zaterdag 18 april 2009

Bag in a box.

Scroll down for the English version

Zoals jullie allemaal ondertussen wel weten maak ik veel wijn.

Vaak moeten de wijnen die ik maak rijpen. Meestal een jaar maar vaak ook langer.

Maar ik maak ook wijnen die snel na het einde van het gistingsproces gedronken kunnen worden. Een voor beeld is de appel-perzik wijn (klik hier voor her recept) en de aardbeien-paardenbloem wijn.

Lange tijd heb ik trouw alle wijn netjes gebotteld. Maar ik vond het natuurlijk zonde om een wijn te bottelen die toch vlak daarna gedronken werd. Zonde van de tijd en moeite en van het materiaal dat gebruikt werd.

Een oplossing is natuurlijk om flessen met een schroefdop te gebruiken. En grotere flessen (2 liter flessen of nog groter). Maar flessen met schroefdopppen hebben niet het eeuwige leven. Ik hergebruik ze slechts 1 keer omdat ik bang ben dat de dop bij vaker gebruik gaat lekken. Iets dat ik eigenlijk eens grondig moet testen.......

Op vakantie in Frankrijk zag ik iets dat mijn interesse wekte. Men verkocht er wijn die in een kartonnen doos zat waar een kraantje uit stak. Stiekempjes zo een doos opengemaakt, en er bleek een plastic zak in te zittten gevuld met wijn.
Je ziet ze tegenwoordig ook wel eens in de Nederlandse supermarkten. Het gaat dan meestal om goedkope tafelwijn.

En toen kwam ik er achter dat dit systeem, dat toepasselijk bag-in-a-box heet, ook bij de wijnmakers benodigdheden winkels verkocht.

Algemene infoDe Bag-in-a-Box systemen zijn verkrijgbaar met een inhoud van 3, 5 of zelfs 10 liter. De 3 en 5 liter versies zijn het meest handzaam.
De kartonnen dozen worden in het wit of met een opdruk geleverd.

Het systeem bestaat uit een plastic zak met een verwijderbare kraan en een kartonnen doos die je kunt openvouwen om de plastic zak erin te zetten.
De kartonnen doos heeft een uitsparing waar de kraan netjes doorheen past. Aan de bovenkant zit een handle waarmee je het geheel kunt optillen.De plastic zak is meestal niet doorzichtig maar aan de buitenkant zilverkleurig bedrukt. De noodzaak daarvan ontgaat mij, maar het heeft wellicht met temperatuur isolatie te maken. Jammer genoeg is de inhoud van de zak daardoor moeilijk te bekijken, maar aangezien we hem zelf vullen is dat ook niet zo erg.Door de kraan te verwijderen, dat kan door hem uit zijn fitting te trekken, krijg je een grote opening waardoor de plastic zak makkelijk te vullen is met water om hem uit te spoelen, of een sulfietoplossing om hem te ontsmetten.

Het vullen

Als de zak na het schoonmaken weer leeg gemaakt is kun je de kraan er weer op plaatsen. Houdt met 1 hand de kraan open en rol de zak langzaam op om alle lucht eruit te drukken.Dan kun je de slang van je hevel er op plaatsen. Ik heb een kraantje aan een van mijn hevelslangen. En het uiteinde van dat kraantje past netjes in het kraantje van de Bag-in-a-Box.Om de Bag-in-a-Box te vulllen zuig ik aan de hevelslang en zo vlug als de wijn begint te stromen doe ik de kraan dicht.Ik plaats de kraan dan op de mond van de kraan van de Bag-in-a-Box Door flink aan te drukken gaat de kraan van de Bag-in-a-Box dan open. Ik open dan ook het kraantje van mijn hevelslang. De wijn kan dan zo de plastic zak in stromen zonder dat er lucht, en dus zuurstof, bij kan.

Als de zak vol is wordt hij in de kartonnen doos geplaatst.
Direct klaar voor gebruik.

In de zomer heb ik er vaak 2 gevuld klaar staan. Een met een witte wijn en een met een Rose.
Ze kunnen natuurlijk ook in de koelkast geplaatst worden om zo een lekkere koele wijn bij de hand te hebben.

In de winter heb ik er vaak een met vlierbessenwijn gevuld klaar staan.
In Gebruik

Ik geloof niet dat het systeem geschikt is om wijnen langdurig in te bewaren. Daarom vul ik ze altijd met mijn direct-drinkbare wijnen. Maar mocht je ooit een Bag-in-a-Box een paar maanden tot een jaar laten staan dan kan dat niet veel kwaad, mits de boel maar goed was ontsmet met sulfiet. En de hierboven beschreven methode van vullen zorgt ervoor dat er geen zuurstof bij kan komen, en er dus ook geen gevaar voor oxidatie is.

Omdat er geen lucht in de zak zit, zal de zak verder vacuum trekken als je er een glaasje uit tapt. Hierdoor zal er niet snel osidatie of besmetting van je wijn voorkomen.

De zak zal niet snel gaan lekken, en ook de sluiting zal niet snel stuk gaan. Daarom is dit systeem geschikt om herhaaldelijk gebruikt te worden.

Bewaren

Als de zak leeg is, spoel hem dan een paar keer goed uit met koud water. Vul hem daarna voor een deel met en sulfiet oplossing. Op deze manier kun je hem veilig opbergen tot je hem opnieuw il gebruiken.


Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
As you all now by now, I amke a lot of wine.

Mostt of these wines have to age. Sometimes for a year, and sometimes longer.

However, I also makke wines that are early drinkable. Some examples are my apple-peach and my strawberry-dandelion wines which can be consumed within a few weeks after fermentation has stopped.

So I always bottled these wines, just like I was tought to do. I found it always a waste of time to bottle wines that would be consumed within a few weeks after bottling. A waste of time and materials.

A solution is to use screw-cap bottles and larger bottles (2 liter bottles and bigger). Screw caps however do not have eternal life. I just re-use them once as I am afraid that the cap will start to leak when recycled all the time. This is something I really have to test in the near future.....

During my hollidays in France in the supermarkets something drew my attention. Wine was sold in karton boxes which had a tap. So sneaky I opened such a box and saw it had a plastic bag filled with wine inside.
Nowadays you can see these things occasionally in Dutch Supermarkets. Filled with cheap table-wine.

And then I learned that this system, called Bag-in-a-Box, can be bought at our local Home Brew Shops.

General infoBag-in-a-Box is sold in 3 liter, 5 liter and even 10 liter versions. In my opinion the 3 and 5 liter versions are the best for home winemakers because they are most easy to handle. The karton boxes are supplied in pure white or printted.

The systems consists of a plastic bag with a removable tap annd a carton box that can be folded open to put the plastic bag inside. The carton box has a neat opening for the tap. On top there is a handle for lifting and moving the Bag-in-a-Box.Most of the times the plastic bag is not clear but printed in silver on the outside. The necessity of this is not clear to me, but maybe it has somethong to do with temperature isolation. This printing makes it difficult to see the content of the bag. But hey who cares, we are filling it ourselves, so we know what we put inside.By removing the tap, by pulling it from its setting, you have access to a large opening for filling the bag with water or sulphite for cleaning or sanitising purposes.

Filling

After cleaning and sanitising empty the bag and put the tap back on. Now with one hand open the tap, and with the other roll the bag so you push all air out.Next you can attacht the racking tube to it. On my racking tube i have also a tap. This tap neatly fits into the tap of the Bag-in-a-Box.

To fill the Bag-in-a-Box I suck at the racking tube and wait until the wine starts to flow and is actually coming out of the tube. I then close the tap of the tube. Next I put the tap of the tube in the tap of the Bag-in-a-Box.By pushing it the tap of the Bag-in-a-Box will open. I then open the tap of the racking tube. The wine can then freely float into the bag without air, spelled oxygen, can get access to it.

When the bag is filled, it van be placed in the carton box. Immediately ready for use.

During summer I have often two of these standing by. One filledd with a white wine and one with a blush wine.
They can of course be placed in the refridgerator to have a cool wine at hand when needed.

During winter months I have a Bag-in-a-Box filled with elderberry wine ready for daily use.

Use and aging

I do not presume this system is suitable for storing wines for a long period. That is why I always fill them with my early-drinkable wines. When however you have a Bag-in-a-Box filled and you have not used it for a few months to a year, it will probably be OK, as long as you have sanitised it before use with a strong sulphite solution.
The method described above for filling the Bag will prevent oxygen getting to the wine. So there will be no danger for oxidation or infection.

As the bag does not contain air, it will keeep vacuum when you tap a glas from it. So no contamination or oxidising coming from that.

The bag is not likely to leak. And the tap seating looks rigid. That is why this system can be used over and over again.

Storage

When the bag is empty rinse it thoroughly with fresh water for a few times. Then fill it partly with a sulphite solution. This way you can store it safely for its next use.

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.