vrijdag 24 oktober 2008

Plastic tonnen / Plastic barrels

Scroll down for the English version

Aangezien wijnmaken mijn hobby is spreek ik daar natuurlijk ook af en toe met collega's op het werk over.

Een van die collega's vertelde mij dat hij zelf wijn uit Frankrijk importeerde voor eigen gebruik. Nu zijn er wel meerdere mensen die zelf wijn uit Frankrijk halen. Maar hij deed het op een manier die ik nog niet kende.

Hij ging op vakantie en deed daar elk jaar een bepaalde streek aan. In die streek proefde hij de wijnen, en weer thuis gekomen gaf hij een wijnhandelaar opdracht om een paar tonnen van de wijn uit die streek bij hem thuis af te leveren.

Hij vroeg of ik soms iets met die tonnen kon doen. Altijd geinterresserd in alles wat met wijn te maken heeft antwoordde ik natuurlijk volmondig met ja.

Een paar weken later bracht hij een paar tonnen op mijn kantoor.Wat mij ten zeerste verbaasde was dat de tonnen van plastic waren en niet van roestvrij staal !!!
Daarnaast was het ook nog blauw plastic, en geen wit plastic zoals gebruikelijk. Dit druist natuurlijk tegen alle gangbare informatie over plastic gebruik in de wijnwereld in.
De aanduiding EKO FUT stond in de ton geperst en ook het jaartal 2007. Het jaartal kan duiden op de fabricage datum, maar ook op de houdbaarheidsdatum, en dat is dan mooi een jaar te laat !!!!

Zoals ik al in mijn log over de vakantie schreef hebben de Franse wijnboeren geen enkele moeite om wijn in plastic te verpakken.
Maar volgens alle informatie die ik over plastic lees moet het speciaal voor voedsel geschikt zijn en liefst wit. Gekleurd plastic zou immers kleur kunnen afgeven......

Een klein beetje spitten en rondkijken op wijnmakers sites etc. leerde mij dat dit soort plastic tonnen vaak worden gebruikt om geconcentreerde vruchtensappen, maar ook wijnen in op te slaan.

Wellicht wordt het tijd om de vooroordelen en angsten rond het gebruik van plastic bij het wijnmaken maar eens overboord te zetten. Als plastic tonnen op dergelijke schaal worden ingezet om sappen en wijn in op te slaan, dan zal dat niet zonder gegronde redenen zijn.

De tonnen hebben een inhoud van 30 liter.

Inventief ontwerp.Op de ton zit een afsluitdop. Als je deze dop losdraait dan zie je dat aan de binnenkant van de dop een kraan zit. Deze kun je losdraaien en weer aan de buitenkant van de dop bevestigen. Een speciale afdekring haal je los, en je kunt zo een vaatje tappen !!!Op dit moment heb ik twee van deze tonnen staan, maar omdat ik de bewuste collega getrakteerd heb op een paar flesjes eigen gemaakte appel-perzik wijn (klik hier voor het recept) die hij overheerlijk vond, kan ik in de toekomst wellicht nog een paar tonnen verwachten.

En toen gingen we appels plukken in de Betuwe.
Dat was een paar weken geleden. Op die dag maakten we een bezoek aan een betuwse wijgaard.
Niet alleen kon er wijn geproefd worden, maar er werden ook rondleidingen gegeven.
Raad eens waar deze professionele wijnmakers hun wijn in laten gisten ???De foto spreekt boekdelen.

Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

As winemaking is my hobby, of course I will sometimes talk about it with my collegues at work.

Well one of these collegues told me that he (through a winemerchand) imported his own wine from France. There are of course many people who get their own wine from abroad but he did it in a, for me anyhow, unfamiliar way

Each year during his holliday in France he visisted a different region. In that region he tasted the wines and back home he placed an order with a winemerchand. Some weeks later a few barrels with the selected wine would arrive.

Now he asked me if I had any use for these barrels. Of course I could not resist.

A few weeks later he brought some barrels to my office.The thing that surprised me was that these barrels were made from plastic and not stainless steel. There is of course the cost aspect, but nevertheless plastic is not the preferred storage matter.
Next to that it was blue plastic and not white. This counters all information about the use of plastic in the winemaking world.
The barrels had the imprint EKO FUT and the year 2007. The year my point to a manufacturing date, but also at the date the wine was put into it. About a year ago !!!

Like I wrote in my web-log about my holliday in France the French have no objection in packing the wines in plastic. But according to all information I read about plastic it should be food-grade and colorless. Colored plastic could leech toxidity in the wine........

So I started to look around a bit on the internet and I found that these kind of platsic barrels are often used for storing concentrated juices and wine.

So maybe the time is right to set aside our prejudices and fears for using plastic materials to store our wines in. When plastic barrels are used on a large scale for storing juices and wines, there will undoubdly has been thorough research around it.

The barrels have a contents of 30 liters.

Industrial design.At the top of the barrel there is a closure. When the closure is screwed loose you will find on the inside a tap. This can be screwed loose and put on the outside of the closure. A special closing lid is removed and presto, you can tap your wine !!!!At this moment I have two of these barrels. Because I treated my collegue to some home-made apple-peach wine (click here for the recipe) I can likely expect some more in the future.

And then we visited an orchard in the Betuwe (THE fruit region of the Netherlands).
While picking apples we also visited a vinyard. Not only did they do a wine-tasting (I will not give comments on their wine). But they also organised tours.

And guess what. Guess what they use as a primary.The picture tells all.

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.