donderdag 28 augustus 2008

Lycheewijn / Litchiwine

Scroll down for the English versionHelaas hebben jullie een tijdje op dit recept moeten wachten. Ik had het al een paar weken geleden beloofd. De natuur laat zich echter niet dwingen, en de oogst van bramen en vlierbessen ging voor. Degenen die mij per e-mail een persoonlijk verzoek hebben gestuurd, en dat waren er nog al wat, hebben het recept al ontvangen. Voor alle anderen volgt hier alsnog het recept. Vermoedelijk zijn de lychees wel uitverkocht bij de Aldi supermarkten, maar heel misschien kun je nog een paar blikken vinden. Ze zijn ook bij andere supermarkten te koop, maar waarschijnlijk niet zo goedkoop. Anders maar wachten of ze volgend jaar weer in de aanbieding komen.....

Vorig jaar rond deze tijd waren de Lychees bij de Aldi Supermarkten (sorry voor de reclame) in de aanbieding. Het waren Lychees op siroop in blik. Aangezien Lychees heerlijk zijn wilde ik als wijnmaker natuurlijk wel eens kijken of daar een lekkere wijn van te maken was.
Dat is inderdaad goed gelukt en de wijn is nu goed op dronk.
Aangezien de lychees ook dit jaar weer in de aanbieding waren wil ik mijn recept niet voor jullie achterhouden.

Aangezien een recept niet meer als een richtlijn kan zijn omdat elk jaar de hoeveelheid suiker en zuur in de vruchten kan verschillen raad ik jullie aan zelf de nodige metingen te verrichten, en het recept hier op aan te passen.

De blikken lychees zijn lang houdbaar. Ik kocht ze vorig jaar juli en heb pas in februari van dit jaar er mijn wijn mee gemaakt. Met andere woorden: je kunt beter een tijdje wachten tot het heetste punt van de zomer voorbij is met het maken van deze wijn. De hoge zomer-temperatuur is niet goed voor de gisting.

Je begint natuurlijk met het maken van een giststarter. Doe dat minstens 1 dag van te voren. Klik hier om te lezen hoe je een giststarter maakt.

Ik kocht 12 blikken lychees van elk 580 Ml.

Als eerste opende ik de blikken en goot de lychees en het sap in een grote pan. Let er op dat 12 blikken ongeveer 7 liter is. Met de mixer maakte ik er een fijne pulp van.

Ik nam een klein deel van de pulp en goot dat door een koffiefilter zodat ik een vrij helder sap had. Dat kon ik meten en gaf de volgende waarden.

SG = 1060
Zuurgraad = 2

De zuurberekening:

Ik wilde een niet al te zure witte wijn maken met een zuurgraad van 6. Voor 10 liter wijn heb je dan 60 gram zuur nodig.

Mijn inschatting was dat er 5 liter sap zou overblijven.
In die 5 liter zou dan 5 x 2 = 10 gram zuur zitten.
Ik moest dus 60 - 10 = 50 gram zuur toevoegen.

Dat deed ik met een mix van:
10 gram appelzuur
15 gram wijnsteenzuur en
25 gram citroenzuur.

De suikerberekening:

Als we ervan uitgaan dat 18 gram suiker 1% alcohol in een liter oplevert (klik hier voor het web-log verhaal over suiker berekeningen) dan heb je voor 10 liter:
10 x 11 x 18 gram = 1980 gram suiker nodig.

Mijn meting gaf een SG van 1060 aan en dat is 136 gram suiker per liter.
Ik houd daarvoor de formule : ((SG -1000) x 2,6) - 20 aan.
De uitleg daarvoor kun je ook weer in mijn weblog verhaaltje over suiker vinden: klik hier.

De verpakking geeft een ander getal aan (23 gram per 100 gram). Maar let er op dat de SG meting een waarde per liter geeft en de verpakking een waarde in grammen geeft. 100 Gram is immers niet gelijk aan 100 Ml.

Uitgaande van de gedachte dat er 5 liter sap overblijft heb je in het sap 5 x 136 = 680 gram suiker.
We hebben 1980 gram nodig en moeten dus 1980 - 680 = 1300 gram suiker toevoegen.

Los 1 kilo suiker in 1 liter kokend water op. Wacht tot het water is afgekoeld en voeg deze oplossing aan de pulp toe. De rest van de suiker doen we pas bij de most na het pulpgisten.
Voeg tevens 1 theelepel pectinase toe en 10 gram gistvoeding.

Doe alles in een gistingsvat en voeg na een paar uren de giststarter toe.

Na 4 dagen pulpgisten gaan we de most zeven. Het handigste doe je dat in een emmerzeef. Als je wil weten hoe je een emmerzeef maakt dan klik je hier:

De most gaat dan in een DJ.
Los nu de resterende 300 gram suiker in een beetje water op en voeg dat aan de DJ toe. Vul aan tot 10 liter met water

Laat de wijn nu uitgisten. Hevel als de wijn is uitgegist en laat hem nog een tijdje rijpen totdat hij helemaal helder is. Dan kun je hem bottelen.

De ingredienten op een rijtje:

- 12 blikken lychees op siroop
- 50 gram zuur bestaande uit:
-- 10 gram appelzuur
-- 15 gram wijnsteenzuur
-- 25 gram citroenzuur
of als geen mix voorhande is 50 gram citroenzuur
- 1300 gram suiker
- pectinase
- 10 gram gistvoeding
- giststarter

Als handige extra:
- zeef of emmerzeef (klik hier voor zelfbouw)


Ik heb de lycheewijn in begin februari opgezet en eind mei gebotteld.
Het is een lekkere zachte wijn met een fris lychee achtergrondje.
Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Sorry that you had to wait so long for this recipe. I promised a few weeks ago, but nature is not to be commanded. The harvest of blackberries and elderberries could not wait and had therfore utmost priority. However those of you who had requested the recipe by mail (and that were quit a few) have already received it. The lychees should be out of stock at the Aldi supermarkets by now. But maybe you can still find some, or otherwise they will be available in other supermarkets, although presumably not so cheap.

First I need to make clear that there are several ways of spelling the name of this delicious fruit. We call it lychee but the US FDA spelling is litchi. Other spellings are Laichi and Lichu. Do a search in Google or Wikipedia and you know for sure what I am talking about.

Around this time last year I found a special offer for canned lychees at the Aldi grocery shops (sorry for the free advertising). This were canned lychees on syrup. And because lychees are delicious I tried to make a wine from them.
Well it succeeded and is now a lovely white wine.
As the lychees were again on offering here I want to share the recipe with you.

A recipe is of course no more as a lead as each year the amount of sugar and acid in the fruit may vary. Therefore I urge you to make your own measurements and adjust the recipe accordingly.

The canned lychees can be kept a long time. I bought them last year july and made the wine this year in february. So, wait with making this wine until the hot summer is over. High temperatures are bad for fermentation.

So first start with making a yeast-starter. Do this one day before you want to make the wine. You can read here how to make a yeast starter.

I bought 12 cans lychees of each 580 ML.

The first step was to open the cans and pour the contents in a large pan. Beware that 12 cans will be about 7 liter. I pulped them using a kitchen mixer.

Next I took a small part of the pulp and filetered it using a coffee filter to get a clear juice for measuring purposes. This juice produced the following figures:

SG = 1060
Acidity = 2

The acid calculations:

I wanted to make a not to acid white wine with an acidity of 6.
So in 10 liter wine there should be 60 gram acid.

I estimated that from the 7 liter pulp about 5 liter would remain.
This 5 liter would therefore contain 5 x 2 = 10 gram acid.
So I had to add 60 - 10 = 50 gram acid.

I used a mix of:
10 gram malic acod
15 gram tartaric acid
25 gram citric acid

The sugar calcluations:


If we presume that 18 gram sugar will bring 1% alcohol in a liter wine (for my last years entry about sugar calculations click here) then we will need for 10 liter:
10 x 11 x 18 gram = 1980 gram sugar.

My measurements pointed to an SG of 1060 and that calculates to 136 gram sugar per liter.
The formula I use for this is (( SG - 1000) x 2.6) -20.
For an explanation of this please look at my web-log entry about sugar by clicking here.

The packaging pointed to a different sugar contents: 23 gram per 100 gram. Beware that the difference is due to the difference in measuring. SG gives the amount sugar in a liter, the packaging indicates the weight in sugar in 100 gram. And 100 Ml is of course not the same as 100 gram.

Now estimating that 5 liter juice will remain the juice itself will contain 5 x 136 = 680 gram sugar.
We will need 1980 gram and therefore will need to add 1980 -680 = 1300 gram sugar.

Start with boiling a liter water and dissolve a kilo sugar in it. The rest of the sugar will be added afther pulp-fermenting. Also add a teaspoon of pectic enzyme and about 10 grams of nutrients.
After a few hours add the yeast starter.

Now let this ferment for about 4 days. Afther these 4 days you need to sieve the must. Best way to do this is by using a bucket-sieve. If you do not have a bucket-sieve you can find a description on how to make a bucket sieve here.

Now pour the must in a carboy. Dissolve the remaining sugar in a bit of water and add that to the must. Then fill the 10 liter carboy untill full and add the airlock.

Now let the wine finish fermenting and then rack from the pulp. When racked let it clear and then bottle it.

I will give the ingredients here again:
- 12 cans of lychees in syrup
- 50 gram acid mix being:
-- 10 gram malic acid
-- 15 gram tartaric acid
-- 25 gram citric acid
or when no mix is available just use 50 gram citric acid
- 1300 gram sugar
- pectic enzymes
- 10 gram yeast nutrients
- yeast starter

Extra needed
- sieve or bucket sieve (click here for DIY-project)


I made this wine at the beginning of february this year, and bottled it at the end of may. A nice smooth wine with a lychee finish.
Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

vrijdag 15 augustus 2008

Vlierbessen sap maken /
Elderberry juicing

Scroll down for the English version

Degenen die erg verlegen zitten om het recept van Lycheewijn dat ik een paar weken geleden beloofd had, kunnen mij persoonlijk mailen. Een aantal van jullie heeft dat al gedaan en heeft dan ook het recept per mail ontvangen. De blikken lychee blijven echter nog wel even goed, maar de vlierbessen zijn rijp om geoogst te worden. Die kunnen dus net als de bramen niet wachten.

Vorig jaar schreef ik een uitgebreid verslag over de oogst en verwerking van vlierbessen. Ik ontving een paar e-mails van wijnmakers die mij vroegen of ik wist wat de sapopbrengst van vlierbessen was.
Zoals ik toen schreef maak ik vlierbessen wijn zonder metingen te verrichten. Ik kon op die vraag dus geen zinnig antwoord geven en ben dus aan het experimenteren geslagen.

Zoals ik in het artikel van vorig jaar beschreef (klik hier om het te lezen) maak ik de vlierbessen schoon, filter de onrijpe bessen eruit en verpak ze in zip-lock zakjes met per zakje ongeveer 1 kilo vlierbessen. De zakjes gaan dan de vriezer in. Ik pluk de vlierbessen van verschillende struiken. Ze gaan allemaal samen in een emmer. Dus de emmer bevat bessen van verschillende vlier struiken en dus ook vlier-soorten. Door het schoonmaken en het uitfilteren van de onrijpe bessen mengen de bessen goed.

Met andere woorden 1 zakje vlierbessen van 1 kilo bevat een mooi gemiddelde van mijn oogst. Dat kunnen we dus gebruiken om de metingen te verrichten.

Ik begon dus met een zip-lock zakje uit de vriezer te halen en in een emmer te laten ontdooien. Dat duurde 24 uur.
Door het bevriezen gaan de celwand en celstructuur van de bessen stuk waardoor er tijdens het ontdooien al meteen veel sap vrijkomt.

De volgende dag toen de vlierbessen ontdooid waren en op kamertemperatuur gekomen heb ik er pecto-enzymen bij gedaan. Kamertemperatuur betekend in dit geval onveer 25 graden want het is hartje zomer. De enzymen heb ik 12 uur de tijd gegeven om hun werk te doen. Om bederf tegen te gaan heb ik ook wat sulfiet bijgevoegd.Toen ben ik het volume gaan meten. Dat was meer als een liter. Een maatbeker vol en dan nog een restant van 100 ml. Met andere woorden aan volume 1,1 liter.

De volgende stap bestond eruit het sap van de pulp te scheiden. Hier gebruikte ik mijn zelfgemaakte emmerzeef voor. Als je zelf ook op eenvoudige wijze een zeef wil maken klik je hier voor het bouwplan.De pulp ging in de zeef, de deksel erop, en dan een of twee uur laten staan.

Na twee uur was het sap mooi doorgelopen en bleef de pulp in de zeef achter. Deze pulp heb ik toen geperst.Nu kon ik het sap gaan meten: 850 ML !!!!

Met andere woorden van de 1,1 liter bleef maar liefst 850ML over. Dat is maar liefst 77% sapopbrengst.
Het vriezen en de pecto enzymen hadden dus uitstekend werk verricht.

Een paar maanden geleden heb ik twee stukken geschreven over het gebruik van pecto-enzymen. Voor degenen die dit gemist hebben kun je het hier en hier nalezen.

Voor de volledigheid heb ik de zuurgraad en het SG ook gemeten.De refactometer gaf een SG van 1040 aan.

Met titratie kwam de zuurgraad op 8 uit. De foto toont de zuurgraad als ik al voorbij het omslagpunt ben met het toevoegen van blauwloog. De zuurgraad van 8 verbaasde mij echter ten zeerste aangezien ik in voorgaande jaren al eens 14 heb gemeten !!!!

In het begin van dit betoog schreef ik dat ik mijn vlierbessen wijn altijd maakte zonder metingen te verrichten. Dat blijf ik zo doen. Door het pulpgisten zal er ongetwijfeld meer zuur en suiker vrijkomen als bij deze metingen is gedaan. Maar de sapopbrengst (waar het hier om ging) zal niet meer noemenswaardig toenemen.

Maar nu ik metingen verricht heb kan ik ook nog iets meer met het sap doen.
Vlierbessen bevatten veel tannine's en het sap is mooi donkerrood. Ik kan het dus gebruiken om lichtere tannine-arme wijnen op te peppen.

Conclusie:
Om een grote sapopbrengst van vlierbessen te verkrijgen kun je de bessen het beste eerst schoonmaken en invriezen. Dan 24 uur laten ontdooien en vervolgens minstens 12 uur pecto enzymen laten inwerken.

Links in dit log:
Vlierbessen geheimen 2007
Bouw zelf een emmer-zeef
Het belang van pecto enzymen
Avonturen op het pecto-pad deel 2

Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Those of you who really need the recipe for canned-lychee wine, I urge to e-mail me personally. Some of you already did and received the recipe by mail. The canned lychees can be put on the shelves for some time but the elderberries are ripe for harvesting. Just like the balckberries, they can not wait.

Last year I wrote an extensive essay on the harvesting and processing of elderberries. Then some winemakers wrote me an email asking if I knew how much juice the berries would deliver. Those who asked got my method for testing by mail. Those who have not inquired it but are interested in my method of juice extracting and gain: read on.

Like I wrote in last years log about elderberries (click here for last yeasr log) I start with cleaning them, filter the unripe ones out of the lot and pack them in zip-lock bags that contain about a kilo. The bags are then put into the freezer.

I pick the berries from different bushes. They are all picked in a bucket. So the bucket contains berries from several elderberry varieties. My cleaning method mixes the batch even further. So the batch is in the end thoroughly mixed up.

This means that a bag of a kilo will be a nice average of my harvest. So we can use a 1 kilo bag to do the measurements.

So I started with taking a one kilo bag from the freezer and let it thaw. That took 24 hour.
By freezing the cell-structures will be ripped apart which assures that a lot of juice is already freed with thawing.

Next day when the berries where thawed and at room temperature (which was around 25 degrees celsius due to the hot summer days) I added pectic enzymes. I gave the enzymes 12 hours time to do their job. To prevent spoilage I also added some sulphite.Next I measured the volume. This was more as a liter. A full beaker and then some 100 ml more. So a volume of 1.1 liter.

Next part was to seperate the pulp from the juice. I used my home made bucket-sieve for this. If you want to know how to build such a sieve yourself: click here.The pulp went into the sieve, the lid on top and then I left it alone for a couple of hours.

Two hour later I went to have a look and the juice was in the bucket. I the pressed the remaining pulp.Now I could measure how much juice there was: 850 ML !!!!

So from 1.1 liter juice I obtained no less as 850 ml juice. That is 77% gain. So the freezing and the pectic enzymes did an excellent job.

A few months ago I wrote wto entries about the importance of pecto-enzymes. Those who have missed it and want to read it now can click here and here.

For completeness I measured the SG and acidity.


My refractometer gave and SG of 1040.

With my acid titration kit I measured an acidity of 8. The photo shows when I am already beyond that point with adding the measurement fluid.
The acidity of 8 however took me by surprise as in previous years I had measured an acidity of 14 !!!

In last years entry I wrote that I make my elderberry wine without any measurements. I still am going to do so. While I normally have a pulp-fermentation of the elderberries this will undoubtly release more acid and sugar as were released with these measurements. But the juice gain (which was my starting point) will not increase a lot. In previous years I had a gain of 80% juice after pulp-fermenting.

However, now that I did do some measurements I can use the juice for more purposes. Elderberries contain alot of tannins and the juice is deep-dark red. So I can use the juice for giving a licht colored low tannin wine some extra.

Conclusion:
To get a large juice gain from elderberries first freeze them. Next let them thaw for at least 24 hours until they have reached room-temperature again. Then add pectic enzymes and let them do their job for at least 12 hours.

Links in this log-entry:
Elderberry secrets (my 2007 elderberry story)
Build your own bucket-sieve
The need for pecto enzymes
Adventures on the pectic path part 2

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

zaterdag 2 augustus 2008

Bramen gaan voor !!! /
Blackberries have priorety !!!

Scroll down for the English version

Bij de Aldi supermarkten zijn de lychees in blik in de aanbieding. Velen van jullie heb ik hier al op geattendeerd via de wijnmaker forums en nieuwsgroepen. Voor degenen die de oproep gemist hebben: sla je slag. Van Lychees in blik kun je een heerlijke wijn maken, hetgeen ik vorig jaar ook gedaan heb. Je hebt 11 blikken (elk blik heeft een inhoud van 580ml) nodig om 10 liter wijn te maken. Samen met de nodige andere ingredienten een investering van nog geen 12 euro !!! Ik wilde het recept voor deze heerlijke wijn nu publiceren, maar er kwam wat tussen.
Maakt niet uit. Koop de blikken !!! Je kunt ze nog een jaar bewaren en het recept volgt binnenkort.

Waarom het uitstel ???

Donderdag 31 juli fietste ik zoals gewoonlijk naar mijn werk. Maar ik had een beetje haast omdat ik iets te laat van huis was vertrokken. Ik nam daarom een andere route dan de site-seeing route langs de rivier de Rotte die ik normaal neem.

En opeen was het er. Het trok mijn onmiddelijke aandacht. Ik zag tussen de struiken zwarte vlekken !!!!
Natuurlijk stap ik dan af om een klein onderzoek te plegen en inderdaad mijn eerste gedachte, die ik eigenlijk voor onmogelijk hield, was toch de juiste.
Daarom s'middags maar vrij genomen en op de terugweg naar huis Nog eens goed gaan kijken of ik me niet vergist had.Maar nee hoor, geen vergissing, ik had het goed gezien. De bramen zijn rijp !!!! Nu al !!!!

Uit mijn ervaring van voorgaande jaren verwachtte ik de eerste rijpe bramen pas veel later. Half augustus op zijn vroegst. De vele tuin-info sites geven zelfs eind-augustus aan als datum waarop de eerste bramen rijp zijn.

Thuis gekomen, omgekleed en meteen op de fiets op pad. Plukken. Oogsttijd !!!!

Nog geen 2 minuten van waar ik woon was het al prijs. Struiken vol met rijpe bramen !!!

Nu plukken de meeste mensen geen bramen !!!
Ze plukken onrijpe zure vruchtjes waar een heleboel suiker bij moet om er een lekker toetje van te maken.

Wij doen dat anders.Op de foto hierboven zie je het verschil. De kleine braam is nog niet rijp. Hij voelt hard aan als je er zachtjes op drukt. En als je hem proeft is hij inderdaad zuur.

De grote, dikke braam daarentegen is vol van smaak, en zacht als je er op drukt. Hij is zoet en zeker niet zuur.....
Met andere woorden: de meeste mensen plukken te vroeg.

Er zijn heel veel bramen soorten. De bramen familie is heel uitgebreid en niet alle bramen worden echt groot en dik. Dus als je kleine bramen vindt moet je niet denken dat ze nog niet rijp zijn. Het kan een andere soort zijn. Ook dan geldt dat zachtjes er op drukken aan kan tonen of ze rijp zijn. Maar ook bij de kleinere bramensoorten zijn de rijpe bramen natuurlijk veel dikker en zachter als de onrijpe.

Zoek dus de zachte vruchten uit door er lichtjes op te drukken. Rijpe bramen laten ook meteen los van hun zetting. Onrijpe bramen moet je lostrekken. Kies liever voor een kleine smaakvolle oogst als voor een grote oogst van onrijpe zure vruchten.
Als wijnmaker wil je immers alleen de beste ingredienten gebruiken.

Let er op dat je je goed kleed. Niet alleen hebben bramen gemene doornen, ze hebben ook een verbond gesloten met brandnetels, en alle insecten in de buurt weten je opeens te vinden.
Het lijkt erop dat het eerste vliegende-bijtende beest al snel aan zijn soortgenoten gaat doorgeven dat er weer gegeten kan worden bij Chez Luc. En voor je het weet ben je een onderdeel van hun familie diner. Met andere woorden, doe een shirt met lange mouwen aan en een spijkerbroek waar ze niet doorheen kunnen steken. Ik had dat natuurlijk niet gedaan. Het was immers tegen de 30 graden. Ik moest natuurlijk zonodig met ontbloot bovenlijf gaan oogsten......

Na twee uurtjes fietsen en plukken was ik het zat. Het was bloedheet en ik stond in de volle zon te plukken. De lol gaat er dan toch wel gauw van af.Maar thuis gekomen was de beloning groter als ik dacht.
In de twee uurtjes zwoegen had ik maar liefst 882 gram weten te plukken !!!! Het is niet genoeg om 10 liter wijn mee op te zetten maar het is een begin.

En dan maar eens kijken of ze inderdaad zo rijp zijn als ik dacht.

Eerst de zuurgraad gemeten.

Het omslagpunt lag bij 7. Op de foto zie je dat ik er al voorbij ben.
Met een zuurgraad van 7 ben ik dik tevreden !!!!! Je kunt dan uitgaan van puur sap dat je niet hoeft te verdunnen. Je hebt dan wel veel bramen nodig om een wijn te kunnen maken........

Dan het SG.

Tijdens het Bibere-weekeinde afgelopen Pinksteren heb ik bij Brouwland een refractometer gekocht. Vorig jaar stond ik al op het punt om er een te kopen, maar twijfelde ik nog. Dit jaar had ik de knoop doorgehakt. Had ik dat maar eerder gedaan !!!! Het SG meten met een refractometer is vele malen eenvoudiger en minder werk als met een hydrometer. Ik kom hier in een later wijnmaker web-log nog op terug.

Simpel gezegd: neem een paar bramen, knijp ze fijn en leg een druppel sap op het refractometer glaasje. Door de lens zie je meteen het SG.
Doordat je een paar bramen gebruikt heb je een meting van het gemiddelde.

Je gebruikt maar een fractie van het sap dat je bij een hydrometer zou nodig hebben, en dan komt nu goed uit. Ik ga de bramen invriezen totdat ik er genoeg heb om wijn van te maken.De refractometer geeft een SG van 1045 (of 45 graden oechsle) aan.
Volgens de meter genoeg voor 5% alcohol. Volgens mijn berekeningen 92 gram suiker en inderdaad genoeg voor ongeveer 5% alcohol. Ik heb mijn eigen SG tabel ontwikkeld aan de hand van het verhaal over suiker op dit weblog vorig jaar.
Als je mijn tabel wil downloaden, klik dan hier, of stuur mij een persoonlijke mail naar lvolders@gmail.com (maar dan kan het even duren voordat je antwoord hebt).

Als je genoeg bramen hebt kun je er natuurlijk bramenwijn van maken.
Maar je kunt de bramen ook gebruiken om extra smaak aan een andere wijn te geven. Ook kun je het donkere bramensap gebruiken om een lichtere wijn mee te kleuren.
En je kunt er natuurlijk ook heerlijk bramenijs van maken.

Let er trouwens op dat de vlierbessen ook al zwart zijn aan het worden !!!! Het ziet er naar uit dat de oogsttijd dit jaar een stuk vervroegd wordt !!!!

De links in dit artikel:

Bibere forum weekeinde afgelopen pinksteren
Het Bibere forum zelf
Brouwland
Het artikel over suiker in de wijn

Luc's eigen SG tabel downloaden
of
stuur Luc een email via lvolders@gmail.com

Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.In the Dutch Aldi grocery stores there is an offer on canned lychees on syrup. Through the Dutch winemaking forum and groups I have mentioned this to many of you. For those who have missed this and have an Aldi grocery in the neighbourhood: strike now !!
Canned lychees make a lovely wine. I made 10 liter last year and will be doing so this year. You will need 11 cans of each 580 ml to make 10 liter wine. Together with the other ingredients an investment of less then 12 euro !!! My intention was to publish the recipe for lychee wine now, but as is often in my life as wijnmaker soemthing unexpected came up. Does not matter. Buy the cans !!!! You can store them for about a year and the recipe follows shortly.

So why the delay ????

Last thursday 31 july I rode to work as usual on my bicycle. I was a bit hurried as I was late so I took a shortcut and not the site-seeing route on the shore of the river Rotte I normally take.

And suddenly it was there. It drew my immediate attention. Black spots in the bushes !!!!
So I just had to stop and make a small investigation. And indeed my first thought, which I held impossible, was indeed right.
So I took the afternoon off and on my way home I rode by to re-check if I did not mistake. No, really not, no mistake, I really did see it.The blackberries are ripe !!! Already !!!!

From my experiences of previous years I expected the first blackberries much later in season. The second half of august as the ealiest date. Many fruit and garden sites even mention the end of august as the first date to pick the first blackberries.

So at home I changed my clothes and immediately took my bike again to go harvesting.

In a less than two minutes drive from where I live it was bulls-eye. Bushes full of ripe blackberries !!!!

Now most people do NOT pick blackberries.
They pick unripe sour fruits that need loads of sugar to make some decent dessert.

We winemakers know better.The picture shows the difference. The smaller blackberry is not yet ripe. When slighly pressed he it feels hard. And when tasted it is indeed sour.

The large fat blackberry however is full of taste and soft when pressed. It is sweet and certainly not sour.......
Saying things differently: most people pick to early or undiscriminating.

There are many blackberry varieties. And not all blackberry varieties grow big and fat. So when you find bushes full of small blackberries do not think that they are not ripe. It may be a different variety. So press the berries softly and notice in that way if they are ripe. But even with the small berries the ripe ones will be much bigger as the unripe ones.

So look for the best fruit by slighly pressing it. Ripe blackberries will immediately come free from their setting. Unripe berries have to be pulled free.
So prefer a small tastefull harvest instead of a large harvest of unripe sour fruit.
As winemaker you will want the best fruit that is available.

Further: dress well. Not only do blackberries have mean thorns, they also often made a pact with nettles, and all the insects in the neighbourhood suddenly know where to find you.....
It looks like the first flying-biting nasty will tell all of his kind that Chez Luc has opened for dinner. Before you know you will be the meal of a family happening...
So put on a shirt with long sleeves and jeans which prevents them to bite through. Of course I did not do so. Well the temperature was about 30 degrees celsius, I say to my defence. So I had to harvest with my uncovered upper-torso.

After two hours of biking and picking and being eaten I had enough. It was hot as in hell and I stood in full sunlight. That really spoils the fun.When arriving at home my reward was bigger as expected.
In the mere two hours I had picked 882 gram !!!
This is of course not enough to make 10 liter of wine, but it is a good start.

Now let us see if they were as ripe as I thought.

So first let us look at acidity.

The titration set changed colour at an acidity of 7. The pfoto shows when I added fluid beyond that point. This really makes me happy !!!
With an acidity of 7 you can make blackberry wine from pure juice !!! No need to dillute. But you will need a hell lot of blackberries to make the wine.....

Next the SG measurements.

During the Bibere-forum meeting at last Whitsun I bought a refractometer at Brouwland. Last year I almost bought one but I was in doubt. This year I could not resist it.
I whish I had bought it before !!!!
Measuring SG with a refractometer is lots easier and less work as with a hydrometer. In a later Wijnmaker welog entry I will go into more detail about the refractometer.

Putting it simply: take a few blackberries. Mash them and put a drop of juice on the refractometer. Through the lens you can immediately read the SG. By using a few blackberries you will have an average measurement.

You only need a fraction of the juice you would need with your hydrometer. And that is just what we want at this time, as we are not making the wine now. So we want to save as many berries as possible.The refractometer shows an SG of 1045 (or 45 degrees oechsle). According to the meter itself (see the scale on the left) enough for 5% alcohol. My calculations point to 92 gram sugar and indeed 5,1% alcohol with this SG. My refractometer and I are on the same level !!!!
Click here to obtain Luc's SG table.. If you do not want to download it you can send a personal e-mail to lvolders@gmail.com with the request for the table, nut it might take a while before you get a response.

When you have collected enough blackberries it is time to make some wine out of them. But you can also pick the berries for improving flavor on some flabby wines. Or use the juice to color blush wines.
But then again you can make a deliscious blackberry icecream.

Beware that the elderberries have also started to blacken already.
It looks like harvesting season starts very early this year over here in the Netherlands. !!!!

The links in this story:

Bibere forum weekend last whitsun
Brouwland
Luc's own SG table
or
send Luc a personal mail: lvolders@gmail.com

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.