vrijdag 1 april 2011

Kunst Honing /
Artificial Honey

Scroll down for the English version

Het is lente !!!

De buiten temperaturen worden weer aangenamer en langzaamaan begint alles weer te bloeien.

Eigenlijk had ik gepland om het laatste deel van de serie over pulpgisten nu te publiceren maar dat moet even wachten.De eerste voorbode van de lente zijn de paardenbloemen. En ja hoor, ik heb de eerste al gezien. Dus het wordt binnenkort weer oogsttijd.

We kunnen weer paardenbloemenwijn gaan maken (klik hier voor het recept), of de heerlijke paardenbloemen-aardbeienwijn (klik hier voor het recept).

Maar we kunnen ook paardenbloemen-honing zelf gaan maken. Net als vorig jaar. Het recept daarvan kun je teruglezen door hier te klikken.

En voor degenen die een wijn willen maken die snel klaar is zodat je hem nog deze zomer kunt drinken raad ik mijn appel-perzikkenwijn aan die gemaakt wordt van sap uit pakken. Echt een heerlijke zomerwijn, en nog steeds een van mijn favorieten. Binnen een paar weken uitgegist en geklaard en kan meteen gedronken worden. Bij mij staat al weer 30 liter te gisten !!!
Klik hier voor het recept.

Maar ik wilde even terugkomen op de paardenbloemen honing.

Zelf honing maken is natuurlijk onmogelijk. Alleen bijen kunnen honing maken. Maar we kunnen een surrogaathoning maken.

In het recept worden paardenbloemen overgoten met water. Er wordt een soort thee van getrokken. Dan gaat er suiker en citroenzuur bij en wordt het geheel ingekookt.

En daar gaat het nu om. Op deze manier maak je natuurlijk een soort van invertsuiker. De sucrose (tafelsuiker) ontbindt in glucose en fructose.
Echte honing heeft ook glucose en fructose suiker als hoofdbestanddelen. En echte honing bestaat ook voor een deel uit water (maximaal 20%).

Maar echte honing is natuurlijk zo veel meer. Het is een puur natuurprodukt met een karakteristieke smaak.

En echte honing is duur. Vele malen duurder als suiker. Logisch. Honing is een natuurprodukt dat ambachtelijk gewonnen wordt en dus veel werk met zich mee brengt om te oogsten en bewerken.

En wat duur is en waar veel geld in omgaat liggen piraten op de loer.Op een pot honing die ik bij mij op een keukenplank vond, stond de cryptische mededeling: BLOEMENHONING gemengde EG en niet EG honing.
Dat wil dus zeggen dat er honing in gemengd is die uit de EEG komt en een deel van de honing komt niet uit de EEG. En daar wringt de schoen.

In de eerste plaats wordt er aan honing die uit de EEG komt veel hogere eisen gesteld als aan honing die niet uit de EEG komt. Eisen wat betrefd de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen en antibiotica die in het produkt mogen voorkomen.

Maar er is nog iets aan de hand.

Ik kijk normaal geen TV. S'avonds ben ik met mijn (vele) hobbies bezig en dan is de radio een veel handiger medium. Bij radio programma's kun je ondertussen wat anders doen. TV is veel dwingender. Maar een collega van mijn werk attendeerde mij op een interressant TV programma met de naam Keuringsdienst van Waarden.

In dit prima stukje onderzoeks journalistiek werd uitgebreid onderzoek naar honing gedaan. En wat bleek......

Bij sommige buitenlandse honingen wordt suikerwater gedaan. Om het op honing te laten lijken waarschijnlijk invertsuiker. Op deze manier kan men de prijs van de honing verlagen !!!

Precies zoals ik ook met mijn paardenbloemenhoning deed.

Voor iedereen die geinterresseerd in honing is, en vele wijnmakers zullen dat ongetwijfeld zijn (denk aan het maken van Mede), geef ik hier de link naar de pagina van de Keuringsdienst van Waarden. Op deze pagina kun je de TV uitzending over honing nog eens bekijken. Het programma toont je heel veel goed onderbouwde informatie over bijen en honing. Alle lof voor de makers.
Keuringsdienst van Waarden

Moraal van dit verhaal.

Niet alle honing is echte honing. Let op het etiket. Ook de prijs van de honing kan een indicatie voor de kwaliteit zijn.

Luc

Verwijzingen in dit verhaal:
- Paardenbloemenwijn
- Paardenbloemen-aardbeienwijn
- Paardenbloemenhoning
- Appel-perzik wijn, klaar voor de zomer !!!
- Keuringsdienst van waarden


Luc Volders

Copyright 2011
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Spring !!

Temperatures are rising and slowly blossoms and flowers start to appear.

My intention was to publish the last story in my series about pulp-fermenting now, but that has to wait. Important things have come up.The first signs of spring are the dandelions. And yes I already have seen a few. So harvesting season is on its way.

We can make dandelion wine (click here for the recipe), or the deliscious dandelion-strawberry wine (click here for the recipe).

We can also make dandelion honey. Just like last year. The recipe for this artificial honey can be found by clicking here.

And for those of you that are in search for a wine that can be made fast so you can drink it this summer I advise my apple-peach wine made from storebought juice. A really deliscious summerwine, stil one of my favorites. Finishes and clears within a few weeks and can be consumed immediately. I have started already a 30 liter batch !!!
Click here for the recipe.

However I wanted to bring the dandelion honey to your attention.

Making honey yourself if of course impossible unless you're a bee. We can however make artificial honey.

In my recipe water is poured over the dandelions. And a kind of tea is thus made. Next sugar and citric acid is added and the whole is put to boil.

And thats what this is about. This way you will create invertsugar with some flavor. The sacharose (table sugar) under the influence of heat and acid will split in glucose and fructose.
Real honey also contains glucose and fructose as its main components. And real honey also consists of part water (maximum 20%).

But then again, real honey is so much more. It is a real product of mother nature with a specific flavor.

And real honey is expensive. Much more expensive as sugar. There is logic in that. Honey is a natural product harvested in an artisan way that involves a lot of work in harvesting and processing. Beekeeping is more work as you might think.

And expensive things where money is to be made attracts pirates.Now on a jar of honey found in my kitchen there was a strange sentence: FLOWERHONEY made of mixed EC and non EC honey.
Meaning that there is honey mixed in that is produced in the EEC and honey that is from outside the EEC. And that is where the problems start.

Firstly, honey produced in the EEC has to follow strict rules. Much tougher rules as non EEC honey. Rules about the amount of insecticides and antibiotics that might be found in the honey.

And there is something even more disturbing.

I almost never watch TV. At evenings I am busy with my many hobbies and TV is at that time a too big distraction. That's why I love the radio. You can listen to radio programs and meanwhile do other things.
However a collegue attended me to a TV-Show called 'Keuringsdienst van Waarde' which means as much as Testers of Values (loosely interpreted).

A real beauty on research journalism that investigated honey. And guess what they found.......

To some foreign honeys sugarwater was added. To make it resemble real honey invert sugar was likely added. This way the price of honey was brought down !!!!

Just like I did with my dandelions.

I am sorry to say that the TV show is only in Dutch. However I will give you the link to the specific page here anyhow. Any winemaker and meadmaker that has knowledge of my native language really should have a look at this show.

So over here in Europe not all honey is real honey. Carefully look at the label on the jar. The pricing of the honey migh be an indication of the quality.

Luc

Links in this story
- Dandelion wine
- Dandelion-Strawberry wine
- Dandelion Honey
- Apple-Peach wine, ready (be)fore summer !!!
- Keuringsdienst van waarden


Luc Volders

Copyright 2011
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.