zaterdag 4 februari 2012

Etiketten plakken met melk /
Glue your labels with milk

Scroll down for the English version

Etiketten zijn voor veel wijnmakers een bron van ergernis.
Als ze niet in een bad van warm water meteen loslaten, dan is het vaak erg moeilijk om ze van de fles af te krijgen.

Hebben we dan eindelijk een fles zonder etiket, hoe maken we dan onze eigen etiketten. Ik bedoel dan niet het grafische ontwerp, maar op welk materiaal drukken we ze af en hoe bevestigen we onze eigen etiketten.

Vaak wordt naar de zelfklevende etiketten gekeken. Dat is inderdaad de eenvoudigste oplossing. Maar dan zit je vast aan de afmetingen die de fabrikanten aanbieden. En wij willen meer vrijheid, zowel kwa afmeting als van vorm.
Daarbij hebben de zelfklevende etiketten vaak hetzelfde probleem als de commerciele etiketten: ze gaan weer moeilijk van de fles los.

Wij gaan dat anders aanpakken. Je moet weliswaar een beetje experimenteren, maar het is de moeite waard. Ik bespreek hier een methode om je etiketten op gewoon papier te maken en ze op een dusdanige manier te lijmen, dat ze ook weer gemakkelijk loslaten. Wat je nodig hebt is een bus hairspray, een beetje halfvolle melk, watten of keukenpaier en een geschikt etiket.

Probeer eerst aan een aantal verschillende papiersoorten voor je computer te komen. Maak een afdruk van een zelf ontworpen etiket op die verschillende soorten papier en knip ze uit.
De keuze van de papiersoort die we vervolgens gaan gebruiken hangt van een paar factoren af:

- Is het papier doorzichtig
- Gaat de inkt uitlopen.

Als het etiket te doorzichtig is dan zal het zonlicht door het etiket schijnen als je de fles op tafel zet. Het etiket zal daardoor ook de waas van de kleur van de wijn aannemen en dat is niet mooi.
Houdt het etiket tegen de fles aan en houdt het geheel voor een lamp. Je ziet meteen of het papier doorschijnend is, en dat moeten we niet hebben.

Vroeger werkten de printers (althans de inktjet printers) met inkt op waterbasis. Tegenwoordig is de inkt meestal op oliebasis. Deze inkt zal dus niet of minimaal uitlopen als hij nat wordt.

Wat we nu gaan doen is het etiket natmaken met water.
Als het deze proef doorstaat en de inkt loopt niet uit dan hebben we de juiste papiersoort voor onze etiketten gevonden.

Druk nu het aantal etiketten af dat U nodig heeft en snijd of knip ze op maat.

Maak dan de flessen waar de etiketten op moeten komen goed schoon. Dit is cruciaal anders gaan de etiketten later loslaten. Je begrijpt dat hier een ervaringsdeskundige spreekt. Schoonmaken met een vochtige doek is voldoende. Daarna weer goed drogen.

De volgende stappen doen we op een keukentafel of het aanrecht of een andere tafel met een glad geplastificeerd oppervlak zodat we geen vlekken kunnen maken.

Neem nu een kommetje met melk en een prop watten of keukenpapier.
Het is niet belangrijk welke soort melk je gebruikt (magere, halfvolle of volle). De lijmkracht van de melk zit in de eiwitten en niet in het vetgehalte.

Leg de etiketten omgekeerd voor je. Doop de watten of het keukenpapier in de melk, en maak de achterkant van het etiket goed vochtig met de melk. Het etiket moet egaal vochtig zijn. Leg het etiket dan voorzichtig op de fles (met de goede kant boven), en zet de fles daarna weer recht.

Na een tijdje is de melk opgedroogd en zit het etiket vastgelijmd.

Als laatste gaan we een beschermende laag op de etiketten aanbrengen door ze te bespuiten met haarspray. Voor degenen die het in huis hebben: spuitvernis is beter maar ook duurder.

En het mooie is dat deze etiketten later weer zonder problemen af te weken zijn.

Kort samengevat.

We hebben nodig:
- computer en printer en ontwerpvaardigheden
- papier
- hairspray
- melk
- watten of keukenpapier

Maak een ontwerp van je etiket. Print het en knip of snij het uit.
Maak de achterkant van het etiket vochtig met melk, en plak het etiket op de fles. Vervolgens goed laten drogen. Bespuit het met hairspray.

Luc Volders

Copyright 2011
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.For many home-winemakers labels are a serious concern.
When soaked in water they will not loosen immediately it is mostly a pain to get them off the bottle.

And when we have a bottle without a label, how do we make our own labels. Now I don not mean the graphic design but on what material to print and how to glue them.

An easy solution are the self-adhesive labels. But then you are stuck with the dimensions the manufcturers offer. And we want some more freedom, not only in dimension but also in shape.
And self-adhesive labels have the same problem as commercial labels: they are a pain to get off the bottle again.

So we are going to do things different. Some experimentation is needed, but it is worth the effort. I am going to present you a method to print your labels on plain paper and glue them in a way that they can easily be de-attached. You will need milk, kitchen paper, hairspray and a suitable label.

First start collecting some different types of paper for your computer. Print a self-designed label on each of these different papers and cut the to shape.
The kind of paper we are going to use depends on:

- The transparancy of the paper
- If the ink will smear

If the paper is to transparant the sunlight (or lamp light) will shine through it. The label will then have a haze of the color of the wine and that is not suitable.
Hold the label against a bottle and keep it in front of some light. You will immediately see wether the label is transparant or suitable.

In the old-days the ink-jet printers used water-based ink. Nowadays the ink is oil-based. These inks will not smear, or at least minimal, when humidified.

So we do a test. We moisture the label with water. If the ink will not smear the test has succeeded and we have found the right kind of paper for our labels.

Now print the amount of labels you need and cut them to size.

Next step is to really clean the bottles we are going to apply the labels on. This is of utmost importance otherwise the labels will come off after a while (been there, done that). Cleaning with a damp towel is sufficient. Then let them dry.

The following procedures are best done on the kitchen table or at least a table witch is plastified so we can not make any stains.

Take a small bowl of milk and some kitchen paper, a towel or some absorbing cotton. The kind of milk is not important it can be fat or skimmed. The glue potential is not in the fat but in the albumin.

Put the labels in front of you upside down. Moisture the cotton or kitchen paper with the milk and apply the milk to the labels. The label should be equally moist. The apply the label (with the right side up again) to the bottle. Put the bottle upright and let it dry.

Then we put a protecting layer on the label. We do this by applying some hairspray to our home-made label. The artists amongst us know that there are also spray-cans with varnish available, better suitable but more expensive.

And now for the good part. When recycling these bottles the label will come off easily.

Summarising.

We need:
- computer, printer and design creativity
- paper
- scisors or a hobby knife
- hairspray
- milk
- absorbent cotton or kitchen paper

First design your labels, print them and cut them to size. Then moisture the back-side with milk and apply the label to the bottle. Then allow to dry standing upright. Next spray them with hairspray or varnish. And then put them away for storage.

Luc Volders

Copyright 2011
No part of this text or pictures may be used in other publications
(including web-pages, forums and printed text) without written permission
from the author.