vrijdag 29 januari 2010

Appelsientje dubbeldrank Bessen en druiven.

Scroll down for the English version

Een lekkere wijn van pakken Appelsientje dubbeldrank Bessen en druiven.

In 2007 besloten we met een groepje mensen dat alleen via internet met elkaar communiceerde, samen een wijn te maken. Ieder lid van deze groep woont in Nederland en we gebruikten allemaal hetzelfde sap uit pakken als basis. Daarna werd er via internet over elke stap in het proces van het wijnmaken gestemd. De meeste stemmen bepaalden dan hoe die bepaalde stap eruitzag: hoeveel suiker toevoegen, hoeveel zuur toevoegen, al of niet met een giststarter werken etc etc etc. Dit leverde een heel leerzaam experiment op. Niet alleen leerden we elkaar beter kennen, maar je kreeg ook inzicht in de verschillende niveau's van de wijnmakers in de groep, maar zag ook verschillen in de filosofie van het wijnmaken. Het was ook een goede les in democratie !!! Al deze redenen maakten het experiment daarom al de moeite waard. Daarnaast is de wijn ook nog eens erg lekker geworden, zeker nu na 2 jaar rijpen.

De basis

We wilden allemaal dezelfde wijn maken. Daarom zouden we allemaal dezelfde hoeveelheid maken, en op dezelfde manier. Daarom moesten we allemaal aan hetzelfde basisingredient komen. Overal in het land zijn verschillende supermarkten te vinden. Maar een Albert Hein supermarkt heeft nou eenmaal iedereen in de buurt. Daarnaast heeft deze keten veel verschillende sappen te koop. Na een aantal sappen geproefd te hebben besloten we om de wijn te maken van Appelsientje Dubbeldrank: bessen en druiven. Het enige ingredient dat zou afwijken was de gist. Niet iedereen kan immers bij zijn lokale wijnmakers benodigdheden winkel aan dezelfde gist komen. We besloten dat iedereen gewoon de gist zou gebruiken die hij in huis had.

Appelsientje Dubbeldrank Bessen en Druiven.Op zich is dit een heerlijk sap om zo te drinken. Voor de zekerheid besloot ik om de fabrikant te bellen. Een zeer behulpzame medewerker verzekerde mij dat er geen conserveermiddelen aan het sap waren toegevoegd. Een ideaal sap dus om wijn mee te maken.

De metingen.

Om een wijn te kunnen maken moet je natuurlijk eerst het sap gaan analyseren.

Door middel van titratie werd de zuurgraad vastgesteld op 5. Voor een sap dat je zo drinkt is dat ok. Voor wijn een beetje aan de lage kant.

Dan het suikergehalte.

Mijn hydrometer gaf een SG van 1054 aan. Volgens mijn eigen SG-tabel (die je hier kunt downloaden)
heeft een sap met een SG van 1055 en een zuurgraad van 4 ongeveer 123 gram suiker per liter.

De verpakking geeft aan dat er 12,4 gram suiker per 100 ml sap aanwezig is. Dat is dus per liter 124 gram. Dat komt nagenoeg overeen met mijn eigen metingen en bewijst de nauwkeurigheid van mijn SG tabel weer eens.

De berekeningen.

De berekeningen voor suiker toevoegingen.

We besloten een wijn te maken met 12% alcohol.
Om 1% alcohol in 1 liter te krijgen heb je 18 gram suiker nodig.
Wij wilden 12% alcohol krijgen en daar heb je dus 12% x 18 gram = 216 gram suiker per liter sap nodig.

Het pak gaf aan dat er 124 gram suiker per liter in het sap aanwezig is.
Je moet dan om het gewenste percentage te kunnen bereiken 216 (nodig) - 124 (in het sap) = 92 gram suiker per liter toevoegen.
We gingen 10 liter wijn maken en daarom moest er dus 10 (liter) x 92 (nog nodig per liter) = 920 gram suiker aan de most toegevoegd worden.

Aangezien mijn hydrometer meting iets minder aangaf besloten we een klein beetje meer suiker toe te voegen. We besloten 950 gram suiker aan de most te gaan toevoegen.

De berekeningen voor de zuurgraad.

De zuur meting had aangetoond dat er 5 gram zuur per liter aanwezig was. We besloten de wijn op een zuurgraad van 6 te brengen. Er moest dus per liter 1 gram zuur toegevoegd worden.
We maakten 10 liter, dus moest er 10 x 1 gram = 10 gram zuur worden toegevoegd. Democratisch werd er besloten om daar 12 gram van te maken

Niet iedereen in de groep had appelzuur en wijnsteenzuur voorradig. Daarom werd er besloten om de zuurgraad met citroenzuur omhoog te brengen, dat had iedereen wel in huis. Citroenzuur is overigens geen verkeerde keuze. Citroenzuur voegt iets fruitigs aan een wijn toe.

Het recept.

Op vrijdagavond maakte ik van 1 liter Appelsientje Dubbeldrank Bessen en druiven een giststarter volgens mijn beproefde recept. Je kunt door hier te klikken nalezen hoe je een giststarter kunt maken.

De giststarter was dus van hetzelfde sap gemaakt waar ook de wijn van gemaakt zou worden. Dat had twee voordelen. In de eerste plaats waren de gistcellen daardoor helemaal gewend aan hun leefomgeving. En in de tweede plaats wist ik daardoor zeker dat de wijn goed zou gaan gisten.

Zaterdag was de giststarter inderdaad flink aan het gisten. De andere groupsleden bevestigden dit later per e-mail. Ik kon door met het wijnmaken.

We hadden besloten de wijn direct in een gistingsfles te maken, en niet eerst in een emmer of ton.

Ik loste de benodigde 950 gram suiker en 12 gram citroensap op in 2 liter sap. Deze oplossing goot ik daarna in de gistingsfles.

Ik vulde de fles aan met 4 liter sap en de giststarter. Er bevondt zich toen ongeveer 7,5 liter most in de 10-liter fles. Genoeg ruimte om eventuele schuimvorming op te vangen.

De fles werd toen afgesloten met een waterslot.

De gisting sloeg meteen goed aan.

Na een paar dagen was de heftige gisting voorbij en heb ik de fles aangevuld met de rest van het sap.Een paar maanden later was de wijn uitgegist en helemaal helder. Ik heb hem toen gebotteld.

Geen sulfiet ????

De oplettende wijnmaker zal gemerkt hebben dat er bij het maken van deze wijn geen sulfiet werd gebruikt. Dat klopt. Een paar leden van de groep wilden perse geen sulfiet gebruiken bij het wijnmaken. Democratisch werd daarover gestemd, en de meerderheid besloot dat deze wijn inderdaad zonder sulfiet zou gemaakt worden.

Uiteraard is het je eigen keuze om dat wel of niet te doen. Ik heb het bij deze wijn zelf ook niet gedaan, maar ik raad jullie aan om het wel te doen. Wijn die zonder sulfiet wordt gemaakt kan bederven. Dat dat snel kan gaan kun je lezen door hier te klikken.

Deze wijn moet rijpen !!!!

Toen de wijn werd gebotteld was hij wel lekker, maar niet bijzonder.

In de zomer van 2008, ongeveer een half jaar na het bottelen, had ik een flesje wijn meegenomen op vakantie. De wijn was een stuk lekkerder geworden. Hij had een uitgesproken fruitig karakter.

Eind 2009 rond kerst had ik weer een flesje opengetrokken. Het was nu een erg lekkere wijn geworden. Niet te zwaar, fruitig en met een zeer waarneembare cassis smaak.

Ingredienten:

Hier nog even de ingredienten op een rij.
- 10 liter Appelsientje Dubbeldrank Bessen en druiven
- 950 gram suiker
- 12 gram citroenzuur

Koppelingen in dit verhaal:

- Hoe maak je een giststarter
- De gevolgen van geen sulfiet gebruiken
- Zuur meten
Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


This is the story about a group winemakers in a Yahoo Group that made a wine using store-bought juice from the Dutch brand Appelsientje.

I am a member of a Yahoo winemaking group. In 2007 we decided (on my initiation) that we as a group would make a wine. Meaning that all members would make the same wine. We had never seen eachother and knew eachother only through the internet.
We all however lived in the Netherlands, and so we all should be able to use the same store-bought juice.
We decided that each step in winemaking would be discussed and democratically voted upon. The most votes then would decide how the next step in winemaking, how much sugar to add, how much acid, which acid, use sulphites, would be done.
This was a very educational experiment. Not only did we learn to know eachother better, but we also gained insight on how experienced every winemaker was. Several philosophies in winemaking emerged and there were some real lessons in democracy !!!
All these reasons in itself made the exeperiment worthwhile. Soemthing you should try if you are in a winemaking group on the net or in real-life.

Besides the above reasons for following the process, the wine even turned out rather well. Now after 2 years aging it even has become a good wine !!!

Basics.

We all wanted to make the same wine. Therefore we would all make the same volume and follow the same steps. That is why we all needed to use the same base-ingredient. It was quicly decided that the wine would be made from store-bought juice. Now we have several grocery-chains in the netherlands. But not all cities have the same stores. Except for one: our national grocer Albert Hein. So we decided to use this grocery for our shopping. Now Albert Hein sells a lot of different fruit juices.
So after tasting several brands and varieties per brand we voted for using Appelsientje Dubbeldrank Bessen en druiven. So we used the juice from the brand Appelsientje and the variety berries and grape.
The only ingredient we agreed upon that would vary was the yeast strain. Not all home winemaking shops sell the same yeast strains. And to force people to drive hundred miles to just get a certain strain was out of the question. So it was decided that each would just use the yeast strain they had at hand.

Appelsientje Dubbeldrank berries and grape.This juice in itself is delicious to drink. The packaging does not metion any preserving ingredients. Just for certainty I decided to call the manufacturer A very helpfull employee asured me that indeed no preservatives were added. So an ideal juice to make a wine with.

Measurements.

As a seasoned winemaker and initiator of the experiment I knew I had to analyse the juice before I could make wine with it.

So by means of titration, I measured acidity.

If you do not know how you can easily measure acidity I urge you to read my stories on that. You can find the last story by clicking here. In this story you find links to all 4 parts of my acid-measuring-sequel.

The acidity of the juice was 5. For a consumable juice that is fine. For winemaking this is a bit too low.

Next measuring the sugar.

My hydrometer showed an SG 0f 1054. According to my SG-table (which you can download by clicking here) a juice that has an SG of 1055 and an acidity of 4 will have about 123 gram sugar per liter.

Now the packaging of the juice indicated that there was 12.4 gram sugar per 100 ml juice. This is 124 gram per 100 liter which is about the same my own measurements showed. It also shows how accurate my own SG-table is.

The math

Calculating the amount of sugar that needs to be added.

As a group we decided to make this wine at 12% alcohol.
To make 1% alcohol in 1 liter the yeast need 18 gram sugar.
We wanted to have 12% alcohol and therefore the yeast would need 12% x 18 gram = 216 gram sugar per liter juice.

The packaging and my measurements indicated there was 124 gram sugar per liter present.
So to obtain the desired alcohol percentage you would need to add 216 (needed) - 124 (in the juice present) = 92 gram sugar per liter juice.
We were going to make 10 liter and had to add therefore 10 (liter) x 92 (needed per liter) = 920 gram sugar to the must.

As my hydrometer indicated a bit less as 1055 we decided to add a bit more sugar. We voted for adding 950 gram sugar to the must.

Calculating the acid

The acid measurement showed that there was 5 gram acid per liter present (an acidity of 5). We decided to bring acidity to 6. So we needed to add 6 (desired) - 5 (measured acidity) = 1 gram acid per liter.
We were making 10 liter and therefore needed to add 10 x 1 gram = 10 gram acid. However democratically was decided that we would add 12 gram.

Now not every memeber of the group posessed malic and tartaric acid. So we decided to raise acidity by adding citric acid, which everyone had in stock. Citric acid is in this particular case not a bad choise anyhow as it brings some freshness to your wines.

The recipe

On a friday evening I started a yeaststarter using 1 liter Appelsientje Dubbeldrank Bessen en druiven and following my proven recipe.

If you want to know how and why to make a yeast-starter click here.

There were two advantages in making the yeast starter from the same juice the wine would be made. First the yeast would get used to their knew environment. And secondly I was shure that the wine would ferment without trouble.

The next day the starter was indeed fermenting vigorously. All the fellow winemakers confirmd this also by e-mail. We could go on with the next steps.

We had decided that we would make this wine directly in a carboy, instead of first using a primary.

I started with dissolving 950 gram sugar and 12 gram citric acid in 2 liter juice. This solution was poured in the carboy.

Next I added 4 liter juice and the yeast starter. At that time there was about 7.5 liter must in the carboy. Plenty of room for any foam to expand.

The carboy was sealed with a rubber bung with an airlock attached.

Fermentation almost started immediately.

A few days later the vigorous fermentation was over and I filled the carboy with the remaining juice.A few months later fermentation had stopped and the wine was totally clear. That's when I bottled it.

No sulphites ????

If you have followed this recipe carefully you will have noticed that we had used no sulphites in this recipe. A few members of the group insisted that no sulphites should be used. And as this was a democratic process we voted bout it and they had the majority.

It is off course your own descision. I myself did not use any sulphites indeed in this recipe. I urge beginners however to use sulphites. Wine that has not been made with sulphite can spoil. This can go quickly as you can read by clicking here.

Thus wine needs to age !!

At bottling the wine was ok but not outstanding.

In the summer of 2008, half a year after bottling, I took a bottle with me on my holliday to France. The wine had improved tremndously. It had a real fruity character.

And at Christmas 2009 I opened another bottle. The wine was now real good. Not to heavy, good mouthfeel, fruity with real black current tones.

Ingredients:

For the record I will give you here all ingredients:
- 10 liter Appelsientje Dubbeldrank Bessen en druiven
- 950 gram sugar
- 12 gram citric acid.

Links in this story:

- How to make a yeast starter
- What can happen if you do NOT use sulphites
- Measuring acidity


Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

zaterdag 16 januari 2010

Freeze it !!!!!

Scroll down for the English version

Het heeft natuurlijk met de tijd van het jaar te maken, en de kou buiten, dat ook dit verhaal over het koelen van wijn gaat. Dit verhaal gaat zelfs een stap verder: we gaan wijn bevriezen !!!

Deze keer een aflevering met een idee dat ik op het weblog van de Amerikaanse wijnmaker Jack Keller heb gelezen. Jack had het ook weer niet van zichzelf maar van een 'wijnschrijver' met de naam Julian Schultz.

Julian Schulz scheen ooit op de website van The Oxford Wine Room iets beschreven te hebben dat hij per ongeluk ontdekte. Helaas kan ik het oorspronkelijke verhaal nergenes meer terugvinden. Wel zijn er talloze verwijzingen naar het veraal te vinden op internet, maar het oorspronkelijke verhaal is verdwenen.

Het verhaal.

Het verhaal gaat als volgt. Julian Schultz had een fles Geyser Peak Cabernet Sauvignon (ik citeer alleen Jack's website hier) opengetrokken en moest toen plotseling op reis. Hij besloot de wijn in te vriezen. Toen hij terugkwam ontdooide hij de wijn. Wat bleek: de wijn was er een stuk op vooruitgegaan. Hij was nog beter als toen hij hem voor de eerste keer proefde.

Jack's test

Jack Keller besloot om dit ook eens te proberen. Hij beschrijft op zijn website dat hij zijn wijn twee weken in de vriezer liet staan. Daarna had hij de wijn laten ontdooien en aan een paar gasten voorgeschoteld. Iedereen was het er over eens dat de bevroren en weer ontdooide wijn beter was als het origineel.

Dat wil ik meemaken !!!!!

Luc's test

Mijn illustere voorgangers hebben deze test uitgevoerd met een Carbernet Sauvignon en een Cranberry wijn. Ik gebruik natuurlijk de wijnen die ik zelf maak. Ik besloot de eerste test uit te voeren met een witte en een rode wijn.

De rode wijn was een wijn gemaakt eind 2007 van Appelsientje Rode bessen sap. Op zich helemaal geen slechte wijn. De witte wijn was mijn Paardenbloemenwijn van 2008. Deze was nog jong en had een uitgesproken scherpe smaak. Duidelijk een wijn die moest rijpen.De flessen werden geopend en overgegoten in pet-flesjes. Van elk van de test wijnen ging een pet-flesje de diepvries in. Het andere flesje werd bewaard waar de originele fles ook stond: in mijn garage. Op deze manier wist ik in ieder geval zeker dat ik precies dezelfde wijn zou testen. Wijn uit 2 verschillende flessen kan immers anders smaken, ook al is het dezelfde wijn.

De pet flesjes werden niet helemaal gevuld. Als je dit experiment zelf gaat uitvoeren doe dat dan ook niet !!!
Vloeistoffen die bevriezen gaan uitzetten. Als je dus geen ruimte in de fles overlaat dan kan de fles kapotvriezen. Ik gebruikte plastic flessen die wel wat kunnen hebben, maar glazen flessen zullen zeker stuk gaan.

Ik besloot de wijnen minder lang in te vriezen. Op donderdag gingen de flessen de vriezer in.Zaterdag's werden ze er bevroren uitgehaald.
Op zondag waren ze ontdooid en klaar om geproefd te worden.De flesjes kregen een sticker opgeplakt om ze uit elkaar te houden. Het flesje met de B erop was bevroren geweest. Het flesje met de O op de sticker niet.Als eerste werd de rode wijn getest. Mijn vriendin Els mocht blind testen. Ikzelf testte natuurlijk mee.

Het verschil was overduidelijk. De wijn die bevroren was geweest was veel lekkerder geworden. De wijn had meer boeket en meer aroma. Hij was in een keer gepromoveerd van goede wijn naar een uitstekende rode wijn !!!

Even later was de witte wijn aan de beurt. Weer moest Els helpen met blind proeven. Wat heeft dat meisje toch een hard leven bij mij !!!!

Overduidelijk was het verschil. De wijn die niet bevroren was geweest was nog steeds de jonge paardenbloemenwijn met de scherpe smaak. Maar dan de wijn die bevroren was geweest en weer ontdooid !!! Mild, zacht, vol in de mond. Overheerlijk !!!

Dan nog maar een keer een test uitgevoerd. Deze keer met een test-wijn. De testwijn is een vlierbessenwijn die ik in 2008 gemaakt heb en die erg stroef was. Deze wijn moet duidelijk een aantal jaren rijpen. Als je hem proeft dan proef je tannine's, zuur, alcohol en heel in de verte een weinig vlierbessen.
Ook deze fles werd gesplitst in 2 pet-flesjes. De ene pet-fles werd terug in de garage gezet waar hij vandaankwam. De andere fles ging de vriezer in.Na een paar dagen werd de wijn uit de vriezer gehaald en ontdooid. Ook nu werden weer de bevroren wijn en het niet bevroren gedeelte naast elkaar gezet en blind geproefd. Ook nu was Els weer mijn proefkonijn. En weer kon ze blindelings aangeven welke van de twee bevroren was geweest en welke niet. Haar bevindingen waren identiek aan de mijne: het deel dat bevroren was geweest was veel milder van smaak, en veel beter drinkbaar. Nog niet helemaal wat hij zou moeten zijn, maar vele malen beter.

Is hierdoor het rijpen van wijn overbodig geworden ???

Wel het lijkt er voor sommige wijnen op. Voor een aantal van mijn wijnen die ik op deze manier heb getest is dat zeker het geval.

Van de paardenbloemenwijn weet ik zeker dat hij beter en milder wordt na 1 jaar rijpen, en daarna alleen maar beter wordt. Deze wijn is normaal in het eerste jaar dat hij gemaakt wordt ondrinkbaar.
Maar als je de jonge paardebloemenwijn bevriest en weer ontdooid is hij meteen drinkbaar.

De vlierbessen wijn moet gewoon langer rijpen. Het deel dat bevroren was geweest was duidelijk milder van smaak. Maar deze wijn moet gewoon lang rijpen. Hij werd door het bevriezen wel beter, maar nog steeds niet wat hij zou moeten zijn.

Waardoor wordt een wijn die bevroren is geweest beter ??

Eigenlijk is er geen verklaring voor. Dat wil zeggen: nog niet. Hier ligt een heel onderzoeksterrein open.
Jack Keller deed de suggestie dat studenten van de Universiteit van Californie daar maar eens onderzoek naar moesten doen. Ik denk dat ook de Franse wijn-universiteiten hier maar eens naar moesten kijken.....

Conclusie.


Ik heb geen honderden wijnen geprobeerd, maar ondertussen wel een aantal meer als de test wijnen die ik hier beschreef. En net als Julian en Jack heb ik er geen verklaring voor maar kan ik het alleen maar bevestigen. Wijn die bevroren wordt en daarna ontdooid is beter als de wijn was voordat hij dit onderging.

Ik raad jullie aan dit experiment zeker een keer uit te voeren. Ik verwacht dat het resultaat je zeker zal verbazen. Wellicht zal niet elke wijn op deze manier verbeteren, en daarom is het raadzaam een test uit te voeren voordat je je hele verzameling invriest !!!

Denk eraan de flessen niet helemaal te vullen, anders vriezen ze kapot.

Wellicht is deze methode geen waardige vervanger voor het rijpen van wijnen. Maar als er een feestje op komst is en je hebt geen wijn die 'klaar voor consumptie' is kan dit je redden.

En buiten dat, maken we wijn omdat we het lekker vinden. En als we iets vinden om de wijn te verbeteren, waarom zouden we dat dan niet toepassen. Met andere woorden: er liggen bij mij weer een aantal flessen in de vriezer.

Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


The freezing cold outisde, overe here, has certainly influence on my mood as this story also describes cooling wine. Only this time it goes further: we are going to freeze wine !!!

This time I present you with an idea I read on the web-log of the US winemaker Jack Keller. Jack did not get the idea by himself but found it in an article by a 'winewriter' called julian Schulz.

Julian Schulz seemed to have once written a story about something he discovered, by accident, on the website of the Oxford Wine Room. Unfortunately I can not find the original article anymore anywhere. There are numerous sites that recall the story on the net but for some reason the original story can not be found anymore.

The story.

As Jack keller describes, the story goes as follows. Julan Schulz had opened a bottle of Geyser Peak Cabernet Sauvignon when he suddenly had to leave on a business trip abroad. He decided to freeze the wine. Upon returning he thawed it. To his amazement the wine actually had gotten better. It was even better as when he tasted it for the first time.

Jack's test

So Jack keller decided to give it a try. He wrote in his web-log that he left the wine for two weeks in the freezer. Next he thawed it and served it to some guests. Everyone agreed that the frozen and thawed wine was better as the original.

Now that is something I had to try !!!!

Luc's test


My honorable predecessors used a Cabernet Sauvignon for this test. I only use wines I made myself. So I decided to do a first test with a white and a red wine.

The red wine was a wine made at the end of 2007 from store bought berry juice. Not a bad wine but nothing spectacular. A normal table wine. The white wine was my dandelion wine made in 2008. This one was stil young and had a real sharp edge. Definitely a wine that needed to age.I opened each bottle and devided it in two pet bottles. Of each test wine a pet bottle went into the freezer. The other pet bottle was placed at the location where the wine originally was: in my garage. That way I was sure, when testing, I would taste exactly the same wine. If I would have used two bottles for each test wine there might be a slight difference in the taste of each bottle. Using 1 bottle devided in half made sure I was tasting exactly the same wine.

I did not fill the pet bottles totally. If you are going to repaet this then please remind not to fill the bottles to the top.
Freezing fluids expand. So when there is no room for expanding the bottles may break while freezing. I used pet-bottles and they are known to handle pressure, glass bottles however will surely break and leave a mess in the freezer.I decided not to leave the wine a long time in the freezer. I put them in the freezer on thursday and got them out on saturday. They were totally frozen by then.The day after, on sunday, they had thawed and were ready for the tasting experiment. I marked the pet bottles which were frozen with a B. The ones that not have been frozen were marked with an O.First we tested the red wine. My girlfriend Els had the honour to do the blind tasting. I sipped along.

Well the difference was obvious. The part of the wine that was frozen and thawed was much better. The wine had more bouqet and aroma. He was promoted from a good wine to a splendid red wine !!!

Next it was the white wines turn. Again Els had to do the blind tasting. Man o man, what a hard life that woman has living with me.....

The difference was obvious again. The wine that had not been frozen still was a young dandelion wine with a hard edge. And then the wine that was frozen and thawed !!! Mild, smooth, excellent mouthfeel. Really delicious !!!

So I decided to do another test. This time I choose a test-wine. This test wine is an elderberry wine I made in 2008 which was very harsh. A wine that definitely has to age several years. When tasting this wine you taste tannin, acid, alcohol and a hint of elderberries. So I use some of this batch for testing purposes like this.

A bottle of this wine was devided in two pet-bottles of which one went into the freezer and the other back into the garage where it came from.A few days later the wine was taken out of the freezer and thawed. Then it was allowed to reach room temperature. Again a glass of the frozen wine was put next to the non-frozen and a blind test was conducted. And again Els performed the blind testing. And indeed with this test she could again immediately point out which wine had been frozen and which had not. Her findings were identaical to mine: the frozen part was more mild and smooth. it was not yet up to standards and still had to age. But the frozen wine was already much better drinkable as the nonfrozen.

So does freezing makes aging obsolete ???

Well for some wines it surely looks like that. For several of my homemade wines I it surely makes aging obsolete.

Normally dandelion wine has to age at least a year to become consumable. After that it only gets better. This is a typical wine that normally can not be consumed in its first year.
Now when you freeze the dandelion wine and thaw it is instantly drinkable.

The elderberry wine still has to age even when it has been frozen and thawed. The forzen part was definitely better as the non-frozen but it still was not up to standards.

Why is a frozen wine better as a non-frozen ???

Well actually there is until now no explanation for. Not yet. A complete research project should be made of this as it has enormous commercial potential.
Kack keller suggested that students of the university of Caifornia should dive into this. I think there would also be opportunities for French universities......

Concluding

Well I did not try hundreds of wine varieties. However I still keep on testing and experimenting with this. Just like Jack and Julian I do not have an explanation, I just can confirm it: Wine that has been frozen and allowed to thaw is generally better as it was before.

I really advise you all to perform this experiment yourselves. It can easily and effortless be done, and the result will amaze you. Undoubtedly it will not improve every wine, so do a test before you freeze your complete wine-cellar.

Please take care not to fill the bottles to the top, otherwise they will break while freezing. And there is nothing worse as a mess in your freezer.

This might not be a worthy replacement for aging wines. However, when a party is coming up and you do not have any wine 'ready for consumption' this might save you.

Besides that, we make wine because we like it. And if we find something to improve the wine, why shouldn't we do that. So there are a few more bottles waiting for consumption in my freezer.

Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

zaterdag 2 januari 2010

In de kou !!!!
Out in the cold !!!!

Scroll down for the English version

Soms heb je een probleem wijn. Met mijn paardenbloemen die ik twee jaar geleden geplukt had beleefde ik niets als ellende.

Eerst werd ik door de politie aangehouden met de mededeling dat ik bloemen aan het plukken was op een plek waar dat niet mocht. Na een korte discussie lieten ze me gaan.

Toen bedierf de eerste wijn die ik opzette. Klik hier als je nog eens wil nalezen waarom die wijn bedorven was.

De tweede wijn die ik met paardenbloemen opzette (30 liter) wilde niet gisten. Ik had een hevig werkende giststarter toegevoegd, maar na 3 dagen was de wijn nog niet aan het gisten. Met veel moeite is het uiteindelijk toch gelukt. Er komt nog een verhaal op dit weblog waarin ik oplossingen ga geven voor als je een most hebt gemaakt die niet wil gisten. Maar dat komt een andere keer.

Voor de rest ging eigenlijk alles uitstekend met deze wijn, alleen hij wilde niet klaren. De wijn was eind mei 2008 uitgegist. In Augustus was hij nog steeds troebel. Halverwege december nog steeds geen verandering.De wijn wilde gewoon niet klaren.

Nu ben ik geen voorstander van het gebruiken van klaringsmiddelen. Ik heb er geen goede verklaring voor maar om de een of andere reden heb ik ze zelf nog nooit gebruikt. Geduld heeft mijn wijnen altijd geklaard.

Buiten begon het koud te worden. Dat bracht mij op een idee.
Het is een algemeen bekend feit dat koude helpt wijn te klaren.

Ik besloot de wijn een tijdje buiten te zetten.

Nu was dat net de tijd dat het begon te vriezen. Vorst is niet erg voor je wijn als het maar niet TE hard vriest. Dan kan je wijn gaan bevriezen ondanks de alcohol die er in zit. En een bevriezende vloeistof zet uit. Een gebroken DJ kan dan het resultaat zijn.

Dus ik hield de temperatuur een beetje in de gaten. En toen het echt hard begon te vriezen heb ik de wijn weer naar binnen gehaald.

Het resultaat was verbluffend. Op de bodem lag een kleine laag sediment, en de wijn was helemaal helder geworden.
Een mooie gele paardenbloemen kleur, maar wel glashelder.Op de foto zie je de DJ tegen een tegelwand en je ziet (weliswaar vaag) de voeg door de fles heen lopen.Ik heb de wijn gebotteld. En de bovenstaande foto laat nog eens goed zien hoe helder hij is geworden.

En om terug te komen op de eerste zin in dit betoog: een slokje Paardenbloemenwijn deed me alle doorstane ellende vergeten. Dit jaar dus maar weer maken..........

Conclusie.

Het is moeilijk hier een conclusie aan te verbinden.

Het veplaatsen van de fles, waardoor de inhoud ongetwijfeld schudde, kan genoeg zijn geweest om de wijn te laten klaren. Het kan ook zijn dat de wijn zelf vond dat het tijd was om langzaam te gaan klaren voordat ik hem buiten zette. Zo zijn er nog meer oorzaken te bedenken die er voor zouden kunnen hebben gezorgd dat we wijn klaarde.

Voor de hand liggend is natuurlijk de verklaring dat de koude inderdaad heeft gezorgd voor het klaren van de wijn.

Een honderd procent garantie geven dat je wijn door kou zal klaren is natuurlijk onmogelijk. Maar als je toch geduld moet uitoefenen dan kun je dat natuurlijk net zo goed doen terwijl de fles een paar weken buiten staat.

En aangezien de temperaturen momenteel weer rond het vriespunt zweven, is nu de tijd om dit te proberen.

Links in dit verhaal:
Ongenode gast, het verhaal over mijn paardenbloemen wijn die bedierf.


Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
Some wines give you nothing but trouble. My dandelion wine of 2 years ago was such a wine.

First I was stopped by the police for picking flowers where I was supposedly not allowed to. After a small discussion they let me proceed.

Next the first batch I made spoiled. If you want to know why and how click here.

The second batch dandelion wine I made (again 30 liter) refused to start fermenting. I added a vigorous fermenting yeast starter, and three days later the wine was still not ferementing. With a lot of effort I managed to get it going. I am going to write about stuck fermentations, but that has to wait for another time.

When it started fermenting everything went well. Except for one thing. The wine was finished end may. In august it was still hazy (like a real thick fog actually) and mid december that had not changed.The wine would just not clear.

I am not an advocate for clearing additions. I do not have a good explanation for it but for some reason I have never used clearing aids. Patience has cleared all my wines.

By now it was getting cold outside. That gave me an idea.
It is widely known that cold helps clearing wines.

So I decided to put the wine outside for some time.

As it was winter it just started freezing. Now a bit of freezing is not bad for the wine, presumed it does not freeze TO hard. If that is the case, the wine might freeze despite the alcohol that is in it. And a freezing fluid expands. A broken carboy can be the result of that !!!!

So I kept an eye on the thermometer and when it really started freezing hard, I put the wine inside again.

The result was amazing. The bottom of the carboy was covered with a small amount of sediment, and the wine had cleared. A nice yellow dandelion colour but crystal clear.The photo shows you the carboy agains a wall of tiles and you can see the joint through the carboy.I bottled the wine. The photo above shows again how clear it was.

Now I turn back to the first sentence in this story: A glas of this dandelion wine made me forget all the ordeals I had to go through to get to this point. So this year I will be making it again........

Concluding.

It is difficult to give a well founded conclusion here.

Moving the wine, which undoubtedly stirred it a bit, might have been enough to start the clearing process. It is also possible that the wine itself decided it was time to start clearing just before I put it outside. And I can think of another dozen reasons why the wine could have started clearing.

However the conclusion that the cold had started cleqaring the wine is the most obvious.

So I can not give a hundred procent guarantee that your wine will clear by putting it in the cold. But when you have to wait patiently anyhow, why not do that while the wine is a few weeks outside in the cold......

And over here the outside temperatures are around the freezing point again, so this is the time to put your stubborn wines outside.

Links in this story:
An uninvited guest (about my dandelion wine that went down the drain)

Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.