zaterdag 16 mei 2009

Vlierbloesemwijn (2)/
Elderflowerwine (2)

Scroll down for the English versionIk ontving een aantal mailtjes van mensen die dachten dat ik mijn belofte van vorig jaar vergeten was. In mijn vorige web-log verhaal beschreef ik de meest eenvoudige methode voor het oogsten van vlierbloesem. Je kunt hier klikken om dat nog eens na te lezen.

Maar vorig jaar schreef ik dat ik jullie het recept van vlierbloesemwijn, gemaakt van verse bloesem, zou geven. Nou de volgorde is logisch: eerst oogsten en dan wijn maken. Bij deze dus.

We gaan nu wijn maken van verse vlierbloesem die nog lekkerder is als de wijn die ik van de vlierbloesemsiroop maakte. Een echte zomerhit. Ook nu raad ik je aan er weer veel van te maken. Hoeveel je ook maakt, hij zal op zijn voor je er erg in hebt.......

Voor wie nog eens wil nalezen hoe je vlierbloesemsiroop kunt maken, of wijn van de siroop, kan hier op deze tekst klikken.

Daar gaan we. Ik geef je hier het recept voor 10 liter.

Dag 1

Deze wijn kun je natuurlijk alleen maken als de vlier flink in bloei staat. Pluk een behoorlijke hoeveelheid bloesem, maar niet alles want we willen natuurlijk in september de bessen oogsten voor de rode vlierbessen wijn.Zoals in mijn verhaal over het oogsten van vlierbloesem stond beschreven doe je de bloesem in een plastic zak en sluit je die met een knoop af.

Dan maak je een giststarter van 1 liter appelsap, 120 gram suiker, een theelepel citroenzuur en gistvoeding volgens het beproefde recept dat je hier nog eens kunt nalezen door hier te klikken.


Dag 2

De bloesem.

Schud de zak met de bloesem zoals in het verhaal over het oogsten staat beschreven. Je zult zien dat de bloesem losgekomen is van de takjes. een heerlijke geur zal uit de zak opstijgen.Neem een maatbeker van 1 liter en vul die met de bloesem. Druk de bloesem zachtjes aan en vul bij tot je 1 liter vlierbloesem hebt.
Dit is genoeg voor 10 liter wijn.

De suikerberekening.

Vlierbloesem heeft natuurlijk geen suiker. Wij moeten dus alle suiker die nodig is om de alcohol te maken zelf toevoegen.
We maken 10 liter wijn en ik wilde 12% alcohol in de wijn hebben. De smaak van de vlierbloesem is zo sterk dat deze wijn dat gemakkelijk kan hebben.

Om 1% alcohol in een liter wijn te krijgen heb je 18 gram suiker nodig. Voor 10 liter met 12% heb je dan:
10 liter x 12% x 18 gram = 2160 gram suiker nodig.

Breng 3 liter water aan de kook en lost daar de 2160 gram suiker in op. Laat deze siroop afkoelen.

De zuurberekening.

Vlierbloesem heeft natuurlijk ook geen zuur. Dus we moeten alle zuur zelf gaan toevoegen. Ik wilde de wijn niet te zuur hebben, om de delicate smaak niet te overheersen. Naar mijn mening is 6 gram zuur per liter voldoende voor deze wijn.
Ik wilde ook niet dat een bepaald zuur zou overheersen en daarom maakte ik een mix.

Voor 10 liter wijn met een zuurgraad van 6 gram per liter heb je dan 10 x 6 gram = 60 gram zuur nodig. Ik nam drie gelijke delen zuur:
- 20 gram wijnsteenzuur
- 20 gram appelzuur
- 20 gram citroenzuur

Het proces.

In het afgekoelde suikerwater los je de 60 gram zuur en 10 gram gistvoeding op.

Maak van papier een soort trechter waarmee je de vlierbloesem in de gistingfles kunt gieten.

Daarover heen giet je het, tot kamertemperatuur afgekoelde, suikerwater met de daarin opgeloste zuren en gistvoeding.

Daarna gaat de giststarter erbij en word de fles aangevuld tot ongeveer 7 liter.Sluit de fles af met een waterslot.

Dag 7

Na 4 dagen pulpgisten zeef je de most met behulp van een emmerzeef.

Een emmerzeef kun je makkelijk zelf maken. Hoe je dat doet kun je zien door hier te klikken.

Giet de most daarna weer over in een gistingsfles en vul aan met koud water tot 10 liter.Na een paar maanden zal de wijn uitgegist en geklaard zijn, en kan dan meteen gebotteld worden.

Ingredienten voor 10 liter :

- 2160 gram suiker
- 1 liter verse vlierbloesem
- 60 gram gemixed zuur:
20 gram wijnsteenzuur, 20 gram appelzuur en 20 gram citroenzuur
- 10 gram gistvoeding


Verwijzingen in dit verhaal:

- Oogsten van vlierbloesem:
http://wijnmaker.blogspot.com/2009/05/vlierbloemen-oogsten-elderflower.html
- Vlierbloesemsiroop en wijn van vlierbloesemsiroop:
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/02/vlierbloesemwijn-elderflower-wine.html
- Giststarter:
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/08/gist-starter-yeast-starter.html
- Emmerzeef:
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/03/bouw-een-emmerzeef-building-bucket.html

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

I received several e-mails from readers who thought I had forgotten my last years promise. In my last entry I described a simple method for harvesting elderflower. Click here to re-read that story.

However, last year I wrote that I would give you the recipe for elderflowerwine, made from fresh flowers. Well I thought the line-up would be obvious: first harvesting, next winemaking. So as promised here comes the recipe.

The recipe will make wine from fresh elderflowers and this wine is even better as the wine I made from the elderflowersyrup. A real summer hit. I advise you to make a lot. No matter how nuch you make, it will be gone before you know......

Those that want to re-read how to make elderflower syrup or wine from the elderflowersyrup can click here.


I will give you the recipe for 10 liter. For recalculating the amounts to gallons or any other weird measurement system I suggest you use Fermcalc. Here we go.

Day 1

This wine can of course only be made when elders really bloom. Pick a large amount of screens. However do not pick all, because you will want to harvest berries in autumn for making the best red wine nature can offer.So like I wrote in my last story about harvesting elderflowers
put the screens in a plastic bag and tie it with a knot.

Next make a yeast starter using 1 liter apple-juice, 120 gram sugar, a teaspoon citric acid and nutrient following my proven recipe which you can find by clicking here.


Day 2

The elderflowers.

Shake the bag with the screens llike described in the story about harvesting elderflowers. The flowers will seperate from the stems and a delicious smell will rise from the bag.Now take a measuring beaker and fill it to the 1 liter mark with slightly pressed elderflowers. This is sufficient for 10 liter wine.

Sugar Calculations.

Elderflowers will off course not provide any sugar. So we will have to add all sugar needed to make the alcohol.
The recipe is for 10 liter wine and I wanted it to have 12% alcohol. The elderflower flavor is so strong that 12% alcohol will not bring the wine out of balance.

To get 1% alcohol in 1 liter wine, 18 gram sugar is needed. So, for 10 liter with 12% you will need:
10 liter x 12% x 18 gram = 2160 gram sugar.

So start with boiling 3 liter water and dissolve the 2160 gram sugar in it. Let this sugar-water cool down.

Acid calculations.

Elderflowers will also not provide any acid. So we have to add all the acid needed. I did not wanted this wihne to have too much acidity. The acidity should not overwhelm the delicate flavor. 6 gram acid per liter (an acidity of .6) is enough for this wine.
I also did not want 1 kind of acid to dominate and therefore made a mix.

For 10 liter wine with an acidity of 6 gram per liter you will need 10 x 6 gram = 60 gram acid. So I devided that in 3 equal parts acid:
- 20 gram tartaric acid
- 20 gram malic acid
- 20 gram citric acid.

Now if you do not have all the various acids in stock you could use only citric acid.

The winemaking process.

When the sugar-water had cooled down to room-temperature I dissolved the acid mix and 10 gram nutrients in it.

I made a kind of funnel from paper which I used to pour the elderflowers into the carboy.

Next I poured the sugar-water-acid-nutrient mix into the carboy.

And after that the yeast starter was added.

As the final step for now cool water was added until the total volume was about 7 liter (2/3 of the total volume of the carboy).Put an airlock on the carboy.

It will start fermenting within a few hours.

Day 7

The must has now been pulp-fermenting for 4 days. Time to sieve the must. This can be easily done with the aid of a bucket-sieve.

If you did not already build bucket sieve, I urge you to do so. This handy utensil is easily self made. You can read by clicking here how to make one yourself in easy steps.

Now pour the sieved must back into a 10 liter carboy and fill up with cold water to the top.A few months later the wine will be finished and cleared. Ready for bottling. This wine can be consumed immediately, but it will get better with aging. I doubt sincerely that it will get time to age unless you make more as you can drink.......

Ingredients for 10 liter :

- 2160 gram sugar
- 1 liter destemmed fresh elderflowers
- 60 gram mixed acid being:
20 gram tartaric acid, 20 gram mailc acid and 20 gram citric acid.
- 10 gram nutrient


Links in this story:

- Easy elderflower harvesting:
http://wijnmaker.blogspot.com/2009/05/vlierbloemen-oogsten-elderflower.html
- Making elderflower syrup and wine from the syrup:
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/02/vlierbloesemwijn-elderflower-wine.html
- Fermcalc
http://web2.airmail.net/sgross/fermcalc/fermcalc_applet.html
- How to make a yeast starter
http://wijnmaker.blogspot.com/2007/08/gist-starter-yeast-starter.html
- Build your own bucket sieve
http://wijnmaker.blogspot.com/2008/03/bouw-een-emmerzeef-building-bucket.html

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

vrijdag 1 mei 2009

Vlierbloemen oogsten
Elderflower harvesting

Scroll down for the English version


Na de paardenbloemen gaat de vlier in bloei. En een bloeiende vlier verspreid een heerlijke geur. Citroenfris en lychees zijn de geuren die in mijn gedachten komen. En het is weer bijna zo ver. De vlier gaat binnenkort bloeien. De eerste schermen beginnen hier in de omgeving van Rotterdam al voorzichtig open te gaan.

Van vlierbloesem kun je een heerlijke siroop maken, dat beschreef ik al in mijn weblog van 2007, maar je kunt er ook een frisse zomerwijn van maken zoals ik in mijn weblog van 2008 beschreef. Je hebt er alleen nog al wat van nodig en de slappe bloemetjes laten vaak wat moeilijk van de schermen los zodat je met veel afval blijft zitten wat jammer is.

In sommige recepten worden de hele schermen verwerkt zonder dat de bloemetjes van de groene delen worden afgehaald. Ik raad dat niet aan omdat er daardoor een bitterheid in de drank kan komen.

In al de voorgaande jaren kwam ik verschillende systemen van oogsten van de bloesem tegen.

De eerste metode is om de bloesem als trossen te plukken, en thuis met de hand de bloemen van de stelen te verwijderen. Dit gaat uitstekend maar is heel veel werk. Op deze manier heb ik het jarenlang gedaan.

Op een Amerikaans forum opperde iemand het idee om de trossen bloemen te bevriezen. Als ze bevroren waren kon je de bloemen zo van de steeltjes afhalen. Neem van mij aan dat deze methode niet werkt. De bloesem kwam soms helemaal niet los, en de bloemen werden nat tijdens het ontdooien hetgeen het werk alleen maar bemoeilijkte.

De beste methode volgt hieronder.

Hoe weet je of de vlierbloesem geplukt kan worden.

Om de lekkerste limonade en wijn te maken pluk je alleen de witte vlierbloesem schermen die het lekkerste ruiken. Ze geven een zoete citroenfrisse geur af. De geelachtige schermen ruiken muf en die moet je dus ook niet gebruiken.Als je een scherm van de plant losrukt en over de rug van je hand wrijft dan zal het gele stuifmeel aan je hand blijven plakken. De bloesem is dan inderdaad rijp om geplukt te worden. Na een tijdje plukken zal je hele kleding onder het gele stuifmeel zitten.......

De makkelijkste methode om vlierbloesem te oogsten !!!!Je plukt de complete trossen bloesem en als je thuisgekomen bent doe je je oogst in een plastic zak. Deze zak bindt je dicht zodat er geen lucht bij kan komen en je zet de zak 24 uur weg.


Een dag later (niet langer) pak je de zak en een tijd lang schud je de zak hevig. Probeer het schudden een flink tijdje vol te houden (dat mag met korte rustpozen) Een paar minuten is minimaal, een tiental minuten is beter.Als je de zak nu opendoet dan zul je zien dat de meeste vlierbloesem van de takjes is afgevallen.

Maar je zult ook merken dat een deel van de bloesem zijn witte kleur heeft verloren en bruin is geworden. Dat is op zich niet zo erg. Zo lang de bloesem nog steeds lekker ruikt is hij klaar om verwerkt te worden.

Als je bloesem echt goed in bloei staat dan zal deze methode perfect werken.

Deze methode vergt heel weinig werk en geeft een perfect resultaat. Ik heb dit het vorig jaar voor het eerst uitgeprobeerd en er een vlierbloesemwijn mee gemaakt. Het resultaat was verschrikkelijk lekker. Zelfs lekkerder als de wijn die ik van de vlierbloesem siroop had gemaakt. Helaas had ik maar 10 liter gemaakt. Dit jaar ga ik er 60 maken !!!!!

maar er staat meer op de planning dit jaar. Ik ga vlierbloesem siroop maken (alweer inderdaad) en ik ga voor het eerst vlierbloesem-champagne maken. Daarnaast start ik experimenten met het drogen en invriezen van vlierbloesem. Genoeg om me de komende weken bezig te houden..........

Links in dit artikel:
- Vlierbloesemsiroop een hemelse drank
- Vlierbloesemwijn

Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

When spring arrives first the dandelions appear, a few weeks later the elderblossom follows. Elders spread a delicious scent which is best described as citric fresh and Lychee like. Now is almost the time for them to start blossomming. The first screens start to open here in the environment of Rotterdam. I probably can start harvesting within the next couple days to weeks.

How to make a divine syrup from elderblossom I already described in my web-log entry in may 2007. Again I urge you to make this syrup, you will not be dissapointed. How to make a delicious wine from this syrup I wrote in last years entry.
To make these beverages you will need quite a bit of elderflowers and the flowers will sometimes not be easily removed from the stems which leaves a lot of waste.

So some recipes use the complete screens with green parts et all. I do not recommend this because the green parts may introduce some bitterness in the wine or syrup.

In all my winemaking years I encountered several systems for harvesting elderflowers.

The first method is to harvest the complete screens and at home by hand remove the flowers from the stems. This works greatbut is a lot of work. I used this method for many years.

Then on an American Forum someone suggested freezing the screens. When frozen you could remove the flowers easily from the stems. Believe me when I say it does not work. Sometimes the flowers would not come loose from the stems at all. The flowers got wet when they thawed and that made the process even more difficult. So even don't try this.

The best and easiest method is described below.

How do you know if the flowers are ripe to pick.

To make the best wine and syrup you will need to pick only the white elderblossoms which smell best. The scent is fresh lemon-lychee like. The yellow screens will often smell dull, so do not use these.


When you run the blossoms over the palm of your hand some yellow pollen will stick to your hand. The elderflowers are then indeed ripe to be picked. Afther a while harvesting you will notice that your cloths will be yellow of the pollen......

The easiest way to harvest elderflowers !!!!!Pick the elderflower screens and at home put them in a plastic bag. Close the bag with a knot air-tight. Put it away for 24 hours.Next day shake the bag thoroughly for several minutes.Now when you open the bag you will notice that most blossoms will have come loose from the green.

Some of the flowers however have turned brown. This does not have to be a bad sign as long as they smell still ok. When the elderflowers are at their peak this method is the best.

This method involves very little labour and gives perfect results. I tried this last year for the first time and made an elderflower wine with it. The result was unbelievable good. The wine made with the flowers harvested this way was even far better as the wine made from the syrup. Unfortunately I just made 10 liter. This year I aim for 60 liter !!!!

But there is more in the planning. I am going to make syrup again (of course) and I will try making elderflower champagne for the first time this year. Next I am going to conduct experiments in freezing and drying the flowers. The results will be revealed next year, in this blog.

Links in this article:
- Elderflower-syrup a heavenly beverage
- Elderflower-wine

Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.