zaterdag 2 januari 2010

In de kou !!!!
Out in the cold !!!!

Scroll down for the English version

Soms heb je een probleem wijn. Met mijn paardenbloemen die ik twee jaar geleden geplukt had beleefde ik niets als ellende.

Eerst werd ik door de politie aangehouden met de mededeling dat ik bloemen aan het plukken was op een plek waar dat niet mocht. Na een korte discussie lieten ze me gaan.

Toen bedierf de eerste wijn die ik opzette. Klik hier als je nog eens wil nalezen waarom die wijn bedorven was.

De tweede wijn die ik met paardenbloemen opzette (30 liter) wilde niet gisten. Ik had een hevig werkende giststarter toegevoegd, maar na 3 dagen was de wijn nog niet aan het gisten. Met veel moeite is het uiteindelijk toch gelukt. Er komt nog een verhaal op dit weblog waarin ik oplossingen ga geven voor als je een most hebt gemaakt die niet wil gisten. Maar dat komt een andere keer.

Voor de rest ging eigenlijk alles uitstekend met deze wijn, alleen hij wilde niet klaren. De wijn was eind mei 2008 uitgegist. In Augustus was hij nog steeds troebel. Halverwege december nog steeds geen verandering.De wijn wilde gewoon niet klaren.

Nu ben ik geen voorstander van het gebruiken van klaringsmiddelen. Ik heb er geen goede verklaring voor maar om de een of andere reden heb ik ze zelf nog nooit gebruikt. Geduld heeft mijn wijnen altijd geklaard.

Buiten begon het koud te worden. Dat bracht mij op een idee.
Het is een algemeen bekend feit dat koude helpt wijn te klaren.

Ik besloot de wijn een tijdje buiten te zetten.

Nu was dat net de tijd dat het begon te vriezen. Vorst is niet erg voor je wijn als het maar niet TE hard vriest. Dan kan je wijn gaan bevriezen ondanks de alcohol die er in zit. En een bevriezende vloeistof zet uit. Een gebroken DJ kan dan het resultaat zijn.

Dus ik hield de temperatuur een beetje in de gaten. En toen het echt hard begon te vriezen heb ik de wijn weer naar binnen gehaald.

Het resultaat was verbluffend. Op de bodem lag een kleine laag sediment, en de wijn was helemaal helder geworden.
Een mooie gele paardenbloemen kleur, maar wel glashelder.Op de foto zie je de DJ tegen een tegelwand en je ziet (weliswaar vaag) de voeg door de fles heen lopen.Ik heb de wijn gebotteld. En de bovenstaande foto laat nog eens goed zien hoe helder hij is geworden.

En om terug te komen op de eerste zin in dit betoog: een slokje Paardenbloemenwijn deed me alle doorstane ellende vergeten. Dit jaar dus maar weer maken..........

Conclusie.

Het is moeilijk hier een conclusie aan te verbinden.

Het veplaatsen van de fles, waardoor de inhoud ongetwijfeld schudde, kan genoeg zijn geweest om de wijn te laten klaren. Het kan ook zijn dat de wijn zelf vond dat het tijd was om langzaam te gaan klaren voordat ik hem buiten zette. Zo zijn er nog meer oorzaken te bedenken die er voor zouden kunnen hebben gezorgd dat we wijn klaarde.

Voor de hand liggend is natuurlijk de verklaring dat de koude inderdaad heeft gezorgd voor het klaren van de wijn.

Een honderd procent garantie geven dat je wijn door kou zal klaren is natuurlijk onmogelijk. Maar als je toch geduld moet uitoefenen dan kun je dat natuurlijk net zo goed doen terwijl de fles een paar weken buiten staat.

En aangezien de temperaturen momenteel weer rond het vriespunt zweven, is nu de tijd om dit te proberen.

Links in dit verhaal:
Ongenode gast, het verhaal over mijn paardenbloemen wijn die bedierf.


Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
Some wines give you nothing but trouble. My dandelion wine of 2 years ago was such a wine.

First I was stopped by the police for picking flowers where I was supposedly not allowed to. After a small discussion they let me proceed.

Next the first batch I made spoiled. If you want to know why and how click here.

The second batch dandelion wine I made (again 30 liter) refused to start fermenting. I added a vigorous fermenting yeast starter, and three days later the wine was still not ferementing. With a lot of effort I managed to get it going. I am going to write about stuck fermentations, but that has to wait for another time.

When it started fermenting everything went well. Except for one thing. The wine was finished end may. In august it was still hazy (like a real thick fog actually) and mid december that had not changed.The wine would just not clear.

I am not an advocate for clearing additions. I do not have a good explanation for it but for some reason I have never used clearing aids. Patience has cleared all my wines.

By now it was getting cold outside. That gave me an idea.
It is widely known that cold helps clearing wines.

So I decided to put the wine outside for some time.

As it was winter it just started freezing. Now a bit of freezing is not bad for the wine, presumed it does not freeze TO hard. If that is the case, the wine might freeze despite the alcohol that is in it. And a freezing fluid expands. A broken carboy can be the result of that !!!!

So I kept an eye on the thermometer and when it really started freezing hard, I put the wine inside again.

The result was amazing. The bottom of the carboy was covered with a small amount of sediment, and the wine had cleared. A nice yellow dandelion colour but crystal clear.The photo shows you the carboy agains a wall of tiles and you can see the joint through the carboy.I bottled the wine. The photo above shows again how clear it was.

Now I turn back to the first sentence in this story: A glas of this dandelion wine made me forget all the ordeals I had to go through to get to this point. So this year I will be making it again........

Concluding.

It is difficult to give a well founded conclusion here.

Moving the wine, which undoubtedly stirred it a bit, might have been enough to start the clearing process. It is also possible that the wine itself decided it was time to start clearing just before I put it outside. And I can think of another dozen reasons why the wine could have started clearing.

However the conclusion that the cold had started cleqaring the wine is the most obvious.

So I can not give a hundred procent guarantee that your wine will clear by putting it in the cold. But when you have to wait patiently anyhow, why not do that while the wine is a few weeks outside in the cold......

And over here the outside temperatures are around the freezing point again, so this is the time to put your stubborn wines outside.

Links in this story:
An uninvited guest (about my dandelion wine that went down the drain)

Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.