zondag 1 november 2009

Appel-Aardbeienwijn / Apple-Strawberrywine

Appelwijn No.5 Appel-aardbeienwijn.

Scroll down for the English versionDit is het vijfde en laatste recept uit deze reeks. Voor degenen die de voorgaande recepten niet hebben gelezen geef ik hier de links:
- Appelwijn No 1 appel-vlier
- Appelwijn No 2 appel-braam
- Appelwijn No 3 appel-honing
- Appelwijn no 4 appel-perzik

En net als in de voorgaande recepten moet je ook dit recept een beetje plannen.

Dit recept is zoals de titel van het verhaal je al vertelde een appel-aardbeien wijn. nu worden appels laat in het seizoen geoogst en worden de aardbeien al vroeg tot in het midden van de zomer geoogst.Je moet dus aardbeien eigenlijk al geoogst en ingevroren klaar hebben liggen. Ik had dat niet. En daarom besloot ik dat anders op te lossen. Ik gebruikte aarbeienjam om de wijn mee te maken.
Uiteraard kun je wel gebruik maken van verse aardbeien, en dan moet je het recept daar op aanpassen.

Ik besloot deze wijn te maken van 3 kilo appels en 3 potten Jam. De aardbeienjam was van het merk Euroshopper dat het huismerk van onze nationale grootgrutter Albert Heijn is.

Het recept

Ik ging dus uit van 3 potten jam die elk een inhoudt van 450 gram hebben. De verpakking leerde me dat er in elke 100 gram jam 60 gram suiker aanwezig was. Per pot van 450 gram is dat dus 4,5 x 60 = 270 gram suiker.
In 3 potten jam zit dus 3 x 270 = 810 gram suiker.

Verder maakte ik deze wijn dus van 3 kilo appels. Deze zouden ongeveer 2 liter sap afgeven volgens mijn berekeningen.

Vorig jaar deed ik namenlijk uitgebreide testen om zo efficient mogelijk appelsap van verse appels te kunnen maken zonder dure hulpmiddelen. Dit verhaal kun je hier teruglezen.


Deze 2 liter sap zouden ook nog suiker toevoegen. Het SG van mijn appelsap was 1050.
Volgens mijn SG-tabel geeft dat een suikergehalte van 110 gram suiker per liter.
Ik verwachtte 2 liter appelsap en die zouden dus 220 gram suiker opleveren.

In totaal zou de most dan 810 gram suiker van de jam en 220 gram suiker van de appels hebben. Dat is samen 810 + 220 = 1030 gram suiker.

Ik wilde ook nu weer een wijn van 11% alcohol maken.
In mijn tabel kun je vinden dat voor 11% alcohol ongeveer 200 gram suiker per liter nodig is.
Je kunt dat ook weer uitrekenen. Om 1% alcohol te maken heb je 18 gram suiker nodig. Om 11% alcohol te maken heb je dan 11 x 18 gram = 198 gram suiker nodig.

Wij maken 5 liter en hebben dus 5 x 198 gram suiker = 990 gram suiker nodig.
Volgens mijn berekeningen had de most al 1030 gram. Ruim voldoende dus en je hoeft dus geen suiker toe te voegen.

Volume berekening.

De 3 kilo appels zouden 2 liter sap opleveren. De 3 potten jam leverden 0,9 liter aan volume. Daar komt dan nog 1 liter giststarter bij. Dat is samen 3,9 liter. Je moet dus 1 liter water aanvullen.

Ingredienten:

- 3 potten jam van 450 gram met 60 gram suiker per 100 gram
- 3 kilo appels
- 2,5 tot 5 gram tannine (optioneel)

Ook bij het maken van deze wijn geldt weer dat het raadzaam is van te voren goed te plannen. Ik geef je daarom mijn schema.

Dag 1

Als je de appels hebt ingevroren of gepulpt en dan ingevroren, haal ze dan nu uit de vriezer en laat ze in een emmer ontdooien.

Dag 2

Maak een giststarter met 1 liter appelsap, 120 gram suiker, 2 gram citroenzuur, gistvoeding en gist. Als je niet weet hoe je een giststarter moet maken of waarom dan kun je dat hier nalezen.

De appels zullen nu wel ontdooid zijn. Pers ze uit en doe ze samen met hun pulp, 3 theelepels pecto enzymen en 1/2 gram sulfiet in een emmer. De sulfiet zal niet alleen voorkomen dat de most bederft, maar zal ook het bruin worden van de most tegengaan.

Voeg er de jam bij en 1 liter water. Dek de emmer af met een doek die je met een elastiek vastzet.

Dag 3

Meet het Sg en kijk in de tabel of er inderdaad genoeg suiker in de most zit om 11% alcohol te maken. Zo niet, bereken dan hoeveel suiker je moet toevoegen (zal waarschijnlijk niet nodig zijn), en los deze hoeveelheid op in de most.

Doe er dan de giststarter bij.

Vanaf nu moet je de most elke dag goed roeren om de hoed (pulp delen die boven komen drijven) goed met het sap te mengen zodat er geen bacterie kolonies kunnen vormen, en de smaak goed in het sap wordt opgenomen.

Dag 8

De most heeft nu 5 dagen staan pulpgisten en het wordt tijd om hem naar een gistingfles over te brengen.

Zeef de most door een nylonkous of met behulp van een emmerzeef.

Een emmerzeef is een handig hulpmiddel dat vaak bij het wijnmaken van pas komt. Een emmerzeef kan eenvoudig door iedereen zelf gemaakt worden. Een beschrijving hoe je deze zeef kunt maken vindt je hier.

De gezeefde most gaat in een gistingfles en wordt aangevuld met water tot de fles bijna vol is. De gistingfles wordt afgesloten met een waterslot.

Een paar weken later.

De most zal nu uitgegist zijn en kan naar een lege fles (met waterslot) worden overgeheveld.

Een paar maanden later.De wijn zal geklaard zijn en kan gebotteld worden.
Ik heb mijn appel-aardbeien wijn ongeveer 6 maanden na het starten van de wijn kunnen bottelen.

Verwijzingen in dit verhaal:
- Luc's SG tabel
- Appeltje voor de dorst. Mijn verhaal om appelsap zo efficient mogelijk te maken zonder dure hulpmiddelen.
- Voorkom het bruinworden van appels en appelsap
- Luc's giststarter
- Bouw zelf een emmerzeef
- Appelwijn No 1 appel-vlier
- Appelwijn No 2 appel-braam
- Appelwijn No 3 appel-honing
- Appelwijn No 4 appel-perzik

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Apple wine NO.5 Apple-strawberry wineThis is the fifth and last recipe in this series. Fot those that did not read the previous recipes I will give you the links here:

- Apple-wine No. 1 Apple-Elderberrywine
- Apple-wine No. 2 Apple-blackberrywine
- Apple-wine No. 3 Cyser (Apple-honeywine)
- Apple-wine No. 4 Apple-peachwine

Just like in the above mentioned recipes you need to do some planning upfront.

This article is like the title told you for an apple-strawberry wine. Now apples are harvested late in season and Strawberries are harvested mosly early to mid summer.So in an ideal situation you would have strawberries in your freezer. I did not have so. So I decided to do things differently. I used strawberry jam to make the wine with.
If you however happen to have fresh strawberries or frozen ones, by all means use them. Just adjust the recipe accordingly.

For this wine I used 3 kilo apples and 3 jars jam. The jam was from the brand Euroshopper. This is the house-brand of our national grocer Albert Heijn.

The recipe.

So I started with 3 jars jam each containing 450 gram. The packaging told me that each 100 gram jam contained 60 gram sugar. So each jar of 450 gram contained 4.5 x 60 = 720 gram sugar.
A total of 3 jars would therefore give me 3 x 270 = 810 gram sugar.

I also used 3 kilo apples. These 3 kilo would gain about 2 liter juice as my calculations showed.

Like previous already stated: Last year I did some extensive tests on juicing apples as efficient as possible without using expensive materials like a press. You can re-read that story here.

The 2 liter apple juice would add to the sugar contents off course. The SG of the apple juice was 1050.
Again according to my SG table that would give 110 gram sugar per liter. I had 2 liter apple juice so that would give 220 gram sugar.

As a total the must would contain 810 gram sugar coming from the jam and 220 gram sugar from the apples. Together that would be 810 + 220 = 1030 gram sugar.

I wanted this wine to have 11% alcohol.
My SG-table tells you that for 11% alcohol you will need about 200 gram sugar per liter.
This is off course also calculatable. To make 1% alcohol you will need 18 gram sugar. So for making 11% alcohol you will need 11 x 18 = 198 gram sugar.

We are making 5 liter and therefore need in total 5 x 198 gram = 990 gram sugar.
Well the must had according to the calculations 1030 gram sugar. That is a tad more, so no adjustments have to be made for the sugar part.

Volume calculation.

My 3 kilo apples would gain 2 liter juice. The 3 jars of jam gave 0.9 liter volume. When a yeast starter is added another liter is added. So that makes a total of 3.9 liter. So you will have to add a liter water.

Ingredients:
- 3 jars strawberry jam containing 450 gram jam having 60 gram sugar per 100 gram
- 3 kilo apples
- 2,5 - 5 gram tannin (optional)

Again I urge you to plan this wine carefully and therfore will give you hereby the time schedule I used.

Day 1

When the apples have been frozen it is time to get them out of the freezer. Let them thaw in a primary.

Day 2

Make a yeast starter using the proven recipe made with 1 liter store bought apple-juice, 120 gram sugar, 2 gram citric acid, nutrient and yeast.
You can read the story on how or why to make a yeaststarter here.

The apples will have thawed by now. Press them slightly and pour the juice and the pulp, 1/2 gram sulphite and a teaspoon pectic enyzme in a primary. The sulphite will not only prevent spoiling but will also prevent the browning of the applemust.

Add the jam and a liter water. Cover the primary with a cheesecloth and secure that with a rubber band.

Day 3

Measure the SG and do the calculations like those written above. Calculate how much sugar you will need to add (in my case I did not need to add any) and dissolve that in the must.

Now add the yeast starter which at this time will be fermenting vigorously.

From now on stir the must at least twice a day to press the cap down so it will mix welll with the juice and flavor will be extracted. At the same time this helps preventing bacteria being discouraged to start spoiling the must. And oxygen will be introduced to the must that helps our yeast colony to grow.

Day 8

At this time the must has been pulp-fermenting for 5 days and the time has come to transfer it to a secondary.

Sieve the pulp through a nylon stocking into a carboy. Slightly press the pulp. You can use a bucket sieve for convenience. If the must is just juice you will obviously not have to do this.

A bucket-sieve can easily be made. Everyone can make one, even I could, and it will be one of your best aids in all kinds of winemaking.
How to build your own bucketsieve can be read here.

Pour the fermenting juice in a secondary and cover with a rubber bung and air-lock.

Now add the tannin if you want an extra bite for this wine.

A few weeks later.

Fermentation has finished and the wine can be racked to a sanitised carboy.

A few months later.The wine will be clear and is ready to be bottled.
I bottled my apple-strawberry wine about 6 months after starting the wine.

Links in this story:

- An apple a day. Last years story on efficient juicing apples without a press or any other expensive equipment.
- How to prevent the browning of apples
- Luc's yeaststarter
- How to build a bucket sieve
- Apple-elderberry wine recipe.
- Apple-blackberrywine recipe.
- Apple-honey wine
- Apple-peach wine

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.