vrijdag 1 mei 2009

Vlierbloemen oogsten
Elderflower harvesting

Scroll down for the English version


Na de paardenbloemen gaat de vlier in bloei. En een bloeiende vlier verspreid een heerlijke geur. Citroenfris en lychees zijn de geuren die in mijn gedachten komen. En het is weer bijna zo ver. De vlier gaat binnenkort bloeien. De eerste schermen beginnen hier in de omgeving van Rotterdam al voorzichtig open te gaan.

Van vlierbloesem kun je een heerlijke siroop maken, dat beschreef ik al in mijn weblog van 2007, maar je kunt er ook een frisse zomerwijn van maken zoals ik in mijn weblog van 2008 beschreef. Je hebt er alleen nog al wat van nodig en de slappe bloemetjes laten vaak wat moeilijk van de schermen los zodat je met veel afval blijft zitten wat jammer is.

In sommige recepten worden de hele schermen verwerkt zonder dat de bloemetjes van de groene delen worden afgehaald. Ik raad dat niet aan omdat er daardoor een bitterheid in de drank kan komen.

In al de voorgaande jaren kwam ik verschillende systemen van oogsten van de bloesem tegen.

De eerste metode is om de bloesem als trossen te plukken, en thuis met de hand de bloemen van de stelen te verwijderen. Dit gaat uitstekend maar is heel veel werk. Op deze manier heb ik het jarenlang gedaan.

Op een Amerikaans forum opperde iemand het idee om de trossen bloemen te bevriezen. Als ze bevroren waren kon je de bloemen zo van de steeltjes afhalen. Neem van mij aan dat deze methode niet werkt. De bloesem kwam soms helemaal niet los, en de bloemen werden nat tijdens het ontdooien hetgeen het werk alleen maar bemoeilijkte.

De beste methode volgt hieronder.

Hoe weet je of de vlierbloesem geplukt kan worden.

Om de lekkerste limonade en wijn te maken pluk je alleen de witte vlierbloesem schermen die het lekkerste ruiken. Ze geven een zoete citroenfrisse geur af. De geelachtige schermen ruiken muf en die moet je dus ook niet gebruiken.Als je een scherm van de plant losrukt en over de rug van je hand wrijft dan zal het gele stuifmeel aan je hand blijven plakken. De bloesem is dan inderdaad rijp om geplukt te worden. Na een tijdje plukken zal je hele kleding onder het gele stuifmeel zitten.......

De makkelijkste methode om vlierbloesem te oogsten !!!!Je plukt de complete trossen bloesem en als je thuisgekomen bent doe je je oogst in een plastic zak. Deze zak bindt je dicht zodat er geen lucht bij kan komen en je zet de zak 24 uur weg.


Een dag later (niet langer) pak je de zak en een tijd lang schud je de zak hevig. Probeer het schudden een flink tijdje vol te houden (dat mag met korte rustpozen) Een paar minuten is minimaal, een tiental minuten is beter.Als je de zak nu opendoet dan zul je zien dat de meeste vlierbloesem van de takjes is afgevallen.

Maar je zult ook merken dat een deel van de bloesem zijn witte kleur heeft verloren en bruin is geworden. Dat is op zich niet zo erg. Zo lang de bloesem nog steeds lekker ruikt is hij klaar om verwerkt te worden.

Als je bloesem echt goed in bloei staat dan zal deze methode perfect werken.

Deze methode vergt heel weinig werk en geeft een perfect resultaat. Ik heb dit het vorig jaar voor het eerst uitgeprobeerd en er een vlierbloesemwijn mee gemaakt. Het resultaat was verschrikkelijk lekker. Zelfs lekkerder als de wijn die ik van de vlierbloesem siroop had gemaakt. Helaas had ik maar 10 liter gemaakt. Dit jaar ga ik er 60 maken !!!!!

maar er staat meer op de planning dit jaar. Ik ga vlierbloesem siroop maken (alweer inderdaad) en ik ga voor het eerst vlierbloesem-champagne maken. Daarnaast start ik experimenten met het drogen en invriezen van vlierbloesem. Genoeg om me de komende weken bezig te houden..........

Links in dit artikel:
- Vlierbloesemsiroop een hemelse drank
- Vlierbloesemwijn

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

When spring arrives first the dandelions appear, a few weeks later the elderblossom follows. Elders spread a delicious scent which is best described as citric fresh and Lychee like. Now is almost the time for them to start blossomming. The first screens start to open here in the environment of Rotterdam. I probably can start harvesting within the next couple days to weeks.

How to make a divine syrup from elderblossom I already described in my web-log entry in may 2007. Again I urge you to make this syrup, you will not be dissapointed. How to make a delicious wine from this syrup I wrote in last years entry.
To make these beverages you will need quite a bit of elderflowers and the flowers will sometimes not be easily removed from the stems which leaves a lot of waste.

So some recipes use the complete screens with green parts et all. I do not recommend this because the green parts may introduce some bitterness in the wine or syrup.

In all my winemaking years I encountered several systems for harvesting elderflowers.

The first method is to harvest the complete screens and at home by hand remove the flowers from the stems. This works greatbut is a lot of work. I used this method for many years.

Then on an American Forum someone suggested freezing the screens. When frozen you could remove the flowers easily from the stems. Believe me when I say it does not work. Sometimes the flowers would not come loose from the stems at all. The flowers got wet when they thawed and that made the process even more difficult. So even don't try this.

The best and easiest method is described below.

How do you know if the flowers are ripe to pick.

To make the best wine and syrup you will need to pick only the white elderblossoms which smell best. The scent is fresh lemon-lychee like. The yellow screens will often smell dull, so do not use these.


When you run the blossoms over the palm of your hand some yellow pollen will stick to your hand. The elderflowers are then indeed ripe to be picked. Afther a while harvesting you will notice that your cloths will be yellow of the pollen......

The easiest way to harvest elderflowers !!!!!Pick the elderflower screens and at home put them in a plastic bag. Close the bag with a knot air-tight. Put it away for 24 hours.Next day shake the bag thoroughly for several minutes.Now when you open the bag you will notice that most blossoms will have come loose from the green.

Some of the flowers however have turned brown. This does not have to be a bad sign as long as they smell still ok. When the elderflowers are at their peak this method is the best.

This method involves very little labour and gives perfect results. I tried this last year for the first time and made an elderflower wine with it. The result was unbelievable good. The wine made with the flowers harvested this way was even far better as the wine made from the syrup. Unfortunately I just made 10 liter. This year I aim for 60 liter !!!!

But there is more in the planning. I am going to make syrup again (of course) and I will try making elderflower champagne for the first time this year. Next I am going to conduct experiments in freezing and drying the flowers. The results will be revealed next year, in this blog.

Links in this article:
- Elderflower-syrup a heavenly beverage
- Elderflower-wine

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.