donderdag 25 augustus 2011

Jam en pecto enzymen
Jam and pectic enzymes

Scroll down for the English version

In mijn vorige verhaal schreef ik dat ik bezig was met het wijnmaken van Jam.
Van Jam kun je lekkere wijn maken. Ik heb er ooit al eens een verhaal over geschreven. Ik gebruikte daarvoor aardbeien Jam. De wijn was ontzettend lekker en als er niet zo veel andere dingen voorbijkwamen had ik hem al lang opnieuw gemaakt.
En zoals je wellicht eerder op dit web-log hebt gelezen heb ik wel aarbeien jam gebruikt bij het maken van mijn paardenbloemen-aardbeien wijn.

Jam heeft een aantal voordelen. Het bestaat uit puur vruchten en suiker, de ingredienten die we voor wijnmaken nou net nodig hebben. Meestal zitten er geen conserveermiddelen in. Jam is lang houdbaar. En Jam is verkrijgbaar van de meest gangbare vruchten: aardbeien, pruimen, bramen, perzikken, kersen, rozenbottels, frambozen etc. etc. etc. Jam is het hele jaar door verkrijgbaar en vaak spotgoedkoop.

De volgende keer laat ik jullie zien hoe je frambozenwijn maakt van Jam, maar daar gaat deze aflevering niet over. Deze aflevering gaat over een specifiek aspect van het maken van wijn van Jam.

Jam heeft veel pectine.

Jam is een dikke stof. Dat moet ook wel want de vruchten moeten smeerbaar zijn op onze boterham.
De dikte wordt, onder andere, veroorzaakt door de pectine. Door het verhitten van vruchten samen met suiker vormt de pectine een gelei.
En dat is nou net wat we bij het wijnmaken willen voorkomen. Daarom voegen we altijd pecto enzymen toe. Deze breken de pectine af.

Als we op internet gaan zoeken dan komen we veel artikelen tegen over het gebruik van pecto enzymen. Slechts weinig artikelen vertellen waar de enzymen vandaan komen.
Een paar artikelen melden dat pecto enzymen in de pitten van citrus vruchten worden gevonden.
Wikipedia geeft echter aan dat pectinase (pecto enzymen) in commercieel gebruik worden gewonnen uit de schimmel:Aspergillus niger. (bron Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pectinase).
Ook het Amerikaanse Scott-Labs dat de enzymen van het Franse Laffort vertegenwoordigd geeft deze schimmel als productiebron aan.

Van vast naar vloeibaar.

Wijn kun je van sap maken. Maar Jam bevat geen sap. Dus kun je van Jam geen wijn maken dan ???
Natuurlijk wel. Je moet alleen de cel-structuur van de vruchten kapotmaken en de pectine afbreken. Dat doen we dus met pecto enzymen.

Het gebruik van pecto enzymen heb ik ooit al eens beschreven in twee artikelen op dit web-log. In het eerste artikel liet ik zien wat de enzymen doen met appelmoes.

Dat artikel wordt achterhaald met dit verhaal. Dit verhaal laat het gebruik van de enzymen veel beter zien.

Het andere artikel beschrijft onder welke omstandigheden de enzymen wel en niet zullen werken. Dat artikel blijft heel waardevol en ik raad jullie dan ook aan dat goed te bestuderen. Dan kan door hier te klikken.

Tijdens een discussie op een Amerikaans wijnmakers forum betwistte een van de wijnmakers echter mijn stelling dat Jam vloeibaar gemaakt kan worden door het gebruik van pecto enzymen. Ik ga je hier laten zien dat ik gelijk had. Dit was mijn eer te na !!!

Dit is natuurlijk weer een keuken-tafel experiment en geen laboratorium-onderzoek. Ik heb dit experiment in een weekeinde gedaan met de enzymen die ik voorradig had. Als je het experiment wil herhalen dan kun je dus een andere uitkomst krijgen, maar ik verwacht dat niet.Ik kocht twee potten Jam. Elk een andere vruchtenjam en elk van een andere fabrikant.
De kersenjam kwam van de Aldi en de aardbeienjam van Albert Hein.Uit beide potten nam ik een eetlepel jam en deed die samen op een bord.

Je kunt op de foto's zien wat een vaste substantie de Jam heeft.Nu had ik wat ruimte in de potten en deed in elke pot 1 theelepel pecto enzymen.

De potten werden dichtgeschroefd en op een warme plaats naast elkaar gezet. Ik liet ze 24 uur staan maar schudde de potten elke keer als ik er langsliep. Dat zal ongeveer 5 keer zijn geweest.

De volgende dag werden de potten weer op de tafel gezet en nam ik het bord er weer bij.Eerst schroefde ik de dop van de kersenjam. Deze was inderdaad vloeibaar geworden en ik kon hem zo op het bord gieten. Je zou het sap zo over je ijs kunnen gieten of als dikke vruchten drank kunnen drinken.Daarna nam ik de aarbeienjam. Deze was iets dikker maar nog steeds vloeibaar genoeg om zo op het bord te gieten. Ook dit sap was uitermate geschikt als ijs-garnering of om wijn van te maken natuurlijk.......

Ik zet de foto's van de jam en het eindresultaat hier nog eens onder elkaar:Kersen
Aardbeien.

Conclusie.

Door Jam met pecto enzymen te bewerken kun je de Jam vloeibaar maken en dus geschikt om er wijn van te maken. Als de Jam eenmaal vloeibaar is zullen de gistcellen er makkelijk toegang tot krijgen en nog verder kunnen afbreken.

Dosering.
Om Jam voor wijn te kunnen gebruiken raad ik aan 1 theelepel pecto enzymen per pot jam van maximaal 500 gram te gebruiken. Wellicht werkt een halve theelepel per pot ook, maar dat is een ander experiment.

Links in dit arikel:
- Wikipedia over pectinase
- Het belang van pecto enzymen (mijn 1e verhaal)
- Avonturen op het pecto-pad (onder welke omstandigheden werken de enzymen)
- Paardenbloemen-aardbeienwijn
- Scottlabs enzymen
- Aardbeien-Paardenbloemenwijn

Luc Volders

Copyright 2011
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.In my previous entry I wrote that I was making wie from raspberry jam. And it is indeed possible to make a splendid wine from Jam. I once wrote a story on this in which I used strawberry jam. The wine was excellent and if there were not such a lot of things that came along I would have made it again by now. It still is high on my agenda.
However as you know by now I did use strawberry jam in my dandelion strawberry wine.

Using Jam has some distinct advantages. It consists of pure fruit and sugar, just what we need for winemaking. Generally there are no conservatives in it. Jam can be stored for a long time. And Jam is available from a great variety of fruit: strawberry, raspberry, plums, blackberry, cherry, peach, rosehips etc etc etc. And Jam is available almost throughout the whole year and often very cheap.

Next time I am going to show you how to make wine from Raspberryjam, but that is not what this article is about. This article is about a specific part of winemaking from Jam.

Jam contains a lot of pectin.

Jam has a thick consistancy. It has to have as it is meant to be spread on our sandwhiches..
The thickness is, amongst other things, caused by pectin.
By heating fruit together with sugar the pectin forms a jelly. And that is just what we as winemakers try to prevent. That is why we add pectic enzymes. They break down the pectin.

When searching the internet you can find a whole lot of articles about the use of pectic enzymes. Just a few tell us were they origine from.
A few articles mention that pectic enzymes are found in the pits of citrus fruit.
Wikipedia however mentions that pectinase (pectic enzymes) are commercially produced by using the fungus Aspergillus Niger (source: http://en.wikipedia.org/wiki/Pectinase). This is also stated by Scottlabs that represents the French producer Laffort.

From solid to fluid.

So wine can be made from juice. Jam however is no juice. So can't you make wine from Jam ???
Off course you can. You just need to break down the cell structure and pectine. And that is what we do with pectic enzymes.

Some time ago I already described the use of pectic enzyme on this web-log. In the first article I described what the enzymes did to apple-juice.
That article is overpowered by this one. This article will show you the use of enzymes much more clearly.

The other article described what the circumstances were under which the enzymes will function and in which case they don't. That article is still very valuable and can be found here.

Now during a discussion on an American forum one of the winemakers attacted my statement that jam could be made fluid just by using pectic enzymes. I am going to show you here that I was right and he was wrong. My honor was at stake here !!!!

This is off course a kitchen table experiment and no laboratory investigation. I did this experiment during a weekend with the pectic enzyme I had available. If you want to repaet this experiment you might get another result although I doubt that.I bought two jars of Jam. Each fruit jam and each from another manufacturer.
The cherryjam was from Aldi's and the strawberryJam from our national Grocer: Albert Heijn.Out of both jars I took a tablespoon of Jam and put it on a plate.

The pictues will show you how thick a substance the Jam is.Now I had some space in the jars and in each I put a tablespoon pectic enzyme.

Both jars were closed with their original lids and put side by side in my livingroom. The temperature was in the twenties (degrees celsius). I waited 24 hour nut everytime I passed the jars I shaked them. That must have happened around 5 times.

Next day the jars and plate were put on the table for testing.First I took the lid from the cherry-jam. This had become fluid indeed. I could pour it effortlessly on the plate. You could use it as juice for icecream dressing or drink it as a fruit juice. And that is just what we did.Next I opened the jar with the strawberryjam. This was a bit thicker yet still fluid enough to pour on the plate. This juice was indeed also usable as icecream topping or for making wine off course.....

I will give you the photo's of the end-product here again:CherryStrawberry

Concluding:

By letting the pectic enzymes do their job it is indeed possible to make jam fluid and suitable for winemaking.
When the jam has become fluid the yeast will have easy access to it and will break it down even further.

What amount of pectic-enzyme to add.
To use Jam in winemaking I advise to add 1 teaspoon pro jar of Jam of maximum 500 gram. Maybe a half teaspoon will work but that was beyong the scope of this experiment.Links in this article:
- Wikipedia about pectinase
- The importance of pectic enzymes (my first story on this subject)
- Further adventures on the pectic-path
- Strawberry-Dandelion wine
- Scottlabs enzymen

Luc Volders

Copyright 2011
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

vrijdag 12 augustus 2011

Vakantie 2011 / Holliday 2011Scroll down for the English version


Waar zal ik eens beginnen. Ik heb het druk gehad, erg druk. Daarnaast is het natuurlijk een verschrikkelijke zomer. Waar blijft het mooie weer.In de eerste plaats is het nu bramentijd. Ga naar buiten en pluk ze. Ook de vlierbessen hangen er mooi bij. Het nadeel van een regenachtige zomer is daarentegen een voordeel voor de overvloedige oogst aan bramen en vlier. Ik heb al een behoorlijk aantal kilo's bramen geplukt. Bramenwijn en bramenijs staan op het programma voor komende tijd. Pluk alleen de echt rijpe bramen, en ga dan een dag later terug om weer te plukken. Beter weinig maar echt rijp dan veel en nog niet rijp. Je begrijpt dat ik er iedere dag opuit ga om bramen te oogsten. Maar ja, als je niets voor je hobby overhebt dan kun je er beter mee stoppen. Daarbij komt nog dat het goed voor je gezondheid is om lekker buiten bezig te zijn. Echt rijpe bramen herken je doordat ze zacht zijn als je er voorzichtig op drukt. Je kunt mijn verhaal hierover nalezen door hier te klikken.

Ondertussen zijn we een paar keer (de weinige keren dat er een mooie zwoele zomeravond was) gaan picknicken. Ongeveer 10 minuten fietsen van ons huis af ligt het Rottemeren gebied. Een mooi natuurgebied waar het goed toeven is. De picknickmand en een paar flessen wijn gaan mee, en zo komen we makkelijk de avond door. Bij zomerweer altijd een frisse witte wijn bijvoorbeeld mijn appel-perzik wijn of mijn vlierbloesemwijn.En na afloop bijna altijd een mooie zonsondergang. Mooier kan de dag niet eindigen.

Zoals jullie weten was vorig voorjaar nogal een drama voor mij omdat ik niet aan vlierbloesem kon komen. De bloesem was laat dat jaar en toen hij er eenmaal was gingen we op vakentie. Dat heb ik dit voorjaar goed gemaakt !!! En hoe !!!! Maar liefst 60 liter vlierbloesemwijn gemaakt (klik hier voor het recept) en ongeveer 8 liter vlierbloesemsiroop (klik hier voor het recept). Een deel van de vlierbloesemwijn laat ik rijpen, de rest gaat gewoon tijdens zwoele zomeravonden (ik blijf hopen) op.

SedanTijdens het mooie voorjaar (inderdaad we hadden een geweldig voorjaar) zijn we een lang weekeinde naar de Franse stad Sedan gegaan. Daar wordt elk jaar een middeleeuws feest georganiseerd.Rond het kasteel van Sedan wordt er een middeleeuwse markt opgericht waar naast de marktkraampjes ook vanalles te doen is zoals demonstraties ganzenhoeden, boogschieten, nachtelijke fakkeloptocht door het kasteel, kampementen van LARP (Live action role playing) groepen die leven zoals ze in de middeleeuwen ook leefden.Natuurlijk wordt er op zo een festival in het algemeen veel wijn en bier gedronken maar ik kwam er bij een kraampje dat door monniken bezet werd twee bijzondere dranken tegen:
- Hypocras, een gekruide wijn
- Een frisdrank, zonder prik, van appelsap met honing en kaneel.

Over het algemeen houdt ik niet van gekruide dranken, maar hypocras was geweldig !!! Gelukkig stonden wij op de camping in Sedan en konden we s'avonds terug naar huis lopen.

Ik ga volgend voorjaar een item doen over mijn favoriete alcholvrije dranken. Dranken die je zelf kunt maken en overheerlijk zijn. Het zijn 4 verschillende dranken. De laatste is de appel-honing-kaneel drank waarvan ik het recept aan het reproduceren ben. Ik heb dus nog een jaar om dat voor elkaar te krijgen.........

En dan waren er nog een aantal kunstbeurzen die meerdere weekeinden opslokten.

VakantieEn toen gingen we op vakantie, naar Frankrijk.

Ik zal je uit de droom helpen, we hebben een paar mooie dagen gehad, maar elke dag regen !!!De foto hierboven laat je de luchten zien waar we elke dag mee werden geconfronteerd. En soms stormde het echt en viel de regen met bakken uit de lucht.

Toch hebben we het naar onze zin gehad. Je richt je vakantie gewoon anders in. Wij zijn campeerders en laten ons niet door het slechte weer wegjagen......Vroeger reed ik in een Hyundai H100 bus. Toen hadden we natuurlijk heel veel ruimte. Maar na 14 jaar trouwe dienst heb ik de bus vorig jaar moeten vervangen door een nieuwe auto. Dat werd een Dacia Logan stationwagen zoals je op de foto naast onze tent ziet. Dat betekend inleveren op de ruimte die je gewend bent. Een skibox op het dak brengt wat meer ruimte maar nog steeds niet wat ik gewend was.

Normaal neem ik op vakantie enkele dozen met boeken mee. Ik lees veel en heel graag. Maar daar had ik nu natuurlijk de ruimte niet voor. Voor elk probleem is er natuurlijk een oplossing.Archos maakt heel betaalbare en goede tablet-PC's. Het type dat ik aanschafte was de Archos 7HT (HT staat voor Home tablet), en is voor ongeveer 139 euro te koop.
De reden dat ik geen E-Reader kocht was dat zo een tablet veel meer kan. Ik kan hem als E-reader (electronisch boek) gebruiken, als MP3 speler maar ook om filmjes op te kijken. Het 7 inch scherm ligt lekker in de hand en is groot genoeg om fatsoenlijk een boek te kunnen lezen.Er gingen dus veel boeken op electronische manier mee. En zoals je ziet is het scherm goed te lezen. In het volle daglicht biedt een E-reader een beter leesbaar scherm. Maar overdag heb ik andere dingen te doen, en lezen doen we dus s'avonds. Daarbij zit ik niet graag in de volle zon. Ik kan niet goed tegen de hitte. Voor mij is een tablet dus een hele uitkomst.

De ingebouwde WIFI functie geeft je de mogelijkheid om het internet op te gaan. En raad eens wat: de meeste campings bieden internet aan.
Die laatste mogelijkheid heb ik niet benut. Als ik op vakantie ben, ben ik weg van alles. Geen nieuws, geen krant, geen radio, en geen TV. Nou kijk ik thuis ook geen TV, maar ik kijk wel bepaalde series die ik download en bekijk wanneer het mij uitkomt.

Dus op mijn tablet had ik een aantal TV series meegenomen die ik s'avonds als het donker werd in de tent zat te bekijken. Voor degenen die het interesseert, ik keek naar:
- Eureka, een geweldige Science Fiction serie
- Game of thrones, een fantastische fantasy serie naar de boeken van George R.R. Martin
- Camelot, een neiuwe serie over het leven van Koning Arthur
- Alias, een actie-thriller serie.

Maar toch gingen er ook een paar gewone boeken mee. En dat waren natuurlijk wijnmakers boeken.
Een receptenboek genaamd Making wild wines and meads van Pattie vargas en Rich Gulling. Leuk boek om ideeen op te doen voor nieuwe wijnen. En The Joy of Home winemaking van Terry Garey. Dat laatste boek is een aanrader voor beginners. Terry Garey schrijft humoristisch en begint het boek met het maken van een ballonwijn. Dus geen waterslot maar een ballon of plastic zak zoals ik in mijn verhaal over sinterklaaswijn beschreef (klik hier om dat te lezen). Wijnmaken op eenvoudige methode en langzaamaan uitbreiden en betere wijnen gaan maken, geweldig !! Wat naar mijn mening ontbreekt in het boek is meer aandacht aan het aanpassen van de recepten aan de omstandigheden van het fruit. Dus meer suiker als het SG van het fruit dat aangeeft etc. Ook aan de zuurgraad wordt weinig aandacht besteed.

Maar goed, geen enkel wijnmakers boek is perfect. Tot nu toe. Ik heb immers mijn eigen boek nog niet geschreven. Als er uitgevers zijn die interesse hebben, dan kunnen ze zich op mijn e-mail adres (rechtsboven in dit blog) melden.

Wat drink ik op vakantie.

In ieder geval geen franse wijn. Die vindt ik gewoon niet lekker. Dat is dan ook de reden dat ik mijn eigen wijn ben gaan maken natuurlijk !!!!

Ik drink Cider. En soms sprankelende dranken die gebaseerd zijn op wijn.Twee flessen met eenzelfde drank. Allebei een wijn die gearomatisserd is met Perzik aroma en daarna met koolzuurgas mousserend is gemaakt.
De linker fles kost 3 euro en de rechter fles 1,20 euro. En dat proef je !!!
Nee echt, zonder gekheid. De rechter fles laat een kunstmatige smaak na. De linker fles heeft een vol aroma met een lekkere nadronk. De lekkerste variant is echter van Pol Remy maar die was in de streek waar ik dit jaar verbleef niet verkrijgbaar.Els dronk soms Panache. dat is bier dat met limonade is gearomatiseerd. Deze drank is in Frankrijk in elk cafe verkrijgbaar en heeft een laag alcohol percentage. Maar wat schetst mijn verbazing. Kijk eens goed naar het flesje.

Het is een kroonkurk, maar tegelijkertijd een schroefdop !!! Je maakt de fles dan ook open door de kroonkurk met als bij een schroefdop te draaien. Grolsch heeft dat in nederland geintroduceerd maar het is de eerste keer dat ik daadwerkelijk zo een flesje van dichtbij zag.......Een andere hobby die wij samen uitoefenen is het zoeken naar muurschilderingen en mooie rotonden. Nou daar ontbreekt het in Frankrijk niet aan en daar kunnen ze in nedreland nog wat van leren.

Kijk eens naar bovenstaande muurschildering. De hele muur van een gebouw nam hij in beslag en de details zijn overweldigend. Zo maak je nog eens iets moois van een blinde muur.

En dan rotondes.

Elke stad en dorp versierd zijn rotondes met dingen die kenmerkend voor de streek zijn. In Bourgondie waar we doorheen reden kwamen we deze rontonden met een wijnpers en een met een complete wijngaard tegen.
Ook in Nederland worden de rotondes vaak aangekleed, maar nog niet op deze manier. Ik zou tegen de nederlandse gemeenten willen zeggen: kijk en leer.

In de streek waar wij waren zijn er veel boerderijen die zelf produkten maken en langs de weg verkopen. Vaak honing maar ook vaak Kaas.

Je vindt overal langs de weg aankondigingen dat er een paar meter verderop zo een boerderij ligt. En waarom interesseerde mij dat nu ???Wel je ziet het. Op mijn keukentafel. Mijn eerste zelfgemaakte kaasje. Een nieuwe hobby waar ik een paar maanden geleden mee begonnen ben.
Zelf broodbakken deed ik al een tijdje. Dus heb ik de drie dingen waar Frankrijk op etensgebied het meest bekend om staat als hobby onder de knie: Brood, Wijn en Kaas.

En verder.Ik heb niet stil gezeten. Een nieuw experiment waar ik mee bezig ben is een frambozenwijn gemaakt van frambozenjam. Verder ben ik nog aan mijn serie over alcohol meten aan het werken (worden zeker 7 delen). Er liggen bananen in de vriezer, 5 kilo met en 5 kilo zonder schil. Beiden om wijn mee te maken en uit te vinden wat lekkerder is, met of zonder schil. Idee-en zat voor nieuwe web-log verhalen. Alleen de tijd ontbreekt vaak.

Een aanrader.

Als laatste nog dit. Voor iedereen die interesse heeft in alles wat met voedsel te maken heeft raad ik BBC's serie Jimmy's Food Factory aan. In deze serie gaat de presentator Jimmy Doherty op ludieke wijze allerlei voedsel produkten, die wij in de supermarkt kopen, zelf namaken. Vaak op hilarische wijze. Vooral de aflevering waarin Jimmy eerst een aardappel kanon maakt en daarmee op een tennisracket schiet om zo patat te maken is ongevenaard geniaal.

Ook het zelf maken van vruchtensap concentraat komt aan bod. Met een grasmaaier je appels verpulpen had ik ook nog nooit gezien. Uitermate puberaal maar toch wetenschappelijk verantwoord. In een woord: geweldig.
De serie is in nederland niet makkelijk te krijgen of bekijken op TV, maar een beetje zoeken op ineternet en je komt er wel aan. In ieder geval biedt youtube een aantal delen van afleveringen.

Als laatste
En toen kreeg ik vanochtend op mijn werk een kistje op mijn bureau gezet. verpakt in een plastic zak. 'Ik denk dat jij hier wel wat mee kunt' zei de dame die het kistje neerzette. Nieuwsgierig schoof ik het plastic opzij en:Daar lagen ze, 5 kilo perzikken. Niet zo maar perzikken maar wilde perzikken. Vol van smaak.
'Ik heb ze op de markt gekocht, voor 1 euro per kilo', zei ze. Dat is natuurlijk spotgoedkoop en ik trok meteen mijn portemonnaie. 'Nee,nee !!! geef mijn maar een flesje van de wijn' was de reactie. Aan de slag dus.


Verwijzingen in dit verhaal:
- Bramen oogsten

- Appel-perzikwijn recept
- Vlierbloesemwijn recept
- Vlierbloesem siroop recept
- Sinterklaaswijn een ballonwijn

Luc Volders

Copyright 2011
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
Where to start ?? I have been busy, very busy. Besides that it is a terrible summer over here. Where is the sun ???First you must be aware that the blackberries are ripe. Go out and pick them !! The elderberries are also ready for harvesting. The disadvantage of a bad summer turns into an advantage by an overwhelming harvest of blackberries and elderberries. I have already picked several kilo's. Blackberry wine and icecream are scheduled for the next weeks. Be shure to pick only the real ripe ones, and then return the next day to pick some more. I prefer to pick a smal amount which is dead-ripe over a large amount unripe berries. You will understand that each day I am outside to pick blackberries. It seems like a lot of work and it really is. However if you are not willing to put an effort in your hobby then why bother at all, go do something else. Besides that harvesting in plain nature is a healthy thing. Real ripe berries can be recognised by being soft when squeezed gently. Read my story on harvesting blackberries by clicking here.

Meanwhile we went for a picknick on those sparsely sultry summer evenings. About 10 minutes from home on our bikes are the 'Rottemeren'. A nice scenery a nd a good place to relax. The picknick basket and a few bottles of wine join us. A nice way to spend the evenings. We always take a fresh white wine with us: my apple peach (click here for the recipe) or my elderflower wine (click here for that recipe).
And when the evening falls we are often treated with a nice sunset. What a way to end the day !!!

As you maybe remember, last year was really traumatic for me as I could not harvest elderflowers. The elderflowers occurred late that year and when they were due for harvesting we went away on a holliday. Well I put that right this year!!! And how !!! I made no less as 60 liter elderflower wine (click here for the recipe) and about 8 liter elderflower syrup (click here for the recipe). Part of the wine will be aged but most of it is already being consumed or will be during hot summerevenings (I keep hoping).


SedanDuring spring (which was great) we went to the French Town Sedan for a long weekend. The fun part of living in Holland is that France is just a few hours away. In Sedan each year a medieval festival is organised.Next to the castle of Sedan a medieval market arises where you not only can buy all kinds of related products but also many activities take place like demonstrations of goose herding, archery, an nightly torchlight procession through the castle, camps of LARP (Live Action Role Playing) groups that live the life people did in medieval times.Of course many beverages are drunk during such a festival, and while strolling around I noticed two special drinks at a booth manned by 'monks' :
- Hypocras a kind of mulled wine
- A refreshing non alcoholic beverage made from apple juice with honey and cinnamon.

I am generally not fond of mulled wines but hypocras is the exception !!! Luckily we stayed at the camping in Sedan and therfore were able to walk back to our tent.

Next year around summer I am planning to do an item on my favorite non-alcoholic summer drinks which can be easily self made and are really deiscious. These are 4 different drinks. The last one is the apple-honey-cinamon drink of which I am reproducing the recipe. So I still have a year to get it right..........

And then we had several art-events on which Els had to expose her work and which took many free weekends.

And then we went on a Holliday, to France off course.Well I'll put you out of your dream, we had a few nice days but it really rained every day.De photo above shows you what we were confronted with every day. And some days in did not rain but poured. At that times it really rained cats and dogs.

Nevertheless we had a great time. You just have to adjust to the circumstances and a real camper doesn't leave for a bit of rain.....


I used to own a Hyunday H100 van. It really had a lot of space and you easily take that for granted. After 14 years of faithfull service I had to replace it last year for a new car. That new car is a Dacia Logan stationcar as you can see in the picture next to our tent. That meant that we had a lot less space as we were used to. A ski-box on the roof of the car helps a lot but still it has less room as my van used to have.

So normally I take several boxes with books with me on my hollidays. I am fond of reading and I do read a lot. However we did not have the space for all the boxes with books in the new car. There is however a solution for any problem.Archos makes really affordable and great quality tablet-PC's. The model I bought was de Archos 7HT (HT is an abbrevation for Home Tablet) and can be bought for around 139 euro.
The reason I did not buy an e-reader is that a tablet has so much more functionality. I can use it as an e-reader (electronic book), as an MP3-player but also to watch movies. The 7 inch screen feels comfortable in your hands and is big enough to decently read a book.So a lot of books were electronically brought along. And as you can see the screen is really good readable. In broad daylight an e-reader with electronic ink will perform better. However during the day I have other things to do, so reading is done in the evenings. Next to that I do not like sitting in full sunlight. My body just don't stands the heat. Therefore the tablet is perfect for me.

The build-in WIFI functionality allows you to access the internet. And guess what: most campsites offer internet to their customers.
I did not use that. When I am on a holliday I'd like to be away from it all. No news, no newspapers, no radio and no television.
Well actually at home I also don't watch TV, except for certain series I download and watch when it suits me.

So with my tablet I took some television series which I watched in our tent at evenings. For those who wonder what I watched, here we go:
- Eureka a great science fiction series
- Game of thrones, a fantastic fantasy series based on the books of George R.R. martin. Not available on Dutch Tv, but well there is the internet for you.
- Camelot, a new series about the life of King Arthur
- Alias an action packed thriller series.

Besides that I also had some normal books with me. Winemaking books.
A recipe book called Making wild wines and meads written by pattie vargas and Rich Gulling. A nice book for getting ideas for new wines.
And the Joy of Home Winemaking by Terry Garey, which I really recommend for beginning winemakers.
Terry Garey writes humoristic and starts the book with making a balloonwine. So no airlock but a balloon or plastic bag like I described in my story about 'Santa Claus Wine' (click here to read). Winemaking in a simple way and slowly expanding and making better wines. What misses is more attention to adjusting the recipes to the state of the fruit. So adjusting sugar levels when the SG of the fruit dictates etc. Also there is almost no mention of measuring and adjusting acidity.

But then, no winemaking book is perfect. Well upto now. Because I did not write my own book yet. If there is any publisher interested just drop me a mail. You can find my e-mail adress on the top right side of this blog.

What do I drink during my holliday.

Well one thing is for sure: not the nasty stuff the french call wine. I do believe most commercial wines are awfull. That is off course one of the reasons I started winemaking myself.

I drink hard Cider. And sometimes sparkling drinks based on wine.Two bottles with a similar drink. Both being a wine aromatised with peach flavor and then carbonated. The left bottle costs 3 euro and the one on the right 1,20 euro. And you really notice the difference !!!
Really, not joking. De bottle on the right leaves an artificial aftertaste. The bottle on the left is full of flavor and goes down really smooth with no bad aftertaste.
The best variety however if the brand Pol Remy which was unfortunately not available in the part of France where we were.Sometimes Els drank Panache. That is beer flavored with lemonade.
This drink is available at each french cafe, restaurant or supermarket and has a low alcohol percentage. But what really puzzled me was the cap.

It is a crowncap and yet at the sametime a scewcap !!!
The bottle is opened by turning the crowncap just as you would do with a screwcap. The Dutch beer brand Grolsch has introduced this closure in Holland but this was the first time I saw it for real.........One of our many interests is searching for wall-paintings and roundabouts. Well France has plenty of them.

Just look at this wall-painting. The whole wall of the building has been used and it has been beautifully made. Now that's a way to decorate a blind wall.

And then the roundabouts.

Each city and village decorates their roundabouts with items that are significant for that part of the country. In Bourgundy where we passed through we saw these roundabouts with a wine press and a complete vineyard. In the Neteherlands wall-paintings and decorating roundabouts is just starting but not often in this extended way. I would suggest to the Dutch government:"watch and learn.

Everywhere alongside the roads you can find announcements that a farm that produces goods for sale is a few meters away. Mostly they sell Honey and Cheese.


Now why would that be of concern to me ???Well there it is. Right on my kitchentable. My first homemade cheese. A new hobby that I started a few months ago. Baking my own bead is something I already do for many years. And now I have the three food related things that are famous in France as a hobby: Bread, wine and cheese !!!

Even more:I did not sit still. A new experiment I have started is a raspberry wine made from raspberry jam. And I am still working on my series about measuring alcohol (which will be published in about 7 parts). There are banana's in the freezer, 5 kilo with and 5 kilo's without peelings. Both to make wine and to determine which will be better: with or without peelings. Enough ideas for new web-log stories. Just not enough time.

Recommended.

Anybody that is interested in food in general I really recommend BBC's tv-series Jimmy's Food factory. In this series Jimmy Doherty is reproducing in a very humoristic way all kinds of food that we can buy in the supermarkets. Especially the part where he makes a potato gun and shoots potatoes through a tennisracket to make french fries is utterly hilarious.

Making your own fruit juice concentrate is another item. I never saw anyone pulping apples with a lawnmower..... Boys humor with a scientific twist. In one word: GREAT.
The series is a bit difficult to find but googling Jimmy's Food Factory will get you there. Youtube also offers parts of the series.

And then

This morning at work a box packed in plastic was put on my desk. 'I really believe that you know what to do with these' the lady that put the box on my desk said. Curious I slid the plastic aside and:There they were, 5 kilo peaches. And not your ordinary kind but wild peaches. Full of flavor.
'I bought them at the market for 1 euro per kilo', she said. That is dead cheap so I immediately draw wmy wallet. 'No, no !!! Give me a bottle of the wine instead of the money' was her reaction.
So, there is winemaking waiting this evening !!!!

Till next time, and make sure to have fun.

Luc

Links in this story:
- Harvesting Blackberries
- Apple-peach wine recipe
- Elderflowerwine recipe
- Elderflower Syrup recipe
- SantaClaus wine a balloonwine

Luc Volders

Copyright 2011
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.