vrijdag 14 augustus 2009

Gedroogde abrikozen
Dried Apricots

Scroll down for the English version

Zoals jullie ondertussen wel weten is mijn favoriete vakantieland Frankrijk. En tijdens de vakanties vindt ik het heerlijk om daar boodschappen te doen. Soms kom je produkten tegen die je hier nauwelijks vindt of die daar spotgoedkoop zijn.

Zo vond ik tijdens mijn vakantie in 2007, tijdens een bezoek aan een gigantische supermarkt, gedroogde abrikozen. Pakken van 250 gram voor nog geen euro per pak. Daar moest toch wel wijn van te maken zijn......Ik herinnerde me dat je van gedroogde vruchten slechts ongeveer 1/4 de hoeveelheid nodig had van verse vruchten. Maar ik wist natuurlijk niet hoeveel verse abrikozen je nodig hebt om 10 liter wijn te maken. Ik moest dus een schatting doen. Ik kocht 5 pakken.

Aangezien gedroogde vruchten een lange tijd bewaard kunnen worden, bleven ze ook lange tijd in de kast liggen tot ik er aan toe kwam.
In November 2007 heb ik er een wijn van gemaakt. Hier volgt het verslag.

Dag 1

Maak een giststarter van 1 liter appelsap, 120 gram suiker, 2 gram gistvoeding. Als je de details over het maken van een giststarter nog eens wil nalezen klik dan hier :
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/08/gist-starter-yeast-starter.html

Dag 3

Om de wijn wat body te geven gaan we rozijnen toevoegen.Een pak van 375 gram is voldoende. Als je wat meer of minder hebt dan is dat niet zo heel erg. Let wel op dat je witte rozijnen gebruikt omdat donkere rozijnen de wijn zullen kleuren.
Rozijnen zijn meestal met sulfiet geconserveerd. Spoel ze daarom goed af in heet water. Zet ze daarna in een kom heet water om te wellen.

Als je de hele procedure om rozijnen te behandelen voor gebruik nog eens wil nalezen dan kan dat hier:
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/11/rozijnen-raisins.html

De verpakking van de abrikozen gaf aan dat ook deze met sulfiet waren behandeld. Dus voordat ik de abrikozen ging gebruiken heb ik ze in kokend water een tijd laten weken.

Daarna het water afgegoten en de abrikozen met een staafmixer tot pulp gemixed. Het wordt een compacte massa waar de mixer moeilijk doorheen komt. Een beetje water toevoegen helpt enorm.

Daarna heb ik de pulp in een gistingsvat gedaan en overgoten met 2 liter kokend water. Een aantal uren later, toen de temperatuur gezakt was en de pulp hand-warm was, heb ik er een paar theelepels pecto enzymen aan toegevoegd.

Dag 4

De pecto enzymen hadden goed hun best gedaan. De pulp was veel vloeibaarder geworden. Er was dus veel sap, suiker en smaakstoffen vrijgekomen.

Ik loste 1 kilo suiker in 4 liter kokend water op.Ondertussen heb ik de rozijnen die fantastisch waren geweld met de mixer tot pulp gemalen. De gemalen rozijnen gingen toen bij de abrikozen most in de ton.

In mijn vriezer had ik nog bevroren rozenblaadjes. Daar heb ik 20 gram van aan de pulp toegevoegd.

In het ondertussen afkoelende suikerwater loste ik 7 gram gistvoeding en 7 gram citroenzuur op. Ook dit ging de gistington in.
Ik voegde nog 1 liter water toe.

Toen de most weer was afgekoeld ging de giststarter erbij.

De ton werd afgedekt met een kaasdoek die met een elastiek werd vastgezet. Vanaf dat moment werd de hoed elke dag minstens 2 keer ondergeduwd.

Dag 10

De most heeft nu 5 dagen staan pulpgisten en het wordt tijd om hem naar een DJ over te brengen.

Ik loste 1 kilo suiker op in 1 liter kokend water en liet dat afkoelen.

Ondertussen werd de most gezeefd. Dan komen de Doe Het Zelf projecten van pas. De most die veel pulp bevatte werd met een emmerzeef gezeefd en daarna met de emmerfilter gefilterd.
Hoe je zelf een voudig een emmerzeef kunt maken lees je hier.
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/03/bouw-een-emmerzeef-building-bucket.html
En hoe je eenvoudig een grof filter van een emmer kunt bouwen lees je hier.
http://wijnmaker.blogspot.com/2009/03/grof-filter-zelfbouwen-build-your-own.html

De gezeefde en gefilterde most ging in de gistingsfles en het afgekoelde suikerwater ging daarna erbij. De fles werd afgesloten met een waterslot en na korte tijd stond de most weer flink te gisten. Maar liefst 60 belletjes per minuut !!!!

5 Maanden later

De wijn was uitgegist en fantastisch geklaard. Tijd om te bottelen. Tijdens het bottelen natuurlijk even geproefd. Ik nam geen abrikozen aroma waar. Een beetje een vreemde smaak. Echt een wijn die een tijd moet liggen.

Twee jaar later

Zomer 2009. Tijd om een frisse wijn te drinken. Een fles abrikozenwijn uit de kelder opgedoken en opengemaakt.
Anderhalf jaar na het maken van de wijn is hij lekker zacht. Een niet te definieren vreemde smaak. Ik kan geen abrikozen terugvinden in het aroma of de smaak.
En toen was er toevallig op een Amerikaans forum ook iemand die een wijn van gedroogde vruchten had gemaakt. De dame (ST. Allie) meldde dat zij een wijn had gemaakt van gedroogde abrikozen en perzikken. Ook deze wijn had een vreemde smaak.
Let wel, vreemd is niet vies.


Maart 2010
Er moesten weer eens wat wijnen uit mijn wijnkelder gehaald worden omdat mijn normale voorraad begon te slinken. Ik nam ook weer een paar flessen van deze gedroogde abrikozenwijn mee. Meteen maar eens opengemaakt. Wat een verschil. Het is nu een wat zware witte wijn geworden. De vreemde smaak is weg en er is nu een ongedefinieerde smaak overgebleven. Werkelijk verrukkelijk. Gelukkig dat ik besloten had de wijn te bewaren. Deze gaat zeker deze zomer op !!!
Moraal: nooit te vroeg oordelen en de wijn rustig laten rijpen !!!!


Lijst van ingredienten voor 10 liter wijn van gedroogde abrikozen.

- 5 pakken van 250 gram gedroogde abrikozen.
- 375 gram rozijnen (mag tussen de 300 en 400 gram zijn)
- 20 gram rozenblaadjes (als je ze hebt)
- 7 gram citroenzuur
- 7 gram gistvoeding
- 2 kilo suiker
- Pecto enzymen


Verwijzingen in dit artikel:


- Hoe maak je een giststarter
- Hoe kun je rozijnen het beste behandelen
- Hoe maak je een emmerzeef
- Hoe maak je een grof filter van emmers


Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
As you all know by now my favorit holliday destination is France. During the hollidays I love to do some shopping over there. And in all foreign countries you can find products which you hardly can get in your own country or are very cheap.

During my 2007 visit I found, while shopping in a gigantic supermarket, dried apricots. Packages of 250 gram costing less as an euro per pack. It should be possible to make wine from these......Now I remembered that when using dried fruit you would only need 1/4th the quantity of fresh fruit. I did not however know how many apricots you would need to make 10 liter wine. So I had to estimate and bought 5 packs.

As dried fruit has a long shelf life, they indeed stayed long on my shelves. In November 2007 I found the time to make wine from the apricots. Here is the story.

Day 1

Make a yeast starter from 1 liter apple juice, 120 gram sugar, 2 gram yeast nutrient. When you want to re-read the details on how to make a yeast starter click here:
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/08/gist-starter-yeast-starter.html

Day 3

To give the wine some more body I decided to add raisins.I used one package of 375 gram. Adding a bit more or less will not make a great difference. However only use white raisins as the dark ones will color your wine.Raisins are often treated with sulphite. Therefore rinse them well in hot water. Next put them in a bowl to soak.

If you want to re-read a previous entry on treating raisins (recommended) you can find that here:
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/11/rozijnen-raisins.html

The apricot packaging also indicated that they were treated with sulphite. So before using them I soaked them for a while in boiling water.

Next I drained the water and pulped the apricots with my mixer. It becomes a compact mass, and adding a bit water helps tremendously.

Then the pulp went into a primary and 2 liter boiling water was poured over it. A few hours later when the pulp had cooled down a few tea-spoons pectic-enzyme were added.

Day 4


The pectic enzyme had performed really well. The pulp became almost fluid. So a lot of juice, sugar and flavors were released.

I dissolved 1 kilo sugar in 4 liter boiling water.In the mean time I pulped the raisins (which had swollen fabulously) with my mixer. The raisin-pulp was then added to the must in the primary.

My freezer contained still some rose petals. I added 20 gram to the primary.

Meanwhile the boiled water with dissolved sugar had cooled down and I dissolved 7 gram nutrient and 7 gram citric acid in it. This also was added to the primary.

When the must had cooled down again I added the yeast starter made on day 1.

The primary was covered with a cheesecloth secured with a rubber band. From that day on the cap was pushed down each day at least 2 times.

Day 10

The must had been pulp-fermenting for 5 days and it was time to transfer it to a secondary.

I started with dissolving again 1 kilo sugar in 1 liter boiling water and let is cool down.

In the meantime the must was strained. That is where my DIY projects come in handy. The must that contained a lot of pulp was sieved with my bucket-sieve and next filtered with my coarse filter.
How to build your own bucket sieve can be read here:
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/03/bouw-een-emmerzeef-building-bucket.html
And how to build a simple coarse filter from a bucket can be found here:
http://wijnmaker.blogspot.com/2009/03/grof-filter-zelfbouwen-build-your-own.html

The strained and filtered must was poured into a secondary and the cooled down water with dissolved sugar was added. A bung with an airlock was put in place and in no time the must was fermenting again vigorously: 60 blubs per minute !!!!!

5 Months later

The wine had finished fermenting and cleared fantastic. Time to bottle. During bottling I couldn't resist tasting. I did not notice any apricot flavor or aroma. It tasted strange. definitely a wine that has to age.

One and a half year later.

Summer 2009. Time to drink a fresh summer wine. I dug out a bottle apricot wine from my cellar and opened it. One and a half year after making this wine it had become really smooth. A strange but pleasant flavor. I still could not find any apricot aroma or flavor. It is not my best wine, but I doubt the 10 bottles left will see the end of the summer.
And then by coincidence there was a lady on a US forum who also made a wine with dried fruit. She (St. Allie) mentioned making a wine with dried apricots and peaches. This wine also had an odd flavor.Mach 2010
Time to get some wines out of my cellar as my normal stock was getting low. I decided to take some of these dried-apricot bottles along. And I opened one straight away. What a difference !!!!
Just a year of aging made from this odd wine a delicious rather 'heavy' full bodied white. A great wine that I am really happy for I did decided to age it longer !!!!
This will certainly be a favorite this summer.
Lesson learned: Never drink a wine before it's time. Aging does miracles !!!!

Ingredients needed for making 10 liter wine from dried apricots.

- 5 packs of each 250 gram dried apricots.
- 375 gram raisins (anything between 300 en 400 gram).
- 20 gram rose petals (when available)
- 7 gram citric acid
- 7 gram nutrient
- 2 kilo sugar
- pectic enzyme


Links in this article:

- How to make a yeast-starter
- Best way to treat raisins
- Build your own bucket-sieve
- How to build a coarse filter


Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.