zaterdag 24 oktober 2009

Appel-Perzikkenwijn / Apple-peachwine

Appelwijn NO 4. Appel-Perzikwijn.

Scroll down for the English versionDit is de vierde variant van appelwijn die ik maakte. Deze keer een recept van appel-perzik wijn. Aangezien ik geen verse perzikken tot mijn beschikking had besloot ik perzikken in blik te nemen.

Het recept.

Ik kocht 2 blikken perzikken die elk een gewicht van 820 gram hadden Het totale gewicht van perzikken op siroop was dus 1640 gram.Ik pulpte de perzikken met een staafmixer. Daarna mat ik het suikergehalte met mijn refractometer. Deze gaf een SG van 1075 aan.

Volgens mijn SG tabel die je hier kunt downloaden zit er dan 175 gram suiker per liter in de perzikkenpulp.
De pulp had een volume van 1,6 liter dus zit er 1,6 x 175 gram = 280 gram suiker in de perzikkenpulp.

Ik besloot om deze wijn van 4,5 kilo appels te maken. Deze zouden ongeveer 3 liter sap afgeven volgens mijn berekeningen.

Vorig jaar deed ik namenlijk uitgebreide testen om zo efficient mogelijk appelsap van verse appels te kunnen maken zonder dure hulpmiddelen. Dit verhaal kun je hier teruglezen.

Deze 3 liter sap zouden ook nog suiker toevoegen. Het SG van mijn appelsap was 1050.
Volgens mijn SG-tabel geeft dat een suikergehalte van 110 gram suiker per liter.
Ik had 3 liter appelsap en die leverde dus 330 gram suiker op.

In totaal zat er dus al in de most 280 gram suiker van de perzikkenpulp en 330 gram suiker van de appelpulp. Dat is dus samen 280 + 330 = 610 gram suiker.

Ik wilde een wijn maken van 11% alcohol.
In mijn tabel kun je vinden dat voor 11% alcohol ongeveer 200 gram suiker per liter nodig is.
Je kunt dat ook uitrekenen. Om 1% alcohol te maken heb je 18 gram suiker nodig. Om 11% alcohol te maken heb je dan 11 x 18 gram = 198 gram suiker nodig.

Wij maken 5 liter en hebben dus 5 x 198 gram suiker = 990 gram suiker nodig.
De pulp zelf bevat 610 gram suiker en we hoeven dus maar 990 - 610 = 380 gram suiker toe te voegen.

Ingredienten:
- 4,5 kilo appels
- 2 blikken perzikken op siroop van 820 gram elk
- 380 gram suiker

Ook bij het maken van deze wijn geldt weer dat het raadzaam is van te voren goed te plannen. Ik geef je daarom mijn schema.

Dag 1

Als je de appels hebt ingevroren of gepulpt en dan ingevroren, haal ze dan nu uit de vriezer en laat ze in een emmer ontdooien.

Dag 2

Maak een giststarter met 1 liter appelsap, 120 gram suiker, 2 gram citroenzuur, gistvoeding en gist. Als je niet weet hoe je een giststarter moet maken of waarom dan kun je dat hier nalezen.

De appels zullen nu wel ontdooid zijn. Pers ze uit en doe ze samen met hun pulp, 1 theelepel pecto enzymen en 1/2 gram sulfiet in een emmer. De sulfiet zal niet alleen zorgen dat de most zal bederven, maar voorkomt ook het bruin worden van de most.

Maak nu ook pulp van de perzikken, en doe deze pulp samen met het sap bij de appelpulp.

Dek de emmer af met een kaasdoek, vastgezet met elastiek.

Dag 3

Meet het Sg en doe de berekeningen zoals hierboven beschreven. Bereken hoeveel suiker je moet toevoegen (in mijn geval was dat 380 gram), en los deze hoeveelheid op in de most.

Doe er dan de giststarter bij.

Vanaf nu moet je de most elke dag goed roeren om de hoed (pulp delen die boven komen drijven) goed met het sap te mengen zodat er geen bacterie kolonies kunnen vormen, en de smaak goed in het sap wordt opgenomen.

Dag 8

De most heeft nu 5 dagen staan pulpgisten en het wordt tijd om hem naar een gistingfles over te brengen.

Zeef de most door een nylonkous of met behulp van een emmerzeef.

Een emmerzeef is een handig hulpmiddel dat vaak bij het wijnmaken van pas komt. Een emmerzeef kan eenvoudig door iedereen zelf gemaakt worden. Een beschrijving hoe je deze zeef kunt maken vindt je hier.

De gezeefde most gaat in een gistingfles met waterslot.

Een paar weken later.

De most zal nu uitgegist zijn en kan naar een lege fles (met waterslot) worden overgeheveld.

Een paar maanden later.De wijn zal geklaard zijn en kan gebotteld worden.
Ik heb mijn appel-perzik wijn ongeveer 6 maanden na het starten van de wijn kunnen bottelen.

Verwijzingen in dit verhaal:
- Luc's SG tabel
- Appeltje voor de dorst. Mijn verhaal om appelsap zo efficient mogelijk te maken zonder dure hulpmiddelen.
- Voorkom het bruin worden van appels
- Luc's giststarter
- Bouw zelf een emmerzeef

- Appelwijn No. 1 Appel-vlierbessen
- Appelwijn No. 2 Appel-bramenwijn
- Appelwijn No. 3 Appel-honingwijn

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Applewine No. 4 Apple-PeachwineThis is already the fourth variation I did on apple wines. This time an apple-peach recipe. As I did not have any fresh peaches at the time I decided to use canned peach.

The recipe

I bought 2 cans peaches on syrup which each weighed 820 gram. So the total weight of canned peaches was 1640 gram.I mashed the peaches with a kitchen mixer. Then I measured SG with my refractometer. It indicated an SG of 1075.

According to my SG table, which you can download here, there will be 175 gram sugar per liter in the peach-pulp.
The pulp had a total volume of 1.6 liter so there was a total of 1.6 x 175 gram = 280 gram sugar in the peach-pulp.

I decided to make this wine with 4.5 kilo apples. These would give about 3 liter juice according to my calculations.

Like previous already stated: Last year I did some extensive tests on juicing apples as efficient as possible without using expensive materials like a press. You can re-read that story here.

The 3 liter apple juice would add to the sugar contents off course. The SG of the apple juice was 1050.
Again according to my SG table that would give 110 gram sugar per liter. I had 3 liter apple juice so that would give 330 gram sugar.

In total the must would therefore have 280 gram sugar from the peach pulp and 330 gram sugar from the apple-juice. So that added gives 280 + 330 = 610 gram sugar.

I wanted this wine to have 11% alcohol.
My SG-table tells you that for 11% alcohol you will need about 200 gram sugar per liter.
This is off course also calculatable. To make 1% alcohol you will need 18 gram sugar. So for making 11% alcohol you will need 11 x 18 = 198 gram sugar.

We are making 5 liter and therefore need in total 5 x 198 gram = 990 gram sugar.
The pulp conatind 610 gram so we need to add 990 - 610 = 380 gram sugar.

Ingredients:
- 4.5 kilo apples
- 2 cans peaches on syrup each 820 gram.
- 380 gram sugar

I urge you to plan this wine carefully and therefore will give you my time-schedule.

Day 1

When the apples have been frozen it is time to get them out of the freezer. Let them thaw in a primary.

Day 2

Make a yeast starter using the proven recipe made with 1 liter store bought apple-juice, 120 gram sugar, 2 gram citric acid, nutrient and yeast.
You can read the story on how or why to make a yeaststarter here.

The apples will have thawed by now. Press them slightly and pour the juice and the pulp, 1/2 gram sulphite and a teaspoon pectic enyzme in a primary. The sulphite will not only prevent spoiling but it will also prevent the browning of the must.

Mash the peaches and add them and the syrup to the primary.

Cover the primary with a cheesecloth and secure that with a rubber band.

Day 3

Measure the SG and do the calculations like those written above. Calculate how much sugar you will need to add (in my case 380 gram) and dissolve that in the must.

Now add the yeast starter which at this time will be fermenting vigorously.

From now on stir the must at least twice a day to press the cap down so it will mix welll with the juice and flavor will be extracted. At the same time this helps preventing bacteria being discouraged to start spoiling the must. And oxygen will be introduced to the must that helps our yeast colony to grow.

Day 8

At this time the must has been pulp-fermenting for 5 days and the time has come to transfer it to a secondary.

Sieve the pulp through a nylon stocking into a carboy. Slightly press the pulp. You can use a bucket sieve for convenience. If the must is just juice you will obviously not have to do this.

A bucket-sieve can easily be made. Everyone can make one, even I could, and it will be one of your best aids in all kinds of winemaking.
How to build your own bucketsieve can be read here.

Pour the fermenting juice in a secondary and cover with a rubber bung and air-lock.

A few weeks later.

Fermentation has finished and the wine can be racked to a sanitised carboy.

A few months later.The wine will be clear and is ready to be bottled.
I bottled my apple-peach wine about 6 months after starting the wine.

Links in this story:

- Luc's SG table
- An apple a day. Last years story on efficient juicing apples without a press or any other expensive equipment.
- Preventing the browning of apples
- Luc's yeaststarter
- How to build a bucket sieve

- Apple-elderberry wine recipe.
- Apple-blackberrywine recipe.
- Apple-honey wine


Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.