staan. Een van de soorten die er veel verkocht wordt is rozensiroop. Deze siroop wordt vaak met klappermelk (kokosmelk) aangelengd tot een heerlijke limonade.

Op 5 mei 2007 beschreef ik onder het kopje 'Een hemelse drank' al hoe je een siroop kunt maken van vlierbloesem. Als je dit nog eens wil nalezen kun je in het archief kijken aan de rechterkant op deze pagina, of KLIK JE HIER.
Hetzelfde trucje gaan we uithalen met rozenblaadjes.

Velen vinden het zonde als je rozenblaadjes plukt. Maar wie het wel eens gedaan heeft in een groot plantsoen die weet dat het een week later weer vol staat met nieuwe rozen. Rozen bloeien namenlijk bijna het hele seizoen door. Ik pluk de rozen daar waar het de minste last geeft: langs grote doorgaande wegen. Auto's razen langs zonder dat de meeste bestuurders ook maar het flauwste benul hebben van al het moois dat er groeit. Uit natuurgebieden en parken blijf ik weg (dat wil zeggen om te plukken).

Pluk alleen de rode/roze blaadjes die het beste ruiken. Let er op dat rozen vaak bezocht worden door bijen, dus let op bij het plukken van de blaadjes dat je toevallig geen bij meepakt.
Als je je vingers als een grijper om de blaadjes heen klemt laten ze meestal al meteen los.

Pluk zo veel blaadjes als je verantwoord vindt. Let er op dat alles wat je plukt later geen rozenbottel zal worden (voor het geval je die later wil oogsten).

De rest van de procedure is ongeveer hetzelfde als bij het maken van vlierbloesemsiroop.

We beginnen wel met de blaadjes thuis eerst te ontdoen van insekten. Vervolgens wassen we ze in een zeef om de ergste vervuiling weg te spoelen.

Als de blaadjes gewassen zijn dan doen we ze in een gistingfles. En daarna gieten we er water op. Hoe meer blaadjes en hoe minder water des te sterker zal de siroop smaken.

Ik had gemeten dat als je de rozenblaadjes droog in een maatbeker deed en een beetje aandrukte er 70 gram blaadjes in een liter ging.
In mijn recept gebruik ik 2 liter blaadjes op 1 liter water. Omgerekend dus 140 gram blaadjes op 1 liter water. Daarnaast voeg ik per liter water 1 kleingesneden citroen toe om de siroop straks een zekere zuurheid te geven.Vanaf nu drie keer per dag goed schudden zodat het water goed in kontakt komt met alle blaadjes. In eerste instantie is het water gewoon doorzichtig maar in de loop der tijd zal het langzaamaan roze kleuren.

Na een paar dagen gaan de blaadjes bruine plekjes vertonen. Het wordt dan tijd om de blaadjes uit het water te filteren. Het water heeft dan een mooie roze of rode kleur gekregen. We hebben dan een mooie rozenthee.Het makkelijkste filter de de blaadjes uit het water door de fles boven een zeef uit te gieten. Je kunt de functie van de zeef versterken door er een nylonkous in te leggen, maar dat is niet perse noodzakelijk. Ik gebruik een emmer-zeef. Voor degenen onder jullie die niet weten wat een emmer zeef is, of hoe je hem zelf makkelijk kunt maken, kun je een bouwschema in het archief van dit web-log vinden of klik je hier.

We persen de pulp (met de citroendelen) goed uit zodat geen vocht verloren gaat.
We meten nu ook hoeveel 'thee' we hebben.

Per liter thee voegen we 1 kilo suiker toe en we koken het geheel een paar minuten boven geen groot vuur. Alle bacterien zijn dan wel dood. En je hele huis ruikt naar rozen.....

We doen de hete siroop dan in flessen en laten de flessen afkoelen. de siroop is nu klaar voor gebruik.

Net zoals voor alle siroop geldt dat ook deze niet in de ijskast bewaard hoeft te worden. de vele suiker gecombineerd met de hete temperatuur waarmee de siroop in de flessen is gegaan zorgt ervoor dat de flessen steriel blijven.

Niet iedereen houdt van rozensiroop. De siroop smaakt net zoals een roos ruikt en daar moet je van houden. Maar als je ervan houdt zijn de toepassingen ook weer legio:
- Als koele limonade (aangelengd 1 op 5 met water) met een paar ijsblokjes
- Vermengd met klappermelk als koele zomerdrank
- Als dressing over je ijs
- Als ingredient om zelf ijs te maken
- Om een droge rode wijn aan te zoeten
- Als basis voor rozenwijn

Recept:

Hier nog even kort de ingredienten en de hoeveelheden.
- 2 liter rozenblaadjes (140 gram) op 1 liter water
- 1 citroen in stukken gesneden per liter water
- 1 kilo suiker per liter rozenthee.


Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

Rose Syrup

Who ever visits an Indonesian shop or a Chinese shop (called TOKO in The Netherlands) has undoubtly seen there a wealth of different syrups. One of the syrups which is sold a lot is Rose Syrup which often is dilluted with cocos juice to make a delicious refreshing drink.

In the may 2007 entry I described how to make a syrup from elderflowers. If you want to re-read this you can look at the right side of this page in the archive or you can CLICK HERE.
We are going to do the same trick with rose petals.

Many find it a shame to pick the rose petals. But whoever has done it once in a large rosegarden knows that when you return a week later it will be full again with fresh roses. Roses will blossom almost the whole season. I always pick them were it gives the least nuisance: at the side of major roads. Cars will race along without even noticing all the beautifull things that grow aside. I stay clear of parks and nature areas (well to pick flowers that is).

Only pick the red / rose leaves that smell best. Be aware that roses are often visited by bees, so if you pick the petals be carefull not to squeeze any bee that is inside the rose collecting honey.
Most leaves will come off immediately when you have a grip at them.

Pick as many as you think is responsible. Mind that anything you will pick is unlikely to become rose-hips (which also make a delicious wine).

Rest of the procedure is about the same as with making elderflower syrup.

We start at home to first clear the petals of any insects. Then we wash them in cold water to rinse the worst pollution off.

If you got a really good harvest you can put the surpluss in batches of 140 grams in zip-lock bags in your freezer for future use. That way you always have the right amount available when needed.

When rinsed we put the petals in a carboy and pour cold water on them. The less water you will use the stronger the syrup will be.
Put a bung or air-lock on the carboy so no insects can get in.I measured slightly pressed rose petals in a balance and noticed that it takes about 70 grammes to fill a liter.
In my recipe I use 2 liter petals (so 140 grammes) on 1 liter water. next to the petals I add 1 pealed and sliced lemon per liter to give the syrup some acidity.

From now on you will have to shake the carboy really good a few times a day to get the water really well in contact with the petals. At first the water will be transparent but it will get more and more a pink color as time proceeds.

After a few days (about 3 to 5 depending on temperature etc) the petals will devellop some brown spots. That is the time to seperate the petals from the liquid. I sif them through a cheese cloth using a bucket-sieve and press the petals (and lemon parts) lightly to get the most of the liquid out. For those of you that are new here, or do not know what a bucket-sieve is or how to build one, look in the archive or click here.

The water now has gotten a beautifull pinkish red color. We now have a great rose tea !!!!We also have now 2 options:
- Make the syrup
- Make rose wine

If you have a freezer full of zip-lock bags with rose petals you of course have both options open. This time we make syrup. However in due time (when my own batch is finished) I will give you the recipe for rosewine. So keep an eye on this web-log and keep your reezer full of rose petals.

Now on with the syrup.

For each liter rose-tea we add 1 kilo sugar and boil this a few minutes on a small fire. All germs and fungi will have died by then and your whole house smells like a rose garden......

Meanwhile sanitise as much bottles as needed with real hot water. Pour the hot syrup in the bottles. Close the bottles, and put the bottles upside down when possible. This way a vacuum will be produced and the syrup will most unlikely spoil for a few years.

This syrup (like all other syrups) has no need to be kept kool in the refridgerator when the bottles have not been opened. The amount of sugar together with the boiling of the syrup and pooring in hot bottles will likely keep the bottles sterile for quit a long time.

Not everybody likes rose-syrup. The syrup tastes like a rose smells and that is a taste you have to appreciate. But when you do the applications are countless:
- A cool lemonade (dilluted with 1 part syrup in 5 parts water) with some ice cubes
- Mixed with frozen cocos juice as a refresing drink
- As an icecream topping or dressing
- As an ingredient for mking home-made icecream
- For sweetening a dry red wine
- A base for rose wine.

Recipe:

I will give you the ingredients here summarised.
- 2 liter rose petals (140 grams) on 1 liter water
- 1 peeled and sliced lemon per liter water
- 1 kilo sugar per liter water.

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.