vrijdag 9 oktober 2009

Appel-Bramenwijn / Apple-Blackberrywine

Appelwijn No. 2 Appel-bramenwijn

Scroll down for the English versionDit is het tweede recept voor het maken van appelwijn.

Ook voor dit recept geldt dat je moet kiezen welke methode voor het verwerken van appels je zelf het beste vindt of op het moment dat je de wijn maakt het beste uitkomt.

Maar voor deze wijn geldt ook weer dat het invriezen en daarna persen van hele appels het beste (lekkerste) resultaat zal geven. Deze methode vindt je onder methode 6 in mijn verhaal van vorig jaar.

Ook deze keer koos ik ervoor om de appels met een keukenmachine te verwerken. Net zoals bij het recept voor appel-vlierbessenwijn. Dat recept en mijn methode van verwerken voor deze wijn vindt je hier.


Het recept.

Dit recept is voor 5 liter appel-bramen wijn. Maak je 10 liter, dan vermenigvuldig je de ingredienten gewoon met 2.
Het enige dat hetzelfde blijft is de giststarter. Deze kan tot 25 liter makkelijk aan het gisten krijgen. Maak je meer als 25 liter dan zou ik de giststarter twee keer zo groot maken.

Ingredienten:

- 3 kilo appels
- 1 kilo bramen (vers of ingevroren)
- 800 gram suiker
- water tot 5 liter

Dag 1.

Als je de appels of bramen hebt ingevroren, haal je ze uit de vriezer en laat ze ontdooien. Laat ze beiden apart in een emmer of pan ontdooien.

Dag 2.

Maak eerst een giststarter volgens het beproefde recept van 1 liter appelsap, 120 gram suiker, 2 gram citroenzuur, gistvoeding en gist. Als je wil weten hoe je een giststarter moet maken of waarom dan kun je dat hier nalezen.

Doe de (ontdooide) appelpulp van 3 kilo appels in een emmer of gistington.
Als je hele appels hebt ingevoren (methode 6) dan pers je ze nu uit en ga je alleen met het sap verder.
De andere handelingen in dit recept blijven hetzelfde.

Neem een halve liter water en breng dat aan de kook. Doe er de 800 gram suiker bij, en los de suiker op. Doe het suikerwater bij de appelpulp.

Stamp de (ontdooide) bramen verder tot pulp (voor zover ze dat al niet zijn) En doe deze pulp bij de appelpulp of het appelsap.

Voeg er 1/2 gram sulfiet bij en een theelepel pecto enzymen.

Dek de ton af met een doek en zet die vast met een elastiek.

Dag 3.

Voeg de giststarter toe aan je most en dek de ton weer af met de kaasdoek vastgezet met elastiek.

Laat de pulp nu 5 dagen gisten. Roer elke dag door de most om de hoed goed te mengen met het sap zodat alle smaak en kleurstoffen goed onttrokken worden. Door het mengen van de hoed met het sap zullen ook schimmels en bacterien geen kans krijgen om toe te slaan.

Dag 8.

Pers de pulp uit en doe het sap in een gistingsfles. Vul aan met water tot 5 liter en doe een waterslot op de fles.

Je kunt de pulp door een nylonkous zeven of met behulp van een emerzeef zeven. Een emmerzeef is erg makkelijk zelf te maken. Iedereen kan het en hij komt vaak van pas bij het wijnmaken.
Hoe je een dergelijke zeef eenvoudig zelf kunt maken vindt je hier.

Een paar weken later.

De most is nu uitgegist en kan eventueel naar een lege fles overgeheveld worden.

Een paar maanden later.De wijn is nu helder en kan gebotteld worden.
Net als de appel-vlierbessenwijn is ook deze wijn 5 maanden nadat ik hem startte gebotteld.

Verwijzingen in dit artikel:

- Appeltje voor de dorst. Het verhaal van vorig jaar over efficient appelsap maken zonder pers (of andere dure apparatuur).
- Luc's giststarter
- Bouw zelf een emmerzeef
- Appel-vlierbessenwijn recept.

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Applewine No.2 Apple-BlackberrywineThe same applies as for the previous recipe. Choose which method for processing the apples suits you best at the moment you start making the wine.

And again I repeat that the best result for processing apples is obtained by freezing whole apples and pressing them when thawed. the way to do this can be found as method no. 6 in my last years story which can be found here.

I myself had to make the choice to pulp the appples with a food-processor. Just like I did in the previous recipe for apple-elderberrywine. You will find that recipe and the used method here.

The recipe


The recipe is for 5 liter wine. When making 10 liter just multiply all ingredients by two.
the only exception is the yeast starter. This can start a fermentation of a 25 liter must easily. When making more as 25 liter I suggest doubling the yeast starter.

Ingredients:

- 3 kilo apples
- 1 kilo blackberries (fresh or frozen)
- 800 gram sugar
- water up to 5 liter

Day 1

When the apples or blackberries have been frozen it is time to get them out of the freezer. Let them thaw seperately.

Day 2

Make a yeast starter using the proven recipe made with 1 liter store bought apple-juice, 120 gram sugar, 2 gram citric acid, nutrient and yeast.
You can read the story on how or why to make a yeaststarter here.

Pour the (thawed) apple pulp made from the 3 kilo apples in a primary.
If you used frozen whole apples (method 6), press them and just use the juice. all other steps will remain the same.

Boil half a liter water and add 800 gram sugar and wait till it has dissolved. Add this sugar water to the primary.

Now mash the (thawed) blackberries and add them to the primary.

Next add 1/2 gram sulphite and 1 teaspoon pectic enzymes.

Cover the primary with a cheesecloth fastened with a rubber band.

Day 3

Add the yeast starter which will now be vigorously fermenting and add water to get a total volume of 5 liter.

Again recover the primary with the cheesecloth fastened with the rubber band.

Let the must pulp ferment for 5 days. At least twice a day stir the must and pres down the cap. That way all flavor and color will be extracted. The stirring will also help prevent bacteria and fungi spoiling the must.

Day 8

Sieve the pulp through a nylon stocking into a carboy. Slightly press the pulp. You can use a bucket sieve for convenience. If the must is just juice you will obviously not have to do this.

A bucket-sieve can easily be made. Everyone can make one, even I could, and it will be one of your best aids in all kinds of winemaking.
How to build your own bucketsieve can be read here.

Add water to fill up the 5 liter carboy and put an airlock on.

A few weeks later.

Fermentation has finished and the wine can be racked to a sanitised carboy.

A few months later.The wine will be clear and is ready to be bottled.
I bottled this wine in february 2009. That is 5 months after I started it.

Links in this story:

- An apple a day. Last years story on efficient juicing apples without a press or any other expensive equipment.
- Luc's yeaststarter
- How to build a bucket sieve
- Apple-elderberry wine recipe.

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.