donderdag 16 juni 2011

Anti-schuim-waterslot
Anti-Foam-Airlock

Scroll down for the English versionEen heel enkele keer gebeurt het me nog wel eens. Dan slaat het onheil toe. Je maakt een most en zet die aan het gisten. Tegen je verwachting in schuimt de most verschrikkelijk.

In eerste instantie begin je dan met het waterslot te verwisselen met een schoon waterslot. Maar de wijn schuimt door en weer moet je verwisselen. Na een tijdje ben je dat wel zat.


Toen kwam ik op het idee om de gistingsfles in een bak te zetten en over het waterslot een plastic zakje te hangen. Dit werkt wel maar het ziet er nogal rommelig uit. En je wil zeker niet dat een andere wijnmaker dit te zien krijgt......
Als ze het toevallig wel te zien krijgen dan is er direct gezeur van: "heb je geen gistingston gebruikt ???" Of: "Ik zei je nog dat je niet te snel van de ton naar de fles moest overbrengen". Etc. etc. etc.
En het vervelende is dat ze nog gelijk hebben ook !!!!

Dus daar moet een oplossing voor gevonden worden.

De oplossing is eigenlijk simpel: altijd de gisting eerst in een ton starten, en nadat de allerhevigste gisting voorbij is de most pas naar de gistingfles overbrengen.

Maar ja soms zijn we eigenwijs en weten we zeker dat DEZE most niet gaat schuimen. Fout dus........

Op het Belgisch/Nederlandse forum Bibere.com kwam ik af en toe wel eens andere wijnmakers tegen waar de most ook van door het waterslot spoot. Gelukkig denk ik dan bij mezelf, ik ben niet de enige sukkel......

Een collega wijnmaker die regelmatig berichten op het forum post is Frans. Hij kwam met een eenvoudige oplossing. Plaats een rubberen stop in de gistingsfles. In het gat waar je het waterslot in steekt, steek je een plastic slang. Laat het uiteinde van die slang in een bak met een sulfietoplossing hangen.

Op zich een eenvoudige en doeltreffende oplossing.

Maar toch knaagde er iets bij mij. Wat nu als er in de gistingfles om wat voor reden dan ook een onderdruk ontstaat. Er zal dan water uit de bak met de sulfietoplossing (en de schuim die er in is gelopen) terug mijn gistingfles in gaan. Dat vindt ik niet zo een heel prettig idee.

De kans dat dat gebeurt is natuurlijk heel erg klein. De gisting moet afgelopen zijn wil er onderdruk in de fles kunnen ontstaan. en tegen die tijd heb je de slang al weer lang vervangen door een normaal waterslot. Maar toch..........

De elegante oplossing voor dit probleem had ik ooit gezien. En na een tijdje zoeken kwam ik de oplossing tegen in het boek van C.J.J. Berry: Zelf wijn maken.

Er staat een tekening in van een soort van dubbel-waterslot. Een waterslot met overloop-mogelijkheid als het ware.

Aangezien het er niet al te moeilijk uitzag besloot ik dat ik dat maar eens zelf moest bouwen. Hier volgt een bouwverslag daarvan, waardoor je het ook makkelijk zelf kunt namaken.

Beter goed gejat, als slecht verzonnen.

Daar gaan we.

Benodigdheden:


- 2 plastic potten met luchtdichte deksel
- 3 rubberen doorvoeren
- 2 meter plastic slang.

De rubberen doorvoeren kun je bij de meeste wijnmaak benodigdheden winkels aanschaffen. Ik weet dat René van Wijk van de Wijkgaard in Meteren (bij Geldermalsen) ze in ieder geval heeft. Ik heb er daar zelf een aantal gekocht, en je kunt ze eventueel via zijn webshop bestellen. Brouwland (in Belgie) heeft ze zeker. Ook daar kun je via hun web-shop bestellen als je locale wijnbenodigdheden winkel ze niet heeft of niet wil bestellen.
Ik denk dat een goede doe-het-zelf winkel dit soort dingen ook wel heeft.

Aan de slag.Begin met in de ene deksel van de plastic pot een gat te boren. Deze pot noemen we pot B. In de deksel van de andere pot boor je twee gaten. Dat is dan pot A.In pot B (die met maar 1 gat in de deksel) maak je aan de bovenkant een klein gat met een schaar of met de boormachine.Dan steek je de rubberen doorvoeren in de geboorde gaten.

Neem nu even een rustpauze. Dat heb je wel verdient. Verwen jezelf met een goed glas zelfgemaakte wijn zodat je er zometeen weer met volle kracht tegenaan kunt.
De volgende stap is dat je een stuk plastic slang afsnijd van ongeveer 35 tot 40 cm. Het stuk moet zo lang zijn dat het de bodem van pot B raakt, en door de rubberen doorvoeren gaat en een klein stuk pot A in zakt.


We steken nu de lange slang in de rubberen dop van de gistingsfles. En het uiteinde in de overgebleven rubberen doorvoer van pot A.

We vullen pot B nu met een sulfiet oplossing, en wel zodanig dat de oplossing natuurlijk niet door het gat in de pot naar buiten kan stromen.


Ons anti-schuim-waterslot is nu klaar.

Om de goede werking te testen blaas je door de rubberen dop. Als alles goed functioneerd zul je belletjes zien ontsnappen door de sulfietoplossing.

Hoe werkt het.

De werking is eigenlijk heel simpel.

In de gistingsfles zit onze most. Deze most produceert als het goed is alleen CO2. Deze CO2 verdwijnt door de rubberen dop met de slang in pot A. Als de druk nu te groot wordt dan zal de druk in pot A oplopen en door de tweede rubberen doorvoer naar Pot B gebracht worden.

In pot B kan de CO2 ontsnappen door de sulfietoplossing. Het gaatje boven in de pot zorgt dat het overtollige gas wordt afgevoerd.

Als de most nu gaat schuimen dan gebeurt het volgende.


Ik had dit anti-schuim-waterslot nog maar net gemaakt of mijn pas opgezette annanaswijn begon te schuimen. In dit geval een mooie kans om het anti-schuim-waterslot aan een praktijktest te onderwerpen.

Het schuim wordt, vanuit de gistingfles, door de rubberen dop in de eerste pot gebracht. Daar zal het blijven. het gas zal echter net als bij een normale gisting door geblazen worden naar de tweede pot waar het weer door de sulfietoplossing kan ontsnappen.

Stel je nu het uitzonderlijke geval voor dat de wijn is uitgegist en de druk buiten de fles groter is als in de fles.

De luchtdruk zal door het gaatje in pot B druk uitoefenen op de sulfietoplossing. Een klein deel van deze oplossing zal door de slang pot A in geperst worden. Aangezien pot A leeg is, zal er daardoor geen sulfietoplossing terug de fles in kunnen lopen.

Hoe lang kun je dit waterslot blijven gebruiken ??

Eigenlijk kun je dit waterslot gewoon op je gistingfles aangesloten laten zitten totdat de wijn uitgegist is.
Maar meestal vervang ik het na een paar dagen als het schuimen is afgelopen. Ik vervang het dan door een normaal waterslot. En het anti-schuim-waterslot kan dan weer voor een nieuwe most gebruikt worden.

Links in dit artikel:
- Het Belgisch/Nederlands wijnmakersforum Bibere.com
- De Wijkgaard
- Brouwland

Luc Volders

Copyright 2011
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

Sometimes it even happens to me. Disaster strikes !!! What happens is that you mke a must and start fermenting it. Then against all odds the most foams like a vulcano.

At first you will replace the airlock with a fresh (clean) one. The wine however has other plans and continues foaming. So you'll replace the airlock again. After a while this starts to get annoying.


So the next step I took when it happenend again was to place the secondary in a large tray and cover the airlock wit a plastic bag against the splatter. This will work but it looks rather messy. And you certainly do not want another winemaker to see this.......
When someone sees it nagging is instant: did you not use a primary. Or: "I told you not to transfer to a secondary too soon" etc etc etc.
And the fact that they are right is even more annoying.

So we need a definitive solution for this problem.

Wel actually the solution is simple: always first start fermentation in a large primary, and when the vigorous fermentation is over transfer to a secondary.

But then sometimes we know better, and we are sure that THIS TIME the must will not foam. Guess again........

Now as a regular visitor on the Belgium/Dutch winemaking forum Bibere.com I read now and then a story about other winemakers that had their must foaming through the air-lock. So I praise myself lucky not to be the only wretch........

Now a collegue winemaker that regularly posts on Bibere.com is Frans. He had a simple suggestion. Put an ordinary bung in the secondary, but do not place an airlock. Instead of the airlock put a rubber hose in and put the other end of the hose in a jar with a sulphite solution.

This is a simple and efficient solution.

Nevertheless something kept nagging me. What if the pressure in the secondary gets lower as the outside pressure. Well there would be a certain amount of sulphite solution being sucked back into the carboy. Not a pleasant thought if the sulphite solution already would be mixed with must from the foaming. Not a pleasant thought.

The chance of this happening will however be very small. Fermentation would have stopped if the outside pressure is larger as the pressure in the carboy. And by that time you would already have replaced the hose with a normal air-lock. Nevertheless........

I thought I had seen another more elegant solution for this problem. And after a search in my books I found the solution in C.J. Berry's book.

In the book is a drawing of some kind of double-airlock. An airlock with an overflow.

It did not look like you needed to have studied rocket-science to build it. So I decided to build one for myself. A photographic report follows here so you can easily re-build it for yourself. Again this is an easy Do-It-Yourself project that anyone should be able to build.

As a Dutch proverb says: better well stolen, as badly invented.

Here we go.

What you will need:

- 2 plastic jars with an airtight lid.
- 3 rubber thules
- 2 meter plastic (food grade) hose.

De rubber hose and the thules are likely available through your Local Home Winemaking Shop. If they do not stock these items and you live in Europe you could try to order them through Brouwland. Brouwland is (I think) the biggest winemaking shop in Europe and has a mail-order department.
Likely your local DIY-shops might stock these items.

Now start with the hard work.First drill a hole in the lid of the first jar, which we will call jar B. In the lid of the other jar, which we will call jar A, drill two holes.Now drill a small hole in the side of jar B (the one with the lid with just 1 hole). Use a drill or a scissor for that.Now put the rubber thules in the holes in the lids.

Time to take a rest. You earned that. Spoil yourself with a good glass homemade wine. Then you will have extra energy to keep up the hard work that is yet to come........

The next step is to cut about 35 to 40 cm (14 to 16 inches) of the plastic hose. It should be long enough to reach the bottom of jar B, and can be put a small distance into jar A.
Now the rest of the hose. One end goes into a rubber bung and the other end into the other hole (through the thule off course) of jar A.

Jar B is now filled with a sulphite solution. It is filled about an inch below the small hole in the jar, so the solution can not get out of the jar.Our anti-foam airlock is ready !!!!

To test its functioning blow through the rubber bung. If everything works like planned you will notice the air escaping through the sulphite solution.

How does this work.

Well actually it is very simple.

The secondary contains our must. This will produce CO2 when fermentation is on its way. This CO2 is expelled through the rubber bung into the hose and through that into jar A. When pressure gets to high, the pressure in jar A pushes the CO2 into jar B.

In jar B the CO2 can escape through the sulphite solution. The little hole in the top of jar B makes sure that the CO2 can get out.

Like in a normal air-lock nothing can get into our wine.

Now what happens when the must starts foaming.Well I just made this anti-foam-airlock and my pineapple wine that was transferred from a primary to a carboy started foaming. Indeed unexpected. A nice opportunity to field-test the anit-foaming-airlock.

As you can see the foam is transferred through the rubber bung, and through the plastci hose into the first jar. It will stay there. The CO2 will however escape to the second jar, through the sulphite solution and into the open air.

Now imagine the unlikely event that the wine has finished, and outside pressure will rise higher as the pressure inside the carboy.

The outside-pressure will (unlikely) press a bit of the sulphite solution in jar B into jar A. As Jar A will just have a small amount of must in it (if any at all) it will act as a reservoir. So no sulphite or must or mixure can get back into the carboy.

How long can you use this air-lock ???

Actually you can leave this airlock in place untill it is time to rack or bottle.
I do not do that. I usually replace it with a normal air-lock after a few days when foaming has stopped. I can then use the anti-foaming-airlock for a new must.

Links in this article:

- The Belgium/Dutch winemakers forum Bibere.com
- Brouwland

Luc Volders

Copyright 2011
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

woensdag 1 juni 2011

In of Aan / In or To

Scroll down for the English version

In mijn verhaal over het maken van wijn van Aldi's "Frisse Fruitsap" (dat je kunt nalezen door hier te klikken) kwam iets voor dat veel discussie opleverde. Het volume van een sap neemt toe als je er bijvoorbeeld suiker aan toevoegt. Dat moet je compenseren door extra suiker toe te voegen. Ik deed dat in het verhaal, maar dat leverde veel vragen op.

Het is een klassieke fout die ik in mijn vroegere jaren ook wel heb gemaakt. Het wordt daarom tijd dat hier nader uit te leggen met behulp van een experiment dat ik weer, zoals gewoonlijk, demonstreer met foto's.

Een lange tijd geleden had ik een idee om een experiment uit te voeren en daarvoor wilde ik een most maken van appelsap met een start-SG van 1085.

Ik nam daarvoor 9 liter appelsap en keek op de verpakking hoeveel suiker erin zat. Vervolgens keek ik in mijn SG tabel (die je in de rechterkolom van dit log vindt en zelf kunt downloaden). Mijn tabel verteld me dan hoeveel suiker ik nodig heb om een SG van 1085 te krijgen.

Ik berekende dus hoeveel suiker ik moest toevoegen. Deze hoeveelheid mat ik af in een keukenweegschaal en voegde dat aan het appelsap toe. Onder verhitting loste ik de suiker langzaam op. Klaar is Kees. Afkoelen en we kunnen beginnen.

Voor de veiligheid toch nog even nagemeten. Het SG is 1080 !!!
Dat is dus minder als ik had berekend. Ik zou dus minder alcohol in mijn wijn krijgen als dat ik gepland had. Hoe kan dat nu ???
Was mijn weegschaal niet goed ???? Had de fabrikant verkeerde info op de verpakking gezet ??? Klopte mijn tabel niet ????

Het duurde even voordat ik begreep dat ik de klassieke beginners fout had gemaakt !!!!

Waarschijnlijk weten jullie het al, maar ik zal het even met foto's demonstreren. Ik doe de demonstratie op wat kleinere schaal. Ik ga de fout demonstreren met een halve liter water.

Als ik 200 gram suiker in een liter wil hebben dan is dat gelijk aan 100 gram per halve liter. We hebben beiden dus door 2 gedeeld.Dus begin met 100 gram suiker af te wegen.We doen de suiker in een maatbeker en we vullen het volume aan tot een halve liter. Er ligt dan een laag suiker op de bodem van de maatbeker.Dan lossen we de suiker op in het water met een staafmixer. Goed mixen tot alle suiker is opgelost. Een van de andere klassieke fouten is immers dat je geen goede SG meting kunt doen als niet alle suiker is opgelost.Nu meten we het SG dat mooi op 1080 uitkomt. Precies waar we het willen hebben.

Tot nu toe lijkt alles ok. Maar wat hierboven staat is niet wat ik deed. Ik deed namelijk het volgende.Ik nam het appelsap. Dat doe ik hier door een halve liter water te nemen.Toen mat ik de hoeveelheid suiker af die ik nodig had. Ik doe dat hier weer met 100 gram.En toen deed ik de suiker bij het sap. Dat doe ik hier ook. Ik doe de suiker bij het water. En ook nu moet je ervoor zorgen dat alle suiker wordt opgelost.

Je ziet wat er gebeurt. Het niveau van het water stijgt. Dat klopt natuurlijk ook want het suiker dat ik toevoeg heeft een bepaald volume. In dit geval voeg ik 100 gram suiker toe en dat heeft een volume van 60 ml.Het niveau van het water stijgt dus tot 560 ml in plaats van de beoogde 500 ml. Met andere woorden als ik suiker AAN een sap toevoeg dan zal het totale volume stijgen.

Ik heb dan dus geen 500 ml met daarin 100 gram suiker, maar ik heb 560 ml met daarin 100 gram suiker. Het SG zal daardoor lager zijn als wat ik probeerde te krijgen. En dat klopt ook:Het SG van mijn 560 ml water met daarin 100 gram suiker is 1070 in plaats van 1080.

Met andere woorden:
Door suiker AAN een sap toe te voegen zal het SG lager zijn als wanneer de suiker IN het sap is opgelost. Niet alleen dat maar ook het totale volume zal toenemen.

Wat is dus de oplossing ???
De oplossing is natuurlijk simpel. Begin met de benodigde hoeveelheid suiker af te meten en los die in een deel van het sap op. Doe dat gesuikerde sap dan in de ton en vul met sap aan tot je het volume hebt dat je wil krijgen. Dan heb je een sap waar het suiker IN zit, in plaats van dat het AAN het sap is toegevoegd.

Je houdt dan wat sap over (waarvan de plaats is ingenomen door de suiker), en dat kun je dan invriezen en gebruiken als aanvulling bij een het hevelen van je wijn.

Links in dit artikel:
- De SG tabel van Luc
- Wijn van Friise Fruitsap van de Aldi


Luc Volders

Copyright 2011
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
My story about wine from Aldi's 'Frisse Fruitsap' discussed a point that stirred up some discussions: The volume of a juice increases when you add sugar. You need to compensate that by adding extra sugar. I followed that rule in the story but it raised a lot of questions.

This is about a classic mistake that I myself also made lots of time in my early winemaking years. Therefore it is time to explain this with an experiment which is, as usual, demonstrated with pictures.

So here we go.

Long time ago I had an idea to carry out an experiment and therfore I needed a must from applejuice with an SG of 1085.

So I decided to use 9 liter apple-juice and examined the packaging to see the sugar contents. Next I turned to my SG-table (which you can download yourself by clicking on the appropriate entry in the right-side column on this page). My table tells me how much sugar I need for an SG of 1085.

So I calculated how much sugar I needed to add. I measured this amount in a kitchen-scale and added it to the apple juice. Slowly heating and stirring I dissolved the sugar. That's it. I let it cool down and the fermenting party could start !!!!

Now for safety I decided to take another measurement. The SG read 1080 !!! That is less as I calculated. So I would get less alcohol in my wine as planned. How could that happen ??? Was my kitchen-scale off ???? Did the juice manufacturer list wrong info on the packaging ??? Was there a failure in my SG-Table ???

It took me a while before I realised I made the classic mistake !!!

Probably you will have guessed what I did wrong by now, I will however demonstrate it with pictures. I will do the demonstartion on a small scale. I will demonstrate the mistake by using half a liter water.

If I want to have 200 gram sugar in a liter that equals 100 gram per half liter. So I devided both by 2.So start with pouring 100 gram sugar in a measuring beaker.Next add water till the half liter mark. There will be a layer of sugar on the bottom of the beaker.Now dissolve the sugar using a mixer or something similar. Make sure all sugar is dissolved. That is another classic mistake: measuring while not all sugar has dissolved.

When measuring the SG it points to 1080. Exactly where we want it.


So everything looks in order. But what i descibed here is not what I did, and what you will normally do when preparing your must. I did what follows here:I poured the apple juice in a bucket. I simulate that by pouring half a liter water in a measuring beaker.Then I measured the amount sugar I needed. In this case I simulate that with 100 gram sugar.Next I added the sugar to the juice. That is what I show you here: I add the sugar to the water. Again stir with a mixer or something similar until all sugar has dissolved.

Well it is obvious what happens. The water level rises. Actually that is quite easy to understand. The sugar I add has a certain volume. In this example I add 100 gram sugar and that has a volume of 60 ml.So the total volume will rise to 560 ml in stead of the desired 500 ml. So in short: when you add sugar to the juice the total volume will rise.

So therefore I will not have 500 ml with 100 gram sugar dissolved in it. I will have 560 ml with 100 gram sugar dissolved in it. Therefore the SG will be lower as what I intended to get. And that is what my measurements showed:The SG of 560 ml water with 100 gram dissolved in it is 1070 instead of 1080.

In short:
By adding sugar TO a must the SG will be lower as when the sugar is dissolved IN the must. And the total volume will rise.

The Solution.
The solution is simple of course. Start with measuring the needed amount of sugar. Dissolve this sugar in part of the juice. Now pour this sweetened juice in your primary and add juice till you reach the desired volume. Now you will have a must where the sugar is dissolved IN and not added TO.

You will offcourse have some juice left over (which is replaced in the must by sugar) which you can freeze and use or topping up your wine when racking.

Links:
- Luc's SG table.
- Wine from Aldi's Frisse fruitsap

Luc Volders

Copyright 2011
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.