zondag 25 maart 2012

Hoofdpijn dossier / The headache papers

Scroll down for the English version

Van aardappelpuree krijg je hoofdpijn !!!

Wat een onzinnige tekst zullen vele van jullie zeggen. Maar, als je dat denkt dan is deze zin net zo onzinnig als de vaak gehoorde zin 'van sulfiet krijg je hoofdpijn'.

Hoe kom ik hierbij.

Wel veel mensen beweren dat je van sulfiet hoofdpijn krijgt. En dan wordt deze bewering meestal genoemd in het kader van het drinken van wijn.

Van een Amerikaanse bron vernam ik dat het Californische wijninstituut aangeeft dat er maximaal 175 ppm sulfiet in rode wijn wordt aanbevolen en 225 ppm in witte wijn. Dus witte wijn kan meer sulfiet bevatten als rode wijn en toch hoor je bijna niemand zeggen dat ze hoofdpijn kregen na het drinken van witte wijn. Dat geeft toch te denken......

Maar er is meer vreemds aan de hand.
Ik heb een lijstje gemaakt van alle levensmiddelen waar ik sulfiet in tegenkwam. Bekijk deze lijst maar eens goed en vraag jem af of je ooit IEMAND ook maar hebt horen zeggen dat ze hoofdpijn kregen van een van deze levensmiddelen.

In de eerste plaats wordt er sulfiet gebruikt bij de conservering van de meeste gedroogde vruchten. Hieronder vindt je er een paar, met een uitvergroting van het etiket waar de sulfiet wordt gemeldt:
Tropishe fruit cocktailGedroogde abrikozen

En natuurlijk: rozijnen !!!

Ooit iemand gehoord die hoofdpijn kreeg van het eten van gedroogd fruit ????


Dan krijgen we flesjes citroensap.


Dit zijn de etiketten van de flesjes citroensap van twee verschillende fabrikanten. Beiden geven ze aan dat er sulfiet in het sap is gebruikt als conserveermiddel.

Ooit iemand gehoord die hoofdpijn kreeg van zijn salade waar citroensap in zat ???

Basterdsuiker.
Ik heb nog nooit gehoord dat iemand hoofdpijn kreeg van het gebruik van basterdsuiker !!!!

Snoepgoed. je wil niet weten hoeveel varianten er zijn die sulfiet bevatten.Meringues is het bekende schuimgebak. Schuimpjes worden ze hier genoemd. Ooit hoofdpijn van gehad ???Snackjacks zijn rijstkoeken met een laagje caramel.

En laten we vooral de populaire Tuc koekjes niet vergeten.

En dan onze nederlandse trots: drop.
Van dropjes krijg je hoofdpijn..........
En als klap op de vuurpijl hebben we hier aardappelpuree.

Als je al deze produkten ziet en je hebt nog nooit gehoord dat iemand hier hoofdpijn van kreeg, dan is het toch vreemd dat dat hardnekkige misverstand blijft bestaan dat je van sulfiet hoofdpijn krijgt.


Luc Volders

Copyright 2012
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
Mashed potatoes give you a headache !!!

What utter nonsence will many of you say at thie sentence. However, if you think this is nonsence then this sentence is as much nonsence as the mutch heard 'sulphites give you a headache'.

Now how's that ???

Well many people state that you will get a headache from sulphite. And mostly this statement is heard in combination with talk about wine. Well this statement is based on nothing !!!

An American source mentioned that the Californian Wine institute indicates that there shouyld be a maximum of 175 ppm of sulphite in red wine and 225 ppm in white wine. So white wine may contain more sulphite as red wine. And yet almost no-one complains about headaches after drinking white wine. That should ring a bell......

Yet there is more.
I made a list off all kinds of food that contain sulphite. Take a close look at this list and ask yourself if you ever encountered someone that stated that he or she would get a headache from these.

Firstly sulphites is used at conserving most dry fruit. I show you a few with enlarged pictures from the label where the sulphites are mentioned.
Tropical Fruit cocktail.Dried apricots.

And: raisins !!!!

Ever heard someone mentioning they got a headache from eating dried fruit ???

Next lemon-juice.


These are the lebels of the bottles of lemon juice from two manufacturers. Both state that there is sulphite in the lemon juice as a conserving means.

Ever heard someone complaining about getting a headache from their salad dressing ???

Brown sugar.
There it is, sorry only in Dutch, and I never heard anyone getting a headache from that !!!

Candy.
You will not believe how much candy there is around that contains sulphite.Meringues are the famous french egg-foam pastry. Ever had a headache from those ???Snackjacks are rice-cookies with a caramell covering.And let us not forget: the famous Dutch Tuc Cookies

And then our Dutch pride:
licorice candy. They should give you a headache ?????
And as the top of the mountain: mashed potatoes !!!!

So if you look at all these products (and I intentionally did not include juices and alcoholic beverages like cider) and you have never heard someone getting a headache from these, it is strange that people still believe they will get a headache from sulphites.

Luc Volders

Copyright 2012
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

zondag 4 maart 2012

Knikkers / Marbles

Scroll down for the English version

Wijn hevelen is een essentieel onderdeel van het proces van wijnmaken.
Maar door het hevelen houdt je iets minder wijn over als waar je mee begon.

Dat je wat minder wijn overhoudt is niet erg, maar dat er daardoor wat ruimte boven in je gistingsfles ontstaat is wel erg. Hierdoor komt er lucht boven je wijn te staan en dat kan voor oxidatie zorgen of voor bacteriele besmetting.

Er zijn een aantal manieren om de ruimte boven je wijn aan te vullen. Een methode die ik vaak gebruik is knikkers in de wijn te doen.
Knikkers zijn van glas en zorgen dus niet voor verdunning van je wijn. Ze voegen ook geen smaak of kleur toe. Dus door knikkers toe te voegen verander je niets aan de smaak van je wijn. En knikkers kun je tegenwoordig goedkoop krijgen bij de 1-euro-winkeltjes etc.

Zoals gebruikelijk is bij het wijnmaken moet je zorgen dat alle materiaal dat je gebruikt ontsmet wordt. Ook de knikkers moet je ontsmetten en dat doe je het beste door ze een kwartiertje in een bad met sulfiet en citroenzuur te laten weken.

Terwijl de knikkers staan te weken hevel je de wijn over. Dan kun je natuurlijk de knikkers in de fles met de wijn laten vallen. Maar de knikkers komen nogal hard neer, ook al zal de wijn de snelheid waarmee ze vallen afremmen. Het gevaar bestaat dat de bodem van je fles daardoor gaat barsten of scheuren. Niet alleen is dat gevaarlijk, maar bedenk eens wat een rommel een volle gebroken gistingsfles kan veroorzaken...... Dat willen we natuurlijk voorkomen.
Op veel wijnmakers forums wordt daarvoor gewaarschuwd.
Dat heb ik echter nooit begrepen want dat probleem is eenvoudig te verhelpen.

Neem een nylonkous en knip daar een van de pijpen af. Ontsmet deze in een bad met sulfiet en hang de kous in de fles met wijn. Laat de kous de bodem niet raken, maar ongeveer tot halverwege de fles komen.Zet de kous om de mond van je fles met een elastiek vast, zodat je je beide handen vrij hebt.

Nu kun je de kous langzaamaan met knikkers beginnen te vullen. Je ziet het niveau van je wijn stijgen. Als de kous vol begint te raken dan laat je hem een stukje verder in de wijn zakken. Dan is er weer ruimte om hem verder te vullen.

Als de wijn het gewenste niveau bereikt heeft dan bindt je de kous dicht en laat hem helemaal in de fles vallen. Er zal nog een flink stuk ongevulde kous bovenop liggen.

Dan kan het waterslot op de fles en kan de wijn rijpen.

Op een bepaald moment vinden we dat de wijn gebotteld kan worden. Na het bottelen moet de kous met knikkers weer uit de fles gehaald worden.

Door de fles langzaamaan scheef te houden komt het lege deel van de kous vaak al uit de mond van de fles vallen. Als dat niet gebeurt dan zit het lege deel vaak vlak voor de hals van de fles en kun je het met een paar vingers uit de fles trekken.
Als dat ook niet gaat dan kun je aan een stuk stevig ijzerdraad een haakje buigen en daarmee het lege deel van de kous uit de fles vissen.Als het lege deel eenmaal uit de fles is dan kun je door voorzichtig schudden makkelijk de hele kous met knikkers uit de fles halen.

Een eenvoudige en doeltreffende oplossing die geen gevaar van een brekende fles met zich meebrengt.

Dus als je nu op straat een volwassene ziet die knikkers probeert te winnen van de buurtkinderen, dan weet je dat het een wijnmaker is die zijn fles moet vullen.......

Luc Volders

Copyright 2012
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.Racking is an essential part of winemaking. But by racking you will lose some of the volume of the wine you started with.

Having a bit less wine is not a big issue. The issue is that a bit less wine in the carboy. This means air above the wine which can cause oxidation or even worse contamination with bacteria.

Now there are several means of topping up the air space. One method I frequently use is adding marbles to the wine. Marbles are made from glass and will therefore not dillute the wine. Neither will they impart colour or flavors. So by adding marbles the wine will not alter.
And by looking around a bit you can buy them cheap at dollar-shops or the likes.

As usual in good winemaking practices all materials must be sanitised. Marbles can be sanitised by soaking them in a sulphite solution for about a quarter of an hour.

So while the marbles are soaking you rack the wine. Then you could drop the marbles into the wine. Indeed some winemakers do. But while the wine will slow them down a bit, they can drop hard at the bottom of the carboy. This may even break the carboy. And that is something we want to avoid. Not only for safety reasons but imagine the mess a full broken carboy will cause.
On many winemaking forums warnings about this are sent out. And that is the reason
But it is a reason I never understood, because this problem is easily solved.

First take a nylon stocking and cut off one of the legs. Sanitise the leg in a sulphite solution. Now lower the leg into the carboy aproximately halfway down. It may not tuch the bottom.Next attach the leg with some rubber band to the mouth of the carboy so you will have both of your hands free.

Now we can start with filling the leg with marbles. You will see the level of the wine rising. As the nylon starts to fill up lower it a bit into the wine so you will have room again to add more marbles.

When the must or wine has reached the desired level tie the nylon up and drop it into the carboy. A significant part of empty nylon will lay on top of the filled one.

Now put the airlock on the carboy and let the wine age.

At a certain moment the wine is ready and can be bottled. After the bottling the nylon needs to get out of the carboy.

Hold the carboy at an angle and the empty part of the nylon will drop out of the carboy. If this does not happen it will be in front of the mouth of the carboy and you can grab it with your fingers. If that does not work bend a hook to some firm iron-wire and pull the empty part of the stocking with that hook from the carboy.When part of the stocking is out you can, by softly shaking, get the rest out of the carboy.

This is a simple solution which solves the danger of breaking carboys.

So now when you see a grown-up trying to win marbles from the neighbourhood kids, you will know it is a winemaker that has to fill up his carboy.

Luc Volders

Copyright 2012
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.