maandag 23 januari 2012

Levensduur van ingredienten /
Shelf life of ingredients

Scroll down for the English version

Ik ontving een e-mail van een beginnende wijnmaker die van een kennis allerlei spullen had gekregen. Die spullen waren al 10 jaar oud. De vraag was nu of de ontvangen materialen nog bruikbaar waren.

Uiteraard zullen materialen als glazen flessen, hydrometers en emmers niet gauw door de tand des tijds worden aangetast. Deze spullen zijn dus gewoon bruikbaar.

Rubberen spullen (zoals kappen en slangen) kunnen in de loop van de tijd uitdrogen. Ze gaan dan barsten vertonen, en kunnen dus lekken. Goed testen is hier het devies.

Maar hoe zit het met de hulpstoffen.
Sommige stoffen verliezen hun werking niet, mits ze maar droog bewaard zijn. Dat geldt voor wijnsteenzuur, citroenzuur en appelzuur. Maar ook suikers blijven goed. Ontzuurders als kalk en acidex zullen ook niet gauw hun werking verliezen. Ook over eventuele actieve kool zou ik me niet snel zorgen maken. Een aantal andere stoffen kunnen we gelukkig testen op hun werkzaamheid.

We beginnen met de gist.
Gedroogde gist heeft een lange levensduur. Bij vloeibare gist is de levensduur beduidend korter. Maar een bewaartijd van 10 jaar is ook voor de gedroogde gist wel erg lang.
Gelukkig kunnen we de gist testen. Maak een giststarter zoals ik beschreef in mijn web-log van Augustus 2007.
Op deze manier weet je gauw genoeg of de gist nog levensvatbaar is.

Ook pecto enzymen kunnen we goed testen.
Neem een pot appelmoes, doe daar wat pecto enzymen in en zet de pot op een warme plek. Na een uur of een paar uren moet de appelmoes bijna vloeibaar zijn geworden. Dan weet je dat de enzymen nog in orde zijn.
Dit experiment is uitvoeriger beschreven in dit weblog op 25 Augustus van vorig jaar.

Als laatste kunnen we ook de sulfiet nog testen.

Neem een glazen pot en doe daar warm water in. Los er een theelepel citroenzuur, wijnsteenzuur of appelzuur in op. Als je sulfiet tabletten hebt verpulver dan 1 tablet tussen twee lepels en voeg dat aan de oplossing toe. Als je sulfiet poeder hebt voeg dan 1 theelepeltje aan de oplossing toe. Doe de deksel op de pot en laat hem een uurtje staan.
Als je dan de pot openmaakt en de sulfiet geur komt je tegemoed dan weet je dat je sulfiet poeder of tabletten nog goed zijn.

Alle andere soffen zou ik niet meer gebruiken.

Luc Volders

Copyright 2011
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.I received an e-mail from a winemaker who obtained all kinds of materials from a friend. The goods were about 10 years old and I was asked if the goods were still usable.

Well this of course depends on the goods itself. Glas carboys, hydrometers and buckets will not deteriorate in time. These will be perfectly suitable.

Materials made from rubber (like hoses and caps) may dehydrate in due time. They can crack and become leak. Testing is needed.

Now how about the ingredients and chemicals.
Well some will not loose their strength when stored dry. Citric acid, malic acid and tartaric acid will not loose strength. Of course sugars will be fine. Also chalk and de-acidifyers like acidex will be allright. And active coal would not be something to worry about. Some other ingredients can fortunately be tested.

Let us start with yeast.
Dried yeast has a very long life-span. This is not the case for fluid yeasts. But then a storing time off 10 years is even for dried yeast a long time.
Fortunately we can test the yeast. Make a yeast starter like I wrote in my August 2007 entry. This shows within a short time if the yeast is ok.

Pecto enzymes is another thing we can test.
Take a jar off apple sauce, put some pectic enzymes in (about a teaspoon full) and put the jar in a warm spot. Within an hour or two the sauce will almost be a fluid. Thats the sign that the enzymes are in perfect condition. I wrote about this experiment in a previous entry published in August 2011

Lastly we can test the sulphite.
Put some hot water in a jar and dissolve in it a teaspoon of acid (citric, malic or tartaric).
Now crush one campden tablet between two spoons and add this to the solution. When the sulphite is powder, add a teaspoon of the powder to the solution. Put the lid on and wait for about an hour.
When opening the jar the sulphite smell greats you, you can be sure the powder or tablets are still ok to use.

All other ingredients or chemicals I would depart from.

Luc Volders

Copyright 2011
No part of this text or pictures may be used in other publications
(including web-pages, forums and printed text) without written permission
from the author.