zondag 22 juli 2007

Soms lopen de dingen in het leven anders dan je had gepland.

Scroll down for the English version


Nadat ik terug was van vakantie, maar met een enorme pijn in mijn voet van de jicht werd ik opeens gebeld door Jan de fruitboer uit de betuwe.
Hij meldde mij dat de pruimen rijp waren en dat we ze maar moesten komen halen voordat ze van de bomen afvielen en gingen rotten. Gedaan dus met de rust die ik eigenlijk wilde.

Op Zaterdag 14 Juli gingen we dan ook naar de Betuwe om te plukken. Els en ik waren om 8 uur s'ochtend al bij Jan en na een praatje gemaakt te hebben gingen we meteen aan de slag. Na een tijdje hadden we al een paar kratjes vol.De bomen hingen werkelijk boordenvol met pruimen, hierdoor ging het plukken snel genoeg.Uiteindelijk zijn we rond 1 uur gestopt omdat we het zat waren en een behoorlijke partij hadden geplukt. Gelukkig rijd ik in een busje dus heb ik ruimte zat. Maar 25 kratjes en 5 emmers nemen toch een grote ruimte in beslag.De verwerking.

We zijn de hele week bezig geweest met het verwerken van de pruimen. Ik werk natuurlijk overdag en Els heeft ook zo haar bezigheden dus waren we aangewezen op de avonduren.
Aangezien de pruimen een was-laag op de schil hebben die ervoor zorgt dat je wijn niet helder wordt, moet je ze eerst wassen in een bad van water waarin wat soda is opgelost.
Daarna heb ik ze in een bad met sulfiet gewassen om de bacterien en schimmels te doden.

De pruimen werden dan kapot gestampt met een aardappel-puree stamper.Daarna gingen ze in een ton met pecto-enzyme.
Na 24 uur heb ik ze uitgeperst (weer met de hand) om het sap te verkrijgen.
Je begrijpt natuurlijk wel dat we een huis vol hadden staan met overal tonnen, gistingsflessen en emmertjes.
Het resultaat is wel dat er nu 120 liter most staat te gisten.Het recept


We gaan natuurlijk pruimenwijn maken.

Ik begon met een giststarter te maken van 2 liter appelsap uit een pak aangevuld met 120 gram suiker en 4 gram gistvoeding. Elke dag voedde ik deze starter met ongeveer 2 liter pruimensap zodat de gistcellen alvast konden wennen aan hun nieuwe omgeving.

Nog even de procedure op een rijtje.
- eerst wassen we de pruimen in een bad met soda
- dan ontsmetten we ze in een bad met sulfietwater

- dan stamp je ze fijn met een pureestamper
- vervolgens gaan ze in een ton met pecto-enzyme voor 24 uur.

Daarna de nodige metingen verrichten.
Het pruimensap had een zuurgraad van 10 en een SG van 1040.
Volgens mijn suiker-bereken methode (zie weblog 20 maart aan de rechterkant op deze pagina in het archief) is er dus 79 gram suiker per liter aanwezig.
Ik wil een wijn maken van 13% zodat ik 13 * 18 = 234 gram suiker per liter nodig heb.
Ik moest dus 234-79=155 gram suiker per liter toevoegen.
Aangezien het sap een vrije hoge zuurgraad had heb ik de suiker opgelost in water. Het toevoegen van het suikerwater aan de most verlaagde daardoor meteen de zuurgraad een beetje.
De helft van de gemaakte giststarter ging erbij en elke keer was de most meteen aan het gisten.
Sometimes things in life do not work out as planned.

After my return from a holliday in France (see my previous entry) with an enormous pain in my foot from gout I got a phonecall from my friend Jan the fruit-farmer in the Betuwe. He told me the prunes were harvest-ready and that I had to come before the fell from the trees and rotted on the floor. So there went my plans for keeping some rest.

Saturday 14 July we were at 8 o'clock in the morning at Jan's farm. After some talk we started harvesting. In a short time we had already filled some auction krates.De trees were full of prunes and harvesting went very quickly.We finished around one o'clock because we we enough. After thanking Jan we went home. Luckily I have a van, but nevertheless 25 krates and some buckets take a lot of space.

Processing

It took us the whole week to process the prunes. I have a day-time job and Els has her things to do, so it came down to the evening hours.
As prunes have a wax coating they have to be washed in household soda first otherwise your wine will not clear. Then we washed them in a bath of sulphite to kill germs and fungi.

Next it was potatoe mashing time !!!!Then the must went in a primary with loads of pectic enzyme. After 24 hours I pressed them by hand (I am at this moment building my own press from simple materials that ANYBODY will be able to build. So stay tuned to this web-log for the building plans in the future) to obtain the juice.
You will of course understand that our whole house was filled with krates of prunes, primaries and secundaries and buckets for processing etc. etc.The Recipe

We are going to make prune wine of course.

I started with making a yeast starter from 2 liters apple juice (bought in the grocery), added 120 grams sugar and 4 grams yeast nutrient. Each day I feeded this starter with about 2 liters of prune juice so the yeast could get accustomed to their new environment.

The rest of the procedure is as follows.
- first wash the prunes in water with some household soda
- then wash the prunes in a bath of sulphite
- next mash them eith the potato-masher
- and then treat them with a lot of pecto-enzyme for 24 hours.

Afther that do the math.
The punes had an acidity of 10 and a SG of 1040.
According to my sugar-measurement method there is 79 grams of sugar in each liter. I calculated the wine at 13% so I needed 13 x 18 grams is 234 grams sugar per liter.
So I had to add 234-79 = 155 grams sugar per liter.

As the must had a rather high acidity I solved the sugar in water. The adding of the sugar-water solution to the must therefore somewhat lowered the acidity just like I wanted.

I fed the must with the yeast starter and each time it took off right away.

maandag 9 juli 2007

Terug van vakantie

Scroll down for the English version

Zaterdag 7 juli kwamen wij terug uit Frankrijk van vakantie. De dag ervoor had ik al wat pijn in mijn linkervoet, en dat was zaterdag alleen maar erger geworden. Ik kon geen oorzaak ontdekken. Ik was niet gestoken of gebeten en had mijn teen ook niet gestoten tijdens een wandeling of zo. Bij Rotterdam aangekomen bleek de snelweg afgesloten en moesten we door het centrum van Rotterdam rijden om thuis te komen. Bij elk stoplicht moest er geschakeld worden en op dat moment was de pijn als zo erg geworden dat het intrappen van de koppeling al bijna onmogelijk was geworden.
S'avonds dan toch maar naar het Ziekenhuis. De dokter zag het meteen: een acute aanval van jicht !!!

Uiteraard wil ik jullie niet vermoeien met mijn lichamelijke klachten als er niet een verband bestond met dit weblog.
Jicht ontstaat namenlijk ten gevolge van een teveel aan urine-zuur in je lichaam. Dat verzamelt zich in je gewrichten (meestal de grote teen) en zorgt daar voor een ontsteking die veel pijn kan veroorzaken. Alcohol heeft daar invloed op. Je nieren en lever moeten harder werken en kunnen het urine-zuur niet genoeg afvoeren. Daarbij onttrekt alcohol vocht aan je systeem en dat helpt ook al niet. Meestal ontstaan de eerste jicht aanvallen dan ook tijdens vakanties wanneer mensen wat meer alcohol drinken als normaal en wat minder non-alcoholische dranken. Wees dus voorzichtig en drink genoeg water ter compensatie.

Er is geen remedie voor, maar gelukkig helpen de pijnstillers en ontstekingsremmers goed waardoor nu (zondag 8 juli) ik weer een beetje kan lopen. Jicht is dus duidelijk geen oude mensen ziekte (zoals ik altijd heb gedacht) en ik gun het niemand.

Meer over deze 'ziekte' kun je te weten komen door bij google 'jicht' in te typen.

Frankrijk
Frankrijk is natuurlijk het wijn-land bij uitstek. We hebben er enorme wijnvelden gezien in de Bourgogne en de Cote du Rhone.Overal Caves en gandpaden vol met verschillende wijnen in de grote supermarkten. Maar daar wilde ik het niet over hebben.Ook is het niet verwonderlijk dat er in een land waar zo veel wijn wordt gemaakt dat men zich vaak niet aan de regeltjes houdt en rode wijn gewoon in doorzichtige flessen verkoopt.Ook niet over het feit dat er in Frankrijk zoetstoffen als Splenda worden verkocht die hier in Nederland niet verkrijgbaar zijn.Wel interessant vond ik dat ze in Frankrijk water in flessen verkochten in de Supermarkt. Dat is op zich niet zo uitzonderlijk. Maar wat ik wel interressant vond waren de 5 liter flessen. Deze zijn uiteraard voor consumptie goederen geproduceerd en wellicht voor wijn maken te gebruiken. Herman van het forum Bibere.com had mij op dit idee gebracht, maar deze flessen zijn in Nederland niet te koop.Voor een prijs van 75 eurocent per fles kon ik ze natuurlijk niet laten staan en heb ik er een 5-tal meegenomen.Nog veel interessanter was het feit dat in de meeste grote supermarkten en zeker bij de doe het zelf winkels (bricomarchee) rekken waren waar je allerlei spullen kon kopen om zelf wijn te maken. Waar wij naar specialistische winkels toe moeten kan de Fransman bij de supermarkt om de hoek terecht.Back from our holliday in France.

Saturday 7 july we returned from our holliday in France. The day before I had some pain in my left foot, which had grown worse on saturday. I could not find any couse. I was not stung by an insect or bitten and had not bumped into anything. Arriving at Rotterdam the highway was closed and we had to go through the center. At each traffic light I had to shift gear and using the clutch with my left foot was becoming nearly impossible from the pain it was causing.
At home at last in the evening the pain was still there and I decided to visit the hospital.
The doctor had immediately a diagnose: gout !!!

Of course I do not want to tire you with personla physical problems unless there is a connection with winemaking.......
Gout occurs due to a surplus of urine acid in the body. This acid collects in the joints (normally of the big-toe) and causes an irritation which gets worse all the time and gets very painfull.
Alcohol has a role in this. The liver and kidneys have to work harder when dealing with alcohol and are therfore not capable of getting rid of the urine-acid. And alcohol withdraws fluids from your system by which the acid concentration even gets denser.
Therefore most gout attacks occur by first timers at hollidays when people drink a bit more alcohol as normally and less non-alcoholic beverages. So be carefull and compensate your alcohol intakes with lots of water.

There is no solution for this illness but fortunately pain-killers and other medication work so I am able to walk a bit again today (sunday 8 july).
Clearly gout is therefore no 'old peoples disase' and I surely grant it nobody.

More about this 'desease' can be found by typing 'gout' in the search bar at google.

France

France is of course the wine-capital of Europe and the World. We have seen enormous vinyards throughout Burgundy and the Cotes du Rhone.Everywhere caves and paths with wines in the big Supermarkets.It is not strange that in a country where so many wine is sold some do not obey good winemaking rules and bottle red wine in transparent bottles....As Europe is a mix of several different countries with each his own rules and laws I was not astonished to find the artificial sweetener Splenda in the shops where it is not sol in the Netherlands.What I do found interesting was that bottles of fresh water were sold in the Supermarket in 5 liter bottles. Herman from the Dutch winemaker forum Bibere.com gave me the tip. You do not find them in Holland and at 75 cents a piece I could not resist and bought 5 of them. I made sure they are food-grade.....More interesting was the fact that at the big Supermarkets and at the home-improvement stores (Bricolage) they had departments were wine making materials were sold. There were we have to go to specialist stores the French can buy there materials at the supermarket around the corner.