zaterdag 28 maart 2009

Wijn Podcast / Wine Podcasts

Scroll down for the English versionWat doet een plaatje van een MP3 speler op het web-log van een wijnmaker ???

In de eerste plaats is het natuurlijk heerlijk om tijdens het bottelen van een wijn naar je favoriete muziek te luisteren. Maar er is meer.

Voor de onwetende wijnmakers onder ons even wat uitleg.

Met het populair worden van Internet zijn er een aantal enthousiastelingen die een soort van radio-programma's zijn gaan maken. Deze programma's worden niet via de radio uitgezonden, maar staan op verschillende websites op internet. Voordeel is dat je ze daardoor kunt downloaden en beluisteren wanneer jij dat wil. Je kunt ze op je computer beluisteren of vanaf je computer op je MP3 speler zetten.
Een dergelijk programma noemen we een Podcast.

Ik neem mijn MP3 speler dan ook altijd mee op reis of vakantie en dan kan ik in verloren uurtjes naar mijn favoriete muziek, hoorspelen, gemiste actualiteiten programma's of wijnmaker programma's luisteren.

Wijnmaker programma's ??? Inderdaad er zijn 3 verschillende podcasts die speciaal voor de hobby wijnmaker worden gemaakt.

Ik kan me voorstellen dat jullie niet wisten dat er speciale wijnmaker podcasts zijn. Laatst stelde iemand als vraag op een Amerikaans forum of er wel podcasts waren voor wijnmakers.
En aangezien ik vermoed dat niet alleen die Amerikaan zich niet bewust was van de beschikbare podcasts geef ik hier de links naar de podcasts die ik gevonden heb.

Als eerste is er de Podcast van het Amerikaanse Winemaker Magazine:

http://winemakermag.com/guide/podcasts
Deze podcast bespreekt onder andere een aantal methoden die wijnmakers gebruikten die op festivals prijzen met hun wijn hebben gewonnen.

De tweede Podcast is van Winemaking Radio:
http://www.winemakingradio.com/
In deze podcast waarvan al 30 afleveringen zijn gemaakt bespreekt de presentator Robert Linder allerlei onderwerpen. Hij intervieuwt zowel hobby wijnmakers als fabrikanten van kits en gisten en professionals.


Als laatste wil ik nog Cellar Dwellers noemen:
http://www.talkshoe.com/talkshoe/web/talkCast.jsp?masterId=18
Bij deze programma's zijn er twee presentatoren: Dave en The Other Guy die samen alle facetten van het wijnmaken bespreken in een min of meer humoristische stijl. Vaak is het ongein, maar voor beginners komt er af en toe nuttige informatie voorbij. Er zijn al 64 afleveringen gemaakt. Ook deze twee presentatoren claimen wat prijzen te hebben gewonnen met hun wijnen en geven tips om goede wijn te maken in hun programma.

Nadeel is dat alle Podcasts in het engels zijn Voordeel is dat je ze kunt downloaden op je computer of MP3 speler en luisteren wanneer je zelf wil.

Mochten er lezers van het wijnmaker web-log zijn die nog andere wijnmakers podcasts weten dan hoor ik dat graag.

En voor degenen onder ons die een MP3 speler hebben die ook video kan weergeven raad ik aan eens bij youtube.com naar winemaking te zoeken. Honderden filmpjes van amateurs en professionals komen naar boven die je kunt bekijken of ook weer downloaden.

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


What on earth is a picture of an MP3 player doing on the web-log of a winemaker ???

Well in tyhe first place it is of course nice to play your favorite music while bottling. But there is more.

First for the winemakers who have lived on another planet some explanation.

When the internet grew more and more popular a few fanatics started a kind of radio show. These programs are not actually transmitted. They are placed on several web-sites on the internet. The advantage is that you can download them and listen whenever you want. You can listen to these programs on your computer or put them on your MP3 player and listen 'on the road'.
Such programs are called Podcasts.

So I always take my MP3 player with me on trips or hollidays. And when there is a dull moment I can listen to my favorite music, radio play, missed news programs or winemaking programs.

Winemaking programs ???? Indeed there a 3 different podcasts that I know off that are made especially for the home winemaker.

Recently the question arose on an US winemaking forum which podcasts were available for the home winemaker. I presume the questioner was not the only one who was not aware of the available podcasts.

Of course when you do a search on google with the keywords wine and podcast several hundred hits come along. But most of these are podcasts about drinking wine, tasting notes and pairing wine with food.

Therefore I present you here the Winemaking podcasts that I have found.

First there is the Podcast of the US Winemaker Magazine:
http://winemakermag.com/guide/podcasts
This podcast discusses amongst other things tips from award winning winemakers.

The second Podcast is made by Winemaking Radio:
http://www.winemakingradio.com/
In this podcast of which more as 30 shows have been made the host Robert Linder discusses all kinds of winemaking subjects. He interviews hobby winemakers as well as kit and yeast manufacturers and professionals from the winebusiness.

And then there is Cellar Dwellers:
http://www.talkshoe.com/talkshoe/web/talkCast.jsp?masterId=18
In this show there are two hosts: Dave and The Other Guy. Together they discuss all steps in winemaking in a more or less humoristic way. A lot of it is humbug, nevertheless some usefull information, for the beginners amongst us, comes along. They have made already 64 shows. And the hosts claim they have won some prices with their wines and share their tips.

Those of you who have an MP3 player that can play video I recommend doing a search on youtube.com. Hundres of movies from amateurs or professionals can be found there. You can look at them online or download these movies and watch them on your computer screen or on your MP3 player.

Happy listening or watching.

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

zaterdag 14 maart 2009

Grof filter zelfbouwen
Build your own coarse Filter

Scroll down for the English version

In maart vorig jaar beschreef ik hoe je een emmerzeef kon maken. Degenen die dit gemist hebben kunnen dat hier nog eens nalezen.

Bij het gebruiken van de emmerzeef pers je soms toch wat vaste stoffen door het kaasdoek. Deze stoffen worden dan weer gedeeltelijk door het tweede kaasdoek opgevangen.

Maar soms komen er toch te veel vaste stoffen nog in de most terecht. Speciaal daarvoor gebruik ik onder de zeef soms ook nog een filter.Ook dat filter is natuurlijk eenvoudig zelf te maken. Ik gebruik er twee emmers voor.

De bouwNeem een emmer en draai hem om. Teken dan op de bodem rechte lijnen af die dwars door het midden van de emmer gaan. Verdeel de circel eerst in 4 delen en trek dan door elk kwart nog 2 lijnen.

Daarna kun je op goed gevoel de cirkels aftekenen. Zoals je ziet heb ik 3 cirkels afgetekend en gebruik ik een richel in de bodem als aangever voor de vierde cirkel.Op de punten waar de lijnen kruisen boor je gaatjes. De bodem van de emmer ziet er dan uit zoals op bovenstaande foto.Maak, als je ze al niet hebt gemaakt voor de zeef, ook een paar ringen van extra emmers. Deze ringen plaats je op de emmer die als opvangbak dienst doet. Op deze manier creeer je extra ruimte tussen de bodem van de opvang-emmer en de onderkant van je filter-emmer. Door deze ringen tussen de beide emmers te plaatsen kun je wat grotere volumes verwerken. Hoe je deze ringen maakt kun je zien in het verhaal over het maken van de emmerzeef.

Dan is het zware werk weer gedaan.
Uiteraard is het tijd om jezelf met een glasje wijn te verwennen zodat je weer weet waar je het allemaal om doet.

Filtermateriaal

Nu hebben we nog filtermateriaal nodig.Op de markt in Rotterdam vond ik bij een meubelstoffeerder doek dat van plastic gemaakt was. Het leek net op wol. Ideaal voor mijn filter.

Ik heb uit het doek een aantal cirkels geknipt die net iets groter zijn als de bodem van de emmer. Dat is makkelijk te doen door de emmer op het doek te zetten en er met een schaar omheen te knippen.

Je kunt natuurlijk ook ander materiaal gebruiken. Koffiefilters kunnen zeker voldoen, al zal het filteren dan heel lang duren.

Meerdere doeken op elkaar leggen kan natuurlijk ook. Of een koffiefilter met daarop een doek om hem op zijn plaats te houden.

Ontsmetten.

Alvorens je het filter gaat gebruiken moet je natuurlijk alle onderdelen goed ontsmetten met sulfiet.

Ik neem daarvoor de tweede emmer. Vul deze met een sulfiet oplossing en plaats daar de 'filteremmer' in. Dan leg ik daarin de doeken die als filtermateriaal gebruikt worden.

Na een paar minuten weken zal alles grotendeels ontsmet zijn. Ontsmet nu ook je handen en wring de doeken uit.

Het gebruik.

Zet de eerste emmer op je werktafel of op de grond. Plaats in deze opvang-emmer een of meerdere ringen. Dan plaats je de emmer-filter en leg je de doeken die als filter dienst doen er netjes in.
Zorg dat er geen ruimte ontstaan tussen de wand van de emmer en het doek. Daar zou most tussendoor kunnen sijpelen.

Nu kun je weer een aantal ringen op de filter-emmer plaatsen en daarop eventueel de emmerzeef zetten.

Naar mate je meer doeken of fijner filtermateriaal, zoals koffiefilters, gebruikt zal het filteren langzamer verlopen. De porieen en gaten in het filtermateriaal zullen steeds meer verstopt raken.

Houdt dus eventueel en extra lege emmer tot je beschikking.
Als je 'filter' verstopt raakt dan kun je deze op de extra lege emmer zetten. Giet dan de gefilterde most in je gistingsfles, en giet de ongefilterde most terug in je gistington. Je kunt dan de 'filters' vervangen en verder gaan.

Waarschuwing.

Deze filter zal een troebel sap nooit helder maken. daarvoor is het filtermateriaal natuurlijk veel te grof.

Gebruik dit filter alleen met troebel vers sap, of een most met pulp die overgezet moet worden van de gistington naar een fles.

Het filter zal het sap of de most aan zuurstof blootstellen waardoor het niet geschikt is om een wijn te filteren die al klaar is. Een wijn die klaar is zal door contact met zuurstof oxideren

Verwijzingen in dit artikel.
- Bouw zelf een emmerzeef


Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

Last year March I described how to make a bucket-sieve. Those of you that missed this article can re-read it here.

When using this sieve you will sometimes press solids through the mazes of the cheesecloth. Some solids will be captured by the second cheesecloth, but not all.

So sometimes a lot of solids will get into the must. That is why I add a coarse filter to my sieve.This filter is easily self-made. I build it from two buckets.

Building the filter.Turn the bucket upside down and draw straight lines crossing the middle. Devide the circle in four parts and then in smaller parts.

Next draw circles by hand. As you can see I have drawn 3 circles and used a ridge in the bottom as a fourth.Where the lines cross drill holes. The bottom of the bucket will then look like the photo above.Now if you did not make some rings for your sieve, do so now, using some extra buckets. These rings will be placed on top of the collecting bucket. This way you will create extra space between the bottom of the collecting bucket and the bottom of the filter bucket. By placing these rings you will be able to process larger volumes. You can read how to make these rings in the article about the bucket sieve.

Now the intense labour is done.
Time to pour yourself a nice glas of wine so you know again what you are doing it for. Such hard labour !!!

Filter material

Now we need to get the actual filtering material.At the local market in Rotterdam I found cloth made of plastic that looked like wool. It is used for stuffing furniture like couches. Ideal for my purpose.

From this cloth I cut several circles which were a bit larger as the bottom of the bucket. That is easily achieved by putting the bucket on the cloth and cut around it.

Of course you can use other materials like coffee filters with a cloth on top to keep it at its place.

Sanitising

Before using the filter all part must be sanitised.

For sanitising I fill the other bucket with a sulphite solution and put the filter bucket in it. Next I also put the 'filters' in.

After a few minutes soaking everything will be sanitised. Now put also sanitise your hands and wring out the cloth.

Using the filter.

Put the bucket where the juice in will be collected on your workbench or on the ground. Now place some rings in it, if you think you will need them. Next put the sanitised cloth or other filter material in. Make sure there is no space between the wall of the bucket and the cloth. The juice might seep through any left spaces.

Next, if needed, put some rings on top of the filtering bucket and put your bucketsieve on top.

Filtering will get slower if the used filter-material is made of finer structure like coffee filters. The mazes of the material will more and more clutter up with solids

So keep an extra bucket at hand. When the filter has clutterd up put it on top of this extra bucket. Pour the already filtered must in the carboy and transfer the unfiltered juice back to the primary. Replace the cluttered filters and proceed.

Warning.

This filter will not clear a juice. The filtering materials are far to coarse for that purpose. It will merely take out the larger solid particles which sip through a cheesecloth.

Use this filter only with fresh juice or a must with pulp that needs transferring to a secondary.

The filter will expose the juice or must to oxygen and it is therefore not suitable for filtering a finished wine. A wine which is finished will oxidise when it comes into contact with oxygen. For a wine which is still in the primary that poses no problem.

Links in this article:
Build your own bucket-sieve


Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.