zaterdag 24 oktober 2009

Appel-Perzikkenwijn / Apple-peachwine

Appelwijn NO 4. Appel-Perzikwijn.

Scroll down for the English versionDit is de vierde variant van appelwijn die ik maakte. Deze keer een recept van appel-perzik wijn. Aangezien ik geen verse perzikken tot mijn beschikking had besloot ik perzikken in blik te nemen.

Het recept.

Ik kocht 2 blikken perzikken die elk een gewicht van 820 gram hadden Het totale gewicht van perzikken op siroop was dus 1640 gram.Ik pulpte de perzikken met een staafmixer. Daarna mat ik het suikergehalte met mijn refractometer. Deze gaf een SG van 1075 aan.

Volgens mijn SG tabel die je hier kunt downloaden zit er dan 175 gram suiker per liter in de perzikkenpulp.
De pulp had een volume van 1,6 liter dus zit er 1,6 x 175 gram = 280 gram suiker in de perzikkenpulp.

Ik besloot om deze wijn van 4,5 kilo appels te maken. Deze zouden ongeveer 3 liter sap afgeven volgens mijn berekeningen.

Vorig jaar deed ik namenlijk uitgebreide testen om zo efficient mogelijk appelsap van verse appels te kunnen maken zonder dure hulpmiddelen. Dit verhaal kun je hier teruglezen.

Deze 3 liter sap zouden ook nog suiker toevoegen. Het SG van mijn appelsap was 1050.
Volgens mijn SG-tabel geeft dat een suikergehalte van 110 gram suiker per liter.
Ik had 3 liter appelsap en die leverde dus 330 gram suiker op.

In totaal zat er dus al in de most 280 gram suiker van de perzikkenpulp en 330 gram suiker van de appelpulp. Dat is dus samen 280 + 330 = 610 gram suiker.

Ik wilde een wijn maken van 11% alcohol.
In mijn tabel kun je vinden dat voor 11% alcohol ongeveer 200 gram suiker per liter nodig is.
Je kunt dat ook uitrekenen. Om 1% alcohol te maken heb je 18 gram suiker nodig. Om 11% alcohol te maken heb je dan 11 x 18 gram = 198 gram suiker nodig.

Wij maken 5 liter en hebben dus 5 x 198 gram suiker = 990 gram suiker nodig.
De pulp zelf bevat 610 gram suiker en we hoeven dus maar 990 - 610 = 380 gram suiker toe te voegen.

Ingredienten:
- 4,5 kilo appels
- 2 blikken perzikken op siroop van 820 gram elk
- 380 gram suiker

Ook bij het maken van deze wijn geldt weer dat het raadzaam is van te voren goed te plannen. Ik geef je daarom mijn schema.

Dag 1

Als je de appels hebt ingevroren of gepulpt en dan ingevroren, haal ze dan nu uit de vriezer en laat ze in een emmer ontdooien.

Dag 2

Maak een giststarter met 1 liter appelsap, 120 gram suiker, 2 gram citroenzuur, gistvoeding en gist. Als je niet weet hoe je een giststarter moet maken of waarom dan kun je dat hier nalezen.

De appels zullen nu wel ontdooid zijn. Pers ze uit en doe ze samen met hun pulp, 1 theelepel pecto enzymen en 1/2 gram sulfiet in een emmer. De sulfiet zal niet alleen zorgen dat de most zal bederven, maar voorkomt ook het bruin worden van de most.

Maak nu ook pulp van de perzikken, en doe deze pulp samen met het sap bij de appelpulp.

Dek de emmer af met een kaasdoek, vastgezet met elastiek.

Dag 3

Meet het Sg en doe de berekeningen zoals hierboven beschreven. Bereken hoeveel suiker je moet toevoegen (in mijn geval was dat 380 gram), en los deze hoeveelheid op in de most.

Doe er dan de giststarter bij.

Vanaf nu moet je de most elke dag goed roeren om de hoed (pulp delen die boven komen drijven) goed met het sap te mengen zodat er geen bacterie kolonies kunnen vormen, en de smaak goed in het sap wordt opgenomen.

Dag 8

De most heeft nu 5 dagen staan pulpgisten en het wordt tijd om hem naar een gistingfles over te brengen.

Zeef de most door een nylonkous of met behulp van een emmerzeef.

Een emmerzeef is een handig hulpmiddel dat vaak bij het wijnmaken van pas komt. Een emmerzeef kan eenvoudig door iedereen zelf gemaakt worden. Een beschrijving hoe je deze zeef kunt maken vindt je hier.

De gezeefde most gaat in een gistingfles met waterslot.

Een paar weken later.

De most zal nu uitgegist zijn en kan naar een lege fles (met waterslot) worden overgeheveld.

Een paar maanden later.De wijn zal geklaard zijn en kan gebotteld worden.
Ik heb mijn appel-perzik wijn ongeveer 6 maanden na het starten van de wijn kunnen bottelen.

Verwijzingen in dit verhaal:
- Luc's SG tabel
- Appeltje voor de dorst. Mijn verhaal om appelsap zo efficient mogelijk te maken zonder dure hulpmiddelen.
- Voorkom het bruin worden van appels
- Luc's giststarter
- Bouw zelf een emmerzeef

- Appelwijn No. 1 Appel-vlierbessen
- Appelwijn No. 2 Appel-bramenwijn
- Appelwijn No. 3 Appel-honingwijn

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Applewine No. 4 Apple-PeachwineThis is already the fourth variation I did on apple wines. This time an apple-peach recipe. As I did not have any fresh peaches at the time I decided to use canned peach.

The recipe

I bought 2 cans peaches on syrup which each weighed 820 gram. So the total weight of canned peaches was 1640 gram.I mashed the peaches with a kitchen mixer. Then I measured SG with my refractometer. It indicated an SG of 1075.

According to my SG table, which you can download here, there will be 175 gram sugar per liter in the peach-pulp.
The pulp had a total volume of 1.6 liter so there was a total of 1.6 x 175 gram = 280 gram sugar in the peach-pulp.

I decided to make this wine with 4.5 kilo apples. These would give about 3 liter juice according to my calculations.

Like previous already stated: Last year I did some extensive tests on juicing apples as efficient as possible without using expensive materials like a press. You can re-read that story here.

The 3 liter apple juice would add to the sugar contents off course. The SG of the apple juice was 1050.
Again according to my SG table that would give 110 gram sugar per liter. I had 3 liter apple juice so that would give 330 gram sugar.

In total the must would therefore have 280 gram sugar from the peach pulp and 330 gram sugar from the apple-juice. So that added gives 280 + 330 = 610 gram sugar.

I wanted this wine to have 11% alcohol.
My SG-table tells you that for 11% alcohol you will need about 200 gram sugar per liter.
This is off course also calculatable. To make 1% alcohol you will need 18 gram sugar. So for making 11% alcohol you will need 11 x 18 = 198 gram sugar.

We are making 5 liter and therefore need in total 5 x 198 gram = 990 gram sugar.
The pulp conatind 610 gram so we need to add 990 - 610 = 380 gram sugar.

Ingredients:
- 4.5 kilo apples
- 2 cans peaches on syrup each 820 gram.
- 380 gram sugar

I urge you to plan this wine carefully and therefore will give you my time-schedule.

Day 1

When the apples have been frozen it is time to get them out of the freezer. Let them thaw in a primary.

Day 2

Make a yeast starter using the proven recipe made with 1 liter store bought apple-juice, 120 gram sugar, 2 gram citric acid, nutrient and yeast.
You can read the story on how or why to make a yeaststarter here.

The apples will have thawed by now. Press them slightly and pour the juice and the pulp, 1/2 gram sulphite and a teaspoon pectic enyzme in a primary. The sulphite will not only prevent spoiling but it will also prevent the browning of the must.

Mash the peaches and add them and the syrup to the primary.

Cover the primary with a cheesecloth and secure that with a rubber band.

Day 3

Measure the SG and do the calculations like those written above. Calculate how much sugar you will need to add (in my case 380 gram) and dissolve that in the must.

Now add the yeast starter which at this time will be fermenting vigorously.

From now on stir the must at least twice a day to press the cap down so it will mix welll with the juice and flavor will be extracted. At the same time this helps preventing bacteria being discouraged to start spoiling the must. And oxygen will be introduced to the must that helps our yeast colony to grow.

Day 8

At this time the must has been pulp-fermenting for 5 days and the time has come to transfer it to a secondary.

Sieve the pulp through a nylon stocking into a carboy. Slightly press the pulp. You can use a bucket sieve for convenience. If the must is just juice you will obviously not have to do this.

A bucket-sieve can easily be made. Everyone can make one, even I could, and it will be one of your best aids in all kinds of winemaking.
How to build your own bucketsieve can be read here.

Pour the fermenting juice in a secondary and cover with a rubber bung and air-lock.

A few weeks later.

Fermentation has finished and the wine can be racked to a sanitised carboy.

A few months later.The wine will be clear and is ready to be bottled.
I bottled my apple-peach wine about 6 months after starting the wine.

Links in this story:

- Luc's SG table
- An apple a day. Last years story on efficient juicing apples without a press or any other expensive equipment.
- Preventing the browning of apples
- Luc's yeaststarter
- How to build a bucket sieve

- Apple-elderberry wine recipe.
- Apple-blackberrywine recipe.
- Apple-honey wine


Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

vrijdag 16 oktober 2009

Cyser

Appelwijn no 3. Cyser

Scroll down for the English version

Dit is alweer het derde recept voor appelwijn.Deze keer gaan we Cyser maken. Dat is een vorm van mede. Mede wordt van honing en water gemaakt. Vervangen we het water echter door appelsap dan veranderd de naam in Cyser.

Ook voor dit recept geldt dat je moet kiezen welke methode voor het verwerken van appels je zelf het beste vindt of op het moment dat je de wijn maakt het beste uitkomt.

Maar voor deze wijn geldt ook weer dat het invriezen en daarna persen van hele appels het beste (lekkerste) resultaat zal geven. Deze methode vindt je onder methode 6 in mijn verhaal van vorig jaar.

Weer koos ik ervoor om de appels met een keukenmachine te verwerken. Net zoals bij het recept voor appel-vlierbessenwijn en de appel-bramenwijn. Dat recept en mijn methode van verwerken voor deze wijn vindt je hier. Ook de appel-bramenwijn (die je hier vindt) werd op deze manier gemaakt.


Het recept.

Dit recept is voor 5 liter cyser. Maak je 10 liter, dan vermenigvuldig je de ingredienten gewoon met 2.
Ook nu geldt weer dat het enige dat hetzelfde blijft is de giststarter. Deze kan tot 25 liter makkelijk aan het gisten krijgen. Maak je meer als 25 liter dan zou ik de giststarter twee keer zo groot maken.

Ingredienten:

- 3 kilo appels
- 2 potten Honing van elk 450 gram
- water tot 5 liter

Dag 1.

Als je de appels hebt ingevroren, haal je ze uit de vriezer en laat ze in een emmer ontdooien.

Dag 2.

Maak eerst een giststarter volgens het beproefde recept van 1 liter appelsap, 120 gram suiker, 2 gram citroenzuur, gistvoeding en gist. Als je wil weten hoe je een giststarter moet maken of waarom dan kun je dat hier nalezen.

Doe de (ontdooide) appelpulp van 3 kilo appels in een emmer of gistington.
Als je hele appels hebt ingevoren (methode 6) dan pers je ze nu uit en ga je alleen met het sap verder.
De andere handelingen in dit recept blijven hetzelfde.

Neem een liter water en breng die aan de kook. Doe er de 900 gram honing bij, en los die erin op. Doe de honingoplossing bij de appelpulp.

Voeg er nog 1 liter water aan toe.

Voeg er vervolgens 1/2 gram sulfiet bij en een theelepel pecto enzymen. De sulfiet zorgt niet alleen dat de most zal bederven maar voorkomt ook het bruin worden van de appels.

Dek de ton af met een doek en zet die vast met een elastiek.

Dag 3.

Voeg de giststarter toe aan je most en dek de ton weer af met de kaasdoek vastgezet met elastiek.

Laat de pulp nu 5 dagen gisten. Roer elke dag door de most om de hoed goed te mengen met het sap zodat alle smaak en kleurstoffen goed onttrokken worden. Door het mengen van de hoed met het sap zullen ook schimmels en bacterien geen kans krijgen om toe te slaan.

Dag 8

Pers de pulp uit en doe het sap in een gistingsfles. Vul aan met water tot 5 liter en doe een waterslot op de fles.

Je kunt de pulp door een nylonkous zeven of met behulp van een emerzeef zeven. Een emmerzeef is erg makkelijk zelf te maken. Iedereen kan het en hij komt vaak van pas bij het wijnmaken.
Hoe je een dergelijke zeef eenvoudig zelf kunt maken vindt je hier.

Een paar weken later.

De most is nu uitgegist en kan eventueel naar een lege fles overgeheveld worden.

Een paar maanden later.De wijn is nu helder en kan gebotteld worden.
Net als de appel-vlierbessenwijn en de appel-bramenwijn is ook deze wijn 5 maanden nadat ik hem startte gebotteld.

Verwijzingen in dit artikel:
- Appeltje voor de dorst. Het verhaal van vorig jaar over efficient appelsap maken zonder pers (of andere dure apparatuur).
- Voorkom het bruin worden van appels
- Luc's giststarter
- Bouw zelf een emmerzeef
- Appel-vlierbessenwijn recept.
- Appel-bramenwijn recept


Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Applewine No. 3 Cyser

This is the third recipe in my series about apple wines.And this time I will be making Cyser. This is a kind of mead. Now mead is normally made with honey and water. However, when we replace the water by apple juice the name will be cyser.

The same applies as for the previous recipe. Choose which method for processing the apples suits you best at the moment you start making the wine.

And again I repeat that the best result for processing apples is obtained by freezing whole apples and pressing them when thawed. the way to do this can be found as method no. 6 in my last years story which can be found here.

I myself had to make the choice to pulp the appples with a food-processor, by lack of freezer space. Just like I did in the previous recipe for apple-elderberrywine and apple-blackberrywine. You will find these recipes and the used method here.

The recipe


The recipe if for 5 liter wine. When making 10 liter just multiply all ingredients by two.
Again the only exception is the yeast starter. This can start a fermentation of a 25 liter must easily. When making more as 25 liter I suggest doubling the yeast starter.

Ingredients:

- 3 kilo apples
- 2 jars of Honey each 450 gram
- water up to 5 liter

Day 1

When the apples have been frozen it is time to get them out of the freezer. Let them thaw in a primary.

Day 2

Make a yeast starter using the proven recipe made with 1 liter store bought apple-juice, 120 gram sugar, 2 gram citric acid, nutrient and yeast.
You can read the story on how or why to make a yeaststarter here.

Pour the (thawed) apple pulp made from the 3 kilo apples in a primary.
If you used frozen whole apples (method 6), press them and just use the juice. All other steps will remain the same.

Now measure a liter water and bring it to a boil. Add the 900 gram honey and dissolve it in the boiling water. Add the honey solution to the apple-pulp.

Add 1 more liter water.

When all is cooled down add 1/2 gram sulphite and a teaspoon pectic enzyme. The sulphite will not only prevent the must from spoiling, it will also prevent the apple juice from browning.

Cover the primary with a cheesecloth and secure that with a rubber band.

Day 3

Add the yeast starter which will now be vigorously fermenting and add water to get a total volume of 5 liter.

Again recover the primary with the cheesecloth fastened with the rubber band.

Let the must pulp ferment for 5 days. At least twice a day stir the must and pres down the cap. That way all flavor and color will be extracted. The stirring will also help prevent bacteria and fungi spoiling the must.

Day 8

Sieve the pulp through a nylon stocking into a carboy. Slightly press the pulp. You can use a bucket sieve for convenience. If the must is just juice you will obviously not have to do this.

A bucket-sieve can easily be made. Everyone can make one, even I could, and it will be one of your best aids in all kinds of winemaking.
How to build your own bucketsieve can be read here.

Add water to fill up the 5 liter carboy and put an airlock on.

A few weeks later.

Fermentation has finished and the wine can be racked to a sanitised carboy.

A few months later.The wine will be clear and is ready to be bottled.
Just like the previous apple wines I bottled this wine in february 2009. That is 5 months after I started it.

Links in this story:

- An apple a day. Last years story on efficient juicing apples without a press or any other expensive equipment.
- How to prevent the browning from apples
- Luc's yeaststarter
- How to build a bucket sieve
- Apple-elderberry wine recipe.
- Apple-blackberrywine recipe.

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

vrijdag 9 oktober 2009

Appel-Bramenwijn / Apple-Blackberrywine

Appelwijn No. 2 Appel-bramenwijn

Scroll down for the English versionDit is het tweede recept voor het maken van appelwijn.

Ook voor dit recept geldt dat je moet kiezen welke methode voor het verwerken van appels je zelf het beste vindt of op het moment dat je de wijn maakt het beste uitkomt.

Maar voor deze wijn geldt ook weer dat het invriezen en daarna persen van hele appels het beste (lekkerste) resultaat zal geven. Deze methode vindt je onder methode 6 in mijn verhaal van vorig jaar.

Ook deze keer koos ik ervoor om de appels met een keukenmachine te verwerken. Net zoals bij het recept voor appel-vlierbessenwijn. Dat recept en mijn methode van verwerken voor deze wijn vindt je hier.


Het recept.

Dit recept is voor 5 liter appel-bramen wijn. Maak je 10 liter, dan vermenigvuldig je de ingredienten gewoon met 2.
Het enige dat hetzelfde blijft is de giststarter. Deze kan tot 25 liter makkelijk aan het gisten krijgen. Maak je meer als 25 liter dan zou ik de giststarter twee keer zo groot maken.

Ingredienten:

- 3 kilo appels
- 1 kilo bramen (vers of ingevroren)
- 800 gram suiker
- water tot 5 liter

Dag 1.

Als je de appels of bramen hebt ingevroren, haal je ze uit de vriezer en laat ze ontdooien. Laat ze beiden apart in een emmer of pan ontdooien.

Dag 2.

Maak eerst een giststarter volgens het beproefde recept van 1 liter appelsap, 120 gram suiker, 2 gram citroenzuur, gistvoeding en gist. Als je wil weten hoe je een giststarter moet maken of waarom dan kun je dat hier nalezen.

Doe de (ontdooide) appelpulp van 3 kilo appels in een emmer of gistington.
Als je hele appels hebt ingevoren (methode 6) dan pers je ze nu uit en ga je alleen met het sap verder.
De andere handelingen in dit recept blijven hetzelfde.

Neem een halve liter water en breng dat aan de kook. Doe er de 800 gram suiker bij, en los de suiker op. Doe het suikerwater bij de appelpulp.

Stamp de (ontdooide) bramen verder tot pulp (voor zover ze dat al niet zijn) En doe deze pulp bij de appelpulp of het appelsap.

Voeg er 1/2 gram sulfiet bij en een theelepel pecto enzymen.

Dek de ton af met een doek en zet die vast met een elastiek.

Dag 3.

Voeg de giststarter toe aan je most en dek de ton weer af met de kaasdoek vastgezet met elastiek.

Laat de pulp nu 5 dagen gisten. Roer elke dag door de most om de hoed goed te mengen met het sap zodat alle smaak en kleurstoffen goed onttrokken worden. Door het mengen van de hoed met het sap zullen ook schimmels en bacterien geen kans krijgen om toe te slaan.

Dag 8.

Pers de pulp uit en doe het sap in een gistingsfles. Vul aan met water tot 5 liter en doe een waterslot op de fles.

Je kunt de pulp door een nylonkous zeven of met behulp van een emerzeef zeven. Een emmerzeef is erg makkelijk zelf te maken. Iedereen kan het en hij komt vaak van pas bij het wijnmaken.
Hoe je een dergelijke zeef eenvoudig zelf kunt maken vindt je hier.

Een paar weken later.

De most is nu uitgegist en kan eventueel naar een lege fles overgeheveld worden.

Een paar maanden later.De wijn is nu helder en kan gebotteld worden.
Net als de appel-vlierbessenwijn is ook deze wijn 5 maanden nadat ik hem startte gebotteld.

Verwijzingen in dit artikel:

- Appeltje voor de dorst. Het verhaal van vorig jaar over efficient appelsap maken zonder pers (of andere dure apparatuur).
- Luc's giststarter
- Bouw zelf een emmerzeef
- Appel-vlierbessenwijn recept.

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Applewine No.2 Apple-BlackberrywineThe same applies as for the previous recipe. Choose which method for processing the apples suits you best at the moment you start making the wine.

And again I repeat that the best result for processing apples is obtained by freezing whole apples and pressing them when thawed. the way to do this can be found as method no. 6 in my last years story which can be found here.

I myself had to make the choice to pulp the appples with a food-processor. Just like I did in the previous recipe for apple-elderberrywine. You will find that recipe and the used method here.

The recipe


The recipe is for 5 liter wine. When making 10 liter just multiply all ingredients by two.
the only exception is the yeast starter. This can start a fermentation of a 25 liter must easily. When making more as 25 liter I suggest doubling the yeast starter.

Ingredients:

- 3 kilo apples
- 1 kilo blackberries (fresh or frozen)
- 800 gram sugar
- water up to 5 liter

Day 1

When the apples or blackberries have been frozen it is time to get them out of the freezer. Let them thaw seperately.

Day 2

Make a yeast starter using the proven recipe made with 1 liter store bought apple-juice, 120 gram sugar, 2 gram citric acid, nutrient and yeast.
You can read the story on how or why to make a yeaststarter here.

Pour the (thawed) apple pulp made from the 3 kilo apples in a primary.
If you used frozen whole apples (method 6), press them and just use the juice. all other steps will remain the same.

Boil half a liter water and add 800 gram sugar and wait till it has dissolved. Add this sugar water to the primary.

Now mash the (thawed) blackberries and add them to the primary.

Next add 1/2 gram sulphite and 1 teaspoon pectic enzymes.

Cover the primary with a cheesecloth fastened with a rubber band.

Day 3

Add the yeast starter which will now be vigorously fermenting and add water to get a total volume of 5 liter.

Again recover the primary with the cheesecloth fastened with the rubber band.

Let the must pulp ferment for 5 days. At least twice a day stir the must and pres down the cap. That way all flavor and color will be extracted. The stirring will also help prevent bacteria and fungi spoiling the must.

Day 8

Sieve the pulp through a nylon stocking into a carboy. Slightly press the pulp. You can use a bucket sieve for convenience. If the must is just juice you will obviously not have to do this.

A bucket-sieve can easily be made. Everyone can make one, even I could, and it will be one of your best aids in all kinds of winemaking.
How to build your own bucketsieve can be read here.

Add water to fill up the 5 liter carboy and put an airlock on.

A few weeks later.

Fermentation has finished and the wine can be racked to a sanitised carboy.

A few months later.The wine will be clear and is ready to be bottled.
I bottled this wine in february 2009. That is 5 months after I started it.

Links in this story:

- An apple a day. Last years story on efficient juicing apples without a press or any other expensive equipment.
- Luc's yeaststarter
- How to build a bucket sieve
- Apple-elderberry wine recipe.

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

vrijdag 2 oktober 2009

Appel-vlierbessenwijn / Apple-Elderberywine

Scroll down for the English versionDe appels zijn rijp. Zaterdag twee weken geleden was het landelijke appelplukdag. Afgelopen weekeinde hadden we zelf gepland om appels te gaan plukken, maar helaas kwam er wat tussen. Vorig jaar kwam ik met 100 kilo naar huis. Dit jaar heb ik zelf dus helaas geen appels.

De statistieken van mijn web-log laten ook zien dat het verhaal over appelsap winnen uit 2008 wordt vaak wordt bekeken. In dat verhaal legde ik uit hoe je het hoogste rendement aan sap van je appels kon krijgen zonder dure apparatuur als een pers aan te hoeven schaffen.
Ook mijn verhaal over het tegengaan van het bruin worden van appels wordt momenteel veel bekeken. Allemaal tekens dat niet alleen hier in Nederland maar in veel alnden over de hele wereld de appels rijp zijn.


Vorig jaar kreeg een goede vriend een uniek verjaardagscadeau: onbeperkt appels plukken in de Betuwe. Mijn vriend dacht dat het een grapje was en vroeg of ik mee wilde gaan. Onze dames vergezelden ons.Ter plekke aangekomen bleek dat we bij een echte boomgaard moesten zijn. Eigenaar Jack had geen commercieel belang meer bij de boomgaard, maar onderhield hem wel. Elke keer als echter een boom doodging verving hij hem door een andere appelsoort. Zo stond de boomgaard nu vol met 80 bomen verdeeld over wel 10 rassen.

We konden menemen wat we wilden. Toen wij elk 100 kilo hadden geplukt zijn we gestopt.

Je begrijpt dat ik mijn 100 kilo niet in de vriezer kon verwerken. Hoewel ik dat graag zou willen omdat dat de beste methode is om ze lang te kunnen bewaren en het hoogste saprendement zou opleveren. Zo een grote vriezer heb ik niet, en daarbij zit hij meestal al voor een deel vol met andere vruchten (bramen, vlierbessen, rozenbottels, bananen etc etc etc).

Ik moest dus wat anders verzinnen. Gelukkig kun je appels langere tijd bewaren zolang ze maar koel blijven. Ik sloeg ze dus in kisten op die ik buiten liet staan. Zo kon ik het verwerken over een paar weken uitspreiden.

Ik ging methode 4 gebruiken van mijn testen van vorig jaar: Pulpen en pecto enzymen erop loslaten.Van de 100 kilo appels zijn verschillende wijnen gemaakt. In de komende weken publiceer ik elke week een recept. We beginnen met appel-vlierbessen wijn. Daarna volgen nog: appel-bramenwijn, appel-perzikkenwijn (met perzik uit blik), appel-aardbeienwijn, appel-honingwijn (cyser). De volgorde van publicatie staat nog niet vast, maar deze recepten volgen in ieder geval.

Het mooie van wijnmaken is dat ieder zijn eigen weg kan volgen. Mocht je dus in plaats van pulpen besluiten de appels te pulpen en in te vriezen, of hele appels in te vriezen en dan persen, dan maakt dat voor deze recepten niet uit. Gebruik de methodes die ik vorig jaar beschreef en die je hier kunt nalezen zoals ze jouw het beste uitkomen.

Volg wel de methode voor de toevoegingen. Zoals bijvoorbeeld het koken van de vlierbessen.

Verwerken van appels.

Zoals gemeld beschreef ik vorig jaar veel verschillende methodes voor het verwerken van appels met hun voor en nadelen.
Aangezien ik geen ruimte meer in mijn vriezer had besloot ik de appels te pulpen.

De basis handelingen voor het verwerken van de appels zijn dan als volgt.

Maak dan de appels schoon. Verwijder insecten, takjes en groen en was ze in een bad met sulfiet. Spoel ze daarna in schoon water af.

Daarna verwijder je het klokhuis. Ik vond bij een winkel in keukenbenodigdheden een handig mes waarmee je het klokhuis kunt verwijderen en dat de appel tegelijkertijd in partjes verdeelt. Hiermee kun je eenvoudig grote hoeveelheden appels verwerken.Daarna maalde ik de appelpartjes in een keukenmachine tot moes.

Nogmaals: kies een van de methodes die ik vorig jaar beschreef en die het beste uitkomt op het moment dat je de appelwijn gaat maken.

Let er natuurlijk op dat als je kiest voor het invriezen van de appels, dat je dat een paar dagen van te voren doet. Ook het ontdooien kost tijd.
Maak je niet meer als 5 liter wijn dan is invriezen van hele appels natuurlijk de methode die ik het beste kan aanraden. Voor 3 tot 5 kilo appels hebben de meesten onder ons nog wel plaats in de vriezer.

Appelwijn No. 1 Appel-vlierbessenwijn.

Het recept.

Dit recept is voor 5 liter appel-vlierbessen wijn. Maak je 10 liter, dan vermenigvuldig je de ingredienten gewoon met 2.
Het enige dat hetzelfde blijft is de giststarter. Deze kan tot 25 liter makkelijk aan het gisten krijgen. Maak je meer als 25 liter dan zou ik de giststarter twee keer zo groot maken.

Ingredienten:

- 3 kilo appels
- 1 kilo vlierbessen (vers of ingevroren)
- 900 gram suiker
- water tot 5 liter

Dag 1.

Als je de appels of vlierbessen hebt ingevroren, haal je ze uit de vriezer en laat ze ontdooien. De vlierbessen kun je het beste in een gote pan laten ontdooien omdat je die moet gaan koken als ze ontdooid zijn. De appels laat je in een emmer ontdooien.

Dag 2.

Maak eerst een giststarter volgens het beproefde recept van 1 liter appelsap, 120 gram suiker, 2 gram citroenzuur, gistvoeding en gist. Als je wil weten hoe je een giststarter moet maken of waarom dan kun je dat hier nalezen.

Doe de (ontdooide) appelpulp van 3 kilo appels in een emmer of gistington.
Als je hele appels hebt ingevoren (methode 6) dan pers je ze nu uit en ga je alleen met het sap verder.
De andere handleingen in dit recept blijven hetzelfde.

Neem een halve liter water en breng dat aan de kook. Doe er 900 gram suiker bij, en los de suiker op. Doe het suikerwater bij de appelpulp of appelsap.

Neem 1 kilo (ontdooide) vlierbessen en kook deze.
Als de vlierbessen ongeveer 15 minuten hebben gekookt laat je ze afkoelen en zeef je ze door een nylonkous.
Doe het sap bij de appelpulp in de emmer of ton.

Wacht tot alles is afgekoeld en voeg 1/2 gram sulfiet en 1 theelepel pecto enzymen toe.

Twee dagen lang roer je de pulp of het sap een of twee keer per dag door.

Dag 3

Zeef je de pulp door een nylonkous in een lege emmer of gistington. Pers de pulp zachtjes uit. Je kunt hier natuurlijk ook een emmerzeef voor gebruiken.
Heb je alleen sap dan hoef je dat natuurlijk niet te zeven.

Een emmerzeef is erg makkelijk zelf te maken. Iedereen kan het en hij komt vaak van pas bij het wijnmaken.
Hoe je een dergelijke zeef eenvoudig zelf kunt maken vindt je hier.

Voeg de giststarter toe en vul aan met water tot 5 liter.

Dek de ton af met een kaasdoek en zet die vast met een elastiek. Op deze manier kan er niet veel gebeuren als de most flink gaat schuimen.

Dag 7

Na een paar dagen als de hevige gisting begint af te vlakken kan de most worden overgebracht naar een fles met waterslot.

Na een paar weken

De most is nu uitgegist en kan eventueel geheveld worden naar een lege gistingfles.

Een paar maanden later.De wijn is nu helder en de wijn kan gebotteld worden.
Ik heb deze wijn in februari 2009 gebotteld. Dat is 5 maanden nadat ik hem maakte.

Deze week hebben we natuurlijk een flesje opgengetrokken. De wijn had een jaar liggen rijpen, en ik wilde het resultaat wel eens proeven.
Het is een mooie droge rode wijn met duidelijke tannine's, maar niet te veel om hem wrang te maken. Ik denk dat nog een jaar rijpen hem zeker ten goede zal komen. Maar ik ben bang dat hij dat niet zal redden.


Verwijzingen in dit verhaal:
- Appeltje voor de dorst. Het verhaal van vorig jaar over efficient appelsap maken zonder pers (of andere dure apparatuur).
- Voorkom het bruinworden van appels
- Luc's giststarter
- Bouw zelf een emmerzeef


Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
Apple harvesting starts. In fact we were going to pick apples last week in The Betuwe, the fruit growing part of the Netherlands. Unfortunately something came up that made harvesting impossible. Last year we picked 100 kilo. No large volume of apples for me this year.....

I can see that apples are ripe all over the world as I can see that from the amount of times my last years story about juicing apples is viewed. In that story I showed you how to get the highest gain in juice from apples without having to buy expensive equipment like a press. You can read that story here.
Another popular story at this moment is my story on how to prevent the browning of apples.

Now last year a close friend of mine got an unique birthday present: picking an unlimited amount of apples in 'the Betuwe' the fruit growing part of the Netherlands. Now he thought it was a joke and he and his wife invited me and Els to come along.When we arrived at the place it appeared to be a real orchard. The owner who's name is Jack had no commercial intrest in it anymore but maintained it well. Each time an appletree died he replaced by another variety. That had led to an orchard with about 80 apple trees consisting in about 10 varieties.

We could pick as many aplles as we wanted. When each of us had around 100 kilo we stopped. Not that you could notice it in the orchard. The trees were still loaded.

I presume you can imagine that I could not put 100 kilo apples in my freezer. That is however unfortunate as freezing would keep them longest and would give the most juice. My freezer is just not big enough for that and it is mostly filled with other fruit like blackberries, elderberries, rosehips, bananas etc etc etc.

So I had to take a different approach.
Fortunately apples can be kept for a long time when stored in a cool place. So I put them in crates outside. That way I could spread the processing over several weeks.

I used method No. 4 from my tests I did last year: Pulping and let pectic enzymes to their job.I made several wines from my 100 kilo. In the next weeks I will publish each week a different recipe. I start with apple-elderberry, next is apple-blackberry, then apple-peach (from canned peaches), apple-honey (cyser) and apple-strawberry.

The good part of winemaking is that evry winemaker can follow his/her own path. So if you, in stead of pulping apples, decide to pulp and freeze them or freeze whole apples and press them, it will not matter for these recipes.
Just use the methods I described last year, which you can re-read here, that suits you best.

However I advise you to use the same steps for processing the additions to the wine. Like boiling elderberries.

Processing apples.

My last years story on juicing apples described a lot of methods all with their advantages and disadvantages. And like said before I had no spare room in my freezer so I decided to pulp the apples.

The steps for pulping the apples are as follows.

First clean the apples. Remove insects, stems and green en submerge them in a sulphite solution. Next rinse them in clean water.

Next step is to remove the core. In a kitchen applience store I found an easy to use apple slicer that cores the apples and divides them in parts at the same time.
Using such a thing ables you to process large quantities in a relative short time.Next I mashed the apple-parts in a food processor.

I will repeat here again: use one of the methods described last year that suits you best at the time you start these wines.

Keep in mind that when freezing apples is your choice you will need to do that a few days upfront winemaking activities. The thawing will also take some time.

When you do not make more as 5 liter wine, freezing whole apples is the best choice. Most of you will have some spare space in the freezer to stuff 3 to 5 kilos in.

Applewine No.1 Apple-Elderberry wine.

The recipe

This recipe is for 5 liter apple-elderberry wine. When you make 10 liter just double all ingredients by 2.
The only thing that remains the same is the yeast starter. This can easily start fwermenting a 25 liter must. When making more as 25 liter I would also double the volume of the yeast starter.

Ingredients:

- 3 kilo apples
- 1 kilo elderberries (fresh or frozen)
- 900 gram sugar
- water up to 5 liter

Day 1.

If you have choosen to freeze the apples, get them out of the freezer and let them thaw in a bucket.
Elderberries, when frozen, can be best thawed in a large pan as they need to be cooked when thawed.

Day 2.

First make a yeast starter using the proven recipe made with 1 liter store bought apple-juice, 120 gram sugar, 2 gram citric acid, nutrient and yeast.
You can read the story on how or why to make a yeaststarter here.

Now pour the (thawed) apple pulp made from the 3 kilo apples in a primary.
If you used frozen whole apples (method 6), press them and just use the juice. all other steps will remain the same.

Boil half a liter water and add 900 gram sugar and wait till it has dissolved. Add this sugar water to the primary.

Now boil the (thawed) elderberries.
After about 15 minutes boiling, cool the berries down and sieve them through a nylon stocking. Or use a bucket sieve.
Add the juice to the primary.

Now wait till all the must has cooled down and add 1/2 gram sulphite and 1 teaspoon pectic enzymes.

Stir the must regularly

Day 3.

Sieve the pulp through a nylon stocking into an empty bucket or primary. Slightly press the pulp. You can use a bucket sieve for convenience. If the must is just juice you will obviously not have to do this.

A bucket-sieve can easily be made. Everyone can make one, even I could, and it will be one of your best aids in all kinds of winemaking.
How to build your own bucketsieve can be read here.

Add the yeast starter which will now be vigorously fermenting and add water to get a total volume of 5 liter.

Cover the primary with a cheesecloth secured with a rubber band. This way not a lot can go wrong when the must starts foaming.

Day 7.

After a few days when fermentation starts to slow down the must can be transferred to a secondary with an airlock

After a few weeks.

Fermentation has finished and the wine can be racked to a sanitised carboy.

A few months later.The wine will be clear and is ready to be bottled.
I bottled this wine in february 2009. That is 5 months after I started it.

Last week I opened a bottle as it has been aging for a year now, and I wanted to taste it. It is a good dry red wine with some distinct tannin (from the elderberries) but not that much that the wine is astringent. I believe it will be even better next year, but am afraid that it will not last that long.


Links in this story:

- An apple a day. Last years story on efficient juicing apples without a press or any other expensive equipment.
- How to prevent the browning of apples
- Luc's yeaststarter
- How to build a bucket sieve


Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.