woensdag 1 april 2009

1 April !!!
April fools day !!!!

Scroll down for the English version

Slechts weinigen van jullie zullen weten dat Rotterdamse wijk Ommoord een wijngilde heeft. Wegens een meningsverschil met de landelijke overkoepelende organisatie voor wijngildes is het Ommoordse gilde daar niet bij aangesloten. Het is een zelfstandig gilde. En aangezien ik in deze wijk woon zal het je niet verbazen dat ik lid ben van dat gilde.


Zoals veel bedrijven doen, sluit ook ons wijngilde het jaar in April af. We houden dan rond die tijd een bijeenkomst in het buurthuis bij de speeltuin en plakken daar meteen een wijnproeverij aan vast. Maar niet zo maar een proeverij. Nee een echte wedstrijd met een jury die de wijnen beoordeeld. Afgelopen weekeinde was het weer zo ver.

Het was een gezellige avond waarbij verschillende wijnen werden geproefd en ook een hapje niet ontbrak. Er was zelfs gelegenheid tot dansen met een echte DJ die traditionele folklore muziek draaide.

En dit jaar viel ik in de prijzen. Maar liefst 2 gouden medailles. Alle twee in de catergorie fruitwijnen.Op de foto hierboven zie je hoe ik tijdens onze feestelijke bijeenkomst gefeliciteerd word met mijn goude medaille voor de beste witte fruitwijn. Degenen die zich af vragen wie wie is, ik ben de man met de baard......

Maar er was nog een extra verassing.Ik mocht de wisselbeker in ontvangst nemen voor de beste wijn van het jaar.


Thuis nog eens een extra foto gemaakt van mijn winnende wijnen.

In de categorie witte wijn was dat mijn appel-perzik van vorig jaar:
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/05/klaar-voor-de-zomer-ready-for-summer.html

In de categorie rose was het mijn aardbeien-paardenbloemenwijn. Het recept hiervoor verschijnt binnenkort op dit web-log als de paardenbloemen bloeien.


De beker bleef in het buurt-gildehuis maar een 2009 wine-challenge medaille prijkt op de fles.
De beste wijn van de show was mijn vlierbessen-bramen van 2005:
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/08/scroll-down-for-english-version-ik-had.html

Wedden dat ik volgend jaar weer mee doe !!!!

Iedereen die mij wil feliciteren of een maandelijkse avond van ons wijngilde wil bezoeken kan contact met mij opnemen via het e-mail adres dat je rechts bovenaan op deze pagina vindt.

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

Few of you will be aware that the part of Rotterdam called Ommoord has a wine-guild. This guild is not related to the national organisation for wine-guilds due to differences in opinions. So this is a self supporting guild. And as I am a resident of this part of Rotterdam you will not be surprised that I am a memeber of this guild.

As december is a busy month our guild has moved the end-of year meeting (just like many corporations over here) to the end of March. Around that time we gather in our local community centre and make it a real happening with of course a winetasting. And not just an ordinary tasting. No it is a real competition with judges. Last weekend was this years event.

It was a really nice evening during which we tasted several wines and enjoyed some snacks. There was an opportunity to dance. A real DJ brought us traditional folklore music.

And this year I was a big time prize-winner. No less as two gold medals !!! Both fruit-wines.The picture (that Els took) shows how I was congratulated with my gold medal for the best white fuitwine. For those who wonder who is who: I am the one with the beard.......

And there was an extra surprise.I won the challenge cup for the best of show wine !!!


At home I made some foto's of my prize winners.

For the white fruit-wines my gold medal was awarded for my last years apple-peach wine:
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/05/klaar-voor-de-zomer-ready-for-summer.html

The other gold medal was awarded for my dandelion-strawberry wine for being the best blush-wine. The recipe for this will follow on this weblog as soon as the dandelions will start blossoming over here.


The best of show was my elderberry-blackberry wine of 2005. The challenge cup had to stay at the community centre which acts as our guild-home. But a 2009 wine challenge medal decorates the bottle. The recipe for this is the same as was published here:
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/08/scroll-down-for-english-version-ik-had.html

You can bet that I will be entering the competition next year again !!!!

Anybody who wants to send his congratulations or wants to attend a monthly gathering of our guild can contact me through my e-mail adres which can be found at the right top of this page.

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.