vrijdag 1 juli 2011

Monsters van je sap nemen /
Sampling the juice

Scroll down for the English version

De volgende tip kwam ik ergens op internet tegen. Aangezien ik hem zelf niet kende denk ik dat er onder degenen die dit lezen ook wel een aantal zullen zijn die deze truc nog niet kenden.
Aangezien ik niet weet wie er oorspronkelijk op dit idee kwam wil ik de onbekende uitvinder bij deze bedanken.

Als wijnmaker moet je om een goede wijn te kunnen maken metingen verrichten. Met behulp van die metingen weet je dan hoe hoog het suikergehalte en het zuurgehalte van de most is. En aan de hand daarvan kun je dan weer bepalen hoeveel suiker en zuur je zelf nog moet gaan toevoegen.Maar soms heb je een most waar veel pulp in drijft. Als je dan zo maar een monster van je most neemt kun je geen goede metingen doen. Een meting verricht je enkel van het sap en niet van de pulp. De vaste stoffen zoals fruitdelen en schillen belemmeren bijvoorbeeld het vrij drijven van je hydrometer.

Maar hoe haal je het sap uit de pulpmassa.

De oplossing is zoals in veel gevallen simpel.

Neem een zeef en sterriliseer die in een sulfiet oplossing.Duw de zeef dan in de pulp. De vaste delen zullen weggeduwd worden en het sap kan de zeef inlopen.
Met een soeplepel kun je dan makkelijk een monster van het sap uit de zeef halen.Als je daarna dan het sap ook nog door een koffiefilter laat lopen houdt je een monster over dat uitstekend geschikt is om de metingen op los te laten.

Luc Volders


The following tip I found on several winemaking forums. And as I did not knew this trick myself I am sure many of you reading this will not beware of this somple method of sampling juice.
As I am not familiar with the name of the person who came up with the idea I do want to thank the unknown inventor.

To make a decent wine you need to make measurements. The outcome of the measurements tell you how high the SG and acidity are. With these figures you know how much sugar and acid you need to add to end up with a balanced wine.Sometimes you will have a must with a lot of pulp in it. Taking a sample out of that must will not allow you to make the right measurements. Measurements are made from juice and not from pulp. Pulp will for example prevent the free floating of the hydrometer.

So how to separate the pulp from the juice.

As always the answer is simple.Take a sieve and sterilise it in a sulphite solution.

Next push the sieve into the pulp. The solid materials will be pushed aside and the juice will get into the sieve. It is then easy to take some samples out with a large spoon.Next step is to sieve the juice through a coffeefilter and you will be rewarded with a perfect sample to take your measurements.

Luc Volders