vrijdag 16 oktober 2009

Cyser

Appelwijn no 3. Cyser

Scroll down for the English version

Dit is alweer het derde recept voor appelwijn.Deze keer gaan we Cyser maken. Dat is een vorm van mede. Mede wordt van honing en water gemaakt. Vervangen we het water echter door appelsap dan veranderd de naam in Cyser.

Ook voor dit recept geldt dat je moet kiezen welke methode voor het verwerken van appels je zelf het beste vindt of op het moment dat je de wijn maakt het beste uitkomt.

Maar voor deze wijn geldt ook weer dat het invriezen en daarna persen van hele appels het beste (lekkerste) resultaat zal geven. Deze methode vindt je onder methode 6 in mijn verhaal van vorig jaar.

Weer koos ik ervoor om de appels met een keukenmachine te verwerken. Net zoals bij het recept voor appel-vlierbessenwijn en de appel-bramenwijn. Dat recept en mijn methode van verwerken voor deze wijn vindt je hier. Ook de appel-bramenwijn (die je hier vindt) werd op deze manier gemaakt.


Het recept.

Dit recept is voor 5 liter cyser. Maak je 10 liter, dan vermenigvuldig je de ingredienten gewoon met 2.
Ook nu geldt weer dat het enige dat hetzelfde blijft is de giststarter. Deze kan tot 25 liter makkelijk aan het gisten krijgen. Maak je meer als 25 liter dan zou ik de giststarter twee keer zo groot maken.

Ingredienten:

- 3 kilo appels
- 2 potten Honing van elk 450 gram
- water tot 5 liter

Dag 1.

Als je de appels hebt ingevroren, haal je ze uit de vriezer en laat ze in een emmer ontdooien.

Dag 2.

Maak eerst een giststarter volgens het beproefde recept van 1 liter appelsap, 120 gram suiker, 2 gram citroenzuur, gistvoeding en gist. Als je wil weten hoe je een giststarter moet maken of waarom dan kun je dat hier nalezen.

Doe de (ontdooide) appelpulp van 3 kilo appels in een emmer of gistington.
Als je hele appels hebt ingevoren (methode 6) dan pers je ze nu uit en ga je alleen met het sap verder.
De andere handelingen in dit recept blijven hetzelfde.

Neem een liter water en breng die aan de kook. Doe er de 900 gram honing bij, en los die erin op. Doe de honingoplossing bij de appelpulp.

Voeg er nog 1 liter water aan toe.

Voeg er vervolgens 1/2 gram sulfiet bij en een theelepel pecto enzymen. De sulfiet zorgt niet alleen dat de most zal bederven maar voorkomt ook het bruin worden van de appels.

Dek de ton af met een doek en zet die vast met een elastiek.

Dag 3.

Voeg de giststarter toe aan je most en dek de ton weer af met de kaasdoek vastgezet met elastiek.

Laat de pulp nu 5 dagen gisten. Roer elke dag door de most om de hoed goed te mengen met het sap zodat alle smaak en kleurstoffen goed onttrokken worden. Door het mengen van de hoed met het sap zullen ook schimmels en bacterien geen kans krijgen om toe te slaan.

Dag 8

Pers de pulp uit en doe het sap in een gistingsfles. Vul aan met water tot 5 liter en doe een waterslot op de fles.

Je kunt de pulp door een nylonkous zeven of met behulp van een emerzeef zeven. Een emmerzeef is erg makkelijk zelf te maken. Iedereen kan het en hij komt vaak van pas bij het wijnmaken.
Hoe je een dergelijke zeef eenvoudig zelf kunt maken vindt je hier.

Een paar weken later.

De most is nu uitgegist en kan eventueel naar een lege fles overgeheveld worden.

Een paar maanden later.De wijn is nu helder en kan gebotteld worden.
Net als de appel-vlierbessenwijn en de appel-bramenwijn is ook deze wijn 5 maanden nadat ik hem startte gebotteld.

Verwijzingen in dit artikel:
- Appeltje voor de dorst. Het verhaal van vorig jaar over efficient appelsap maken zonder pers (of andere dure apparatuur).
- Voorkom het bruin worden van appels
- Luc's giststarter
- Bouw zelf een emmerzeef
- Appel-vlierbessenwijn recept.
- Appel-bramenwijn recept


Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Applewine No. 3 Cyser

This is the third recipe in my series about apple wines.And this time I will be making Cyser. This is a kind of mead. Now mead is normally made with honey and water. However, when we replace the water by apple juice the name will be cyser.

The same applies as for the previous recipe. Choose which method for processing the apples suits you best at the moment you start making the wine.

And again I repeat that the best result for processing apples is obtained by freezing whole apples and pressing them when thawed. the way to do this can be found as method no. 6 in my last years story which can be found here.

I myself had to make the choice to pulp the appples with a food-processor, by lack of freezer space. Just like I did in the previous recipe for apple-elderberrywine and apple-blackberrywine. You will find these recipes and the used method here.

The recipe


The recipe if for 5 liter wine. When making 10 liter just multiply all ingredients by two.
Again the only exception is the yeast starter. This can start a fermentation of a 25 liter must easily. When making more as 25 liter I suggest doubling the yeast starter.

Ingredients:

- 3 kilo apples
- 2 jars of Honey each 450 gram
- water up to 5 liter

Day 1

When the apples have been frozen it is time to get them out of the freezer. Let them thaw in a primary.

Day 2

Make a yeast starter using the proven recipe made with 1 liter store bought apple-juice, 120 gram sugar, 2 gram citric acid, nutrient and yeast.
You can read the story on how or why to make a yeaststarter here.

Pour the (thawed) apple pulp made from the 3 kilo apples in a primary.
If you used frozen whole apples (method 6), press them and just use the juice. All other steps will remain the same.

Now measure a liter water and bring it to a boil. Add the 900 gram honey and dissolve it in the boiling water. Add the honey solution to the apple-pulp.

Add 1 more liter water.

When all is cooled down add 1/2 gram sulphite and a teaspoon pectic enzyme. The sulphite will not only prevent the must from spoiling, it will also prevent the apple juice from browning.

Cover the primary with a cheesecloth and secure that with a rubber band.

Day 3

Add the yeast starter which will now be vigorously fermenting and add water to get a total volume of 5 liter.

Again recover the primary with the cheesecloth fastened with the rubber band.

Let the must pulp ferment for 5 days. At least twice a day stir the must and pres down the cap. That way all flavor and color will be extracted. The stirring will also help prevent bacteria and fungi spoiling the must.

Day 8

Sieve the pulp through a nylon stocking into a carboy. Slightly press the pulp. You can use a bucket sieve for convenience. If the must is just juice you will obviously not have to do this.

A bucket-sieve can easily be made. Everyone can make one, even I could, and it will be one of your best aids in all kinds of winemaking.
How to build your own bucketsieve can be read here.

Add water to fill up the 5 liter carboy and put an airlock on.

A few weeks later.

Fermentation has finished and the wine can be racked to a sanitised carboy.

A few months later.The wine will be clear and is ready to be bottled.
Just like the previous apple wines I bottled this wine in february 2009. That is 5 months after I started it.

Links in this story:

- An apple a day. Last years story on efficient juicing apples without a press or any other expensive equipment.
- How to prevent the browning from apples
- Luc's yeaststarter
- How to build a bucket sieve
- Apple-elderberry wine recipe.
- Apple-blackberrywine recipe.

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.