zaterdag 28 april 2012

Aloe Vera Wijn / Aloe Vera wine

Scroll down for the English version

Aloe Vera is een plant. Maar volgens velen niet zo maar een plant. Er worden aan Aloe vera vele positieve eigenschappen toegeschreven.

En dan is het opeens in de mode. Je weet niet wat voor onzin produkten ze maken met het sap van deze plant: tandpasta, gel (voor na het zonnen of om op wonden te smeren), nagelcreme, make-up remover, body milk, voetencreme, anti-rimpel creme, een drank die helpt bij en na ziekten, helpt bij de spijsvertering, goed is voor gewrichten en spieren en god weet wat voor onzin nog meer.
Het spul schijnt voor zo ongeveer alles goed te zijn.

En dan is er ook nog een Aloe Vera drank. En een kennis van mij is er dol op. Hij vroeg mij of er wijn van te maken zou zijn. Dat is nog eens een uitdaging !!
Die wijn zal dan niet alleen lekker maar ook nog eens super gezond zijn.

Om te proberen besloot ik om eerst maar eens 5 liter te maken.De drank kocht ik bij een Action winkel. Er zijn flessen met 1,5 liter en kleine flessen met 0,5 liter Aloe Vera drank.

Ik had deze drank nog nooit gedronken en moest toegeven dat hij vreemd smaakte. Een beetje een parfum smaak zat er wel aan. Toch is de drank niet vies.

Wat mij verbaasde was dat deze drank niet helder was. Hij was troebel doordat er kleine stukjes van de Aloe Vera plant in aanwezig zijn.

Wat zegt de verpakking.De verpakking op de fles geeft aan dat er 8,3 gram suiker per 100 ml in het sap aanwezig is. Dat is dus 83 gram per liter.

De metingen.

Om een lekkere wijn te maken moeten natuurlijk alcohol en zuur in evenwicht zijn. Om deze twee grootheden op het juiste peil te brengen moet je natuurlijk weten wat het sap zelf bevat.

De verpakking van de Aloe Vera drank geeft al aan dat er 83 gram suiker per liter in aanwezig is, maar ik wil graag altijd zelf meten wat er in een sap aanwezig is.

Eerst de zuurgraad.

Met behulp van titratie heb ik de zuurgraad van het sap gemeten. Die was niet hoog.
Zuurmeten is iets dat iedere wijnmaker onder de knie zou moeten hebben. Als je geen ervaring met zuurmeten hebt dan raad ik je aan mijn serie daarover te lezen (kijk in het blogarchief hiernaast) en te beginnen met deel 1 dat je hier kunt nalezen.Zoals jullie zien vond de kleuromslag plaats bij een aangegeven zuurgraad van 3.

Dan het SG.De refractometer gaf een SG van 1035 aan. Ook al niet hoog.

In mijn SG-tabel, die je hier kunt downloaden, vindt je bij een SG van 1035 en een zuurgraad van 3 dat er 71 gram suiker per liter in het sap aanwezig is.

De verpakking van de drank gaf dus meer suiker per liter aan als wat ik kon meten !!!
Ik ga er dan maar vanuit dat mijn eigen meting accuraat is, en gebruikte de 71 gram per liter die ik heb gemeten als uitgangspunt.

De berekeningen.

Ik ging 5 liter wijn maken.

Eerst maar eens uitrekenen hoeveel suiker ik moet toevoegen.

Om 1% alcohol in 1 liter wijn te krijgen heb je 18 gram suiker nodig.

De witte wijn die ik ging maken wilde ik niet al te zwaar alcoholisch maken. Een alcohol gehalte van 11% is meer dan genoeg voor een witte wijn.

Om 11% alcohol te krijgen in 5 liter heb je dan dus:
18 gram x 11% x 5 liter = 990 gram suiker nodig.

Ik had gemeten dat er 71 gram suiker per liter aanwezig was. En ik ging 4,5 liter drank gebruiken om wijn van te maken.

In die 4,5 liter drank was dus al in totaal 4,5 x 71 = 319,5 gram suiker aanwezig.

Ik had om mijn 11% alcohol te maken 990 gram suiker nodig en moest dus zelf nog 990 - 319 = 671 gram suiker toevoegen.

Dan het zuur.

Volgens de meting is er 3 gram zuur per liter aanwezig. Dat is wel erg weinig.

Ik wilde de zuurgraad niet te hoog maken. Dit moest een milde wijn worden. Een zuurgraad van 5 was naar mijn idee al genoeg.

Als je dus 5 liter wijn wil maken met een zuurgraad van 5 moet er dus in je most 5 liter x 5 gram = 25 gram zuur aanwezig zijn.

Er was in het sap in totaal 4,5 liter x 3 = 13,5 gram zuur aanwezig.

Om de zuurgraad op peil te brengen moest ik dus nog 25 - 13,5 = 11,5 gram zuur toevoegen.

Ik besloot citroenzuur toe te voegen dat een frisse smaak aan de wijn geeft. Aangezien citroenzuur iets zuurder is als wijnsteenzuur besloot ik om 10 gram citroenzuur in totaal toe te voegen.

Extra

Toen ik de drank proefde (hij is inderdaad best lekker) merkte ik wel op dat de drank wel body had. Maar ik vermoedde dat veel van de body door de suiker werd gevormt. Als de wijn nu droog uitgistte dan zou er geen suiker meer aanwezig zijn en zou een deel van de body verdwenen zijn.

Ik besloot daarom banaan aan de most toe te voegen. Bananen bieden de wijnmaker veel voordelen. In de eerste plaats geven bananen body aan je wijn. Ze voegen ook suiker toe. Bananen zorgen vervolgens ook voor een beetje voeding voor je gist. En bananen kunnen je most helpen klaren.
En als laatste maar niet onbelangrijkste: gist houdt van bananen. Een most waar bananen aan zijn toegevoegd lijkt beter te gisten dan een most waar geen bananen bij zijn gedaan.

Speciaal hiervoor heb ik altijd wel een voorraadje gepelde bananen in mijn vriezer liggen.Ik vries de bananen altijd in in ziplock zakjes die ongeveer 500 gram wegen. Deze keer zat er 489 gram in het zakje. Niet al te veel, maar ik ging ook maar 5 liter wijn maken.

Dag 1

Eerst maar eens een giststarter gemaakt.

Ik maak altijd een giststarter. Dat heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats weet ik dan zeker dat mijn most een enorme goed werkende gistkolonie krijgt toegedient waardoor de most snel aan het gisten zal zijn. En als ik de giststarter van hetzelfde sap maak waar ik de wijn ook van ga maken, dan weet ik zeker dat ik het sap aan het gisten krijg.
Iedereen die niet weet hoe je een giststarter moet maken, of meer achtergrond wil hebben kan hier klikken om mijn verhaal hierover te lezen.

Omdat ik niet wist hoe de gist op Aloe vera zal reageren heb ik de giststarter van 1 liter van de drank gemaakt in plaats van appelsap.

Dag 2

De giststarter stond flink te gisten Ik had ook niet anders verwacht met zo een gezonde wonderdrank....

Ik kon dus aan de slag met het maken van de most.

Ik had 1 liter drank gebruikt voor mijn giststarter. Ik had dus nog 3,5 liter drank over.

Volgens mijn berekeningen moest ik in totaal 671 gram suiker aan de most toevoegen. Maar zoals jullie weten had ik al 100 gram suiker aan de giststarter toegevoegd.
Ik moest daarom nog 571 gram suiker toevoegen.

Ik deed de 3,5 liter drank in een grote pan en voegde er de 571 gram suiker en 10 gram citroenzuur aan toe. Al roerend loste ik de suiker en het zuur langzaam op.

Aangezien ik niet wist hoe de drank zou reageren op hitte (de smaak zou wel eens kunnen veranderen) zette ik de pan dus niet op het vuur om de ingredienten in de most op te lossen.

Ook de bananen gingen in de pan erbij en ik loste ook nog 5 gram voeding in de most op.

De most goot ik daarna in een gistington en de giststarter werd erbij gedaan.

De ton werd afgesloten met een kaasdoek vastgezet met een elastiek.

Na 5 dagen

Na 5 dagen gisten werd de nog gistende most overgebracht naar een gistingsfles waarop een waterslot werd aangebracht.

Door het hevelen ging een klein deel van de most verloren en was mijn gistingsfles dus niet helemaal gevuld. Ik heb de fles toen aangevuld met nog een beetje Aloe Vera drank die ik uit een 0,5 liter flesje haalde.

De wijn heeft langzaam staan uit te gisten in de gistingsfles.

Een paar maanden later.De wijn was volkomen uitgegist, geklaard en werd gebotteld. Je kunt deze wijn direct drinken. Het is overigens geen wijn die ik voor mijzelf opnieuw zou maken. Hij was niet vies, maar gewoon niet naar mijn smaak. De kennis waar ik deze wijn echter voor maakte was dolenthousiast.

Ingredienten voor 5 liter Aloe Vera wijn
- 5 liter Aloe Vera drank van de action
- 671 gram suiker
- 500 gram bananen (geschild)
- 10 gram citroenzuur
- 5 gram gistvoeding

Verwijzingen in dit verhaal:
- Luc's recept voor een giststarter
- Luc's eigen SG tabel
- Zuurmeten deel 1 titratie

Luc Volders

Copyright 2012
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.Aloe Vera is a plant. But to many not just an ordinary plant. A plant with a magical touch.

And suddenly it is a hype. You do not want to know what kind of nonsense products are made from the juice of this plant: toothpaste, shampoo, sunbathing gel, nailpolish, make-up remover, body milk, foot-gel, anti wrinkel gel, a beverage that helps when you are ill, helps by digestion, is good for your bones and muscles and god knows what nonsense more.
The stuff seems to be good for almost anything.

And then there is an Aloe vera juice. A friend of mine loves it. So he asked me if there could be made a wine with this. Now that's a challenge !!!
The wine would not only be tastefull but also super healthy.

So for starters I decided to make 5 liter.I bought the juice at the Action shop. They sell bottles of half a liter and large bottles of 1.5 liter Aloe Vera juice.

I had never tasted this juice and must admit that it had a strange flavor. It reminded me a bit of perfume. However it was not totally unpleasant.

I was however surprised to see that the juice was not clear. It was cloudy because it contained small parts of the Aloe Vera plant.

The information on the packaging.The packaging of the bottle indicates that there is 8.3 gram sugar dissolved in 100ml juice. That's 83 gram sugar per liter.

Measurements.

To make a pleasant wine alcohol and acid need to be in balance. To bring these two up to the right level we need to know what the juice itself contains.

The packaging indicates that every liter juice contains 83 gram sugar. But I really like to see for myself what the juice contains.

First acidity.

I measured acidity by titration. It was very low.
Measuring acidity is something every winemaker should be able to do. If you have no experience on how to measure acidity read my stories about it which can be found in the archive or on my index page which can be found here.As you can see the colorchange took place at the 3 mark, The juice therefore contains 3 gram acid per liter. An acidity of 3.

Next the SG.The refractometer indicated an SG of 1035.

My SG-tabel, which you can download here, indicates at an acidity of 3 and an SG of 1035 that there is 71 gram sugar per liter present.

So the packaging indicated a higher sugar level as I could measure. !!
I always presume my own measurements to be accurate and I used the 71 gram per liter which I measured as a starting point.

The calculations.

I was going to make 5 liter wine.

So first I calculated how much sugar I would need to add.

To obtain 1% alcohol in 1 liter wine you will need 18 gram sugar.

I wanted the white wine I was going to make not to be too alcoholic. An alcohol percentage of 11% is generally sufficient for most white wines.

So to obtain 11% alcohol in 5 liter wine you will need:
18 gram x 11% x 5 liter = 990 gram sugar.

I measured that there was 71 gram sugar per liter present. And I was going to use 4.5 liter juice to make the wine.

The 4.5 liter juice therefore contained 4.5 x 71 = 319.5 gram sugar.

To make my wine at 11% I needed 990 gram sugar en therefore had to add 990 - 319 = 671 gram sugar.

The acid.

According to my measurements there is 3 gram acid per liter present. And an acidity of 3 is way too low.

I did not want the wine to be too acidic though. This would be a mild wine. An acidity of 5 would be sufficient in my opinion.

Now if you want to have 5 liter wine with an aqcidity of 5 there needs to be 5 liter x 5 gram acid = 25 gram acid dissolved in the juice.

The juice however actually contained 4.5 liter x 3 = 13.5 gram acid.

So to bring the acidity up to the level I wanted it to be I would need to add 25 - 13.5 = 11.5 gram acid.

I decided to add citric acid to the juice as that brings freshness along. As citric acid is however more acidic as tartaric acid I decided to add just 10 gram citric acid.

Extra

When I tasted the juice (it is indeed quite pleasant) I noticed that it had body. However I suspected part of the body being realised by the sugar. So if the wine fermented dry there would be no sugar left and therefore part of the body would have disappeared.

That's why I decided to add banana's to the juice. Banana's offer the winemaker many advantages. First they add body to your wine. Next they also add some sugar. Banana's add nutrients to your must, and banana's help clearing your wine. Last but not least: yeast really loves banana. So a must that has banana's added seems to ferment more healthy as a must that has no added banana's.

Therefore I always keep a small volume of peeled banana's in my freezer.I always freeze the banana's in zip-lock bags each containing about 500 gram. This bag contained 489 gram. Does not seem to be a lot but remember we are only making 5 liter.

Day 1

First I made a yeast starter.

I always make a yeast starter. It has a lot of advantages. First it makes sure that my wine is hit by an enormous healthy, vigorously fermenting yeast colony. This helps quickly starting fermentation of the must. And if the yeast starter is made from the same juice the wine will be made off, I know for sure that the must will ferment. If the starter made from the juice will have trouble fermenting the must will also be troublesome.
Anyone wanting to know how to make a yeast starter, or wants more background information on this subject can read my web-log entry on this subject by clicking here.

So, as I did not know how yeast would react on Aloe Vera I made the yeast starter with 1 liter of the juice in stead of using applejuice.

Day 2

The yeast starter was indeed fermenting vigorously. I did not expect anything else with such a healthy miracle juice.....

So I could proceed with preparing the must.

I had used 1 liter of the juice for making myn yeast starter. So there remained 3.5 liter juice.

As per my calculations I needed to add 671 gram sugar to my must. However as you will know I already added 100 gram sugar to the yeast starter. So therefore I needed to add just 571 gram sugar to the must.

I poured the juice in a large pan and poured the 3.5 liter juice into it. I added the 571 gram sugar and 10 gram citric acid. By stirring I slowly dissolved the sugar and acid.

I was not sure how the juice would react on heat (flavor might alter) and therefore the juice was not heated for dissolving the ingredients.

The banana's were also added and 5 liter nutrients were aded.

The must was the poured into a primary and the yeast starter was added to that.

The primary was then covered with a cheesecloth fastened with a rubber band.

5 Days later.
5 Days later the must was transferred to a 5 liter carboy covered with a rubber bung with an airlock.

The racking however made me loose a bit of the must and therefore my carboy was not filled to the brim. I therefore topped the carboy up with some Aloe vera juice form a half-liter bottle.

Next the wine was allowed to ferment dry in the carboy.

A few months later.The wine had fermented dry, cleared completely and therefore was bottled. This wine can be consumed immediately. I will not make it again for myself. It was not bad but just not to my liking. My friend for whom I made it was enthousiastic though.

Ingredients for 5 liter Aloe Vera wine.
- 5 liter Aloe Vera juice from the Action stores
- 671 gram sugar
- 500 gram banana's
- 10 gram acid
- 5 gram nutrients.

Links in this story:
- Make a yeaststarter
- Luc's own SG table
- Measuring acidity part 1 (titration)

Luc Volders

Copyright 2012
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.