zondag 24 maart 2013

Een eenvoudige hevel /
A simple racking hose

Scroll down for the English version

Er zijn een aantal wijnmakers die om allerlei redenen geen wijnmaak materialen kunnen of willen kopen. Een van de redenen is natuurlijk uit financiele motieven. Het kan natuurlijk zijn dat je eerst wil proberen of wijnmaken wel zo leuk is zonder allerlei 'dure' materialen te moeten aanschaffen.

Er zijn ook wijnmakers die weer wijn willen maken op de primitieve methode zonder allerlei moderne hulpmiddelen. Niet uit financiele motieven, maar gewoon voor de sport.

Maar er is een wijnmakers hulpmiddel waar je niet buiten kan en dat is de hevel.
Op een bepaald ogenblik dan moet de wijn toch echt van het sediment (de laag droesem onderin de fles) worden afgeheveld. Al is het maar om je wijn te bottelen.
Je kunt de wijn niet uit de gistingsfles gieten zonder de droesem op te rakelen waardoor je wijn weer troebel wordt. Met andere woorden een hevel is echt noodzakelijk.

Nu zijn er bij de wijnmakers winkels allerlei hevels te koop. Mijn favoriet is de auto-siphon. Een hevel met een pomp erin waardoor je de wijn niet hoeft aan te zuigen. Deze hevel kost een paar tientjes. De eenvoudigste hevel kost echter onder de 10 euro.

Maar niet iedereen heeft een wijnmakerswinkel in de buurt. En niet iedereen wil, zoals eerder gezegd, met de echte wijnmakers materialen aan de slag.

Maar er is wel bijna overal een doe het zelf zaak te vinden. En in deze winkels wordt vaak pvc slang verkocht.
Deze slang kun je per meter kopen en kost bijna niets. Hiermee kunnen we natuurlijk een primitieve hevel zelf maken.

Wat heb je nodig:- een dunne houten of plastic lat of staaf
- een beetje touw
- plastic slang. (ongeveer 3 meter)
- wasknijper

Hoe gaan we te werk:Neem de lat en leg hem voor je op tafel. Schat in hoeveel cm van de bodem de slang moet hangen om geen droesem mee te zuigen. Leg de slang dan op die hoogte naast de lat en bindt hem op tussenafstanden van 20 - 30 cm vast met wat touw.

Dat is alles.

We laten nu de staaf (met de vastgebonden slang) in de fles zakken en de mond van de slang zal een stukje boven de droesem in de fles hangen. De slag is lang genoeg om hem vanaf de tafel in een andere fles te laten uitkomen.Als je tijdens het bottelen de heveling wil stoppen omdat je fles vol is kun je de slang dubbelvouwen en met een wasknijper dichthouden.

Let er wel op dat je alle onderdelen voordat je ze gaat gebruiken goed ontsmet in een bad met sulfiet.


Luc Volders

Copyright 2013
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


There are several winemakers that do not want to buy regular winemaking materials for all kinds of reasons. One of the reasons is financial motives. It is possible that you want to try if you really like winemaking before buying all kinds of 'expensive' materials.

And then there are winemakers that want to make wines again the primitive way without all kinds of modern equipment. Not from a financial point of vieuw, but just for the fun.

But thehe is one thing no winemaker can be without and that is the racking hose.
At least one time during winemaking a wine needs to be racked from the lees (the sediment at the bottom of the carboy). If it were just for bottling purposes.
One can not pour the wine from the carboy thitout disturbing the lees which will cloud the wine. So a racking hose is necessary.

There are several racking hoses on sale at the shops. My favorite is the autosiphon. A hose with a pump inside so you do not have to suck at the end of the hose. These will set you back some 20 dollar. The most simpel hose however will cost below 10 dollar.

Now not everyone has a winemaking shop around. And not everyone wants to buy real winemaking equipment.

But there is always you local DIY-shop around. And these often sell PVS hoses.
This kind of hose is sold by the meter and costs about nothing. Ideal to make our primitive racking hose.

What you will need:- A thin plastic or wooden cane
- some rope
- pvc hose (about 3 meter).
- a cloth pin

How to proceed:Take the cane and put it in front of you. Estimate how many inches the hose has to be free from the bottom of the carboy to not suck any lees along. Put the hose at that hight along the cane and tie it at some 20-30 cm intervals.

That's it.

Now lower the cane with the tied hose into the carboy and the mouth of the hose will be well above the lees. The hose will be long enough to drop down from the table into another carboy.


Now when during bottling you want to stop for a moment because the bottle is filled up just fold the hose and keep it tight with the pin.

Please sanitise all parts well in a sulphite solution, before using to avoid bacterial contamination.

Luc Volders

Copyright 2013
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.