vrijdag 4 juni 2010

Vlierbloesem bevriezen /
Freeze the elderflowers

Scroll down for the English version

Grootse plannen had ik. Hele grootse plannen. Maar ja, de natuur laat zich niet dicteren.

Vorig jaar had ik 60 liter vlierbloesemwijn gemaakt, en dat was niet genoeg !!!
Dit jaar was ik dus van plan om meer te gaan maken. Op zijn minst 90 liter. Maar zoals gezegd de natuur laat zich niet dwingen.

We hebben namenlijk een heel nare lente achter de rug. Nat, koud en veel wind. Het resultaat daarvan is dat alle bloemen en planten veel later in bloei staan als voorgaande jaren.
Ik had net de tijd om genoeg paardenbloemen te oogsten om 10 liter wijn van te maken. Toen begon het weer te regenen. En met regen moet je geen bloemen oogsten. Toen de regen voorbij was waren de paardenbloemen ook verdwenen.
En nu ik dit schrijf in begin juni, staat de vlier net in bloei. Vorig jaar rond deze tijd was de bloei al voorbij.

Op zich zou dat niet zo erg zijn, ware het niet dat ik net dit weekeinde op vakantie ga........
Ik heb dus nog net de tijd om vlierbloesem te oogsten. Maar wijn maken ervan kan ik niet meer. Ik heb er gewoon de tijd niet meer voor, voordat ik op vakantie ga.

Gelukkig heb ik vorig jaar een experiment uitgevoerd dat mij toch in staat stelt om vlierbloesemwijn te maken.

Iedereen die paardenbloemenwijn in grote hoeveelheden maakt weet dat je op een dag niet genoeg bloemen kunt oogsten om een flinke hoeveelheid wijn mee te maken. Wat doe je dan: je vriest de paardenbloemen in.

Vorig jaar had ik een uitzonderlijk rijke oogst aan vlierbloesem. Dit was mede dankzij mijn eenvoudige methode van het oogsten van de vlierbloesem. De methode die ik je zeker kan aanraden gaat als volgt.
Knip de complete schermen van de bloesem af en stop ze in een plastic zak. Sluit de zak luchtdicht af (door er een knoop in te leggen) en laat hem een nacht staan.
De volgende dag begin je met de zak flink te schudden (een paar minuten lang), en daarna zul je zien dat de vlierbloesem van de takjes is losgekomen.
Ik raad je aan het hele verhaal over deze super makkelijke manier van oogsten terug te lezen (compleet met foto's). Dat kan door hier te klikken.

Door deze grote oogst had ik zoals gezegd genoeg om 60 liter wijn te maken. Maar ik had nog bloesem over. En ik kwam op het idee om deze net als de paardenbloemen in te vriezen.En met deze ingevroren vlierbloesem heb ik een paar maanden geleden 10 liter wijn gemaakt.Vorige week heb ik de wijn gebotteld. En het experiment is gelukt !!!!
Je kunt vlierbloesem invriezen.

Een deel van de bloesem was in de vriezer bruin geworden. Ik vermoed dat dat door oxidatie kwam of door wat de Amerikanen freezer-burn noemen. Iets waar ik geen goede vertaling voor heb kunnen vinden, maar dat eigenlijk wel voor zichzelf spreekt.
Deze bruin geworden bloesem heb ik verwijderd, en met de rest heb ik de wijn gemaakt volgens het recept dat ik vorig jaar publiceerde en dat je door hier te klikken kunt nalezen.

Mijn vlierbloesem had dus bijna een jaar in de vriezer gelegen voordat ik er wijn mee maakte. Je zult ongetwijfeld meer onge-oxideerde bloesem overhouden als je de wijn minder lang hoeft in te vriezen.

Ik hoop dus nog net de tijd te hebben om vlak voor mijn vakantie een grote partij vlierbloesem te oogsten. Die kan ik dan met een gerust hart invriezen, waarna ik er na mijn vakantie rustig een lekkere wijn mee kan gaan maken.

En dat komt goed uit want ik heb nog wat ideetjes liggen zoals vlierbloesem-aardbeien, vlierbloesem-gember, en vlierbloesen-appel-perzik. Daarnaast mag natuurlijk de naturel vlierbloesemwijn niet ontbreken, evenals de vlierbloesemsiroop.

Voor degenen die nog nooit vlierbloesem wijn hebben gemaakt: ga het dit jaar echt een keer doen. Vlierbloesemwijn is verrukkelijk.
Gebruik gewoon het recept dat ik vorig jaar heb gepubliceerd (klik hier) en maak er minstens 10 liter van. Je zult niet teleurgesteld worden.

Voor de ijs, yogurt en limonade fans: maak de vlierbloesem siroop, and mix de siroop erdoorheen. Dat recept vindt je door hier te klikken.

Conclusie:

Als je geen tijd hebt om vlierbloesemwijn te maken op het moment dat de vlier in bloei staat. Pluk dan toch zoveel mogelijk vlierbloesem en vries de bloesem in.

Uit ervaring kan ik jullie vertellen dat ook het invriezen van rozenblaadjes zonder problemen kan.
En dat je paardenbloemen kan invriezen is al eerder hier beschreven.

Links in dit verhaal:
- Vlierbloesem oogsten: Luc's makkelijke methode
- Vlierbloesemwijn
- Vlierbloesem siroop

Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


Big plans is what I had. Really big plans. But then, you can not force your will upon nature.

Last year I made 60 liter elderflower wine, and that was not enough !!
So I planned and looked forward to make more this year. At least 90 liter. However nature dictates what happens, not us.

It happens to be so that we have had a nasty spring over here. Wet, cold and windy. The rusult is that all flowers are blossomming much later as previous years.
I barely had time to harvest enough dandelions to make 10 liter wine. Then it started raining again. And when it rains you should not harvest flowers. When the rain dissappeared, the dandelions also where gone.
And while writing this, in the beginning of june, the elders just start blossomming. Last year around this time the blossomming season was already over.

Now this would not be so bad, if I was not going on a holliday just this weekend.........
So I just have the time to harvest some elderflowers (I hope). However there is no time for making wine from them before I go on my holliday.

Luckily I conducted an experiment last year that enables me to make elderflower wine anyhow.

Anyone that makes dandelion wine in a large quantity knows that you can not harvest enough dandelions within a day to make a large batch of wine. So what do you do: well you'll freeze the dandelions.

Now last year I had a really large harvest of elderflowers. This was due to my relaxed harvesting method. This allows me to harvest large quantities without much effort. I really recommend this method.
Just harvest complete screens and put them in a plastic bag. Now close the bag airtight (by putting a knot in it) and let it sit overnight.
Next day start with shaking the bag vigorously for a few minutes. Then you will see that the petals are disconnected from the screens.
I urge you all to re-read my complete story of this really easy way of harvesting elderflowers. You can find the story with pictures by clicking here.

This large harvest abled me to make 60 liter wine. And I still had some petals left. So I decided to freeze them just like I always do with my dandelions.And using these frozen elderflowers I made a 10 liter batch wine a few months ago.Last week I bottled this wine. And the experiment had succeeded !!!!
You really can freeze elderflowers.

Part of the flowers however had turned brown. This could be by oxidation or by freezer-burn.
I removed the brown flowers and made the wine with the rest. I used the recipe I published on this web-log last year and which you can re-read by clicking here.

Now my flowers had been in the freezer for about a year before I made the wine with them. You will undoubtedly have less oxyidised flowers if you freeze the flowers for a shorter period.

So I still am hoping to harvest a large quantity of elderflowers before my holliday starts. For I now know I can freeze them and make the wine when I return in about three weeks.

And that suits me well as I have some really good ideas lke elderflower-strawberry wine, elderflower-ginger wine and elderflower-peach wine. And the pure elderflower wine is off course high on my list, just like elderflower syrup.

Those who have not yet made elderflower-wine I really urge to do so this year. Elderflower wine really is delicious.
Just use the recipe I published last year (click here) and at least make 10 liter. You will not be dissappointed.

The dairy fans amongst you I also urge to make the elderflower-syrup and mix it through your icecream or yoghurt. Or make just lemonade with it. You can find the recipe for elderflower syrup by clicking here.

Concluding:

If you do not find the time to make the elderflower wine when the elders blossom just harvest as many elderflowers as you can and freeze them.

From experience I can tell you that it is also possible to freeze rose-petals.
Dandelions can also be frozen for a longer period but that has already been discussed in this blog.

Ok, I am off picking elderflowers and next on my way to France for a few weeks on holliday.

Links in this story:
- Luc's easy way for harvesting elderflowers
- Elderflower wine
- Elderflower-syrup

Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.