donderdag 28 augustus 2008

Lycheewijn / Litchiwine

Scroll down for the English versionHelaas hebben jullie een tijdje op dit recept moeten wachten. Ik had het al een paar weken geleden beloofd. De natuur laat zich echter niet dwingen, en de oogst van bramen en vlierbessen ging voor. Degenen die mij per e-mail een persoonlijk verzoek hebben gestuurd, en dat waren er nog al wat, hebben het recept al ontvangen. Voor alle anderen volgt hier alsnog het recept. Vermoedelijk zijn de lychees wel uitverkocht bij de Aldi supermarkten, maar heel misschien kun je nog een paar blikken vinden. Ze zijn ook bij andere supermarkten te koop, maar waarschijnlijk niet zo goedkoop. Anders maar wachten of ze volgend jaar weer in de aanbieding komen.....

Vorig jaar rond deze tijd waren de Lychees bij de Aldi Supermarkten (sorry voor de reclame) in de aanbieding. Het waren Lychees op siroop in blik. Aangezien Lychees heerlijk zijn wilde ik als wijnmaker natuurlijk wel eens kijken of daar een lekkere wijn van te maken was.
Dat is inderdaad goed gelukt en de wijn is nu goed op dronk.
Aangezien de lychees ook dit jaar weer in de aanbieding waren wil ik mijn recept niet voor jullie achterhouden.

Aangezien een recept niet meer als een richtlijn kan zijn omdat elk jaar de hoeveelheid suiker en zuur in de vruchten kan verschillen raad ik jullie aan zelf de nodige metingen te verrichten, en het recept hier op aan te passen.

De blikken lychees zijn lang houdbaar. Ik kocht ze vorig jaar juli en heb pas in februari van dit jaar er mijn wijn mee gemaakt. Met andere woorden: je kunt beter een tijdje wachten tot het heetste punt van de zomer voorbij is met het maken van deze wijn. De hoge zomer-temperatuur is niet goed voor de gisting.

Je begint natuurlijk met het maken van een giststarter. Doe dat minstens 1 dag van te voren. Klik hier om te lezen hoe je een giststarter maakt.

Ik kocht 12 blikken lychees van elk 580 Ml.

Als eerste opende ik de blikken en goot de lychees en het sap in een grote pan. Let er op dat 12 blikken ongeveer 7 liter is. Met de mixer maakte ik er een fijne pulp van.

Ik nam een klein deel van de pulp en goot dat door een koffiefilter zodat ik een vrij helder sap had. Dat kon ik meten en gaf de volgende waarden.

SG = 1060
Zuurgraad = 2

De zuurberekening:

Ik wilde een niet al te zure witte wijn maken met een zuurgraad van 6. Voor 10 liter wijn heb je dan 60 gram zuur nodig.

Mijn inschatting was dat er 5 liter sap zou overblijven.
In die 5 liter zou dan 5 x 2 = 10 gram zuur zitten.
Ik moest dus 60 - 10 = 50 gram zuur toevoegen.

Dat deed ik met een mix van:
10 gram appelzuur
15 gram wijnsteenzuur en
25 gram citroenzuur.

De suikerberekening:

Als we ervan uitgaan dat 18 gram suiker 1% alcohol in een liter oplevert (klik hier voor het web-log verhaal over suiker berekeningen) dan heb je voor 10 liter:
10 x 11 x 18 gram = 1980 gram suiker nodig.

Mijn meting gaf een SG van 1060 aan en dat is 136 gram suiker per liter.
Ik houd daarvoor de formule : ((SG -1000) x 2,6) - 20 aan.
De uitleg daarvoor kun je ook weer in mijn weblog verhaaltje over suiker vinden: klik hier.

De verpakking geeft een ander getal aan (23 gram per 100 gram). Maar let er op dat de SG meting een waarde per liter geeft en de verpakking een waarde in grammen geeft. 100 Gram is immers niet gelijk aan 100 Ml.

Uitgaande van de gedachte dat er 5 liter sap overblijft heb je in het sap 5 x 136 = 680 gram suiker.
We hebben 1980 gram nodig en moeten dus 1980 - 680 = 1300 gram suiker toevoegen.

Los 1 kilo suiker in 1 liter kokend water op. Wacht tot het water is afgekoeld en voeg deze oplossing aan de pulp toe. De rest van de suiker doen we pas bij de most na het pulpgisten.
Voeg tevens 1 theelepel pectinase toe en 10 gram gistvoeding.

Doe alles in een gistingsvat en voeg na een paar uren de giststarter toe.

Na 4 dagen pulpgisten gaan we de most zeven. Het handigste doe je dat in een emmerzeef. Als je wil weten hoe je een emmerzeef maakt dan klik je hier:

De most gaat dan in een DJ.
Los nu de resterende 300 gram suiker in een beetje water op en voeg dat aan de DJ toe. Vul aan tot 10 liter met water

Laat de wijn nu uitgisten. Hevel als de wijn is uitgegist en laat hem nog een tijdje rijpen totdat hij helemaal helder is. Dan kun je hem bottelen.

De ingredienten op een rijtje:

- 12 blikken lychees op siroop
- 50 gram zuur bestaande uit:
-- 10 gram appelzuur
-- 15 gram wijnsteenzuur
-- 25 gram citroenzuur
of als geen mix voorhande is 50 gram citroenzuur
- 1300 gram suiker
- pectinase
- 10 gram gistvoeding
- giststarter

Als handige extra:
- zeef of emmerzeef (klik hier voor zelfbouw)


Ik heb de lycheewijn in begin februari opgezet en eind mei gebotteld.
Het is een lekkere zachte wijn met een fris lychee achtergrondje.
Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Sorry that you had to wait so long for this recipe. I promised a few weeks ago, but nature is not to be commanded. The harvest of blackberries and elderberries could not wait and had therfore utmost priority. However those of you who had requested the recipe by mail (and that were quit a few) have already received it. The lychees should be out of stock at the Aldi supermarkets by now. But maybe you can still find some, or otherwise they will be available in other supermarkets, although presumably not so cheap.

First I need to make clear that there are several ways of spelling the name of this delicious fruit. We call it lychee but the US FDA spelling is litchi. Other spellings are Laichi and Lichu. Do a search in Google or Wikipedia and you know for sure what I am talking about.

Around this time last year I found a special offer for canned lychees at the Aldi grocery shops (sorry for the free advertising). This were canned lychees on syrup. And because lychees are delicious I tried to make a wine from them.
Well it succeeded and is now a lovely white wine.
As the lychees were again on offering here I want to share the recipe with you.

A recipe is of course no more as a lead as each year the amount of sugar and acid in the fruit may vary. Therefore I urge you to make your own measurements and adjust the recipe accordingly.

The canned lychees can be kept a long time. I bought them last year july and made the wine this year in february. So, wait with making this wine until the hot summer is over. High temperatures are bad for fermentation.

So first start with making a yeast-starter. Do this one day before you want to make the wine. You can read here how to make a yeast starter.

I bought 12 cans lychees of each 580 ML.

The first step was to open the cans and pour the contents in a large pan. Beware that 12 cans will be about 7 liter. I pulped them using a kitchen mixer.

Next I took a small part of the pulp and filetered it using a coffee filter to get a clear juice for measuring purposes. This juice produced the following figures:

SG = 1060
Acidity = 2

The acid calculations:

I wanted to make a not to acid white wine with an acidity of 6.
So in 10 liter wine there should be 60 gram acid.

I estimated that from the 7 liter pulp about 5 liter would remain.
This 5 liter would therefore contain 5 x 2 = 10 gram acid.
So I had to add 60 - 10 = 50 gram acid.

I used a mix of:
10 gram malic acod
15 gram tartaric acid
25 gram citric acid

The sugar calcluations:


If we presume that 18 gram sugar will bring 1% alcohol in a liter wine (for my last years entry about sugar calculations click here) then we will need for 10 liter:
10 x 11 x 18 gram = 1980 gram sugar.

My measurements pointed to an SG of 1060 and that calculates to 136 gram sugar per liter.
The formula I use for this is (( SG - 1000) x 2.6) -20.
For an explanation of this please look at my web-log entry about sugar by clicking here.

The packaging pointed to a different sugar contents: 23 gram per 100 gram. Beware that the difference is due to the difference in measuring. SG gives the amount sugar in a liter, the packaging indicates the weight in sugar in 100 gram. And 100 Ml is of course not the same as 100 gram.

Now estimating that 5 liter juice will remain the juice itself will contain 5 x 136 = 680 gram sugar.
We will need 1980 gram and therefore will need to add 1980 -680 = 1300 gram sugar.

Start with boiling a liter water and dissolve a kilo sugar in it. The rest of the sugar will be added afther pulp-fermenting. Also add a teaspoon of pectic enzyme and about 10 grams of nutrients.
After a few hours add the yeast starter.

Now let this ferment for about 4 days. Afther these 4 days you need to sieve the must. Best way to do this is by using a bucket-sieve. If you do not have a bucket-sieve you can find a description on how to make a bucket sieve here.

Now pour the must in a carboy. Dissolve the remaining sugar in a bit of water and add that to the must. Then fill the 10 liter carboy untill full and add the airlock.

Now let the wine finish fermenting and then rack from the pulp. When racked let it clear and then bottle it.

I will give the ingredients here again:
- 12 cans of lychees in syrup
- 50 gram acid mix being:
-- 10 gram malic acid
-- 15 gram tartaric acid
-- 25 gram citric acid
or when no mix is available just use 50 gram citric acid
- 1300 gram sugar
- pectic enzymes
- 10 gram yeast nutrients
- yeast starter

Extra needed
- sieve or bucket sieve (click here for DIY-project)


I made this wine at the beginning of february this year, and bottled it at the end of may. A nice smooth wine with a lychee finish.
Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.